ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вимоги до організації робочих місць

Ефективна організація виробництва передбачає в першу чергу раціональну організацію робочих місць.

Робочим місцем називається ділянка виробничої площі, на якій розміщене обладнання, інвентар, інструменти, пристрої, не­обхідні для виконання певної технологічної операції.

Площа робочого місця має бути достатньою для зручного і компактного розміщення технологічного і допоміжного облад­нання, інвентаря та створення безпечних умов праці.

Бажаним є зручний зв'язок між робочими місцями, що при­скорює просування напівфабрикатів і готової продукції. Виходя­чи з конкретних особливостей цехів, при розміщенні робочих місць використовують лінійне, рівнобіжне, Г- і П-подібне, а та­кож кругове розміщення.

Інструменти й інвентар, а також сировина і напівфабрикати розташовують на робочих місцях у суворо визначеному порядку.

Перед початком роботи посуд, сировину, напівфабрикати для зручності розміщують зліва; ножі, інвентар, спеції — справа або перед собою. Все, що часто використовується в роботі, слід розміщувати ближче до кухаря, порівняно рідко використовува­не — на віддаленій ділянці робочого місця. Зберігання інвертаря й інструмента на певних постійних місцях дає можливість швидко знайти те, що необхідно, у той час як безсистемне роз­міщення приладдя призводить до непродуктивних витрат часу. Якщо для розміщення і зберігання інвертаря та інструмента площі столу недостатньо, влаштовують шухляди і полки під кришкою столу або стелажі, гірки, стенди, шафи біля столів чи над ними.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ВИСОТА ВИРОБНИЧИХ СТОЛІВ І РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ ОБЛАДНАННЯ

Виробничі столи, обладнання і робоче положення Висота, при зрості людини, мм
    низькому середньому високому
Виробничі столи при роботі сидячи
Робоча поверхня обладнання: при роботі сидячи
при роботі стоячи

Велика увага приділяється розміру виробничих столів і допо­міжним пристроям — полицям, стендам, стелажам. Висота виро­бничого обладнання повинна бути такою, щоб корпус і руки пра­цюючих знаходилися в найбільш зручному положенні. Так, висота столу вважається нормальною, якщо від ліктя зігнутої ру­ки працівника до поверхні столу залишається 20—25 см. При ро­боті на вищому столі лікті будуть віддалені від корпуса, що ви­кликає перенапругу передпліч. Працювати в такому положенні незручно і важко. Навпаки, якщо стіл занадто низький, доведеть­ся нахилятися, що швидко стомлює працівника. Біля столів, ванн встановлюють дерев'яні підніжні решітки, висоту яких підбира­ють залежно від зросту кухарів, але не більше 9—10 см.

При влаштуванні полиць, стендів, навісних шаф, гірок над кришкою столу необхідно враховувати, що найбільш зручним для зберігання інструмента і постійно використовуваних при­строїв є простір від полиці під кришкою столу (45 см) до рівня плеча (150 см). На такій висоті кухар легко може дістати все, що йому буде потрібно. Найбільша висота верхніх полиць не повин­на перевищувати 175 см. їх доцільно влаштовувати лише для зберігання запасного інструмента або рідко використовуваних спецій та інвертаря.

При визначенні ширини і довжини (фронту) робочого місця враховуються характер оброблюваної продукції і максимальний розмах рук працюючого в горизонтальній площині. Найбільш прийнятною вважається ширина робочого місця в межах 70— 80 см, а довжина (фронт) — 100—120 см. За необхідності до робо­чих місць підводяться холодна і гаряча вода, влаштовується до­даткове освітлення і т. д. Джерела світла розташовують спереду або зліва від працівника. У цехах виробничі столи краще розста­вляти так, щоб кухарі працювали обличчям до вікна.

Кут ефективної видимості не повинен перевищувати 30°. У середньому для людини він складає 120°, тому довжина вироб­ничого столу не перевищує 1,5 м. Кут миттєвої видимості пред­мета складає 18°. У цьому секторі огляду розміщується те, що працівник має побачити миттєво.

Достатня площа в зоні робочого місця виключає можливість виробничих травм, забезпечує підхід до обладнання при його експлуатації і ремонті. Рекомендується дотримуватися таких до­пустимих відстаней при розміщенні обладнання (у м):

• між двома технологічними лініями немеханічного облад­нання при двосторонньому розміщенні робочих місць і

довжині ліній до 3 м 1,2

понад 3 м 1,5

• між стіною і технологічною лінією немеханічного облад­нання — 0,1—0,2

• між стіною і механічним обладнанням — 0,2—0,4

• між стіною і тепловим обладнанням — 0,4

• між технологічною лінією теплового обладнання і роздава­льною — 1,5

• між робочими фронтами теплового і немеханічного обладнання – 1,5

• між робочими фронтами секцій варочних коштів — 2,0

• між електричними коштами, виставленими водну лінію — 0,75

• між технологічними лініями обладнання, що виділяє теп­ло— 1,5

• між стіною і робочим місцем чистильниці овочів в овочевому цеху — 0,8.

Кожне робоче місце має бути забезпечене достатньою кількіс­тю інструментів, інвертаря і посуду. Посуд та інвентар підбира­ють відповідно до Норм технічного оснащення підприємств рес­торанного господарства, затверджених Міністерством торгівлі СРСР від 01.01.87 р., залежно від типу і потужності підприєм­ства. До виробничого інвертаря висуваються вимоги щодо міцно­сті, надійності в роботі, естетичності та ін.

Необхідно домагатися зменшення шуму на робочих місцях, що зменшує стомлюваність працівників. Для покращення умов праці широко використовують місцеву вентиляцію, витяжні ша­фи, зонти (місцевий відсос), що вловлюють випари, гази, чад, дим на місці проведення робіт, не допускаючи їх поширення.

На робочих місцях, де збираються відходи, для їх видалення влаштовують жолоби, воронкоподібні отвори в столах, спускні рукави в камеру відходів, встановлюють пересувні контейнери і т. ін.

Робочі місця мають бути організовані так, щоб виключалася можливість одержання травм, опіків. Допомогти в цьому можуть захисні екрани, огородження, запобіжні пристрої і попереджува­льна сигналізація.

Доцільніше використовувати на робочих місцях висувні, відки­дні або переносні стільці, причому краще стільці з сидінням, регу­льованим по висоті, і спеціальною спинкою та підлокітниками.

Скорочують непродуктивні витрати часу своєчасна і повна підготовка робочих місць до початку зміни і чітке обслуговуван­ня кваліфікованих працівників підсобними.

Важливим фактором у раціональній організації виробництва є підбір працівників та їх розміщення. При цьому необхідно суворо розмежовувати обов'язки кожного, — це унеможливлює знеосіблення на виробництві і підвищує відповідальність.

На великих підприємствах з цеховим розподілом бригади комплектують по цехах, у середніх і дрібних — у цілому по ви­робництву. До складу бригад входять працівники різної кваліфі­кації. Зрозуміло, що в таких умовах важливе значення має поєд­нання професій, яке забезпечує найбільш повне використання робочого часу кухарів. Якщо підприємство працює в дві зміни, працівникам, менше завантаженим у вечірні години, можна до­ручити заготівлю продуктів і напівфабрикатів на наступний день. Без шкоди для якості готової продукції напередодні можуть бути організовані за відповідних умов зберігання такі операції: обва­лювання, розбирання і зачищення м'яса; холодна обробка птиці; очищення риби; нарізка м'ясних напівфабрикатів; очищення кар­топлі та овочів; перебирання круп, макаронних виробів і просі­вання борошна; варіння м'ясного, рибного і грибного бульйонів; пасерування овочів; тушкування капусти для других страв і гар­нірів; обжарювання яловичини, баранини, свинини великим шматком і деякі інші процеси та операції.


РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти