ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кислюк Костянтин Володимирович Кучер Олег Миколайович

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Навчальний посібник

Редактор Вдовиченко Валентина Миколаївна \

Коректор Асташева Марія Василівна v4 Комп'ютерна верстка Полончук Микола Андрійович Дизайн обкладинки Кочергін Олег Станіславович

В оформленні обкладинки використано роботу художниці Ярослави Король

•ч

Підписано до друку ЗО. 12.2003.

Формат 84 х 108 1/32. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура

Newton. Умови, друк, аркушів - 33,9. Обл.-вид. аркушів — 32,3.

Наклад 1 000 примірників.

Замовлення № з™. 4-ив

Видавництво «Кондор»

Свідоцтво ДК № 1157 від 17.12.2002 р.

03057, м. Київ. пров. Польовий, 6,

тел./факс (044) 456-60-82, 241-83-47

Друкарня ДПРедакція журналу «Охорона пращ» 02100, Київ 100, вул Попудренка. 10/1

Книги видавництва «Кондор» завжди можна придбати у наших регіональних партнерів:

м. Київ, «Наукова думка», вул. Грушевського, 4, тел. (044) 228-06-96;

м. Київ, «Знання», вул. Хрещатик, 44,тел. (044) 229-10-45;

м. Київ, маг. «Буква» Будинку книги, вул. Л. Толстого, 11/61, тел. (044) 230-25-74;

м. Київ, ДчП Книгарня №52, вул. Ю. Гагаріна, 13, тел. (044) 552-22-41;

м. Київ, «Академкнига» № 7, вул. Стрітенська, 17, тел. (044) 212-34-72;

м. Київ, TOB «Книгарня «Сяйво», вул. Велика Васильківська, 6, тел. (044) 235-43-66

м. Вінниця, «Кобзар», вул. Привокзальна, 2/1, тел. (0432) 21-67-44;

м. Дніпропетровськ, «Бібколектор», пр. Кірова, 22, тел. (0567) 78-38-39;

м. Донецьк, «Будинок книги», вул. Артема, 147а, тел. (0622) 55-44-76 90-58-88;

м. Житомир, «ЦНТЕІ», вул. Велика Бердичівська, 31, тел. (0412) 37-22-56;

м. Житомир, TOB «Житомиркнига», вул. Черняхіського, 12а, тел. (0412)37-27-74, 37-41-45;

м. Запоріжжя, TOB «Сучасник ЛТД», просп. Леніна, 151, тел. (0612) 33-12-27;

м. Запоріжжя, фірма «Константа-», пр. Леніна, 142, (0612) 62-50-70, 13-75-05

м. Івано-Франківськ, «Сучасна українська книга», Вічовий майдан, З,

тел.(03422)3-04-60;

1 м. Івано-Франківськ, КП «Букініст», Незалежності, 19, (03422) 2-38-28; 1 м. Кіровоград, ОКП «Бібколектор», вул. Гайдара, 44, тел. (0522) 27-74-78 1 м. Кіровоград, «Книжковий світ», вул. Набережна, 13, тел. (0522) 24-94-64; 1 м. Кривий Ріг, «Букініст», пл. Визволення, 1, тел. (0564) 92-37-32; 1 м.Львів, Бібколектор, вул. Лисенка, 21, тел. (0322)75-79-86; > м. Львів, TOB «Ноти», просп. Шевченка, 16, тел. (0322) 72-67-96; 1 м.Львів, «Еней», вул. Тургенева, 52/7, тел. (0322) 35-12-93К ' м. Луганськ, «Глобус-книга», вул. Радянська, 58, (0642) 53-62-30; 1 м. Луцьк, «Освіта», просп. Волі, 8, тел. (0332) 72-46-14; 1 м. Луцьк, «Планета», просп. Волі, 8, тел. (0332) 22-39-58; 1 м. Одеса, «Епос», вул. Троїцька. 28, тел. (0482) 25-85-69; 1 м. Полтава, «Планета», вул. Жовтнева, 60а, тел. (05322) 7-20-19; 1 м. Рівне, «Іскра», вул. Бендери, 36а, тел. (0362) 23-63-16; 1 м. Рівне, «ДККП Рівнекнига». вул. Островського, 16, тел. (0362) 22-41-05; 1 м. Тернопіль, TOB «Дар», вул. Б. Хмельницького, 17, тел. (0352) 22-24-33; ' М.Тернопіль, «ДП Кооп-книга», Майдан Волі, 4/1, тел. (0352) 22-25-40; 1 м. Ужгород, «Кобзар», площа Корятовича, 1, тел. (03122) 3-35-16; 1 м. Харків, «Авіоніка», вул. Сумська, 51, тел. (0572) 14-04-70; 1 м. Харків, «Виша школа», вул. Петровського, 6/8, тел. (0572), 47-80-20; 1 м.Херсон, ЗАТ «Херсонкнига», просп. 40-річчя Жовтня, 31а, тел. (0552)22-57-76; 1 М.Хмельницький,TOB «Проскурівкнига». вул. Володимирська, 63,

тел. (0382)76-29-36;

1 м. Черкаси, «Будинок книги», вул. Хрещатик, 200, тел. (0472) 45-99-20; 1 м. Черкаси, TOB «Фірма «Світоч», вул. Б. Вишневецького, тел. (0472) 47-92-20; 1 м. Чернівці, ДКТП «Наука», вул. Заньковеиької, 4, тел. (03722) 2-59-35; 1 м. Чернівці. ОРТП «Чернівцікнига». вул. Шептицького, 23, тел. (03722) 2-23-13.

Книготорговельним організаціям та оптовим покупцям

звертатися за тел./факсом: (044) 241-66-07, 241-83-47.

E-mail: condor@kiev.ldc.net, condor@public.ua.net.

http://www.condor-books.com

Подняли вппавнпитва "Кондор"

ФІЛОСОфІЯ.Сморж Л.О.: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004. -416 с.

Ціна 32 грн. Код 180333. ISBN 966-7982-21-1

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібникдля студентів ВНЗ.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. У ньому із сучасних позицій і на нових матеріалах розглядаються основ­ні теми і проблеми, що стосуються спеиифіки, призначення, історії фі­лософії, основних характеристик суспільства і людини, їх сутності, сучасного стану і прогнозів на майбутнє.

ІРеЛІГІЄЗНаВСТВО.Яроцький П.Л.: Навч. посібник. - К.:

ІКондор. - 2004. - 306 с

І Ціна 25 грн. Код 280248. ISBN 966-7982-56-4 .,

Рекомендовано МОН України як підручник для студентівчвНЗ.

Навчальний посібник «Релігієзнавство» підготовлениАна'базі прочи­таних в Київському університеті туризму, економіки і іузава авторських ' теклій і має на меті зорієнтувати студентів на вивчення основних проблем курсу. Україна — багатонаиіоншіьна і поліконфесійна країна. Уфізних ре-іюрл\ N і- ли збереглися історично-культурні пам'ятки та сакральні місця християнст­ва, іудаїзму ісламу та інших релігій, які приваблюють як вітчизняних, так і зарубіжних туристів. Організація туризму, зокрема паломницького (релігійного), підготовка кваліфі-коваїїі'.х кадрів, розвиток інфраструктури такого туризму - перспективна і благородна справа, якій має прислужитися і ознайомлення студентів з иим навчальним посібником. Помішені в ньому додаткові аналітичні матеріали, правові міжнародні й українські доку­менти, короткий релігієзнавчий словник, орієнтовна тематика рефератів та курсових ро­біт, контрольні питання допоможуть студентам у підготовці до семінарських занять і скла­данні підсумковою заліку.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство».

За ред. канд. юрнд. наук, доц. Носіка В.В. — К.: Кондор, 2004. - 252 с -

Обкл. тверда

Ціна 20 грн. Код 011841 ISBN 966-7982-48-3

На основі доктринального тлумачення норм Закону України "Про особисте селянське господарство" у книзі аналізуються правові, організаційні, еконо­мічні, фінансові засади господарської діяльності громадян, які одержали у встановле­ному законом порядку земельні ділянки для ведення особистого підсобного госпо­дарства, а з 1 січня 2002 року — для ведення особистого селянського господарства.

Видання розраховане на всіх громадян, які проживають у сільській місцевості і займаються ведениям особистого селянського господарства. Коментар стане корис­ним посібником для місцевих органів державної влади, сільських, селищних, міських рал, може бути використаний у навчальному процесі вищих юридичних і аграрних на­вчальних закладів.

ІСТОРІЯ України.Юрій М.Ф.. Навчальний посібник. - К.:

Кондор, 2004. — 252 с. Обкл. тверда

Ціна 20 грн. Код 160968. ISBN 966-7982-34-3

У посібнику розглянуто основні положення, передбачені діючи­ми навчальними програмами для вузів з історії України від найдавні­ших часів до набуття Україною незалежності і епохальних кроків на ш іяху становлення суверенної Української держави. Посібник призначений для студентів виших навчальних закладів, учителів істо-і„. усіх тих. хто цікавиться сучасними, незаполітизованими поглядами на історію ук-іаїнського народу, його самовиявлення і самоствердження впродовж багатьох століть.

МІЖНарОДНИЙ МарКеїИНГ.КащщенкоОЛ.: Навч. посіб. -К.: Кондор, 2004. — 152 с - Обкл. м'яка.

Ціна 14 грн. Код 040570.

Рекомендовано МОН України як навч. посібник для ВНЗ.

Систематизовано основні поняття міжнародного маркетингу як сукуп­ності сучасної теорії практичних прийомів і методів функціонування компанії' на зарубіжних ринках. Значну \вагу приділено аналізові середовища міжнарод­ного бізнесу, формуванню міжнародних маркетингових стратегій, проблемам оцінки конкурентних позицій, технології' маркетингової діяльності га особливостям поведінки суб'єктів міжнародної діяльності.

Дім студенгів економічних спеціальностей виших навчальних закладів.

ПраКТИКуМ 3 МатемаТИЧНОЇ СіаТИСТИКИ.МармозаА-Т.:

Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004. - 260 с

Ціна 20 грн.Код 060140.ISBN 966-79*2-30-0

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для ВНЗ.

Практикум написаний відповідно до діючої програми курсу "Статисти­ка" ,пя студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У ньому розглядаються статистичні розподіли та їх характеристики, статистична оцінка параметрів розподілу; перевірка статистичних гіпотез, дисперсійний і кореляційний аналіз тощо.

Мста практикуму - надання допомоги студентам денної і заочної' форми навчання в пра­ктичному застосуванні методів математичної статистики для обробки і аналізу масових даних по народному господарству.

Мвфопроцесорна техніка: гпддачик / ю. і. якимв*и, т о.

Тчюшнко, Є. 1. Сокол, В. Я. Жуйков, Ю. С. Петергерж За ред. Т. О.Териича). - 2-ге вид., переробл. та допоен. - К. "Кондор", 2004. - 440с. Цій 35 грн. Код 241624. ESBN 966-622-135-7

навчальних закладів

Розглянуто системи числення і кодування інформації; наведено загальні прин­ципи побудови міцх>проііесорів.мікрокоіггра:іерш та мікршро

архітектури і функціональні можлиності 8-, 16-, 32 Га і4-розрядних процесорів; способи організації та побудову модулів пам'яті і роботу інтерфейсів пристроїв увелення-вігведення. Подано матеріал про архгіектуру однокриетальних мікроконтролерів з CISC-1 RISC-apxrreKi\poK>. сі ігнальних процесорів та неиропроцесорів. Наведено прикідди склаташ ія програм та проектуваі іня мікропроцесорних систем.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти