ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція №5. ТЕМА 5: ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА СУДЖЕННЯ (4год.)

Загальна характеристика судження. Речення, судження, висловлювання. Роль судження і висловлювання у сфері інтелектуально-мовного спілкування. Прості й складні судження. Структура простого судження. Види простих суджень. Комунікативні функції атрибутивних суджень (А, І, Е, О) та відношень між ними.

Мова логіки висловлювань. Загальна характеристика логічних сполучників: заперечення, кон'юнкція, диз'юнкція (строга та нестрога), імплікація, еквіваленція. Умови їх істинності. Комунікативна роль складних висловлювань.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

[2: с.32-49; 3: с.149-178; 4: с.96-116; 5: с.63-92, 103-107; 78: с.36-38, 43-49].

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розв’язування задач (6 год.):

 

1. Які з наведених речень виражають висловлювання?

А) «Послухайте мене!»

Б) Орел не ловить мух.

В) Знання – поживок для розуму.

Г) Роби так!

Д) «Дивись у корінь!» (К. Прутков).

 

2. Проаналізуйте наведені судження. Визначіть їх структуру та вид:

А) Ні одна людина не є безсмертна.

Б) Деякі мови важкі для вивчення.

В) Не всі люди дотепні.

Г) «Неуцтво не є аргументом» (Б.Спіноза).

Д) «Ніщо не є досконалим у людських винаходах» (Р.Бекон).

Е) Кожна людина відіграє у житті певну роль.

 

3. За допомогою «логічного квадрата» виведіть висловлювання, якщо це можливо, протилежне, суперечливе і підпорядковане наведеним:

А) Жодне джерело енергії не вічне.

Б) Деякі науки використовують прийоми формалізації.

В) Існують слова, що не виражають поняття.

Г) Серед студентів нашої групи є такі, які не мають жодних зауважень.

Д) Кожна людина здатна логічно мислити.

Е) Інколи закони не мають зворотної сили.

 

Встановіть вид висловлювання:

А) Якщо кристал нагріти, то він розплавиться.

Б) Дія людини може бути свідомою або вчиненою у стані афекту.

В) Доля нашого здоров’я переважно визначається генами та хромосомами.

Г) Якщо він нудна людина, то з ним ніхто не хоче спілкуватися.

Д) Студентам необхідно складати іспити.

Е) «Стояла я і слухала весну» (Л.Українка);

Є) «Ніколи людина добре не знатиме свого предмета, якщо вона його нікого не навчає» (П. Капіца).

Ж) «Коли суть справи обміркована заздалегідь, слова приходять самі собою» (М. Монтень).

 

Складне висловлювання складається із двох простих. Яким сполучником їх треба поєднати, щоб показати:

А) що вони обидва є істинними;

Б) що принаймні одне з них є істинним;

В) що тільки одне з них є істинним?

 

Визначте тип логічного зв’язку в наведених висловлюваннях і запишіть його символічно, тобто мовою логіки висловлювань.

А) Чи пан, чи пропав – двічі не вмирати.

Б) Цей відбиток пальця на вікні належить або Іванову, або Петрову.

В) Якщо ти чесна людина, то ти повинен говорити правду.

Г) «Потрібно бути дуже дурною людиною, щоб під впливом кохання, люті чи нестатку ні трохи не порозумнішати» (Жан де Лабрюйєр).

Д) Газоподібні, рідкі та тверді тіла складаються з атомів.

 

 

Лекція №6. ТЕМА 6: УМОВИВІД ТА ЙОГО ВИДИ (6 год.)

Умовивід як форма мислення і як комунікативно-інтелектуально-мовний факт. Умовивід і міркування.

Види умовиводів (класифікація умовиводів за ступенем обґрунтованості висновку, за напрямком виведення висновку, за кількістю засновків).

Поняття про дедуктивне міркування. Види дедуктивних міркувань. Комунікативне значення «неправильних» модусів умовно-категоричного умовиводу. Роль умовно-розділових умовиводів у розв’язанні конфліктів.

Поняття про правдоподібне міркування. Види правдоподібних міркувань: індуктивні міркування та міркування за аналогією. Комунікативна функція індуктивного міркування. Помилки популярної та неповної індукції і непорозуміння. Наукова індукція в текстах і дискурсах. Види міркувань за аналогією: аналогія властивостей та аналогія відношень. Види міркувань за аналогією: аналогія властивостей та аналогія відношень. Комунікативне значення умовиводів за аналогією.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

[3: с.181-192, 196-202, 209-214, 221-230; 4: с.160-170, 176-193; 5: с.108-151; 78: с.89-117, 129-152].

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Опрацювання питання: «Простий категоричний силогізм» (визначення простого категоричного силогізму, його структуру, правила термінів, правила засновків, фігури та модуси, спеціальні правила фігур). Вміти правильно будувати такі види умовиводів. (2 год.)

Питання для перевірки:

1) Як можна визначити простий категоричний силогізм?

2) Чим відрізняються одна від одної фігури простого категоричного силогізму?

3) Чим відрізняються модуси простого категоричного силогізму один від одного?

4) Зробити висновок у незакінченому простому категоричному силогізмі: Деякі свічки із воску. Усі свічки горять. Отже, …

 

2. Розв’язування задач (4 год.):

 

1) Визначити вид складних умовиводів, їх модуси і записати символічно, тобто мовою логіки висловлювань.

А) Якщо людина зацікавлена у результатах своєї праці, то вона добре працює. Миколаєнко зацікавлений у результатах своєї праці. Отже, Миколаєнко добре працює.

Б) Цей твір художній, оскільки він правдивий, а твір не можна вважати художнім, якщо він неправильний.

В) Одне з двох: або кворум є, або кворуму немає. Отже, треба розпочинати збори або розійтись.

Г) Резолюцію ухвалюють тоді, коли за неї проголосувало більшість депутатів. Отже, резолюцію не ухвалено.

Д) Якщо політичні теорії прогресивні, то вони сприяють розвитку суспільства. Якщо політичні теорії реакційні, то вони перешкоджають розвитку суспільства. Але політичні теорії можуть бути або прогресивними, або реакційними. Отже, політичні теорії або сприяють розвитку суспільства, або перешкоджають йому.

2) Чи правильно зроблено висновки з даного умовного засновку:

«Якщо студент Н. не знає теорію, то він не зможе розв’язати цю логічну задачу».

2.1. Студент Н. знає теорію. Отже, він розв’яже цю логічну задачу.

2.2. Студент Н. не знає теорії. Отже, він не розв’яже цю логічну задачу.

2.3. Студент Н. розв’язав цю логічну задачу. Отже, він знає теорію.

2.4. Студент Н. не розв’язав цю логічну задачу. Отже, він не знає теорії.

 

3) Визначте, о якого виду індукції належать наведені умовиводи.

А) У лісі багато калини – осінь буде дощова, якщо мало – суха.

Б) Деякі радіоактивні елементи (радій, уран) є джерелом енергії. Отже, всі радіоактивні елементи є джерелом енергії.

В) Творчий спадок Е. Роттердамського складається з таких сатиричних творів: «Похвала глупості», «Корабель дурнів», «Домашні бесіди». Отже, всі твори Е. Роттердамського мають сатиричний характер.

Г) Темперамент – це індивідуальна типологічна особливість людини.

Характер – це індивідуальна типологічна особливість людини.

Здібності – це індивідуальна типологічна особливість людини.

Темперамент, характер, здібності – психічні властивості.

Отже, всі психічні властивості є індивідуальними психологічними особливостями людини.

 

4) Визначте вид аналогії.

А) Сонячна система, наша Галактика і навіть групи (скупчення) Галактик пов’язані силами тяжіння і в загальному космологічному розширенні участі не беруть. Ситуація тут цілком аналогічна до розширення газу, який складається з багатоатомних молекул: відстань між молекулами збільшується, але самі молекули залишаються незмінними, оскільки атоми у них пов’язані між собою.

Б) Англійська мова перебувала у тісному мовному контакті із скандинавськими мовами. В англійській мові є скандинавські запозичення.

Валійська мова теж є у тісному мовному контакті із скандинавськими мовами. Можливо, у валійській мові є скандинавські запозичення.

В) Відкриття застібки-липучки було зроблено за аналогією – пес на своєму хвості приніс реп’ях.

Г) Якщо герметично закриту посудину стиснути, то всередині утворюється тиск, який може спричинити дію. Подібно до цього гумовий м’яч, ударяючись об землю, стискається і виникає дія – відштовхування від землі.

 

 

Лекція №7. ТЕМА 7: ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ (4 год.)

Поняття аргументації та критики. Сутність, значення та місце аргументації і критики у спілкуванні. Доведення як найсильніший вид аргументації. Види доведення. Розуміння і переконання. Спростування, його види. Можливості спростування як критики у розв’язанні конфліктів.

Правила, помилки, хитрощі в аргументації та критиці.

Аргументація і суперечка. Класифікації суперечок. Діалог як основа спілкування.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

[3: с.233-246; 4: с.198-222; 5: с.180-223; 77: с.9-16, 51-57, 100-140, 157-197; 78: с.153-181].

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Розв’язування задач (2 год.):

1). Визначте вид доведення.

А) «Надокучливий тільки дурень: розумна людина одразу відчуває, чи приємне її товариство, чи надокучило і йде за секунду до того, як стане очевидним, що вона зайва». (Жан де Лабрюйєр).

Б) Фонема є найбільшою з усіх структурних одиниць мови, оскільки всі інші структурні одиниці мови складаються з фонем.

В) У мовній системі найбільш консервативним є фонологічний рівень. Фактично тільки на цьому рівні мовної системи зміни елементів за тривалістю часу охоплюють життя щонайменше 10 поколінь.

Г) Кожна людина є неповторною. Припустимо, що є декілька абсолютно схожих людей, тоді б вони в однакових ситуаціях діяли за однією і тією ж схемою. Але люди поводяться по-різному. Отже, кожна людина є неповторною.

 

2). Визначити структуру і вказати спосіб спростування.

А) Давньогрецькі софісти твердили: «Істинних суджень не існує». Арістотель спростував це твердження таким чином: «Твердження «істинних суджень не існує» - є судження. Якщо всі судження неістинні, то неістинними є також і це судження. Тобто неістинно, що істинних суджень немає. А це означає, що істинні судження існують».

Вказати, на який логічний закон спирається Аристотель у своєму спростуванні висунутої софістами тези.

Б) «Карлик, який розмірковував іноді занадто нерозважливо, вирішив спочатку, що Земля – незаселена. Головним його доказом було те, що він нікого не бачить. Мікромегас ввічливо дав йому зрозуміти, що цей доказ недостатньо переконливий.

- Подумайте самі, - сказав він, - ось ви, наприклад, не розрізняєте вашими маленькими очима деяких зірок п’ятдесятої величини, а я їх бачу дуже чітко.

- Але я все навколо обшукав, - заперечив Карлик.

- Але у вас поганий дотик, - настоював Мікромегас.» (Вольтер. Микромегас).

2. Опрацювання питання: «Прийоми маніпулювання в суперечках» (поняття про маніпулювання, прийоми мовного маніпулювання, софізми в суперечках, тактичні прийоми маніпулювання в суперечках) (4 год.)

Питання для перевірки:

1) Як би ви визначили процес маніпулювання у комунікації?

2) Що являють собою коректні та некоректні прийоми впливу на супротивника в суперечці?

3) Яке маніпулювання називається мовним?

4) Назвіть прийоми мовного маніпулювання.

5) Назвіть та охарактеризуйте найбільш вживані аргументи ad hominen.

6) Які ви знаєте тактичні прийоми маніпулювання в суперечках?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

[77: с.157-197].

 

Лекція №8 (2 год.) Модульна контрольна робота.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти