ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Автори упорядники: Семенович С.В., Кіндрат В.К.

Атлетизм

З методикою викладання

Навчально-методичний посібник

 

 

Рівне – 2010


УДК 372.796.4

ББК 75.711

C 30

 

Довідник з атлетизму у запитаннях та відповідях: навчально-методичний посібник. – Рівне: РДГУ, 2010. — 154с.

 

Автори упорядники: Семенович С.В., Кіндрат В.К.

 

Рецензенти:

Хомченко М.М., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету, почесний майстер спорту з важкої атлетики.

Новосадюк М.З., майстер спорту з важкої атлетики, заслужений тренер СРСР, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури України, заступник директора Облцентру Інваспорт КЗОДЮСШІ.

 

Посібник написаний згідно з програмою з атлетизму для студентів з спеціальності з фізичного виховання. В ньому висвітлюються питання техніки силових вправ з атлетизму, що вивчаються, методики навчання відповідної до умов загальноосвітньої школи. Навчально-методичний посібник призначений для студентів, фізичної культури та спорту.

Матеріали обговорені на засіданні кафедри теорії та методики фізичного виховання РДГУ (протокол №11 від 30.06.2010р.).

ISBN

 

© Семенович С.В. ., Кіндрат В.К.


Зміст

 

ВСТУП.. 6

Запитання з атлетизму.. 8

ПОНЯТТЯ „СИЛА”, СТРУКТУРА СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ЛЮДИНИ.. 11

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ СИЛИ.. 25

ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ.. 58

БУДОВА ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ.. 65

ТИПИ СТАТУРИ.. 80

ОСНОВНІ М’ЯЗОВІ ГРУПИ ЛЮДИНИ.. 88

МЕТОДИКА ТРЕНУВАНЬ.. 119

КОРЕКЦІЯ В АТЛЕТИЗМІ. 128

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ СИЛОВИХ ВПРАВ.. 141

Рекомендована література.. 156

 


ВСТУП

У системі фізичного виховання атлетизм має велике прикладне значення, створюючи широкий вплив на розвиток і виховання сили основних м’язових груп людини. Чільне місце він посідає і на кафедрі теорії і методики фізичного виховання як курс «Теорія і методика викладання атлетизму».

Теорія і методика викладання атлетизму, як i всяка наука, є теоретичною формою освоєння дійсності, зокрема процесу навчання техніки базових прийомів атлетизму як спільної діяльності вчителя та учнів.

У атлетизмі не можна знайти готових рецептів на всі окремі питання, які можуть виникнути у вчителя в процесі його роботи. Основне завдання полягає в тому, щоб озброїти майбутніх вчителів методами пошуку шляхів подолання труднощів, що виникають. Для досягнення такої мети потрібна активна самостійна робота майбутніх вчителів з узагальнення та систематизації знань, вмінь і навичок з техніки базових прийомів атлетизму, створення загальних підходів до аналізу методичних явищ, збагачення власного творчого досвіду. Отже, вивчення методики викладання предмета повинно озброїти студентів знаннями і вміннями, необхідними для професійного розв'язування навчально-виховних і розвивальних завдань, що виникають у процесі навчання прийомів атлетизму.

Одна з найважливіших проблем процесу фізичного виховання у вузі – зміцнення здоров’я студента, формування зацікавленого ставлення до можливості різними засобами фізичного виховання покращити функціональний рівень організму. У зв’язку з цим, в багатьох вузах країни студентам пропонуються різні секційні форми занять по фізичній культурі різнопрофільної спрямованості. Однією із таких форм є заняття силової підготовки які володіють потужним оздоровчим, тонізуючим потенціалом, що дозволяє цілеспрямовано впливати на формування гармонійно розвинутої будови тіла, впливати на стан м’язової системи в залежності від вибраних цілей і завдань.

Як показує практика, серед студентів спостерігається достатньо висока мотивація займатися силовою підготовкою. Разом з тим за різними медичними показниками далеко не всі студенти володіють необхідною функціональною базою для повного, різнобічного використання засобів з обтяженнями. Враховуючи індивідуальні особливості здоров’я можна відмітити різні напрямки в використанні засобів силової підготовки.

По – перше, треба визнати застосування лікувально-оздоровчої спрямованості занять силової підготовки, яка пропонує загальне оздоровлення організму, підвищення опору організму до шкідливого впливу зовнішнього середовища, попередження захворювань, відновлення після деяких видів травм суглобно-зв’язкового апарату, виправлення дисгармонії розвитку м’язових груп, і не ставити собі завдання досягнення будь-яких вузькоспеціалізованих спортивних результатів.

Другий напрямок – спортивно-оздоровчий. Пропонує використання засобів силового характеру, якісне підвищення функціонального стану організму і досягнення спортивних результатів в окремих змагальних вправах силових видів спорту (важка атлетика, пауерліфтінг, атлетична гімнастика, гирьовий спорт).

Третій напрямок можна охарактеризувати, як спортивний, який допускає в повному об’ємі застосовувати без обмежень парадигму спортивної підготовки, досягати максимальних спортивних результатів в різних силових видах спорту.

У посібнику розкриваються теоретико-методичні основи методики навчання та вдосконалення техніки силових вправ в атлетизмі, які реалізується у загальноосвітній школі і ДЮСШ, що ґрунтуються на результатах найновіших наукових досліджень і на досвіді роботи вчителів-новаторів.


Запитання з атлетизму

 

1. Дати характеристику, що таке поняття „сила” як фізична якість?

2. Розкрити, яка структура силових здібностей людини?

3. Дати визначення і характеристику, що таке „максимальна сила”?

4. Дати визначення і характеристику, що таке „статична сила”?

5. Дати визначення і характеристику, що таке „динамічна сила”?

6. Дати визначення і характеристику, що таке „швидкісна сила”?

7. Дати визначення і характеристику, що таке „силова витривалість”?

8. Дати визначення і характеристику, що таке „абсолютна сила”?

9. Дати визначення і характеристику, що таке „відносна сила”?

10. Дати визначення і характеристику, що таке „сенситивні” періоди розвитку сили?

11. Які ви знаєте основні сенситивні періоди розвитку сили людини?

12. Назвати, які ви знаєте основні засоби виховання сили?

13. Що таке базові і ізольовані вправ в атлетизмі, дати характеристику?

14. Назвати, які ви знаєте основні методи виховання сили?

15. Дати характеристику, що таке метод максимальних зусиль виховання сили?

16. Дати характеристику, що таке метод повторних зусиль виховання сили?

17. Дати характеристику, що таке метод статичних (ізометричних) вправ для виховання сили?

18. Дати характеристику, що таке використання вправ в поступливому режимі для виховання сили?

19. Які основні методики забезпечують підвищення інтенсивності тренування в атлетизмі?

20. Які основні відмінності між поняттями виховання сили та розвиток сили?

21. Які ви знаєте основні принципи побудови тренувального процесу в атлетизмі?

22. Дати характеристику, яка методики виховання силових здібностей?

23. Якими методами регулюють об’єм та інтенсивність тренувального навантаження в атлетизмі?

24. Яка кількість повторень у підході для виховання максимальної сили?

25. Яка кількість повторень у підході для розвитку м’язової маси?

26. Яка кількість повторень у підході для надання форми м’язів?

27. Яка кількість повторень у підході для надання рельєфу м’язів?

28. Яка оптимальна кількість підходів в одній силовій вправі для початківця і підготовленого атлета?

29. Яка оптимальна кількість підходів для виховання сили однієї м’язової групи?

30. Охарактеризувати, як відбувається диференціювання тренувального процесу в атлетизмі?

31. Визначити, який темп виконання силових вправ в активній і пасивній фазах роботи?

32. Назвати, яка оптимальна частоту занять силовими вправами в тижневому циклі?

33. Назвати. який інтервали відпочинку між підходами в тренуванні базовими та ізольованими вправами?

34. Дати характеристику, яка методика дихання, затримки дихання і натужування в атлетизмі?

35. Розкрити, яка роль профілактики травматизму в атлетизмі?

36. Які засоби профілактика суглобових травм в атлетизмі?

37. Назвати, які є контрольні вправи (тести) для визначення розвитку силових здібностей?

38. Дайте характеристику, з чого складається опорно-рухового апарат людини?

39. Охарактеризувати, яка будова м’язової системи людини?

40. Що означає поняття „м’язи антагоністи”?

41. Що означає поняття „м’язи синергісти”?

42. Яка анатомія і функція м'язів грудей?

43. Яка анатомія і функція м'язів ніг?

44. Яка анатомія і функція м'язів спини?

45. Яка анатомія і функція м'язів плечей?

46. Яка анатомія і функція м'язів рук?

47. Яка анатомія і функція м'язів живота?

48. Яка анатомія і функція м'язів шиї?

49. Які ви знаєте типи статури за класифікацією Шелдона?

50. Які відмінності ектоморфного (астенік) типу статури та особливості методики його тренувань в атлетизмі?

51. Які відмінності мезоморфного (нормостенік) типу статури та особливості методики його тренувань в атлетизмі.

52. Які відмінності ендоморфного (гіперстенік) типу статури та особливості методики його тренувань в атлетизмі?

53. Які ви знаєте основні м’язові групи людини?

54. Які ви знаєте базові та ізольовані вправи для м’язів грудей?

55. Які ви знаєте базові та ізольовані вправи для м’язів плечей?

56. Які ви знаєте базові та ізольовані вправи для м’язів згиначів рук?

57. Які ви знаєте базові та ізольовані вправи для м’язів розгиначів рук?

58. Які ви знаєте базові вправи для м’язів передпліччя?

59. Які ви знаєте базові та ізольовані вправи для м’язів розгиначів тулуба?

60. Які ви знаєте базові та ізольовані вправи для м’язів верху спини?

61. Які ви знаєте базові та ізольовані вправи для м’язів розгиначів ніг?

62. Які ви знаєте базові та ізольовані вправи для м’язів згиначів ніг?

63. Які ви знаєте базові вправи для м’язів литок?

64. Які ви знаєте вправи для верхніх прямих м’язів живота?

65. Які ви знаєте вправи для нижніх прямих м’язів живота?

66. Які ви знаєте вправи для косих м’язів живота?

67. Який ви знаєте комплекс з базових вправ для виховання сили основних м’язових груп?

68. Який ви знаєте комплекс з ізольованих вправ для виховання сили основних м’язових груп?

69. Який зміст методики тренувань для виховання максимальної сили м’язів?

70. Який зміст методики тренувань для виховання силової витривалості м’язів?

71. Який зміст методики тренувань для розвитку м’язової маси?

72. Який зміст методики тренувань для надання форми м’язів?

73. Який зміст методики тренувань для надання рельєфу м’язів?

74. Який зміст методики тренувань статичними силовими вправами?

75. Які основні завдання виховання силових здібностей людини?

76. Що таке корегуючий напрямок в атлетизмі?

77. Який зміст методики тренувань силовими вправами в залежності від будови тіла?

78. Який вплив силових вправ на статуру людини?

79. Який зміст методики корекції постави в атлетизмі?

80. Який вплив силових вправ на м'язовий корсет людини?

81. Який зміст методики корекції відстаючих у розвитку м'язових груп?

82. Який зміст методики навчання техніці вправ з гантелями та гирями?

83. Який зміст методики удосконалення техніки вправ з гантелями і гирями?

84. Які особливості виховання силових можливостей з гантелями та гирями?

85. Який зміст методики навчання техніки вправ на тренажерних пристроях?

86. Який зміст методики удосконалення техніки вправ на тренажерних пристроях?

87. Які особливості виховання силових можливостей на тренажерних пристроях?

88. Який зміст методики навчання техніки вправ зі штангою?

89. Який зміст методики удосконалення техніки вправ зі штангою?

90. Які особливості виховання силових можливостей зі штангою?


 

ПОНЯТТЯ „СИЛА”, СТРУКТУРА
СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Дати характеристику, що таке поняття „сила” як фізична якість?

М'язова сила – одна з найважливіших рухових якостей людини, необхідна в спортивній, військовій і трудовій практиці. Сила – це здатність переборювати зовнішній опір або протидіяти йому за допомогою м’язових напружень. В якості опору можуть виступати, наприклад, маса обтяжень предметів, спортивного знаряддя; опір партнера; опір навколишнього середовища; реакція опору при взаємодії з нею; сили земного тяжіння, які дорівнюють масі тіла людини тощо. Чим більший опір, тим більше потрібно сили для його подолання.

При виконанні тієї або іншої рухової дії м'язи людини можуть виконувати чотири основні різновиди роботи: утримуючу, долаючу і поступливу і комбіновану. Утримуюча роботавиконується внаслідок напруження без зміни її довжини, наприклад, утримання штанги на витягнутих руках, (ізометричний режим напруження). Долаюча роботавиконується внаслідок зменшення сили м'яза при його напруженні (міометричний режим напруження). Вона дає можливість переміщувати власне тіло чи якийсь вантаж у відповідних рухах, а також долати сили тертя або напруженого еластичного опору. Поступлива роботавиконується внаслідок збільшення довжини напружуваного м'яза (поліометричний режим напруження). При поступливій роботі м'язів відбувається амортизаційний момент, наприклад: приземлення у стрибках, у циклічних фізичних вправах. В цьому режимі м’язи можуть проявити на 50-100% більшу силу, ніж у долаючому та утримуючому. Комбінована робота складається з почергової зміни вище названих режимів.

 

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ СИЛИ

ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ

ТИПИ СТАТУРИ

МЕТОДИКА ТРЕНУВАНЬ

КОРЕКЦІЯ В АТЛЕТИЗМІ

Рекомендована література

 

1. Амро Мухамед. Профілактика і лікування плоскостопості у дітей // Фізичне виховання в школі.- 2000.- №1.- с. 42.

2. Андросов П.И. Атлетизм. Научно-методический реферативный сборник, випуск ІІ. – М: «Физкультура и спорт», 1989 – 28 с.

3. Березин А.В. С помощью тренажоров // Физическая культура в школе. - 1991. - №4. - с.18.

4. Брунгард К. Бодибилдинг. Тренировка ног и таза / К.М. и Б. Брунгардты; Пер. с англ. – М.: ООО “Издательство АСТ”: ООО “Издательство Астрель”, 2003. – 328 с.

5. Вайнбаум Я.С. Дозированиє физических нагрузок школьников.- М.: “Просвещение”, 1991. -с. 25-31.

6. Васин Ю.Г. Физические упражнения – основа профилактики ожирения у детей.–2-е изд., перераб. и доп.–К.: Здоровья, 1989.–104 с.

7. Воробьев А.Н. Тяжелая атлетика.–М.: ФиС, 1988. – 94 с.

8. Воробьев А.Н., Роман Р.А. Методика тренировки / Тяжелая атлетика: Учеб. для ИФК, под ред. А.Н. воробьева.–М.: ФиС, 1988.

9. Глядя С., Лабскир В., Любиев А. Пауерлифтинг: несомненная перспективность и социальная необходимость в украине // Фізичне виховання спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк.:Підприємство”Медіа”., 1999. – С. 949-953.

10. Горяна Г.А. Ваша постава: нетрадиційні методи лікування сколіозу в умовах радіації.–К.: Либідь, 1995. - 48 с.

11. Гусев И.Е. Полный курс бодибилдинга от начинающих до профессионалов. – Мн.: Харвест, 2002. – 160 с.

12. Джо Вейдер. Бодибилдинг для начинающих // Muscle & Fitness. - 2001. - №9. - 75 с.

13. Джо Вейдер. Строительство тела по системе Джо Вейдера. - М.: Физкультура и спорт, 1992. - 112 с.

14. Жеков И.П. Биомеханика тяжелоатлетическиж упражнений. – М.: ФиС, 1976. – с. 47–48.

15. Зайцев Ю.М. и др. Занимайтесь гиревым спортом.– М.: Советский впорт, 1991. – 48 с.

16. Зациорский В.В. Методика воспитания сили / Физические качества спортсмена.–М.: ФиС, 1970.

17. Искуство быть здоровым.–Часть 1.– 2-е изд., перераб. / Авт.-сост. Чайковский А.М., Шешкман С.Б.–М.: Физкультура и спорт, 1987.– 80 с.

18. Кириченко Т. Атлетина гімнастика у педвузі // Р. шк. - 1998. - № 4. - с. 59.

19. Кот С.И. Технология современного культуризма. – Запорожье, РИП «Видавець», 1992. – 80 с.

20. Лепешкин В.Е. Упражнения с гирями для старшекласников // Ф.К. вшколе. – 2001 – №1 – С. 58-66.

21. Литвиненко С.В. Особености силовой подготовки у студентов вуза // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи. Збір. наук. статей. –Дрогобич: Коло, 2003. – С.88–94.

22. Лизогуб В., Петренко Ю. Використання тренажерів і фізичних вправ для зміцнення здоров’я школярів // Фізичне виховання в школі.-2000.- № 2.- с. 37.

23. Мурза В.П. Фізичні вправи і здорв’я.– К.: Здоров’я, 1991. – 256с.

24. Новикова Г. Збереження та зміцнення здоров’я школярів за допомогою тренажерів // Фізичне виховання в школі.-2000.- № 1. - с. 33.

25. Новиков В.С., Дмуховский Р.А. Не забывайте о ваших мышцах (Тренажеры и здоровье). - М.: Знание. - 1987. - с. 22.

26. Олешко В.Т. Силові види спорту. Підручник для студентів вузів фізичного виховання і спорту.– К.:Олімпійська література, 1999. – 190 с.

27. Остроушенко В.М. Основні завдання тренувального процесу в умовах фітнес клубу для початківців // Зб. наук. пр. - Рівне. : РЕГІ. - 2001. - с.156.

28. Папуша В.Г. Методика фізичного виховання школярів: форми, зміст, організація, – Тернопіль: Збруч. – 2000. – 248 с.

29. Плехов В.Н. Возьми в спутники силу. – М.: ФиС, 1988. – 240 с.

30. Плехов В.Н. Геракл-1. – К.: “Знание” Украины, 1992. – 144 с.

31. Плехов В.Н. Геракл-2. – К.: “Знание” Украины, 1992. – 162 с.

32. Поляков В.А. Воропаев В. И. Гиревой спорт: Метод. Пособие. М.: Физкультура и спорт, 1988. – 80 с.

33. Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 175 с.

34. Сергієнко Л.П. Комплексне тестування здібностей людини. Навч. Посібник: Миколаїв. УДМТУ, 2001. – 360 с.

35. Сичов С.О. Атлетизм : Навчальний посібник М.О.України ін-т змісту і навча-ння. - К., - 1997. - 64 С.

36. Стеценко А. Методика спортивной тренировки в пауэрлифтинге // Фізичне виховання спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк.: Підприємство ”Медіа”., 1999. – С. 1093-1097.

37. Тесч П. Бодибилдинг для всех. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 160 с.

38. Тяжелая атлетика (под редакцией А.Н.Воробьева) “ФиС” Москва, 1988 – 694 с.

39. Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологическиє основы двигательной активности.–М.: “Ф и С”, 1991. – 224 с.

40. Холодов Ж.К. Кузнецова В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений – М: Изд. центр “Академия”, 2000 – 480 с.

41. Чайковский А.М., Шенкман С.Б. Искуство быть здоровым. Часть І. - М. : Физкультура и спорт. - 1987. - с. 49.

42. .Шварценеггер Арнольд. Новая энциклопедия бодибилдинга. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 200 – 842 с.

43. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2001. – 270 с.

44. Шубов В.М. Красота силы. – М.: “Сов. спорт”, 1990. – 59 с.

 


Навчальне видання

 

Довідник з атлетизм у запитаннях та відповідях.

 

Атлетизм

З методикою викладання

Навчально-методичний посібник

 

 

Рівне – 2010


УДК 372.796.4

ББК 75.711

C 30

 

Довідник з атлетизму у запитаннях та відповідях: навчально-методичний посібник. – Рівне: РДГУ, 2010. — 154с.

 

Автори упорядники: Семенович С.В., Кіндрат В.К.

 

Рецензенти:

Хомченко М.М., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Рівненського державного гуманітарного університету, почесний майстер спорту з важкої атлетики.

Новосадюк М.З., майстер спорту з важкої атлетики, заслужений тренер СРСР, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури України, заступник директора Облцентру Інваспорт КЗОДЮСШІ.

 

Посібник написаний згідно з програмою з атлетизму для студентів з спеціальності з фізичного виховання. В ньому висвітлюються питання техніки силових вправ з атлетизму, що вивчаються, методики навчання відповідної до умов загальноосвітньої школи. Навчально-методичний посібник призначений для студентів, фізичної культури та спорту.

Матеріали обговорені на засіданні кафедри теорії та методики фізичного виховання РДГУ (протокол №11 від 30.06.2010р.).

ISBN

 

© Семенович С.В. ., Кіндрат В.К.


Зміст

 

ВСТУП.. 6

Запитання з атлетизму.. 8

ПОНЯТТЯ „СИЛА”, СТРУКТУРА СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ЛЮДИНИ.. 11

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ СИЛИ.. 25

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти