ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання 1-3 здаються в електронному та друкованому вигляді.

Ситуація 2.2. Структурні показники розвитку міжнародної торгівлі

До показників структури відносять

1. Товарна структура – це показники розподілу експорту та імпорту за основними товарними позиціями. До неї відносять:

А. Товарна структура експорту —структурований за певними ознаками обсяг товарного експорту країни за певний період, як правило, рік. Вона показує експортну спеціалізацію країни та питому вагу кожної товарної позиції в експорті. В більшості країн світу товарна структура експорту складається за основними його статтями.

Б. Товарна структура імпорту країниструктурований за певними ознаками обсяг товарного імпорту країни за певний період, як правило, рік. Вона показує імпортну залежність країни від окремих товарів і товарних груп, a також питому вагу кожної товарної позиції в імпорті. В більшості країн світу товарна структура імпорту також складається за основними його статтями.

Оскільки інформаційною основою для розрахунку товарної структури є дані митної статистики, що в більшості країн обліковує експорт та імпорт за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (ГС), a також з метою забезпечення уніфікації в міжнародних зіставленнях, країнами також застосовується товарна структура експорту та імпорту, що розраховується за ГС .

В. Товарна структура експорту групи країнявляє собою розподілений за певними ознаками загальний обсяг товарного експорту цих країн за рік. Вона показує експортну спеціалізацію цієї групи країн та використовується в міжнародних зіставленнях. Світові економічні організації у подібних порівняннях розподіляють товарні експорт та імпорт за такими позиціями:

а) продовольчі та сировинні товари, паливо, в т. ч.: продовольство; промислова сировина; паливо;

б) готові вироби та напівфабрикати, в т. ч.: хімічні продукти; машини, обладнання та транспортні засоби; інші готові вироби;

в) інші товари.

Г. Товарна структура імпорту групи країнце розподілений за визначеними ознаками загальний обсяг товарного імпорту цих країн за рік. Показує імпортну залежність цієї групи країн та використовується в міжнародних зіставленнях.

2. Географічна структура – розподіл товарного потоку за країнами, групами країн та регіонами світу. До цього показника відносять:

2.1. Зовнішня регіональна структура експорту країнирозподіл національного експорту пo країнах або регіонах призначення. Вона демонструє регіональну спеціалізацію експорту країни та визначає основні ринки збуту товарів і послуг за кордоном;

2.2. Внутрішня регіональна структура експорту країнирозподіл національного експорту пo регіонах (адміністративних одиницях) його походження всередині країни. Показує питому вагу кожного регіону (області, землі, штату, провінції тощо) в загальному експорті країни і характеризує участь регіону в зовнішньоторговельній діяльності). Для прийняття різнопланових рішень у міжнародному менеджменті необхідно мати дані щодо структури експорту конкретного товару. Для цього в аналітичних цілях використовують регіональні структури експорту товару.

2.3. Зовнішня регіональна структура експорту товарурозподіл національного експорту конкретного товару (нафта, газ, деревина тощо) за країнами (регіонами) споживання. Ha її основі визначаються основні країни-партнери та рівень охоплення світового ринку конкретного товару.

2.4. Внутрішня регіональна структура експорту товару —розподіл національного експорту конкретного товару за регіонами (адміністративними одиницями) його формування всередині країни-експортера;

2.5. Регіональна структура експорту групи країнрозподіл загального обсягу експорту країн даної групи за регіонами (країнами) призначення;

2.6. Регіональна структура експорту товару групою країнзасвідчує розподіл загального обсягу експорту певного товару (мінеральні добрива, вугілля, транспортні засоби тощо) за країнами (регіонами) споживання.

2.7. Регіональна структура світового експортупоказує питому вагу кожної країни (або регіону) у світовому експорті, визначаючи основних світових експортерів. Формується за принципом походження експорту, a не за принципом його призначення, як у зовнішній регіональній структурі експорту країни.

2.8. Регіональна структура світового експорту певного товарудемонструє частку країн—експортерів товару у світовому обсязі його експорту та визначає основних експортерів даного товару на світовому ринку

2.9. Зовнішня регіональна структура імпорту країнирозподіл обсягу імпорту за країнами його походження .

2.10. Внутрішня регіональна структура імпорту країнирозподіл обсягу національного імпорту за регіонами (адміністративними одиницями) його споживання (використання).

2.11. Зовнішня регіональна структура імпорту певного товару— розподіл країн—постачальників певного товару за їх питомою вагою у формуванні загального обсягу імпорту даного товару.

2.12. Регіональна структура імпорту групи країнрозподіл загального обсягу імпорту країн даної групи за регіонами (країнами) походження .

2.13. Регіональна структура імпорту товару групою країнпоказує розподіл загального обсягу імпорту певного товару за країнами (регіонами) походження.

2.14. Внутрішня регіональна структура імпорту певного товарузасвідчує питому вагу регіонів (адміністративних одиниць) усередині країни в споживанні (використанні) певного імпорту товару.

2.15. Регіональна структура світового імпортудемонструє питому вагу кожної країни (або регіону) у світовому імпорті. На основі цього показника визначаються найбільші світові імпортери.

2.16. Регіональна структура світового імпорту товаруце частка країн-імпортерів товару у світовому обсязі його імпорту. Визначає основних споживачів даного товару на світовому ринку.

3. Інституційна торгівля– розподіл торгівлі за суб’єктами і методами товарного обміну

4. Видова структура – розподіл торгівлі за видами товарного обміну.

Розглянемо деякі показники: українська структура торгівлі товарами (табл. 2.1-2.2), структура торгівлі послугами (табл. 2.3), географічна торгівля товарами (табл. 2.4-2.5), географічна торгівля послугами (табл. 2.6-2.7).

Завдання 4. За даними таблиць 2.1-2.2, проаналізуйте структуру торгівлі товарами України за 2001-2010 рр. Чи змінювалася вона? Визначте основні товари, що домінують в експорті та імпорті. Яким чином можна змінити структуру торгівлі товарами України?


Таблиця 2.1

Українська товарна структура експорту, млн. дол.

 
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 454,46 379,67 523,37 648,48 732,22 396,47 747,16 783,40 595,97 771,39
II. Продукти рослинного походження 693,26 1120,71 745,81 1137,44 1695,85 1951,13 1726,38 5577,38 5034,89 3976,33
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 225,47 342,19 558,79 546,11 587,24 971,40 1717,96 1945,75 1796,02 2617,31
IV. Готові харчові продукти 450,61 546,37 904,31 1140,73 1291,67 1394,35 2056,22 2518,16 2088,05 2571,07
V. Мiнеральнi продукти 1749,77 2244,89 3499,79 4323,71 4707,98 3871,77 4275,21 7046,09 3900,09 6731,33
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 1478,44 1397,05 1942,96 2782,03 2990,24 3387,25 4047,22 5045,33 2515,15 3479,17
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 256,15 262,74 361,05 439,25 575,23 803,36 987,15 997,67 563,32 685,28
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 129,94 159,06 180,37 207,18 211,08 306,62 394,09 359,52   173,82
IX. Деревина і вироби з деревини 229,95 289,68 400,39 516,52 533,92 603,05 827,17 801,16 7,49 828,20
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 286,82 278,63 317,69 392,83 454,33 596,18 767,74 874,40 0,11 940,52
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 614,22 654,65 765,34 882,63 914,03 915,32 990,25 984,59 106,30 735,84
XII. Взуття, головнi убори, парасольки 84,62 75,96 91,77 121,83 107,75 130,19 148,59 178,09 78,32 174,76
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 141,25 147,29 231,27 280,91 218,67 255,47 358,71 454,82 0,24 399,48
XІV. 71 Дорогоцінні метали та вироби з них 60,95       99,440 123,95 147,46 146,89 84,00 74,23
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 6720,32 7125,62 8500,79 13050,78 14047,24 16420,09 20787,29 27593,97 84,20 17332,55
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку 1714,24 1758,61 2326,05 3030,97 2841,80 3330,48 4976,56 6341,14 91,63 5670,42
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 548,71 689,34 984,06 2037,32 1655,87 2081,09 3304,68 4321,34 2227,36 3262,44
XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти 77,46 182,89 328,079 592,31 141,93 152,29 202,31 242,73 244,86 252,31
XX. Рiзнi товари і вироби 92,96 96,63 126,08 170,94 218,40 275,84 360,11 438,91 0,34 416,63
XXI. 97 Вироби мистецтва 11,39 0,079 0,04 0,12 0,18 0,72 2,13 0,72 5,74 0,24
Всього 1626,47 1795,71 2308,02 32672,31 34286,74 38367,70 49248,06 66954,43 39702,88 51430,52

 


Таблиця 2.2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти