ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


До розділу «Нетрадиційнірелігії»

390. АнтесП. Религии современности. История и вера/Пер. с нем. — М.,2001.

391. «АУ, АУМ». Провозглашаю себя Христом // Наука и ре­лигия. — 1996. — № 9.

392. Бабій М., Карагадіна О., Колодний А., Косуха П., Фили-пович Л. Нові релігійні течії і рухи в сучасній Україні // Украї­нське релігієзнавство. — 1996. — № 1.

393. Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадицион­ных религий. — М., 1984.

394. Бшшгушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современ­ной России. Морфологический анализ. — Ч. 1. — М., 1999.

395. Баркер А. Новые религиозные движения. — М., 1997.

396. Бартошевич Э.М., Борисогіебский Е.И. Свидетели Иего­вы. - М., 1969.

397. Берри Г.Дж. Во что они верят/ Пер. с англ. — М., 1994.

398. Бондаренко Дм. Феномен «New Age» //Людина і світ. — 2000. - № 8.

КислюкК.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

399. БюрклеX. Человек в поисках бога: проблема нехристи­анских религий / Пер. с нем. — М., 2001.

400. БуайеЖ. Ф. Империя Муна/ Пер. с фр. - М., 1990.

401. Гуревич П. С. Нетрадиционные религии на Западе и во­сточные религиозные культы. — М., 1985.

402. Гуревич П. С. Возрожден ли мистицизм? Критич. очер­ки. — М., 1984.

403. Григоренко А. Ю. Сатана там правит бал: Крит, очерки магии. — К., 1991.

404. Григулевич И. Р. Пророки «Новой истины». — М, 1983.

405. Єланський В. Новітні релігійні рухи — зони занепокоє­ння //Людина і світ. - 2000. - №8.

406. Иеговизм/ Короткая Т. П., Прошкина Е. С, Чуднико-ва А. А., Языкович В. Р. — Минск, 1981.

407. КлибановА. И. Религиозное сектанство в прошлом и на­стоящем. — М., 1973. ч *

408. Коник В. В. Иллюзии свидетелей Иеговы. — М., 1981.

409. КураевА. Соблазн неоязычества. — М., 1994-

410. Макдауэл Дж., Стюарт Д. Обманщики: Во что верят приверженцы культов. Как они заманивают последователей / Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1994.

411. Мартин У. Царство культов / Пер с англ. — СПб., 1992.

412. Привалов К. Б. Акты: досье страха: [О деятельности ми­стических сект США и Западной Европы]. — М., 1987.

413. Митрохин Л. Н. Религии «Нового века». — М., 1985.

414. Ткачева А. А. Новые религии Востока. — М., 1991.

415. Хаксли Д. Религия без откровения: [Фрагменты/Пер. с англ.]. —М., 1992.

416. Хассен С. Освобождение от психологического насилия /Пер. с англ.-М., 2001.

417. Шнирельман В. Неоязичництво на обширах Євразії// Людина і світ. - 1999. -№ 11-12.

-418. Элфорд А. Ф. Боги нового тысячелетия / Пер. с англ. — М., 1999.

419. Эпштейн М. Н. Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России (1970—80 годы). — 2-е изд. — М., 1994.

420. Яроцкий П. Л. Эволюция современного иеговизма. — К., 1981.

ЗВЕДЕНІ ТАБЛИЦІ СВЯЩЕННІ ТЕКСТИ РЕЛІГІЙ СВІТУ

Таблиця 1.

Релігії Священні тексти
Іудаїзм Танах (Старий Заповіт за християнським каноном)
Зороастризм Авеста
Індуїзм Веди (складаються з 4-х Вед та коментарів до них, основні з яких — Брахмани)
Даосизм Дао цзен — зібрання філософських, алхімічних, астрологічнх трактатів (1,5 тис. творів у 5,5 тис. томів)
Синтоїзм Кодзики
Буддизм Типітака (Трипітака)
Християнство Біблія (Старий і Новий Заповіт)
Іслам Коран

Таблиця 2.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ У СВІТОВИХ РЕЛІГІЯХ

ON

to

 

 

 

 

Релігія Основні напрями Сутністьрозбіжностей
Буддизм Тхсравада Махаяна Шляхи досягнення нірвани. Ставлення до особи Будди Шак'ямуні Нірвана досягається тільки в чернечому стані: Будда Шак'ямуні — досконала людина, Вчитель.
Нірвани може досягти будь-яка людина завдяки власним зусиллям та надприродній допомозі бодхисаттв; Будда Шак'ямуні -— один із тисячів будд, уособлення ідеального Першоначала світу.
Християнство Православ'я Католицизм Протестантизм Розбіжності з віронавчальнпх, культових питань та форми релігійної організації Відкидає догмат про філіокве, вважаючи, що Святий Дух походить тільки від Отця, не мас догмату про чистилище й піднесеного вшанування Богородиці, визнає авторитет тільки перших семи Вселенських соборів. Причастя хлібом і вином як духовенства, так і мирян, можливість шлюбу для священників і розлучення. Організаційно складається з 15 самостійних (автокефальних) Церков.
Догмат про філіокве — про походження Святого Духа від Отця і Сина, догмат про чистилище, непомильність Папи Римського у справах віри, піднесене вшанування Богородиці тощо. Причастя хлібом і вином переважним чином духовенства, обов'язкова безшлюбність духовенства, нерозторгненість шлюбу. Централізована релігійна організація. На чолі Церкви — Папа Римський.
Визнає виправдання тільки власною вірою, абсолютний авторитет Біблії, принцип «за'гального священства» (кожен віруючий може виконувати обов'язки священнослужителя). Відкидають усі таїнства (крім хрещення та причастя), культ Богородиці, мощей та ікон, чернецтво. Діє переважно на основі автономії окремих релігійних' громад і колегіального управління.
Іслам Сунізм Шиїзм Характер влади і порядок наслідування влади у релігійній громаді. Ставлення до Суни Влада належить виборній особі з видатними здібностями. Визнає Суну-як Свяиїенн^ Яередання. друге за значенням після Корану джерело віровчення і культової практики.
Влада має передаватися нащадкам Пророка Мухаммада. Частково відкидає Суну, мас власні священні перекази.

Ш

<

X

ф

о

О

Го о

ЗАСНОВНИКИ РЕЛІГІЙ, РЕЛІГІЙНИХ НАПРЯМІВ І ТЕЧІЙ

Таблиця 3.

Імена Назва релігії, релігійного напряму чи течії Місце заснування Час заснування
Етнічні та регіональні релігії
Мойсей Іудаїзм сучасний Ізраїль XIII ст. до н.е.
Заратуштра Зороастризм сучасний Іран І тис. до н.е.
Лао-цзи Даосизм Китай друга половина 1 тис. до н.е.
Світові релігії
Сіддхартха Гаутама (Будда Шак'ямуні) Буддизм Індія VI-V ст. до н.е.
Падмасамбхава Цзонхава Тибетський буддизм або ламаїзм Тибет (Китай) VIII ст. XIV ст.
Бодхидхарма Китайський буддизм або чань-буддизм Китай VI ст. н.е.
Ісус Христос Християнство сучасний Ізраїль І ст. н.е.
Мартін Лютер Протестантизм, лютеранство Німеччина XVI ст.
Жан Кальвін Протестантизм, кальвінізм Швейцарія XVI ст.
брати Ч. і Дж. Уеслі Протестантизм, методизм Великобританія XVIII ст.
Джон Міллер та Хелен Уайт Протестантизм, адвентизм США XIX ст.
Пархем Чарльз Протестантизм, п'ятидесятництво США поч. XX ст.
Мухамад Іслам сучасна Саудівська Аравія VII ст.

о

Продовження таблиці З

Нетрадиційні релігії
Чарльз Рассел Неохристиянська організація «Свідки Іітови» США XIX ст.
Джозеф Сміт-мол. Неохристиянська організація «Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів» (мормони) США XIX ст.
Бхактівсданта Свамі Прабхупада Неоріснтальна організація «Міжнародне Товариство Свідомості Кріпни» (крішнаїти) США XX ст.
Мірза Хусейн Алі Нурі (Бага-Улла) Синтетична релігія Багаї Сучасний Іран XIX ст.
Сан Мен Мун Синтетична релігія «Церква Уніфікації» Південна Корея XX ст.
Лафайст Ром Хаббард «Церква Саєнтології» США XX ст.
Лев Силемко Неоязичмицька РУНВіра (Рідна українська національна віра) США XX ст. ст.
Пнтоні Ла Вей «Церква сатани» США XX ст.

Таблиця 4. ПОШИРЕННЯ НАЙБІЛЬШ ЧИСЕЛЬНИХ РЕЛІГІЙ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Основні релігії Росія США о. є Франція Великобрит анія Італія Канада Китай Японія Індія Ірак Бразилія Індонезія Туреччина Єгипет Ізраїль Австралія Фінляндія Польша Білорусь Україна
Країни світу
Римо-католици'їм X X А   А X     А X
Протестантизм X X X А А   А А     X А А
1 Іравоелаи'я X А     А А   А   X X
Іслам       X   X X X А А     А
Ну; ід и'їм А         А І X А             А       А
Іуда'пм           А А А   X А А А А А
Індуїчм               А   X                    
Джайніїм                   А             А        
Сикхіім                                        
Синтоїзм                 X                        
Свідки Іггови     А   А                   А А      
Мормони     А   А                   А А      
Інші                   А                      

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

А - від 0,1 до 1.0 % загальної кількості населення # - від І до 10 % ■ - від 10 до 50 % X - понад 50%

Кислюк К.В., Кучер P.M. Релігієзнавство

<5>

OS

Місця діяльності Ііудди

го

Карта 4. Поширення буддизму

ї

Навчальне видання

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти