ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація роботи кондитерського цеху

Кондитерський цех займає особливе місце в системі ресторан­ного господарства. Як правило, він працює самостійно, незалеж­но від кухні і зазвичай постачає свою продукцію, крім основного, дрібним підприємствам, буфетам і т. д. Загальна площа цеху і йо­го планування залежать від кількості й асортименту продукції, яка виготовлється. Кондитерський цех, що випускає 2—3 тис. виробів, може складатися з двох підрозділів: заготівельного й оздоблювального. У заготівельному здійснюється підготовка ви­робів до випікання і власне випікання продукції, а в оздоблюва­льному — її оформлення.

Великі цехи, які випускають до 10—12 тис. виробів за зміну, виділяють окремі приміщення для замісу тіста, обробки (форму­вання) виробів, випікання й оформлення. Зрозуміло, якщо такі підприємства випускають продукцію для постачання іншим під­приємствам ресторанного господарства і торгівлі, вони повинні пере­дбачити при проектуванні приміщення експедиції та мийної тари.

Розміщення приміщень кондитерського цеху може бути різ­ним, однак завжди необхідно попередити можливість зустрічних потоків при технологічному процесі. Приміщення кондитерсько­го цеху має бути світлим, щодо решти вимоги висуваються такі самі, як і до гарячого цеху.

У кондитерському цеху виконуються такі операції: просівання борошна і приготування (заміс) тіста, формування, випікання, оформлення виробів після випікання, приготування помадок, си­ропів, кремів, збивання білків.

На робочому місці для просіювання борошна встановлюють відповідне обладнання і просіювальні машини. Залежно від по­тужності цеху просіювальні машини можуть бути різної продук­тивності. Сучасні просіювачі займають мало місця і зручні для використання в кондитерських цехах. За відсутності машин борошно просіюють за допомогою сит, які встановлюють над тією ємністю, у якій буде замішуватися тісто.

Заміс— найважливіша операція при приготуванні всіх видів тіста. Воно пов'язане з докладанням фізичних зусиль, тому су­часні кондитерські цехи обладнані тістомісильними машинами. Найпростіша складається з двох агрегатів: збивача з приводним механізмом і пересувної діжі. Пересувна діжа подається до місця просіювання борошна, заповнюється компонентами для тіста і підводиться до збивача, який і робить заміс.

Можна встановити також універсальний привід для кондитер­ських цехів і з його допомогою виконати цю роботу. Так звичай­но буває у невеликих цехах. Процес замісу тіста машинним спо­собом триває від 10 до 20 хв.

Крім машини для замісу тіста, на цьому робочому місці має бути водонагрівальний апарат, виробнича раковина зі змішува­чем гарячої і холодної води та товарні ваги для зважування бо­рошна.

Борошно подається на робоче місце просіяним, сіль і цукор — у вигляді процідженого розчину певної концентрації. Для зруч­ності і полегшення дозування солі і цукру встановлюють мірну сталеву посудину з краном і фільтром на дні.

За відсутності тістомісильних машин і універсальних приводів заміс тіста роблять вручну. Для цього рекомендується застосову­вати спеціальний стіл-ящик таких розмірів: довжина 100 см, ши­рина 75 см, висота 98 см, глибина 43 см. Використовують також ящик висотою 90, шириною 70 і глибиною 50 см.

У тістомісильному відділенні організовується робоче місце для виконання підсобних операцій: перебирання і промивання ізюму, приготування і проціджування цукрового сиропу і розчи­ну солі. Тут встановлюють виробничий стіл із вмонтованою в кришку раковиною, до якої підведена холодна і гаряча вода. По­ряд зі столом ставлять ящик для солі і цукру. Для інструментів та інвертаря на робочому місці встановлюють шафку.

Як і на підприємствах хлібопекарної промисловості, для ство­рення необхідних умов для бродіння дріжджового тіста у вели­ких кондитерських цехах виділяються спеціальні приміщення, в яких підтримується оптимальна температура. Якщо таких при­міщень немає, тісто підвозять або підносять до кондитерських печей, біля яких температура повітря вища. Бродіння тіста відбу­вається в тих самих діжах, у яких робився його заміс.

Після бродіння дріжджового тіста або його замісу формують вироби. При виконанні цієї операції тісто розділяють на шматки певної ваги і надають їм необхідної форми. Формування виробів потребує багато часу, хоча найчастіше ця операція механізована. Це спеціальні напівавтоматичні тісторозділювачі, що ділять тісто на порції певної ваги, автомати і напівавтомати, що ділять тісто і формують вироби. На робочому місці для дозування тіста має бу­ти виробничий стіл, обладнаний висувним ящиком для борошна, ящиком для ножів і вагами. Зліва від працівника встановлюють діжу з тістом, а справа — тісторозділювач і стіл для формування тіста. Для розкатування тіста служить тісторозкатувальна маши­на. На невеликих підприємствах або при випуску невеликої кіль­кості виробів розкатування можна робити вручну, хоча при цьо­му важко одержати тісто потрібної товщини. Процес розкатуван­ня виконується значно легше при використанні контрольної ка­чалки, що складається з порожнього металевого робочого валика діаметром 80 мм з розміщеною усередині нього віссю. На краю валика з двох боків насаджуються контрольні кільця. Вісь валика має ручки, закріплені на осі гвинтами з шайбами. Контрольні кі­льця закріплюються на валику за допомогою штифтів. До набору валика входять п'ять номерів кілець із зовнішнім діаметром від 88 до 100 мм.

Розкатують тісто на столі з кришкою, що має рівну поверхню. Для розкатування і нанесення на тісто певного малюнка застосо­вуються дерев'яні качалки з вирізаними на них штампами. Фор­мування виробів може здійснюватися різними виїмками, присто­сованими для виготовлення напівфабрикатів певної ваги.

Для нарізання тіста застосовують різець, за допомогою якого одержують тісто із зубчастими краями, скалки-тісторозділювачі, що розрізають тісто на рівні смуги, різець для нарізання на круж­ки. Ці пристрої на великих підприємствах не використовуються.

Робочі місця для дозування, розкатування тіста і формування виробів організовуються по-різному, залежно від ступеня розпо­ділу праці робітників кондитерського цеху. Власне кажучи, всі ці три операції можуть виконуватися на одному робочому місці. У цехах, де застосовується поопераційний розподіл праці, організо­вуються три спеціалізовані робочі місця, розміщені поряд. Кіль­кість працівників на кожному з них визначається з урахуванням трудомісткості конкретної операції.

На робочому місці для розкатування тіста, крім виробничих столів, встановлюють тісторозкатувальну машину і холодильну шафу для охолодження тіста. Виробничі столи рекомендується робити з шафками для інструментів і висувними ящиками для борошна.

Робоче місце для формування виробів обладнують такими са­мими спеціалізованими столами, як і для розкатування тіста. Злі­ва від столу встановлюють пересувні малогабаритні стелажі-шафи з кондитерськими листами, на які викладають відформова­ні вироби. У міру заповнення їх відкочують до місця розстойки.

На робочому місці приготування начинок встановлюють ви­робничий стіл і невелику газову або електричну плиту для приго­тування помадки, заварного тіста, крему. Тут використовують та­кож протиральну машину і м'ясорубку від пересувного універсаль­ного приводу. Для транспортування і зберігання начинок засто­совуються діжі на колесах, пересувні ванни або стільці зі встано­вленими на них лотками.

Якщо в кондитерському цеху виробляються пиріжки, смажені у фритюрі, то організовується спеціальне робоче місце, обладна­не електричними або газовими жаровнями. При великому за­вданні з випуску пиріжків може бути встановлений пиріжковий автомат.

Вироби з листового і пісочного тіста готують на тих же ро­бочих місцях, що й вироби з дріжджового тіста, але в інший час. За необхідності одночасного випуску виробів з цих видів тіста додатково організовують робочі місця, аналогічні за своїм уста­ткуванням робочим місцям для виробництва виробів із дріж­джового тіста.

Для приготування бісквітного тіста обладнують окреме робо­че місце. Збивання бісквітного тіста здійснюється на механічній збивалці з індивідуальним електромотором або від універсально­го приводу.

Для виконання підготовчих операцій (приготування яєчної маси, цукру та ін.), а також для укладання збитого тіста у форми встановлюють виробничий стіл. Після того як виробам надали певної форми їх викладають на кондитерські листи, які ставлять на стелажі. Пересувні металеві стелажі найбільш зручні в роботі, вони легко пересуваються і можуть встановлюватися біля робо­чого місця. Крім пересувних стелажів, є стаціонарні металеві по­лиці, вбудовані в стіну.

Після формування і розстойки вироби піддаються тепловій обробці — випіканню. Час випікання залежить від розміру виро­бу, готовність визначається за зовнішнім виглядом.

Для випікання кондитерських виробів застосовують електрич­ні і газові жарочні шафи. Нині існують електричні жарочно-кондитерські шафи, оснащені терморегуляторами, що дозволя­ють автоматично підтримувати задану температуру в будь-яких межах.

Для випікання кондитерських виробів різних видів необхідна відповідна температура. Так, булочки, пиріжки, ватрушки, ку­леб'яки випікають при температурі 200—250°С; бісквітне тіс­то — при 200—210°С; пісочні штучні вироби — 210—220°С; ли­стові штучні вироби — 250—260°С; трубочки і булочки із заварного тіста — 215—220°С.

Після випікання вироби виймають і ставлять на стелажі для охолодження, а після цього відправляють у приміщення для збе­рігання готової продукції. Бісквіти, коржі для тортів, булочки з кремом і т. ін. нарізають, змочують сиропом, покривають кремом або помадкою й оформляють. У великих цехах для цих операцій виділяють спеціальне приміщення. Для змочування бісквітів мо­жна користуватися лійкою ємністю 2—3 л.

Оформлення кондитерських виробів здійснюється в основ­ному вручну. Для виконання цієї операції застосовують різні пристрої. Так, для змазування кремом тортів і тістечок слід ко­ристуватися великою і малою лопатками. Наповнювати тістеч­ка кремом зручніше за допомогою кондитерського мішка, за­кріпленого в стійці. Накінечники різної форми, що прикріплю­ються до кондитерських мішків, дають можливість наносити на тістечка і торти різноманітні візерунки. Для полегшення цього процесу можна застосовувати трафарети з дроту діамет­ром 4 мм.

У великих кондитерських цехах для наповнення виробів кре­мом застосовується пневматичний пристрій, який монтується на пересувному металевому столі. Унизу столу встановлюється по­вітряний компресор з електромотором, від якого стиснене повіт­ря подається до встановлених на столі бачків з кремом. До кож­ного бачка прикріплений гумовий шланг, на кінці якого мається накінечник з рукояткою.

Наступна операція— приготування сиропів, кремів, збитих білків, помадок. Для її виконання кондитерський цех має нескла­дне теплове обладнання — плити або спеціальні пристрої, на яких встановлюють кондитерські котли. Великі підприємства за­стосовують відкриті парові й електричні соусні котли без кри­шок. У невеликих цехах для цього мається наплитний кухонний посуд.

При невеликих об'ємах виробництва для підігрівання і збері­гання розігрітої помадки доцільно користуватися водяною ба­нею. Для цього у ванну ставлять каструлю меншого розміру з помадкою і за необхідності витрачають, завжди маючи її під ру­кою. У водяній бані вона не кристалізується і завжди має потрі­бну температуру.

Для збивання і перемішування продуктів великі підприємст­ва встановлюють збивальні машини, інші застосовують універ­сальні приводи, м'ясорубки, протиральні машини малої потуж­ності.

Універсальні приводи для кондитерських цехів у поєднанні з універсальною збивальною машиною дозволяють приготовляти багато видів напівфабрикатів: заварне тісто, тісто для бісквіта, тортів і тістечок, помадку, вершковий і білковий креми. За відсу­тності машин ці процеси здійснюються вручну за допомогою кондитерських вінчиків.

Для виконання інших операцій застосовують різні інструмен­ти і пристрої — ступки з поетиками, ручні та електричні кофемолки, сита, друшляки, грохоти та ін.

При приготуванні листового тіста після кожного розкатування його охолоджують. Для цього в приміщенні обробної, подалі від кондитерських печей, встановлюють холодильну шафу, яка слу­жить також для зберігання швидкопсувних продуктів (вершково­го масла, м'ясного фаршу і т. ін.). Готові кондитерські вироби викладають в лотки і зберігають до реалізації в окремому примі­щенні — експедиції, обладнаній стелажами. З цеху їх транспор­тують на пересувних стелажах або візках.

У великому кондитерському цеху необхідно передбачити склад добового запасу сировини для забезпечення безперебійної роботи протягом дня.

Для зберігання інструментів, пристроїв та інвентаря в цеху встановлюють інструментальні шафи.

При кондитерських цехах, що випускають вироби з верш­ковим кремом, в окремому приміщенні організовується робо­че місце для миття яєць. До надходження в цех яйця переві­ряють на свіжість, обробляють у дезінфікуючому розчині, нейтралізують у содовому розчині, потім промивають у про­точній воді.

Для обробки яєць на робочому місці встановлюють ванну, поряд з нею — стіл з овоскопом і столик з ящиком для яєць, призначених для перевірки. Перевірені на овоскопі яйця укла­дають в сітку й опускають по черзі у ванну з дезінфікуючим розчином, потім у ванну з розчином соди і після цього — у ванну з проточною водою.

Обладнання і його типи для кондитерського цеху підбирають­ся залежно від передбачуваної продуктивності цеху. При цьому враховується кількість завантажень, час роботи і коефіцієнт ви­користання кожної машини.

Теплове обладнання (кондитерська піч, шафи) підбирається залежно від часової продуктивності апаратів. Для цього необхід­но знати вагу виробів, що випікаються, кількість їх на одному де­ку, кількість деків, тривалість випікання.

Організація роботи в кондитерському цеху. Керівництво кон­дитерським цехом здійснює начальник цеху. Він ознайомлює бригадирів з асортиментом виробів, що випускаються, розподіляє сировину між бригадами, контролює технологічний.

У кондитерських цехах, як правило, застосовують лінійний графік. У великих цехах робота організовується в дві зміни, у невеликих — в одну. Бригади формуються або за видом продукції (одна виготовляє вироби з дріжджового тіста; інша — торти, тіс­течка), або за операціями технологічного процесу (замісу, фор­мування, випікання і оформлення виробів). У кожній зміні пра­цюють дві—три бригади залежно від потужності цеху з по­операційним розподілом праці.

Кондитери V розряду виготовляють фігурні торти на замовлен­ня і тістечка. Вони проводять підготовку і перевірку якості сиро­вини, начинок, оздоблювальних напівфабрикатів, готують тісто, формують вироби, здійснюють їх художнє оформлення.

Кондитери IV розряду виготовляють різні кекси, рулети, пе­чиво вищих сортів, складні торти і тістечка.

Кондитери III розряду виготовляють прості торти і тістечка, хлібобулочні вироби, різні види тіста, кремів, начинок. Кваліфікаційні вимоги до кондитера:

• кондитер повинен мати початкову або середню професійну освіту;

• знати рецептуру і технологію виробництва борошняних кондитерських і булочних виробів з різних видів тіста, оздоблю­вальних напівфабрикатів;

• знати товарну характеристику сировини, види смакових і ароматичних речовин, розпушувачів та барвників, дозволених для виготовлення кондитерських виробів;

• дотримуватися санітарно-гігієнічних умов виробництва борошняних кондитерських виробів, їх терміни зберігання, транс­портування і реалізації;

• знати органолептичні методи оцінки якості кондитерських виробів;

• використовувати способи і прийоми високохудожнього оздоблення складних видів кондитерських виробів;

• дотримуватися принципів роботи і правил експлуатації тех­нологічного обладнання, яке використовується при виготовленні кондитерських виробів.

Кваліфікаційні вимоги до кондитера визначені відповідно до вимог стандарту галузі ДСТ 30524-97 «Громадське харчування. Вимоги до виробничого персоналу», який використовується при проведенні сертифікації послуг підприємств ресторанного госпо­дарства.

Кондитери II розряду виконують окремі роботи в процесі ви­готовлення тортів, тістечок, готують сиропи і креми.

Кондитери І розряду виконують роботу під наглядом конди­терів вищого розряду, знімають з листів випечені вироби, зачищують кондитерські дека, листи і форми.

Пекарі II і III розрядів випікають і смажать кондитерські, хлі­бобулочні вироби. Вони визначають готовність напівфабрикатів до випікання, підготовляють льєзон і змазують вироби. Пекар повинен вивчити технологічний процес, режими і тривалість ви­пікання кондитерських виробів, знати норми виходу готових ви­робів, режим їх охолодження, а також правила експлуатації та обслуговування.

Кондитери повинні усвідомлювати відповідальність за викону­вану роботу. Начальник цеху і бригадири слідкують за раціональ­ною організацією роботи в цеху, яка здійснюється відповідно до планового завдання з випуску продукції.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти