ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція №1. ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД НАУКИ ЛОГІКИ. ОСНОВНІ ФОРМАЛЬНО-ЛОГІЧНІ ЗАКОНИ

(4 год.)

Походження терміна “логіка”, його багатозначність. Визначення логіки як науки. Історичні етапи розвитку логічного знання. Міркування, його структура. Правильні та неправильні міркування, їх характерні ознаки. Поняття про логічну помилку. Софізми та паралогізми.

Логічна форма міркування. Формалізовані та природні мови. Метод формалізації як основний метод сучасної логіки.

Загальна характеристика основних формально-логічних законів. Природні, нормативні та логічні закони у спілкуванні.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

[2: с.8-16; 3: с.9-34, 91-108; 4: с.9-22, 117-119, 129-131; 5: с.5-31, 92-103; 76: с.83-95; 78: с. 5-11 ].

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розв’язування задач (4 год.):

1) В якому значенні вживається термін “логіка” у наведених виразах:

· «У повсякденній мові немає точної логіки» (П. Строссон);

· «- Ася, він же божевільний, це цілком очевидно. А ти хочеш якусь логіку.

- Хочу. – Вона уперто хитнула головою. – Тому що у божевільних також є логіка. Вона не така як у нас, але вона є» (А.Марініна);

· «Логіка є великим переслідувачем темного і заплутаного мислення, вона розганяє туман, який переховує від нас наше неуцтво і примушує вважати, що ми розуміємо предмет у той час, коли ми його не розуміємо» (Дж.Ст.Мілль);

· «Ніщо не зустрічається так рідко, як логіка: її бракує більшості чоловіків, а у майже всіх жінок її нема і сліду» (Д. Дідро);

· «Логіка – це, можливо, уміння доводити якусь істину, а красномовство – це дар, який дає змогу нам володіти розумом і серцем співрозмовника, здатність втлумачувати і вселяти йому все, що нам заманеться» (Жан де Лабрюйєр);

· «Логік зобов’язаний бачити речі точно такими, які вони є» (А. Конан-Дойль).

2) Проаналізуйте наведені тексти, виділіть міркування, що їх складають, з'ясуйте їх засновки та висновки. Якщо, на Вашу думку, міркування наведене у неповному вигляді, відновіть його повністю:

· «Намагайся стати розумним, а не багатим: багатства можна позбутися, а розум завжди з тобою» (Езоп);

· «Усьому свій час; і час усякій справі під небесами: час народитися і час вмерти, час руйнувати і час будувати… час розкидати каміння і час складати каміння, час мовчати і час говорити» (Соломон);

· «Подібно до того, як наше тіло вкрито одягом, так і наш дух одягнений у брехню. Наші слова, вчинки, все наше єство проникнуте брехнею, і лише крізь цю оболонку можна інколи відгадати наш справжній напрям думок, як одяг дозволяє інколи вловити форми тіла» (А.Шопенгауер);

· «Люди рідко бувають задоволені тими, хто від їх імені вступає у ділові переговори, оскільки посередники, прагнучи здобути собі добру славу, майже завжди приносять у жертву інтереси своїх друзів заради успіху самих переговорів» (Ф. де Ларошфуко).

 

3) З'ясуйте логічну форму наведених виразів:

· Логіка або наука, або мистецтво;

· Логіка – це наука і мистецтво;

· Якщо є причина, то є наслідок;

· «Якщо хто-небудь із вибраних гине, то Бог помиляється, але ніхто із вибраних не гине, оскільки Бог не помиляється» (Августин Блаженний);

· «Коли виходиш з критичної ситуації – стеж за базаром» (порада Ходжи Насредінна).

 

4) Які логічні закони порушені у наведених висловах:

А) «Дякую від усього народу. Про інших не знаю…» (З листа телеглядача на телебачення).

Б) «При всьому багатстві вибору, іншої альтернативи немає» (Рекламний вислів).

В) Увечері у саду відпочинку К. і Д. в нетверезому стані порушували тишу, в результаті чого згоріли дві лавки, за що і були покарані.

Г) «Дивно, як це людині вдається жити в просторі і часі, не маючи досить часто ні простору, ні хвилини вільного часу» (Фелікс Кривин).

 

 

Лекція №2. ТЕМА 2: СЕМІОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ЛОГІКИ (4год.)

Мова як знакова інформаційна система. Поняття про знак. Види знаків: іконічні знаки (знаки-копії), знаки символи, знаки індекси. Семіотика як наука про знаки. Структура знакового процесу: знаковий засіб, значення, інтерпретатор, інтерпретанта. Предметне і смислове значення знака. Рівні семіотичного аналізу мови (синтаксис, семантика, прагматика).

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

[2: с.20-23, 30-31; 3: с.35-42; 4: с.28-40; 78: с. 12-16 ].

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розв’язування задач (4 год.):

 

1. До яких видів знаків можна віднести такі знаки:

картина; дим; завтра; слово “стіл”.

2. Дайте аналіз таким знаковим ситуаціям:

А) Студент відповідає на семінарському занятті;

Б) Йдуть дебати у Верховній Раді;

В) Адвокат захищає підсудного під час судового засідання;

Г) Йде концерт відомого співака;

Д) Розмову друзів порушує стук у двері.

3. Визначіть предметне і смислове значення таких виразів:

міркування; Геродот; семіотика; знак; релігія; студент.

4. Проаналізуйте наведену знакову ситуацію з точки зору її вимірів:

А) Людина чує оголошення: “Потяг Львів – Київ прибуває на 2-гу колію”;

Б) Корабель подає сигнал “SOS”;

В) Психоаналітик витлумачує сон пацієнта;

Г) Грає симфонічний оркестр.

 

Лекція №3. ТЕМА 3: І’МЯ ТА ПОНЯТТЯ (4 год.)

Загальна характеристика імені. Структура значення імені: предметне значення (денотат, екстенсіонал) і смислове значення (смисл, інтенсіонал).

Принципи теорії іменування: принцип однозначності, принцип предметності, принцип взаємозамінюваності. Екстенсійні та інтенсійні (неекстенсійні) контексти.

Ім'я та поняття. Загальна характеристика поняття як одиниці інтелектуально-мовної комунікації. Логічна структура поняття (зміст та обсяг). Комунікативна функція змісту і обсягу поняття. Види понять. Логічні відношення між поняттями.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

[3: с.77-85, 109-129; 4: с.44-61; 5: с.38-52; 78: с.17-34].

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розв’язування задач (6 год.):

1. Визначіть предметне і смислове значення таких імен:

держава; норма; філософія; мислення; планета Сонячної системи, на якій існує життя.

 

2. Проаналізуйте наведені приклади. Які контексти є екстенсійними, а які – інтенсійними:

· Якщо вірне твердження “Шекспір був сучасником Сервантеса”, то чи буде вірним твердження: “Шекспір був сучасником автора «Дон-Кіхота»”;

· «Аббат сповістив усіх присутніх, що перший, хто у нього сповідався, був убивцею». Чи випливає з цього, що “аббат сповістив усіх присутніх, що герцог Н. був убивцею»?

 

3. Дайте логічну характеристику таким поняттям:

наука; русалка; студент; кохання; справедливість.

 

4. Встановіть відношення між поняттями та зобразіть їх за допомогою колових схем:

А) релігія, християнство, православ'я, католицизм;

Б) телеглядач, радіослухач, кіноглядач;

В) інформація, правдива інформація, дезінформація;

Г) поет, композитор, геній;

Д) мати, бабуся, донька, онучка, сестра.

 

 

Лекція №4. ТЕМА 4: ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ НАД ПОНЯТТЯМИ (4год.)

Загальна характеристика логічних операцій над поняттями. Комунікативне значення логічних операцій над поняттями.

Поділ понять. Структура поділу. Види поділу. Правила поділу. Типові помилки. Класифікація як багатоступінчастий поділ.

Визначення понять. Види визначень. Правила визначень. Типові помилки.

Прийоми, подібні до визначень (опис, характеристика, порівняння, розрізнення).

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

[3: с.129-146; 4: с.70-86; 5: с.47-62; 78: с.17-34].

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Опрацювання питання: «Узагальнення та обмеження понять» (2 год.).

Питання для перевірки:

1) Що таке узагальнення? Наведіть приклади.

2) Що таке обмеження? Наведіть приклади.

3) Проведіть узагальнення та обмеження таких понять: студент, фізика, країна, історія України, цікава книга.

 

2. Розв’язування задач (4 год.):

Проаналізуйте наведені приклади. У тих випадках, де є поділ, з'ясуйте його структуру, вид, а також, чи є поділ правильним:

А) Усі люди поділяються на екстравертів та інтровертів (К. Юнг);

Б) Політична діяльність може бути конструктивною та деструктивною;

В) Університет поділяється на факультети;

Г) Мови поділяються на природні, штучні та формалізовані;

Д) Поняття бувають порівнянні та непорівнянні;

Е) Мислення людини має формальний і неформальний характер;

Є) “Людина може піднестися двома шляхами – за допомогою власної спритності або завдяки чужій дурості” (Ж. де Лабрюйєр);

Ж) “Існує чотири способи досягнення мудрості, або наукового, істинного знання:

1) осягнення самоочевидних істин;

2) чуттєвий досвід;

3) знання, яке отримується із спілкування з іншими людьми;

4) читання хороших книг” (Р.Декарт);

З) Будь-який текст складається з розділів, параграфів, вступу і закінчення;

И) “Пізнання істини подвійне: це або пізнання через природу, або пізнання через благодать” (Фома Аквінський).

 

Встановіть вид класифікації та побудуйте відповідно до цієї класифікації логічну схему (класифікаційну гілку чи дерево):

Потреби людей поділяють на: вроджені (голод, спрага, статевий потяг) і соціально придбані; матеріальні і духовні; розумні і нерозумні.

 

Проаналізуйте наступні приклади визначень (встановіть їх структуру, вид, а також, чи є кожне з наведених визначень правильним, коли ні, то вкажіть, яке правило порушено):

А) Демократ – це людина, яка дотримується демократичних поглядів.

Б) Студент – це людина, яка навчається.

В) Совість – це внутрішній суддя.

Г) Журналіст – літературний працівник, який займається журналістикою.

Д) Мова – це засіб спілкування між людьми.

Е) “Надія – це потяг душі переконати себе в тому, що бажане здійсниться… Страх же є схильністю душі, яка переконує її в тому, що бажане не здійсниться” (Р.Декарт);

Ж) Газета – це періодичне видання у вигляді великих аркушів паперу, що висвітлює події політичного життя.

З) “Робити те, що приносить задоволення, - означає бути вільним” (Вольтер).

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти