ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИМІРЮВАННЯ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ

Мета роботи - ознайомитися з існуючими методами вимірювання шорсткості; конструкцією і метрологічними характеристиками профіло графа-профілометра і вимірюванням шорсткості з його допомогою; вивчити параметри шорсткості і отримати практичні навики обробки профілограм.

Завдання

I. Виміряйте параметр (Ra. І записати у профілі граму (демонстрацію).

2.Обработайте профілограмі для визначення числових значень параметрів шорсткості.

 

При виконанні роботи необхідно:

1. Виміряти параметр Ra профілометра і записати шероховатосгь поверхні на профілограмі (вимірювання і запис профілогромми виробляються викладачем або лаборантом),

2. Записати у звіт послідовність налаштування профілометра, вимірювання і запису профілограми; а також отримане значення.

3. Підготувати профілограми до визначення числових значень параметрів шорсткості:

а) вибрати базову довжину;

б) нанести па профілеграмму базову довжину L ;

в) провести на профілограмі лінію виступів і лінію западин;

4. Визначити числові значення параметрів шорсткості.

Для визначення числового значення параметра R z:

а) знайти на профілограмі п'ять найвищих точок виступів профілю

в межах довжини L і відзначити їх вершини. Лінійкою або штангенціркулем виміряти відстані від кожної з цих точок до базової чинии в міліметрах, підрахувати суму цих відстаней. H і перевважати її числове опадання п мікрометрах, поділивши її на вертикальнее збільшення V g, вказане на профілограмі;

б) Знайти на профілограмі п'ять нижчих точок западин в межах L

і відзначити їх вершини. Виміряти відстань h min від кожної з них до базової лінії і підрахувати суму отих відстаней 2Г кв мілі-метрах. Потім розділити ото значення на вертикальне збільшення V і отримати числове значення в мікрометрах;

в) підрахувати числове значення параметра Rz, за формулою, мкм:

5) Визначити параметр R max .

Виміряти на профилограмі відстань між лінією відступів в милиметрах.Отриманий розмір перевести в мікрометри поділити його на вертикальне збільшення V… 6)Визначити парамерт tp: а)Порахувати значення рівня перерізі провиля нерівностей на профилограмі Hp по

формулою; мм:

б) провести лінію перерізі профілю паралельно середньої лінії профілю на відстані Hp від лінії віступів профілю;

в) виміряті довжину опорних майданчіків профілю б1, утворення перерізом лінією рівня на всій довжіні ; підсумувати всі вімірювання довжини ;

г)підрахувати відносну опорну довжину профілю:

де Vr - горизонтальне збільшення, при якому записана профілі-грама.

Результати обробки профілограми записати в табл. 10. 1

Результати обробки профилограми Rz Rmax Hp

 

АВТОМАТИЧНІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ

Автоматичні засоби контролю виконуються у вигляді контрольно-сортувальних автоматів і напівавтоматів, в яких використовуються меха-технічні, електричні і пневматичні датчики. В автоматах всі "операції по завантаженню, транспортуванню, орієнтування, контролю, сортування здійснюються автоматично, в напівавтоматах частина операцій виконується вручну.

Прикладом чисто механічного пристрою може служити контрольно-сортувальний автомат з клиновидним калібром. Контрольовані кульки з бункера потрапляють на дві лінійки, що утворюють розширюється мету.

Під дією сили тяжіння кулька котиться по лінійкам до того містя , де щілину між лінійками дорівнює його діаметру; там він провалюється, потрапляючи в один з п'яти відсіків. Протягом 1 ч автомат може розсортувати за розмірами на п'ять груп 9 тис. кульок. Допуск на розмір в межах групи регулюється від 2 до 5 мкм.

Контролюючі та контрольно-сортувальні автомати і напівавтомати доцільно використовувати для виготовляються або відновлюваних

деталей простої конфігурації. вимагають I00%- контролю або сортування розмірні групи.

Розгляді засоби вимірювання та контролю тільки фіксують результат розмірної обробки деталі і не роблять впливу на технологічний процес. У той же час поява шлюбу, особливо на фінішних операціях (шліфувальних, хонінгувальні), призводить до великих збитків, оскільки на виготовлення таких складних деталей, як блок циліндр або колончатий вал, уже витрачено багато праці і коштів. Щоб уникнути браку, на шліфувальних і хонінговальчих верстатах використовують пристрої для контролю розмірів деталей в процесі їх обробки.

Контроль розмірів деталей в процесі обробки може здійснюватися прямим і непрямим методами. На рис. 10.1, а показано механічний трьохконтактний пристрій, що дозволяє вимірювати розмір деталі Д прямим методом. Прилад показує значення фактичного розміру між двома (верхнім і нижнім) ковзаючими контактами, які є вимірювальними поверхнями. Боковий контакт налаштовується таким чином, щоб вимір вироблявся-строго по діаметру. При непрямому методі контролюється не розмір безпосередньо, а переміщення будь-якої частини верстата, зєднаною з ріжучим інструментом (рис.10.1. 6).

В процесі обробки за шкалою приладу визначають, чи вкладається размір деталі в поле допуску, і в міру необхідності вручну роблять налаштування верстата. Якщо замінити шкальний прилад, наприклад електроіндуктивним датчиком, то можна вести обробку в автоматитичної режимі; при досягненні розміром межі поля допуску верстат автоматично вимикається.

Для автоматичної підналагодження верстата в процесі обробки за даними активного контролю використовуються більш складні пристрої.

ПЕРЕВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ

Під єдністю вимірювань розуміють стан вимірювань, при якому їх результати виражені в узаконених одиницях і мають нормуючу точність.

Під повіркоюзасобів вимірювання розуміють експериментальне визначування похибки засобів вимірювання та встановлення їх придатності до застосування. Іноді при перевірці не визначають значення погранності засобів вимірювання, а встановлюють, чи знаходиться вона в допустимих межах.

 

 

 

 

 

Рис. 10.1. Автоматичний контроль деталей методами:

А - прямим; б – непрямим

 

Всі вимірювальні засоби після їх виготовлення або ремонту також в процесі експлуатації (зберігання) повинні проходити повірку.

Повірка засобів вимірювання після виготовлення або ремонту перед випуском в звернення називається первинною повіркою.

Повірка засобів вимірювання, що проводиться при їх експлуатації або зберіганні через певні проміжки часу (міжповірочні інтервали), називається періодичною повіркою. Терміни повірки встановлюється в залежності від інтенсивності використання.

Цю перевірку здійснюють або органи державну метрологічну служби (державна повірка органами Держстандарту), або органи відомчої метрологічної служить (відомча повірка).

В СРСР встановлено Державна система забезпечення єдності виміру. Під цією системою розуміють комплекс регламентованих стандартами взаємопов'язаних правил і положень, вимог і норм, що визначають організацію і методику проведення робіт з оцінки та забезпечення точності вимірювань, результати яких використовуються державними органами, підприємствами, організаціями та установами СРСР.

Література

Марков Н.Н., Ганевської Г.М. Конструкції, розрахунок і експлуатація вимірювальних інструмеїггов і приладів. - М.: Машинобудування, 1981. - 367 с.

Довідник контролера машинобудівного заводу / Под ред.

Я.І.Якушева. 3-є вид. - М.: Машинобудування, 1980. - 527 с.

Довідник по виробничому контролю в машинобудуванні / Под ред. А.К.Кутая. 3-є вид. - М.: Машинобудування, 1974. - 975 с.

Якушев А.І. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. 5-е вид. - М.: Магіностроеніе, 1979. - 344 с.

 

ЗМІСТ

Основні поняття про вимірювання ………………………………………………. 3

Плоскопаралельні кінцеві міри довжини…………………………………………. 6

Штангенінструментм і мікрометричні інструменти ……………………………...8

Лабораторна робота № I. Вимірювання штангенінструментом і мікроінструментом ………………………………………………………………12

Лабораторна робота № 2. Вимірювання індикаторним нутромером …………..16

Лабораторна робота № 3. Вимірювання зовнішнього діаметра на вертикальному оптиметреі…………………………………………………………………………. 20

Лабораторна робота № 4. Вимірювання радіального і торцевого биття

поверхонь …………………………………………………………………………..26

Лабораторна робота№ 5. Вимірювання середнього діаметра різьби мікрометром зо вставками і методом трьох зволікань ................................................................ 32

Лабораторна робота№ 6. Вимірювання параметрів різьби на інструментальному мікроскопі …………………………………………………………………………. 33

Лабораторна робота № 7. Вимірювання кутів кутоміра ...................................... 38

Лабораторна робота № 8. Вимірювання товщини зуба циліндричних

зубчастих коліс……………………………………………………………………..42

Лабораторна робота № 9. Вимірювання дійсних розмірів калібрів

за допомогою важільної сноби ............................................................................... 45

Лабораторна робота № 10. Вимірювання шорсткості поверхні ………………..48

Література ……………………………………………………………………........ 53

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти