ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції; (форми заявок)

- аналіз наданої документації;

- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- обстеження виробництва;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або оцінка системи управління якістю;

- відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

- визнання сертифіката відповідності, що виданий закордонним органом;

- технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

- інформацію про результати робіт з сертифікації.

Схеми (моделі), що використовуються під час сертифікації такі:

- сертифікація одиничного виробу;

- сертифікація партії продукції;

- сертифікація продукції, що виготовляється серійно.

При обов’язковій сертифікації схему визначає орган з сертифікації. При цьому враховується особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з органом з сертифікації.

Для проведення робіт з сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини заявникові необхідно надати в орган з сертифікації наступні документи:

- свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника податку;

- дозвіл на виробництво виданий органами МОЗ України (для вітчизняної продукції);

- висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров`я (МОЗ) України щодо можливості та порядку використання (для імпортної продукції);

- нормативний документ на продукцію затверджений та зареєстрований у встановленому порядку та (для ТУ) договір-дозвіл на використання від власника нормативного документу, в разі якщо заявник не являється розробником (для вітчизняної продукції);

- технологічну інструкцію або регламент, рецептуру (якщо продукт складається з декількох компонентів), затверджені у встановленому порядку (для вітчизняної продукції);

- документи, що підтверджують походження продукції, її переміщення, взяття під митний контроль (для імпортної продукції);

- етикетку для маркування продукції;

- ветеринарне свідоцтво або сертифікат (для продукції тваринного походження);

- копію рішення на товарний знак (в разі його нанесення);

- свідоцтво про присвоєння номера в міжнародній системі нумерації EAN щодо штрихового кодування товару.

При різних схемах (моделях) сертифікації орган з сертифікації може вимагати:

- свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії на право проведення вимірювань стосовно продукції, яка заявлена на сертифікацію;

- сертифікат відповідності на обладнання, якщо воно входить в перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації;

- перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;

- графік проведення планово-попереджувальних та ремонтних робіт;

- опитувальну анкета з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікації.

Крім того для окремих видів продукції (таких як алкогольні напої, консервна продукція, молочна продукція, води питні та мінеральні) встановлені додаткові вимоги при проведенні робіт з сертифікації. Цю інформацію ви можете отримати в органі з сертифікації при поданні заявки на сертифікацію.

Для проведення робіт з сертифікації промислової продукції:

- реєстраційні документи підприємства;

- дозвіл на виробництво виданий Держнаглядохоронпраці;

- нормативний документ на продукцію;

- конструкторську, технологічну, експлуатаційну, супровідну документацію (в разі необхідності);

- технічний опис продукції в разі необхідності;

- свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії на право проведення вимірювань стосовно продукції, яка заявлена на сертифікацію;

- сертифікат відповідності на обладнання, якщо воно входить в перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації;

- перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;

- опитувальну анкета з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікації.

Для проведення робіт з сертифікації послуг харчування:

- опитувальну анкету;

- свідоцтво про віднесення підприємства громадського харчування відповідного типу та підтвердження класу;

- дозвіл на виробництво органів санітарно – епідеміологічного нагляду;

- дозволи пожежного нагляду, охорони праці, технічного нагляду;

- свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника податку;

- довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- торговий патент на право здійснення діяльності у сфері роздрібної торгівлі, діяльності обміну готівкових валютних цінностей, діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу;

- свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- асортиментний мінімум (погоджений з органами санепіднагляду);

- технологічні картки на фірмені страви (погоджені з органами санепіднагляду та затверджені держадміністрацією);

- устав підприємства;

- перелік наявних на підприємстві чинних нормативних (ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, ГСТУ, ТУ, СНіП, СанПіН, методичних інструкцій, положень тощо) і технологічних документів, які відображають вимоги безпеки послуг харчування, а також методи контролю та перевірок результатів надання послуг харчування (затверджений керівником підприємства);

- узгоджений перелік послуг харчування, що надаються (затверджений керівником підприємства);

- опис діючої на підприємстві структури відповідальності за якість надання послуг харчування;

- коротка характеристика підприємства (включаючи структурну схему та опис сполучень між структурними підрозділами).

Для проведення сертифікації готельних послуг:

- статут підприємства;

- організаційно-структурна схема підприємства;

- перелік кадрового складу з зазначенням кваліфікації, освіти тощо;

- висновки (акти перевірки) органів державного нагляду: пожежного, технічного, санітарно-епідемічного, інших (в межах їхньої компетенції);

- посадові інструкції персоналу (із зазначенням вимог до дій як за нормальних, так і за екстремальних умов);

- правила для проживаючих;

- правила пожежної безпеки;

- докладний перелік послуг, що надаються готелем, із зазначенням їхніх цін;

- угоди зі спецслужбами на видалення відходів та захист від комах і гризунів;

- угоди на технічне обслуговування ліфтів, установок пожежегасіння, охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;

- угода на охорону готелю;

- журнал медичного огляду персоналу та санітарні книжки;

- журнал проведення навчання (інструктажу) персоналу з техніки безпеки;

- книгу відгуків та пропозицій або інші документи з ведення обліку претензій споживачів до якості послуг;

- наявність додаткових послуг (перукарня, басейн, сауна тощо);

- відомості про наявність внутрішньої системи контролю якості послуг.

Орган з сертифікації має право вимагати додаткові документи необхідні для проведення сертифікації. Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше 15 днів (для харчової продукції) та не пізніше 1 місяця (для промислової продукції) сповіщає заявника про своє рішення, яке містить основні умови сертифікації. Сертифікат відповідності в залежності від обраної схеми видається на підставі позитивних результатів випробувань продукції, аналізу наданої заявником документації, обстеження виробництва, атестації виробництва, оцінки системи управління якістю. Термін дії сертифіката відповідності визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво, сертифікації системи управління якістю, гарантійного терміну придатності продукції (для партії). Дія сертифіката відповідності на серійну продукцію поширюється на всю продукцію вироблену в період дії сертифіката відповідності з урахуванням гарантійного терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції. Термін дії сертифіката відповідності не подовжується. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за 3 місяці до закінчення його дії направляє до органу з сертифікації нову заявку.

Декретом Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" ст.8 передбачено - "за реалізацію продукції, яка підлягає, але не пройшла обов'язкової сертифікації або за реалізацію продукції, яка підлягає іншій обов'язковій процедурі з підтвердження відповідності, але щодо якої немає відповідного документа про відповідність, а також за застосування щодо такої продукції національного знака відповідності, підприємець сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості реалізованої продукції".

Законом України "Про захист прав споживачів" ст.23 передбачено, що в разі порушення законодавства про захист прав споживачів господарюючі суб’єкти сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства несуть відповідальність за реалізацію продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, але у документах згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції, - у розмірі 50% вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб’єкт господарської діяльності не веде облік доходів і витрат – у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того передбачається відповідальність згідно статті 170-1 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" за введення в обіг продукції щодо якої немає сертифіката відповідно або свідоцтва про визнання відповідності, або декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю від 3 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ

Є певні галузі, де висока технологія розвивається такими прискореними темпами, що нелегко розробити вичерпний стандарт на продукцію, який можна було б використовувати в схемі сертифікації продукції, тому в цьому випадку зростає роль сертифікації системи якості.

З іншої сторони, оскільки купують продукцію, а не систему якості, то її сертифікація не відіграє важливої ролі в тих галузях, де можуть бути розроблені стандарти на продукцію, які звичайно відповідають багатьом інтересам незалежно від того, на що вони поширюються. Особливо це стосується масового виробництва. У багатьох випадках перевага може бути віддана механізму сертифікації системи якості, після чого може бути введений в дію механізм сертифікації продукції. Це пов’язане з тим, що система якості оцінюється в обох випадках, і додаткові вимоги, які накладає механізм сертифікації системи якості, будуть встановлюватись і впроваджуватись таким же чином, як і вимоги придатних специфічних стандартів на продукцію, як цього вимагає процедура її сертифікації. Порівняння основних етапів сертифікації систем якості і продукції подані в табл. 2.1.

 

Табл. 2.1 – Порівняння основних етапів сертифікації систем якості і продукції

Етапи сертифікації системи якості Етапи сертифікації продукції
Оцінювання системи якості постачальника за визначеним стандартом щодо забезпечення якості. Визначаються тільки можливості щодо визначення продукції. Оцінювання системи виробництва постачальника, яка визначена стандартом на продукцію, що використовують у схемі сертифікації, спільно з оцінюванням системи якості постачальника, що визначена придатним стандартом забезпечення якості.
Реєстрація системи якості постачальника в Реєстрі постачальників. Видається сертифікат, який підтверджує виконання певного стандарту забезпечення якості (для відповідної продукції). Примітка. Продукція сама по собі не випробовується третьою стороною, коли використовують цей механізм сертифікації. Випробування і дослідження за специфічним стандартом на продукцію, а також для гарантування її відповідності до певного стандарту забезпечення якості.
Позначення реєстрації системи у вигляді логотипу відповідності, але який не може бути поставлений на продукції. Отримання сертифікату на систему якості. Позначення відповідності продукції за допомогою сертифікату або знаку відповідності, який ставлять на продукцію або упаковку.
Нагляд за системою якості для гарантування її безперервної відповідності до стандарту забезпечення якості, який застосовують при цьому. Нагляд за продукцією чи системою якості для гарантування безперервної відповідності обох.

 

Переваги одного механізму над іншим, а також їх недоліки можливо оцінити тільки щодо соціально-економічних і технологічних ситуацій, які існують для постачальників у жодній країні, і щодо кінцевої мети постачальника. Але варто відзначити, що в більшості промислово розвинутих країн перевага надається сертифікації систем якості.

Національним органом, що проводить і координує роботу по забезпеченню її функціонування, є Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України).

До органів державної служби стандартизації і сертифікації в Україні відносяться:

- Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України);

- Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ);

- Державний науково-дослідний інститут ”Система” (ДНДІ ”Система”);

- Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ);

- Український навчально-науковий центр із стандартизації, метрології та якості продукції;

- Технічні комітети зі стандартизації (ТК);

- Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

 

 

ТЕМА 3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти