ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Ситуація 2.4. Показники результатів міжнародної торгівлі

До показників результатівналежать:

1) сальдо торговельного балансу – це різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни; Якщо експорт (надходження) перевищує імпорт (платежі), сальдо додатне, a торговельний баланс активний. Якщо ж експорт (надходження) менший за імпорт (платежі), то сальдо від’ємне, a торговельний баланс пасивний. Рівність експорту та імпорту утворює нульове сальдо балансу, a сам баланс у таких випадках називається чистим, або нетто-балансом;

2) сальдо балансу послуг – це різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує;

3) сальдо некомерційних операцій – це різниця між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення грошових засобів по спадщині, при вирішенні сімейних проблем. По кожному з цих напрямків руху грошових засобів складається баланс;

4) сальдо балансу поточних операцій – це сума сальдо торгового балансу, балансу послуг, некомерційних операцій;

5) індекс «умови торгівлі»– відношення індексу середніх цін експорту певного товару, країни в цілому, групи країн до індексу середніх цін імпорту за певний період часу. «Умови торгівлі» відображають співвідношення взаємного попиту і взаємної пропозиції на експорт та імпорт кожної країни. Цей показник є важливим орієнтиром для зовнішньоекономічної політики країни. Для розрахунків «умов торгівлі» певної країни порівнюються індекси її експортних та імпортних цін, що публікуються в зіставленій для всіх формі в щомісячному виданні МВФ «International Financial Statistics» (www.imf.org);

6) експорт на душу населення розраховується за формулою:

Ед.н. = Ез.р. / населення,де

Е д.н. – обсяг експорту на душу населення в звітному році;

Ез.р. – обсяг експорту в звітному році,

7) імпорт на душу населення розраховується за формулою:

Ід.н. = Із.р. / населення,де

І д.н. – обсяг імпорту на душу населення в звітному році;

Із.р. – обсяг імпорту в звітному році

8)

 
 

експортна квота – відношення обсягу експорту за певний час до обсягу ВВП того ж періоду:

де Qexp - обсяг експорту; Y - обсяг ВВП країни

Вважається, що більш репрезентативним є показник експортної квоти. Його величина вказує на місце країни на світовому ринку як продавця. Якщо Qexp>10%, то економіка країни є відкритою.

9) імпортна квота – відношення обсягу імпорту за певний час до обсягу ВВП того ж періоду:

де Qimp- обсяг імпорту. Імпортна квота характеризує залежність країни від світових ринків. Її можна розцінювати як зворотну характеристику національного економічного потенціалу. Якщо Qimp>25%, то економіка країни є відкритою.

 
 

10) квота зовнішньоторговельного обігу – відношення обсягу зовнішньоторговельного обігу за певний час до обсягу ВВП того ж періоду.

= або

11) «залежності від міжнародної торгівлі» -½ відношення обсягу зовнішньоторговельного обігу за певний час до обсягу ВВП того ж періоду. можна також скористатися двома формулами:

або

Розрахуємо деякі з них.

За даними, наведеними в рис. 2.1-2.2, розраховуємо сальдо зовнішньої торгівлі України та будуємо графік (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Сальдо зовнішньої торгівлі України

Завдання 12. Проаналізуйте сальдо зовнішньої торгівлі України. Визначте, за рахунок яких складових (експорту чи імпорту) відбувалася дана динаміка

 

Для розрахунку показників «квота» слід скористатися даниим таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Економічні показники України

  Всього експорт послуг млн. дол. Всього експорт товарів млн. дол. Всього імпорт послуг млн. дол. Всього імпорт товарів млн. дол. Валовий внутрішній продукт млн. грн. Курс валюти 1$= грн.
3486,8 14572,5 1150,9 13956,0 5,44
3544,4 16264,7 1147,5 15775,1 5,37
4055,3 17957,1 1191,6 16976,8 5,33
4248,0 23066,8 1458,0 23020,1 5,33
5307,9 32666,1 2058,6 28996,8 5,32
6134,7 34228,4 2935,0 36136,3 5,12
7505,5 38368,0 3719,4 45038,6 5,05
9038,87 49248,06 4980,62 60669,92 5,05
11741,29 66954,43 6467,96 85535,36 5,27
9598,33 39702,88 5173,53 45435,56 7,79
11759,41 51430,52 5447,69 60739,97 7,94

Джерело: складено за даними НБУ та Держкостату

За даними таблиці 2.9 розраховуємо експортну (рис. 2.6), імпортну (рис. 2.7), зовнішньоторговельну квоти (рис 2.9) та «залежність від міжнародної торгівлі» (рис 2.10).

Рис. 2.6. Експортна квота України

Як видно з рисунку 2.6, з 2000 по 2002 рр. та з 2005 по 2007 рр. та у 2009 р. експортна квота зменшувалася. З 2002 по 2004 рр. у 2008 та у 2010 рр. – квота зросла.

Завдання 13. Визначте за рахунок чого відбувалися такі зміни: зміни експорту чи ВВП?

Рис. 2.7. Імпортна квота України

Як ми бачимо з рис. 2.7, ситуація з імпортом склалася дещо інше: суттєве скорочення з 2000 по 2003 рр. та 2004 по 2007 рр., потім стрімке зростання у 2003 р. та 2008 р., падіння (2009 р.) та знову стрімке збільшення (2010 р.)

Завдання 14. Визначте за рахунок чого відбувалися такі зміни в імпортній квоті: імпорту чи ВВП?

 

Для розрахунку зовнішньоторговельної квоти слід скористатися даними рис. 2.3. За розрахованими даними зовнішньоторговельного обігу України, показниками ВВП та курсу валюти (дані таблиці 2.9), розрахуємо зовнішньоторговельну квоту та побудуємо графік.

Рис. 2.8. Зовнішньоторговельна квота України

Завдання 15. Проаналізуйте динаміку зовнішньоторговельної квоти України

Для розрахунку «залежності від міжнародної торгівлі»можнатакож скористатися даними рис. 2.3. та даними таблиці 2.9. За результатами проведених розрахунків, будуємо графік.

Рис. 2.9. Залежності від міжнародної торгівлі

Завдання 16. Проаналізуйте зміни залежності України від міжнародної торгівлі.

Завдання 17. Обґрунтуйте динаміку експортної та імпортної квоти, наслідки для економіки України. Визначте: яким чином можна вплинути на зміну розміру квоти. Для обґрунтування відповіді скористайтеся структурою ВВП (Блок 1) та даними таблиць 2.1 – 2.3.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти