ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Вибір матеріалів для пакету швейного виробу.

Мета роботи:закріплення знаньз вибору матеріалів для пакету швейного виробу та його обґрунтування.

Матеріально-технічне забезпечення:зразки матеріалів для пакету швейного виробу; текстильна лупа; препарувальна голка; альбом зі зразками тканин.

Порядок виконання роботи:

 

1. Вивчити теоретичні відомості.

2. Підібрати зразки матеріалів для пакету швейного виробу. Визначити назви тканин, особливості зовнішнього вигляду, лицьовий та виворітній бік тканин, будову, вид обробки.

3. Обґрунтувати вибір даних матеріалів для швейного виробу.

Заповнити табл. 9.1.

 

Таблиця 9.1

 

№ пор. Зразок матеріалу , найменування та його призначення. Характеристика матеріалу, артикул. Обґрунтування вибору матеріалу.

 

 

4. Намалювати малюнок моделі вибраного швейного виробу на форматі А-4.

 

Питання для підготовки до роботи:

1. Яке значення має обґрунтований вибір матеріалів для пакету швейного виробу при проектуванні нових моделей одягу?

2. З яких етапів складається методика вибору матеріалів?

3. Які роботи виконують на кожному етапі?

4. На які групи поділяються всі вимоги до матеріалів при виборі їх для конкретного виду швейного виробу?

Література:

  1. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва. – Київ: Арістей, 2003.
  2. Савостицкий Н. А., Амирова Э. К. Материаловедение швейного производства. – М.: Мастерство, 2000.
  3. Радкевич В.О. Матеріалознавство швейного виробництва: Лабораторно-практичні роботи. – К.: Вища школа, 1995.
  4. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник. – Львів: Світ,200

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас
військовослужбовців

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

_____________ О.В. Тарадуда

«__» __________2014 р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

«Матеріалознавство»

 

галузі знань _0516 «Текстильна та легка промисловість»

спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво»

 

 

Кривий Ріг

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів денної форми навчання за спеціальністю 5.05160201 «Швейне виробництво» з дисципліни «Матеріалознавство»

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас
військовослужбовців. – Кривий Ріг, 2014

 

Укладач: Козирєва Н.В.

 

 

Методичні вказівки до виконання практичних занять обговорено та схвалено на засіданні циклової комісії професійної підготовки спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» Протокол №1 від «28» серпня 2014р. Голова циклової комісії __________ ______________________ (підпис) (П.І.Б.) ПОГОДЖЕНО: Завідувач навчально-методичного кабінету __________ ______________________ (підпис) (П.І.Б.) «__» __________2014 р.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Асортимент тканин для білизни.

Мета роботи:закріплення знань з визначення назви, виду волокнистого вмісту, обробки, будови, властивостей білизняних тканин.

 

Матеріально-технічне забезпечення:зразки білизняних тканин - 6 шт.; текстильна лупа; препарувальна голка; альбом зі зразками білизняних тканин.

 

Порядок виконання роботи:

 

1. Вивчити теоретичні відомості.

2. Ознайомитися зі зразками білизняних тканин, їхніми назвами, особливостями зовнішнього вигляду лицьового та виворітного боків, будови, виду обробки.

3. Взяти зразки білизняних тканин і визначити їхню назву, волокнистий вміст, вид обробки, переплетення, властивості в швейному виробництві. Досліджувані зразки з характеристикою основних показників записати у таблицю 1.1

 

Таблиця 1.1

 

№ пор.   Зразок тканини Назва тканини Волокнис- тий вміст Перепле-тення Обробка Власти-вості Призна- чення

 

4. Для одного із зразків тканин підібрати модель швейного виробу і намалювати на форматі А-4.

 

Питання для підготовки до роботи:

1. На які групи поділяються білизняні тканини за призначенням?

2. Який волокнистий склад білизняних тканин?

3. Якими переплетеннями виробляють білизняні тканини?

4. Якими вробляють білизняні тканини за забарвленням та оздобленням?

5. Яким вимогам повинні задовольняти білизняні тканини?

Література:

1. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва. – Київ: Арістей, 2003.

2. Савостицкий Н. А., Амирова Э. К. Материаловедение швейного производства. – М.: Мастерство, 2000.

3. Радкевич В.О. Матеріалознавство швейного виробництва: Лабораторно-практичні роботи. – К.: Вища школа, 1995.

4. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник. – Львів: Світ,2004.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Асортимент тканин для суконь та сорочок.

Мета роботи:закріплення знаньз визначення назви, виду волокнистого вмісту, обробки, будови, властивостей тканин для суконь та сорочок.

Матеріально-технічне забезпечення:зразки тканин для суконь та сорочок - 6 шт.; текстильна лупа; препарувальна голка; альбом зі зразками тканин для суконь та сорочок.

Порядок виконання роботи:

1. Вивчити теоретичні відомості.

2. Ознайомитися зі зразками тканин для суконь та сорочок, їхніми назвами, особливостями зовнішнього вигляду лицьового та виворітного боків, будови, виду обробки.

3. Взяти зразки тканин для суконь та сорочок і визначити їхню назву, волокнистий вміст, вид обробки, переплетення, властивості в швейному виробництві. Досліджувані зразки з характеристикою основних показників занести в табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1

 

№ пор.   Зразок тканини Назва тканини Волокнис- тий вміст Перепле-тення Обробка Власти-вості Призна- чення

 

4. Для одного із зразків тканин підібрати модель швейного виробу і намалювати на форматі А-4.

Питання для підготовки до роботи:

1. На які групи поділяються тканини для суконь та сорочок за призначенням?

2. Який волокнистий склад тканин для суконь та сорочок?

3. Якими переплетеннями виробляють тканини для суконь та сорочок?

4. Якими вробляють тканини для суконь та сорочок за забарвленням та оздобленням?

5. Яким вимогам повинні задовольняти тканини для суконь та сорочок?

Література:

1. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва. – Київ: Арістей, 2003.

2. Савостицкий Н. А., Амирова Э. К. Материаловедение швейного производства. – М.: Мастерство, 2000.

3. Радкевич В.О. Матеріалознавство швейного виробництва: Лабораторно-практичні роботи. – К.: Вища школа, 1995.

4. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник.– Львів: Світ,2004.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: Асортимент тканин для костюмів.

Мета роботи:закріплення знаньз визначення назви, виду волокнистого вмісту, обробки, будови, властивостей тканин для костюмів.

Матеріально-технічне забезпечення:зразки тканин для костюмів - 6 шт.; текстильна лупа; препарувальна голка; альбом зі зразками тканин для костюмів.

Порядок виконання роботи:

 

1. Вивчити теоретичні відомості.

2. Ознайомитися зі зразками тканин для костюмів, їхніми назвами, особливостями зовнішнього вигляду лицьового та виворітного боків, будови, виду обробки.

3. Взяти зразки тканин для костюмів і визначити їхню назву, волокнистий вміст, вид обробки, переплетення, властивості в швейному виробництві. Досліджувані зразки з характеристикою основних показників занести в табл. 3.1.

 

Таблиця 3.1

 

№ пор.   Зразок тканини Назва тканини Волокнис- тий вміст Перепле-тення Обробка Власти-вості Призна- чення

 

5. Для одного із зразків тканин підібрати модель швейного виробу і намалювати на форматі А-4.

 

Питання для підготовки до роботи:

1. На які групи поділяються тканини для костюмів за призначенням?

2. Який волокнистий склад тканин для костюмів?

3. Якими переплетеннями виробляють тканини для костюмів?

4. Якими вробляють тканини для костюмів за забарвленням та оздобленням?

5. Яким вимогам повинні задовольняти тканини для костюмів?

Література:

  1. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва. – Київ: Арістей, 2003.
  2. Савостицкий Н. А., Амирова Э. К. Материаловедение швейного производства. – М.: Мастерство, 2000.
  3. Радкевич В.О. Матеріалознавство швейного виробництва: Лабораторно-практичні роботи. – К.: Вища школа, 1995.
  4. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник. – Львів: Світ,2004.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти