ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Задачі з підрахунку відсоткових ставок за кредитними операціями

 

Задача 2.1. Банк має таку інформацію: розмір кредиту – 120 тис. грн.; термін дії кредиту – 20 діб; річна ставка простого процента – 10 %.

Визначити:

а) суму нарахованих процентів;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

 

Задача 2.2. Банк має таку інформацію:

а) сума довгострокового кредиту – 1600 тис. грн.;

б) термін дії позички – 3 роки;

в) річна процентна ставка – 12 %.

Визначити:

а) розмір процентів;

б) загальну суму боргу.

 

Задача 2.3. Банк уклав кредитний договір з позичальником на строк з 02 квітня до 01 червня поточного року на суму 100 тис. грн. Згідно з договором позичальник має виплатити відсотки по закінченні строку його дії з розрахунку 30 % річних. Метод визначення кількості днів для розрахунку відсотків – «факт/факт».

Розрахувати відсоткові прибутки банку за позиковою операцією.

 

Задача 2.4. Банк надав кредит юридичній особі в обсязі 100 тис. грн. на строк 2 роки зі ставкою 35 % річних. Через півроку процентна ставка за кредитом була встановлена у розмірі 30 % річних, а ще через півроку вона була встановлена в розмірі 25 %.

Обчислити відсоткові прибутки за позиковими операціями.

 

Задача 2.5. Банк надав кредит в обсязі 10 тис. грн. індивідуальному позичальнику на строк 1 рік за ставкою 40 % річних. Через 3 місяці відсоткова ставка була встановлена у розмірі 20 % річних. Метод визначення кількості днів для розрахунку відсотків – «30/360».

Обчислити прибутки за позиковою операцією.

 

Задача 2.6. Підприємство 1 вересня отримало в банку позику, розмір якої 500000 грн., терміном до 1 листопада під 12% річних. 01 жовтня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 18%. На цей час було погашено 50% основної суми позики. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Розрахувати:

а) суму відсотків за користування позикою;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

 

Задача 2.7. Підприємство 1 березня отримало в банку позику, розмір якої 300000 грн., терміном до 1 червня під 18% річних. 01 травня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 24%. На цей час було погашено 30% основної суми позики. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Розрахувати:

а) суму відсотків за користування позикою;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

 

Задача 2.8. Банк надає позику сумою 10 тис. грн. під 12% річних за плаваючою ставкою. Після двох місяців ставка зросла до 18%, а через 6 місяців від дати видачі – збільшилась до 24%.

Обчислити яку суму повинен повернути позичальник банку через рік після надання йому позики.

 

Задача 2.9. АТ “Вимпел” позичило в банку “Сатурн Банк” 50000 грн. на 3 місяці під 24% річних. Проценти виплачуються наперед. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «30/360».

Визначте суму кредиту, яку отримає АТ “Вимпел”?

 

Задача 2.10. Підприємство “Текстерно” отримало короткотерміновий кредит. Основні параметри кредитної угоди склали:

Показники Параметри
Сума короткотермінового кредиту, тис. грн.
Термін позички, місяців
Річна процентна ставка, %

Вам необхідно на підставі параметрів кредитної угоди між АКБ “Укрсоцбанк” і підприємством “Текстерно” визначити:

а) величину процентів за шість місяців.

б) загальний розмір основного боргу та відсотків за ним, який підприємство “Тесткерно” повинно повернути банку за шість місяців.

Відповідь обґрунтуйте.

 

Задача 2.11.Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал встановлений у розмірі 100 тис. грн.

У першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції, тис. грн.: платежі – 30; надходження – 20; у другому – відповідно 120 і 100; у третьому – 40 і 70. Процентна ставка встановлена на рівні 25% річних. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «30/360»

Розрахувати:

1) заборгованість за кредитами на кінець кожного місяця;

2) проценти.

 

Задача 2.12.Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на місяць встановлений у розмірі 100 тис. грн.

У першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції, тис. грн.: платежі – 200; надходження – 150; у другому відповідно – 600 і 500; у третьому – 350 і 325. Кредитове сальдо поточного рахунку на початок кварталу становило 50. Відсоткова ставка встановлена на рівні 24% річних. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «30/360».

Розрахуйте:

1) заборгованість по позичках на кінець кожного місяця;

2) суму процентів.

 

Задача 2.13.Залишок грошових коштів на рахунку клієнта в банку – 250 млн. грн. У банк поступили документи на оплату клієнтом угоди на суму 350 млн. грн. Процент за овердрафт складає 36% річних. Через 10 днів після сплати вказаної угоди гроші поступили на рахунок клієнта. Кількість днів у році – 365.

Розрахувати:

а) суму овердрафту;

б) процентний платіж за ним.

 

Задача 6.14.Банк встановив наступні розміри обсягів надання позик під заставу цінних паперів від їхньої заставної вартості:

1) державних цінних паперів – 90 %;

2) банківські акції, зареєстровані на фондовій біржі, – 80 %;

3) котирувані цінні папери підприємницьких структур – 70 %.

Визначити, яку суму кредиту може отримати позичальник, якщо у його інвестиційному портфелі є всі види цінних паперів на суму 10000 грн. кожен.

 

Задача 6.15.АТ “Вимпел” в банку “Сатурн Банк” іпотечний кредит на суму 300000 грн. на 3 роки під 14% річних.

Визначити:

а) суму нарахованих процентів;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

 

Задача 2.16. Споживчий кредит для купівлі автомобіля вартістю 65000 грн. відкрито на 5 років під 11% річних. Початковий внесок покупця – 10 тис. грн., а решта боргу буде сплачуватись щомісячно протягом усього терміну кредитної угоди. Розрахуйте суму щомісячних платежів позичальника.

Визначити

а) загальну суму відсотків, що сплатить позичальник банку за п’ять років;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

 

Задача 2.17. Підприємство 1 березня отримало в банку позику, розмір якої 300000 грн., терміном до 1 червня під 18% річних. 01 травня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 24%. На цей час було погашено 30% основної суми позики.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Розрахувати суму відсотків за користування позикою та загальний розмір боргу клієнта банку.

 

Задача 2.18. Підприємство 1 вересня отримало в банку позику, розмір якої 500000 грн., терміном до 1 листопада під 12% річних. 01 жовтня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 18%. На цей час було погашено 50% основної суми позики.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Розрахувати суму відсотків за користування позикою та загальний розмір боргу клієнта банку.

 

Задача 2.19.Підприємство 1 березня отримало в банку позику, розмір якої 300000 грн., терміном до 1 червня під 18% річних. 01 травня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 24%. На цей час було погашено 30% основної суми позики.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом “факт/факт”.

Розрахувати суму відсотків за користування позикою та загальний розмір боргу клієнта банку.

 

Задача 2.20.Банк надає позику сумою 10 тис. грн. під 12% річних за плаваючою ставкою. Після двох місяців ставка зросла до 18%, а через 6 місяців від дати видачі – збільшилась до 24%.

Обчислити яку суму повинен повернути позичальник банку через рік після надання йому позики.

Задача 2.21.Кредит для купівлі автомобіля вартістю 65000 грн. відкрито на 5 років під 11%. Початковий внесок покупця – 10 тис. грн., а решта боргу буде сплачуватись щомісячно протягом усього терміну кредитної угоди.

Розрахувати:

а) суму щомісячних платежів позичальника:

б загальну суму відсотків, що сплатить позичальник банку за п’ять років;

в) загальний розмір боргу клієнта банку.

Задача 2.22.Підприємство «Текстерно» отримало короткотерміновий кредит. Основні параметри кредитної угоди склали:

Показники Параметри
Сума короткотермінового кредиту, тис. грн.
Термін позички, місяців
Річна процентна ставка, %

Вам необхідно:

На підставі параметрів кредитної угоди між АКБ “Укрсоцбанк” і підприємством “Текстерно” визначити:

а) величину процентів за шість місяців;

б) загальний розмір основного боргу та відсотків за ним, який підприємство «Тесткерно» повинно повернути банку за шість місяців.

Задача 2.23.Банк надає позику сумою 10 тис. грн. під 12% річних за плаваючою ставкою. Після двох місяців ставка зросла до 18%, а через 6 місяців від дати видачі – збільшилась до 24%.

Обчислити яку суму повинен повернути позичальник банку через рік після надання йому позики.

Задача 2.24.Підприємство 1 березня отримало в банку позику, розмір якої 300000 грн., терміном до 1 червня під 18% річних. 01 травня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 24%. На цей час було погашено 30% основної суми позики.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Розрахувати суму відсотків за користування позикою та загальний розмір боргу клієнта банку.

Задача 2.25.Підприємство 1 березня отримало в банку позику, розмір якої 500000 грн., терміном до 1 листопада під 20% річних. 1 червня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 22%.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/360».

Розрахувати:

а) суму відсотків за користування позикою;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

Задача 2.26.Підприємство 1 лютого поточного року отримало в банку позику, розмір якої 100000 грн., терміном до 1 грудня під 20% річних. 1 травня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 22%.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «30/360».

Розрахувати:

а) суму відсотків за користування позикою;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

Задача 2.27.Підприємство 1 березня отримало в банку позику, розмір якої 300000 дол. США, терміном до 1 червня під 20% річних. 01 травня банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 24%. На цей час було погашено 30% основної суми позики.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Розрахувати:

а) суму відсотків за користування позикою;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

Задача 2.28.Підприємство 10 січня минулого року отримало в банку позику, розмір якої 500000 грн., терміном на два роки під 20% річних. 10 січня поточного року банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 24%. На цей час було погашено 50% основної суми позики. Відсотки нараховуються щорічно на залишок боргу.

Розрахувати:

а) суму відсотків за користування позикою за перший рік;

б) суму відсотків за користування позикою за другиий рік;

в) загальний розмір боргу клієнта банку за два роки.

Задача 2.29.Позику в сумі 400000 грн. було надано 2 січня проточного року, термін погашення – 1 вересня поточного року року, ставка відсотку – 24%.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт».

Розрахувати:

а) суму відсотків, яку сплатить клієнт;

б) загальний розмір боргу клієнта банку.

Задача 2.30.Банк надає позику сумою 10000 грн. під 20% річних за плаваючою ставкою. Після двох місяців ставка зросла до 22%, а через 6 місяців від дати видачі – збільшилась до 24%.

Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «30/360».

а) суму відсотків, яку сплатить клієнт;

б) загальну суму, яку повинен повернути позичальник банку через рік після надання йому позики.

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти