ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РЕЛІГІЙНІ ВИТОКИ ХРИСТИЯНСТВА

Християнство- найпоширеніша світова релігія, що налічує у своїх лавах понад 2 млрд людей (мінімальні дані - 1,4—1,5 млрд). Воно сформувалося на початку І ст. н.е. у Палестині — історичній області в Західній Азії, на території якої розташову­ються сучасні держави Ізраїль, Ліван, Сирія і Йорданія. В пері­од, що ми розглядаємо, Палестина являла собою об'єднання кількох державних утворень, найбільшими з яких були Галілея, Самарія та Іудея. Ці держави були пов'язані між собою спіль­ністю релігії, почасти мови і культури. Вони керувалися призна­ченими римлянами царками, владу яких обмежував римський намісник — прокуратор (у часи Ісуса цю посаду займав Понтій Пілат).

Палестина (точніше, невелика її частина — Іудея із столи­цею в Ієрусалимі) була офіційним центром іудаїзму — єдиної на той моменту світі релігії, яка досягла рівня монотеїзму. Всі інші

Розділ 6. Виникнення християнства

сучасні йому національно-державні релігії (олімпійська релігія греків і римлян) залишалися на рівні політеїзму. Крім того, не можна нехтувати й тією обставиною, що Палестина займала про­міжне геополітичне положення «між Заходом і Сходом». Тому будь-які оригінальні ідеї, які виникали в цьому середовищі, де сплавилися воєдино культури багатьох народів і цивілізацій, не здавалися настільки різко ворожими сутності якого-небудь із двох великих історичних полюсів світу, а навпаки, майже гаран­товано могли зустріти терпиме до себе ставлення протягом того проміжку часу, коли вони були найбільш уразливі для ідеологіч­них і політичних переслідувань.

Крім того, на думку багатьох учених, християнство виник­ло в той момент, коли воно могло бути затребуване суспільством і державою - наприклад, у вигляді ідеологічної опори Римської імперії. Це величезне державне утворення, що вступило на мо­мент появи християнства у період свого найвищого розквіту, могло зберігати свою єдність не тільки (і не стільки) силою зброї, скільки єдністю віри різноманітних народів, що його заселяли. Проте Рим йшов іншим, хибним шляхом: замість того, щоб ство­рити єдину релігію, яка базувалася б на принципі: «Один Бог на небі, один цар на Землі», навпаки, включив у свій пантеон таку безліч богів підкорених ним народів, що врешті-решт пропагу­вав серед своїх підданих невір'я.

Релігійним витоком християнствабуло іудейське сектантство. Слово «сектантство» не повинне вводити в оману. Його можна вважати сектантством у тому розумінні, шо воно являло собою опозиційний офіційному іудаїзму рух. Проте це була не течія з кількох замкнутих, нечисленних угруповань. Навпаки, це був напрямок, що спирався на широкі народні маси і черпав свій авторитет у тому пророчому русі, що зіграв вирішальну роль в оформленні іудаїзму як монотеїстичної релігії, забезпечив його виживання після втрати Ізраїлем державності і залишив після себе священну традицію у вигляді Книг Пророків Старого За­повіту. Його учасники поділяли іудейську віру в єдиного Бога, що опікував народ Ізраїлю. Більше того, саме себе вони вважали представниками справжнього іудаїзму, покликаного оновити старий союз (заповіт) між Богом і народами Ізраїлю.

Ідеології іудейського сектантства були властиві дві основні риси:

Кислюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

а) есхатологізм (гречок, єохатос; — кінець) — вчення про «кінець світу» і його наступне відновлення разом з останнім Су­дом над усіма, що коли-небудь жили;

б) месіанізм (месія — від давньоєвр. машиах, букв. Помаза­ник, Посланник Божий, Спаситель) — віра в божественного Спасителя, що здійснить цей переворот. У цьому Месії народна фантазія бачила «царя», «сина Давидового», засновника Іудейсь­ко-ізраїльського царства. Про прихід посланця Божого неодно­разово сповіщали й старозаповітні пророки, голосніше за інших — пророк Ісая. Відтоді «... замешкає вовк із вівцею, і буде лежа­ти пантера з козлям, і будуть разом телятко й левчук, та теля відго­доване, а дитина мала їх водитиме! А корова й ведмідь будуть па­стися разом, разом будуть лежати їхні діти, і лев буде їсти соло­му, немов та худоба! І буде бавитися немовлятко над діркою гада» (Іс. 11:2-9).

V помітному пожвавленні ідеї Месії і месіанських очікувань на межі старої і нової ер у Палестині немає нічого дивного. Євреї в цей час практично були позбавлені своєї державності і страж­дали від іноземного гніту більше за інші народи через глибоке внутрішнє переконання у своєї богообраності, очікували на Спа­сителя як на диво, шо змінить на краще їхнє життя, що вони хо­тіли, але так і не могли зробити кращим самостійно. Однак не­обхідно відзначити, що в месіанізмі проповідується ідея заміни колективної богообраності індивідуальною, в чому сектантство розходилося з офіційним іудаїзмом.

Після Другої світової війни на узбережжі Мертвого моря були знайдені житла, цвинтарі, а головне — непогано збережена бібліотека секти єссеїв, на прикладі яких можна наочніше уяви­ти іудейське сектантство в цілому. Єссеїжили невеликими гро­мадами, щоб не обтяжувати себе новими гріхами, вели аскетич­ний спосіб життя, проповідували спільність майна, без­шлюбність, не допускали рабства, практикували спільну працю. Основним культовим обрядом у них була колективна трапеза. Крім того, значна частина ночі в єсеїв відводилася для читання й вивчення власних «священних текстів». У громаді існували ритуальні омовіння; причому важливою особливістю була ви­мога попереднього духовного покаяння. Оскільки Євангелія простежують життя Ісуса тільки до 12 років (єврейського повно­ліття), а потім відновлюють свою розповідь про його служіння,

Розділ 6. Виникнення християнства

яке почалося, коли йому виповнилося ЗО років, деякі релігієз-навпі вважають, шо реальний Ісус значну частину життя провів саме в секті єссеїв.

Треба сказати, шо іудейське сектантство з'явилося не саме собою, а мало глибокі соціальні корені. Ці корені — розкол в іудейському суспільстві після розпаду єдиної єврейської держа­ви, протиріччя між вузькою верхівкою — саддукеями й фарисе­ями — і широкими народними низами.

Саддукеї— іудейська аристократія, що посідала всі жрецькі посади в Ієрусалимському храмі й володіла значною часткою політичної влади в Іудеї після втрати нею державної незалеж­ності. Саддукеї закликали підтримувати зовнішні ритуальні фор­ми поклоніння Ягве (насамперед приносити жертви в Ієруса­лимському храмі), однак своєю повсякденною поведінкою по­рушували всі заборони Тори: ходили в грецьких хітонах, голили бороду або коротко підстригали її на грецький манер, спілкува­лися між собою грецькою.

Фарисеї являли собою щось подібне на творчу еліту, оскіль­ки займали посади рабинів і вчителів шкіл при синагогах. Бага­то з них займалися торгівлею і як багаті та шановані члени єврейської громади мали право релігійної проповіді. Як прави­ло, фарисеї гарно вдягалися, носили довгі бороди і прекрасно розчесане волосся, перехоплене на чолі золотим обручем. Прик­метною рисою фарисейства була вимога найсуворішого дотри­мання Закону (не тільки 10 заповідей, а й усіх інших релігійно-культових і морально-етичних розпоряджень), адже вони віри­ли в зв'язок земного поводження людини з його посмертною долею1.

Саддукеїв ненавиділи за те, що вони обертали на свою ко­ристь обов'язкову десятину на користь храму, не рахуючи пас­хальних та інших святкових жертвопринесень. Вони перетвори­ли Ієрусалимський храм на щось середнє між ринком, де прода­валися тварини й птахи для жертвопринесень сотням тисяч

1 У храмовий період віровчення іудаїзму визнавало існування загробного світу — Шеола, однак уявлення про нього були дуже невизначеними, оск­ільки великі надії покладалися на духовну гегемонію Ізраїлю в цьому світі. Поглиблення і розвиток вчення про загробний світ здійснюється в Тал­муді: остаточно ж воно стверджується у своєрідному «символі віри» іудаї­зму, складеному рабі Маймонідом (1135-1204). — Авт.

Кислюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

прочан, ідо сходилися до Ієрусалиму з усіх куточків світу на ве­ликі храмові свята, і міняльною конторою для обміну грошових пожертв на місцеву монету. Недарма в середині І ст. до н.е. римський полководець Марк Ліціній Красс, переможець Спар­така, пограбувавши храм, вивіз звідти близько 300 т золота (хра­мова й громадська скарбниця, дорогоцінне богослужбове начин­ня) (Й. Флавій Іудейські старожитності, кн.14, гл. 7:1).

Фарисеїв же в народі зневажали за їхню показну чесноту, за лицемірство, оскільки усім було відомо, що їхнє благочестя йде не від чистого серця, вони охоче головують у синагогах, займа­ють почесні місця на святкових трапезах, зборах і церемоніях і прихильно відгукуються на шанобливе звертання «рабі» — «учи­тель» (Лк. 20:46). За це їх викривав Ісус Христос: «Горе ж-вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на­показ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете! Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'я­ти, і ганусу й кмину, але найважливіше в Законі покинули? суд, милосердя та віру; це треба робити, і того не кидати» (Мт. 23:14— 28). Прості люди, які не володіли подібним красномовством, обсипали фарисеїв градом насмішок, а іноді й камінням.

Утім, зростаюче політичне й соціальне гноблення, і як на­слідок — поширення серед євреїв месіанських очікувань про настання нових, щасливих часів, були лише свого роду сприят­ливим грунтом, який міг дати сходи тільки тоді, якщо в нього кинути зерно. У ролі такого сівача і виступив Ісус Христос, а зер­ном стали його євангельські проповіді.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти