ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ

1. Яка із складових частин релігії є основоположною:

а) віровчення,

б) віра,

в) культ,

г) організація.

2. Вищою формою релігійної організації є:

а) громада,

б) Церква,

в) деномінація,

г) секта.

3. Одним з провщних представників біологічного і психо­логічного підходу до походження релігії є:

а) 3. Фрейд,

б) М. Вебер, в)Л. Фейербах, г) П.-А. Гольбах.

4. Одним з провідних представників етнологічного підходу до походження релігії є:

а) Ф. Енгельс,

б) У. Джеймс,

в) Е. Тайлор,

г) Т. Парсонс.

5. Одним з провщних представників соціологічного підходу до походження релігії є:

а) 3. Фрейд,

б) М. Вебер,

в) В. І. Ленін, г)Дж. Фрезер.

6. Тотемізм — це:

а) віра в існування душі і духів,

б) віра в надприродну силу, що править світом,

в) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і росли­нами,

г) віра в надприродні можливості матеріальних предметів.

7. Фетишизм — це:

а) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і рос­линами,

б) віра в надприродні можливості матеріальних предметів,

в) система заборон,

г) віра в надприродні здібності древніх служителів культів (ша­манів).

8. Анімізм - це:

а) віра в існування душі і духів, «

б) віра в потойбічне життя, Л

в) віра в надприродну спорідненість людей з тваринами і росли­нами, %

г) віра в надприродну силу, що править світом. >

9. Ініціації — це:

а) обряди посвячення «у доросле життя»,

б) система заборон, ' ч '

в) різновид магічних дій,

г) поклоніння померлим предкам.

10. Камлання в шаманізмі - це:

а) обряди викликання духів,

б) обряди вигнання злих духів,

в) екстатичний танець-подорожу світ духів,

г) обряди посвячення «у доросле життя».

11. Політеїзм - це:

а) віра в духів,

б) віра в єдиного бога,

в) віра у багатьох богів,

г) віра в надприродну силу, що править світом.

12. Монотеїзм — це:

а) віра в єдиного бога,

б) віра у споконвічну боротьбу доброго і злого начала,

в) віра у багатьох богів,

г) віра в самостійне існування людської душі.

Тестові завдання д о всіх розділів

13. Світові релігії — це:

а) буддизм, християнство, іслам,

б) християнство і іслам,

в) індуїзм, християнство, іслам,

г) іудаїзм, християнство, буддизм.

14. Політеїзм виник у:

а) первісних релігіях,

б) етнічних і регіональних релігіях,

в) світових релігіях,

г) нетрадиційних релігіях.

15. Монотеїзм виник у:

а) етнічних і регіональних релігіях,

б) світових релігіях,

в) нетрадиційних релігіях,

г) первісних релігіях.

16. Священним Писанням іудаїзму є:

а) Талмуд,

б) П ятикнижжя Мойсея (Тора),

в) Старий Заповіт,

г) Лгада.

17. Бог ізраїльського народу:

а) Амон-Ра,

б) Ахурамазда,

в) Ягве,

г) Брахма.

18. Десять заповідей були даровані:

а) Аврааму,

б) Ісааку,

в) Якову,

г) Мойсею.

19. Основним релігійним обрядом древніх іудеїв було:

а) воскуріння фіміаму,

б) читання Тори,

в) жертвопринесення,

г) обрізання.

20. Синагога — це:

а) «будинок молитви»,

б) місце для жертвопринесень,

в) релігійна школа,

г) древня назва Ієрусалимського храму.

Киспюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

21. Основоположник даосизму:

а) Лао-цзи,

б) Кун-цзи,

в) Чжуан-цзи,

г) Янцзи.

22. Основу вчення даосизму становить:

а) учення про досягнення безсмертя,

б) учення про потойбічну віддяку,

в) учення про одуховторенність навколишнього світу,

г) учення про божественність китайського імператора.

23. В синтоїзмі камі - це:

а) верховні божества пантеону,

б) духи предків,

в) просто духи,

г) духи японських імператорів. >,

24. В синтоїзмі Аматерасу - це: \

а) верховне божество, к ч

б) назва найважливішого свята, -\-

в) назва найважливішого обряду, ■ >% ,.

г) назва найвідомішого святилища.

25. Три верховних божества в індуїзмі: *

а) Брахма, Вішну, Шива,

б) Брахма, Вішну, Крішна,

в) Вішну, Калі, Шива,

г) Брахма, Яма, Вішну.

26. Основні священні тексти індуїзму:

а) Пурани,

б) Веди,

в) Дхармашастри,

г) Сутри.

27. Карма - це:

а) вчення про переселення душ,

б) закон моральної віддяки,

в) кодекс правил релігійної поведінки,

г) одне із індуїстських божеств.

28. Жерці в індуїзмі - це:

а) шудри,

б) кшатрії,

в) брахмани,

г) вайш У.

Ч"

Тестові завдання д о всіх розділів

29. Священні тексти зороастризму — це:

а) Яшти,

б) Авеста,

в) Відевдата,

г) Гати.

30. Характерною рисою віровчення зороастризму є:

а) учення про мирне співіснування доброго і злого начала,

б) учення про протиборство доброго і злого начала, у) учення про єдність доброго і злого начала,

г) учення про потойбічну віддяку.

31. Зороастрийці вшановували:

а) вогонь,

б) воду,

в) небо,

г) землю.

32. Зороастрійці своїх померлих:

а) закопували в землю,

б) спалювали,

в) вміщували в особливі «вежі мовчання»,

г) залишали без поховання.

33. Священним Писанням буддизму є:

а) Типітака (Трипітака),

б) Триратна,

в) Тримурти,

г) Трикая.

34. Буддизм виник у:

а) середині І тис. до н.е.,

б) середині II тис. н.е.,

в) на рубежі І тис. до н.е. — І тис. н.е.,

г) наприкінці І тис. н.е.

35. У буддизмі налічується:

а) чотири благородні істини,

б) три благородні істини,

в) вісім благородних істин,

г) п 'ять благородних істин.

36. «Серединний шлях» у буддизмі - це шлях між:

а) стриманістю і надмірностями,

б) спасінням, доступним для всіх віруючих, і спасіннямдля не­багатьох обраних,

Киспюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

в) життям і смертю,

г) сприятливим і несприяпыивим переродженнями.

37. Серединний шлях звільнення від страждань налічує:

а) вісім сходинок,

б) сім ступенів,

в) дванадцять ступенів,

г) чотири ступені.

38. Основний принцип буддійської етики:

а) незаподіяння шкоди священним тваринам,

б) незаподіяння шкоди всьому живому,

в) незаподіяння шкоди людині,

г) незаподіяння шкоди священним рослинам.

39. Основними напрямами в буддизмі є:

а) тхеравада і маха я на,

б) шиїзм і сунізм,

в) ламаїзм ічань -буддизм, *~

г) махаяна і ваджраяна. х\

40. Далай-лама - це: Л k

а) верховний релігійний керівник всіх буддистів,

б) верховний релігійний керівник тибетськихбуддистів,

в) почесний титул буддійського ченця,

г) титул керівника буддійської громади.

41. Засновником чань-буддизму вважають!

а) Бодхидхарму,

б) Майтрейю,

в) Амітабху,

г) Авалокітешвару.

42. Священним Писанням християнстває:

а) Старий Заповіт,

б) Новий Заповіт,

в) Біблія, що включає Старий і Новий Заповіти,

г) Євангелія.

43. Християнство виникло в:

а) II ст. н.е.,

б) І ст. до н.е.,

в) І cm. н.е.,

г) в IIIст. н.е.

44. Християнство виникло в: а) Візантійськії імперії,

Тестові завдання д о всіх розділів

б) Римській імперії,

в) імперії Олександра Македонського,

г) Священній Римській імперії.

45. Христос у перекладі з грецької:

а) Посланник,

б) Помазаник Божий,

в) Пророк,

г) Спаситель.

46. Розкол християнства на католицизм і православ'я став-

ся в:

а) 1154р.,

б) 1054р.,

в) 954р.,

г) 988р.

47. Протестантизм виник у:

а) XVI ст.,

б) XVII ст.,

в) XV ст.,

г) XIV ст.

48. Основоположником протестантизму в Німеччині є:

а) Ульріх Цвинглі,

б) Жан Кальвін,

в) Мартін Лютер,

г) Пилип Меланхтон.

49. Символ віри в християнстві складається з:

а) дванадцяти членів,

б) семи членів,

в) дев 'яти членів,

г) трьох членів.

50. Християнський символ віри був прийнятий на:

а) Соборах в Нікеї(325р.) і Константинополі (381 p.),

б) Соборі в Константинополі (680р.),

в) СоборівНікеї(787р.),

г) Соборі в Халкидоні (451 p.).

51. У православному християнстві таїнств:

а) сім,

б) шість,

в) два,

г) дев 'ять.

КиспюкК.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

52. Православний храм складається з:

а) вівтаря, храму, притвору,

б) вівтаря, приділу, іконостасу,

в) жертовника, престолу і паперті,

г) притвору, жертовника, вівтаря.

53. Ступенями священства в православ'ї і католицизміє:

а) диякон, чернець, священик,

б) священик, єпископ, митрополит,

в) диякон, священик, єпископ, і

г) пресвітер, ієрей, священик. ■

54. Католицький догмат про «філіокве» - це:

а) догмат про чистилище,

б) догмат про непомильність Папи Римського,

в) догмат про походження Святого Духа від Отця і Сина,

г) догмат про непорочне зачаття. >,

55. Чернецтво існує в: 4s

а) католицизмі і протестантизмі, * ч

б) католицизмі і православ 7, чЧ

в) православ 7 / протестантизмі, ' \ %

г) тільки в православ 7.

56. Обов'язкова безшлюбність духовенства існує в: *

а) православ "і, ' ч •

б) протестантизмі,

в) католицизмі,

г) протестантизмі і католицизмі.

57. Папа Римський обирається:

а) довічно,

б) на двадцять років,

в) на чотири роки,

г) доти, доки стан здоров 'я дозволяє виконувати своїобов 'яз-ки.

58. Резиденцією Папи Римського є:

а) Рим,

б) Ватикан,

в) Собор Святого Петра,

г) Авіньон.

59. Константинопольський патріарх:

а) глава всіх православних,

б) глава тільки Константинопольської Перкви,

Тестові завдання д о всіх розділів

в) «перший серед рівних» серед Православних Церков,

г) глава всіх християн.

60. Автокефалія — це:

а) незалежність окремої Православної Церкви,

б) залежність однієї Православної Церкви від іншої,

в) незалежність однієї православної єпархії від іншої,

г) незалежність Православної Церкви від державної влади.

61. Учення про виправдання тільки вірою існує в:

а) православ 7,

б) католицизмі,

в) протестантизмі,

г) протестантизмі і католицизмі.

62. До основних напрямів раннього протестантизму нале­жать:

а) англіканство, кальвінізм, лютеранство,

б) англіканство, баптизм, кальвінізм

в) баптизм, лютеранство, методизм,

г) п 'ятидесятництво, мормони, адвентизм.

63. До основних пізніх протестантських деномінацій відно­сяться:

а) квакери, мормони, п 'ятидесятники,

б) п 'ятидесятники, баптисти, адвентисти,

в) «Свідки Ієгови», пресвітеріани, меноніти,

г) меноніти, анабаптисти, методисти.

64. Основні положення протестантського віровчення вик­ладені в:

а) 95 тезах,

б) Аугсбурзькому сповіданні віри,

в) Вестмінстерському сповіданні віри,

г) «Наставлянні в християнській вірі»

65. Принцип «мирського аскетизму» існує в:

а) православ "і,

б) католицизмі,

в) протестантизмі,

г) протестантизмі і католицизмі.

66. Характерною рисою баптизму є:

а) хрещення дорослих,

б) повна відмова від таїнства хрещення,

в) хрещення дітей,

Киспюк К,В., Кучер P.M. Релігієзнавство

г) перехрещення тих, хто прийняв хрещення в інших христи­янських конфесіях.

67. Однією з характерних рис п'ятдесятництва є:

а) говоріння на мовах,

б) відмова від служби в армії,

в) дотримання четвертої заповіді — шанування суботи,

г) невживання алкоголю і тютюну.

68. Однією з характерних рис адвентизму є:

а) повна відмова від таїнств,

б) дотримання четвертої заповіді — шанування суботи,

в) загальна місіонерська діяльність,

г) надзвичайна строгість внутрішньої церковної дисципліни.

69. Священним писанням ісламу є: а) Коран,

б)Суна,

в)хадиси, ''■*

г) Коран і Суна. , ^ ч

70. Іслам виник у: „ч,ч

а) VIIст.,

б)VIст.,■ '" . •■ ''

в) Vcm.,

г) І ст.

71. Іслам виник на: ч-

а) Аравійському півострові,

б) Синайському півострові,

в) Апеннінському півострові,

г) Піренейському півострові.

72. Хадж - це:

а) паломництво до «святих місць»,

б) обов язок вести «священну війну»,

в) щоденна ритуальна молитва,

г) піст.

73. Послідовниками основних напрямів в ісламі є:

а) вішнуїти та шиваїти,

б) фарисеї та саддукеї,

в) шиїти та суніти,

г) суфії та шиїти.

74. Мусульмани моляться: а) п 'ятьразів на добу,

Тестові завдання д о всіх розділів

б) три рази на добу,

в) шість разів на добу,

г) два рази на добу.

75. День відпочинку в ісламі:

а) п 'ятниця,

б) субота,

в) неділя,

г) кожна остання п 'ятниця місяця.

76. Мухаммад для мусульман:

а) Посланник Аллаха,

б) Син Божий,

в) Боголюдина,

г) Ангел.

11. «Символ віри» в ісламі звучить так:

а) Аллах Великий!

б) В ім 'я Аллаха, всемилостивого, всемилосердного!

в) Немає ніякого божества, крім Аллаха, а Мухаммад — По­сланник Аллаха!

г) Нехай благословить його Аллах і вітає!

78. Посту в ісламі дотримуються один раз на:

а) рік,

б) місяць,

в) тиждень,

г) добу.

79. Керівником мусульманської громади є:

а) муедзин,

б) каді,

в) імам,

г) мулла.

80. Шаріат —це:

а) один з напрямів в ісламі,

б) одна з обрядово-культових дій,

в) система норм і правил,

г) один із «стовпів» ісламу.

81. Головним язичницьким божествомдревніх слов'ян прикнязі Володимирові став:

а) Перун,

б) Дажбог,

в) Велес, г)Рід.

Киспюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

82. Капище — це:

а) язичницьке кладовище,

б) язичницьке святилище,

в) язичницькі .жертвопринесення,

г) язичницьке поховання.

83. Тризна-це:

а) весільний обряд,

б) обряд землеробського культу,

в) поховальний обряд,

г) обряд посвячення «у доросле життя».

84. Русалка — це:

а) річковий дух,

б) морський дух,

в) лісовий дух, '**

г) небесний дух. , "\

85. Хрещення Русі за літописними вістями сталася в: 1 " а) 988р.,

б) 966р.,

в) 998р.,

г) 1088 р.

86. Двоєвір'я у давніх слов'ян — це:

а) віра в двох богів,

б) співіснування язичництва і християнства,

в) процес поступового витіснення християнства язичництвом,

г) синтетична релігія, складена з елементів язичництва і хри­стиянства.

87. Русь була похрещена при:

а) Ярославі Мудрому,

б) Володимирі І Святославичі,

в) Володимирі 11 Мономасі,

г) княгині Ользі.

88. Брестська церковна унія була укладена в:

а) 1696 р.,

б) 1596 р.,

в) 1569 р.,

г) 1689 р.

89. Брестська церковна унія — це:

а) об 'єднання Православної Церкви в Україні з Римсько-Като­лицькою Церквою,

I

Тестові завдання д о всіх розділів

б) визнання незалежності Православної Церкви в Україні з боку Римсько - Католицької Церкви,

в) об 'єднання Православної Церкви в Україні з Руською Право­славною Церквою,

г) договір про канонічне спілкування між Православною Церк­вою в Україні й Римсько-Католицькою Церквою.

90. Унаслідок Брестської церковної унії виникла:

а) Українська Автокефальна Православна Церква,

б) Українська Греко-Католицька Церква,

в) Римсько-Католицька Церква в Україні,

г) Українська Католицька Церква.

91. Православна Церква в Україні згідно із законодавством:

а) відокремлена від держави,

б) є державною,

в) підтримується державою,

г) контролюється державою.

92. «Церква Уніфікації»належить до напряму в нетрадицій­нихрелігіях:

а) неоязичницького,

б) неоорієнтального,

в) синтетичного,

г) сайєнтологічного.

93. «Свідки Ієгови» належать до напряму в нетрадиційних релігіях:

а) неохристиянського,

б) сайєнтологічного,

в) синтетичного,

г) неоязичницького.

94. Мормони належать до напряму в нетрадиційних релігіях:

а) неохристиянського,

б) неоорієнтаїіьного,

в) сатанистського,

г) синтетичного.

95. «Церква» Р. Хаббарда належитьдо напряму в нетрадиц­ійних релігіях:

а) неохристиянського,

б) неоязичницького,

в) синтетичного,

г) сайєнтологічного.

Киспюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

96. «Міжнародне Товариство Свідомості Крішни» належить до напряму в нетрадиційних релігіях:

а) неохристиянського,

б) неоорієнтаігьного,

в) сатанистського,

г) неоязичницького.

97. Преподобний Мун є фундатором:

а) «Церкви Уніфікації»,

б) «Церкви Останнього Заповіту»,

в) «Міжнародного Товариства Свідомості Крішни»,

г) «Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів».

98. Неоязичницькі організації носять характер:

а) наднаціональний,

б) національний,

в) вузькоконфесійний,

г) інтернаціональний. ,

99. РУН Віра Л. Силенка належить до напряму унетради­ційних релігіях: * s

а) неохристиянського, ^

б) неоорієнтального, ■ \ т.

в) неоязичницького,

г) сатанистського. *

100. Розквіт нетрадиційних культів припадаєна* ■

а) початок XX ст.,

б) кінець XIX ст.,

в) IIполовину XXст.,

г) початок XIX ст.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти