ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Економіко-географічне положення

Пригадайте, чим визначається економіко-географічне положення країни. Рівнинний рельєф, вигідне прикордонне положення сприяли прокладанню на території області транспортних магістралей. Вони з'єднують захід України з центральними, східними та південними частинами держави. Через Рівненщину проходить автомобільні і залізничні дороги, магістральні трубопроводи, які ведуть до країн Балтії, в Білорусь, Росію, Західну Європу. В умовах стабілізації економіки України великі економічні можливості для транзитних перевезень між країнами Заходу і Сходу може мати Рівненський аеропорт. Вигідне транспортне розміщення території області, розвиток відповідної інфраструктури сприятиме надходженню фінансових ресурсів в економіку Рівненщини.

До негативних чинників економіко-географічного положення слід віднести значну віддаленість області від промислово розвинутих районів Донбасу, Прибніпров'я і Прикарпаття та відсутність власних висококалорійних паливних та рудних копалин. Не має Рівненщина і прямого виходу до морів, хоч і з'єднана з ними річковою системою Дніпра та каналами. Проте, як доводить досвід провідних економічних держав світу нестача паливних і сировинних ресурсів може повністю компенсуватися перевагами транспортного положення.

Географічне положення визначає особливості фізико-географічних умов та ресурсів, які в свою чергу зумовлюють певну господарську спеціалізацію області, району, країни. Так, неоднакові грунтово-кліматичні умови на півночі і півдні Рівненщини зумовили відмінності в спеціалізації сільського господарства. Тому на Поліссі вирощують озиме жито, овес, картоплю, льон-довгунець, а в лісостеповій зоні - озиму пшеницю, цукровий буряк. Передумовою розвитку лісової і деревообробної промисловості є наявність в краї лісових

ресурсів, а створення потужного хімічного підприємства "Азот" зумовлене необхідністю підживлення малопродуктивних поліських земель. Розвиток будівельного комплексу пов'язаний з заляганням в надрах Рівненщини різноманітної будівельної сировини, а відсутність власної металургійної бази та наявність надлишкових трудових ресурсів визначили спеціалізацію машинобудування - точного і сільськогосподарського.

Отже, географічне положення області впливає на господарську спеціалізацію.

Запитання і завдання

1. Які особливості фізико-географічного положення області? 2.3 ким межує Рівненщина?

3. Які особливості економіко-географічного положення Рівненської області?

4. Як географічне положення впливає на господарську спеціалізацію?

5. Визначте координати крайніх точок Рівненської області і позначте їх на контурній карті.

6. Позначте на контурній карті межі Рівненщини і надпишіть назви сусідніх областей.

 

Особливості рельєфу, геологічної будови, антропогенні відклади.

Поширення типів і форм рельєфу

1. Дайте визначення поняттям: геологія, тектоніка, геоморфологія, тектонічна структура, акумуляція, денудація.

2. Наведіть приклади тектонічних структур.

3. Назвіть основні тектонічні структури і форми рельєфу північно-західної частини України.

4. Наведіть приклади генетичних типів і форм рельєфу.

5. Поясніть закономірності розміщення корисних копалин України.

Тектонічна будова Рівненщини

Геологічна будова

Вся територія області являє собою частину Східноєвропейської платформи, фундамент якої сформувався ще в докембрійський період під час байкальського горотворення. Вона розташована в межах чотирьох тектонічних структур - Українського щита, Волино-Подільської плити, Галицько-Волинської западини, Прип'ятського прогину.

Найдавнішим ядром платформи є Український щит, який заходить на територію області до лінії Березове-Томашгород-Клесів-Селище-Соснове-Корець, займаючи її східну частину. Складений він давніми докембрійськими кристалічними породами: гранітами, сієнітами, габро та діабазами, які відслонюються в долинах річок або вкриваються лише тонким шаром антропогенових відкладів.

На захід від Українського щита шириною 70-120 км з півночі на південь простягається Волино-Подільська плита, вкрита потужним шаром палеозойських, мезозойських та кайнозойських відкладів (пісковиками, вапняками, мергелями, доломітами, крейдою, глиною). Занурюючись в західному напрямку до 4-6 км вона вкривається більш молодими осадовими утвореннями. Ця заглиблена частина плити отримала назву Галицько-Волинської западини. Незначну північну частину Рівненщини займає Прип'ятський прогин.

Фундамент західної частини Волино-Подільської плити складений вулканогенними породами (базальтами), що подекуди виходять на денну поверхню в долині річки Горинь. На півночі Волино-Подільської плити кристалічний фундамент занурюється не так глибоко, утворюючи так званий Прип'ятський вал або Поліський міст, що з'єднує Український та Балтійський щити. Деякі вчені розглядають це утворення як окрему тектонічну структуру - Поліську плиту.

Вся територія області, крім Українського щита, зазнавала чергування морських і материкових періодів і тому

відрізняється складною геологічною будовою. Давні моря повністю звільнили її лише в крейдовий період мезозойської ери. Й четвертинний період відбувається інтенсивне підняття Волино-Подільської плити, що супроводжується денудацією на її півдні і акумуляцією на півночі. Льодовиковий період 1 позначився відкладанням лесу та утворення моренних відкладів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти