ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Властивості гіпсових в’яжучих

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни “Будівельне матеріалознавство”

 

Властивості гіпсових в’яжучих

(для студентів спеціальності “Міське будівництво

та господарство”)

затверджено

на засіданні кафедри

будівництва.

Протокол № 4

від 10.11.2009 р.

 

Луганськ 2009

 


УДК 69.003:658.114.7

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Будівельне матеріалознавство”. Властивості гіпсових в’яжучих (для студентів спеціальності “Міське будівництво та господарство”) /Укл.: Руденко Н.М. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 13 с.

 

 

Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з курсу будівельного матеріалознавства “Властивості гіпсових в’яжучих”. Лабораторні роботи передбачають дослідження студентами властивостей не тільки гіпсу, але й сировини, що використовується при його виготовленні. Це дозволить оцінити зв’язок між властивостями вихідних матеріалів та якістю готового продукту.

Методичні вказівки призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Міське будівництво та господарство”.

 

 

Укладач: Н.М. Руденко, д.т.н., проф.

 

 

Рецензент: Л.С. Савін, д.т.н., професор кафедри екології Придніпровської державної академії будівництва та архітектури


Лабораторна робота 1

Визначення властивостей гіпсового каменя

 

Будівельним гіпсом називають повітряну в'яжучу речовину, одержувану шляхом термічної обробки природного двохводного гіпсу СаSO4∙2Н2О при температурі 150…180оС до перетворення його у напівводний гіпс СаSO4∙0,5Н2О з подрібненням у тонкий порошок до або після обробки. Будівельний (напівводний) гіпс являє собою порошок білого або сірого кольору. Колір гіпсу залежить від кількості домішок у гіпсовому камені і чистоти випалу.

У залежності від вмісту двохводного сульфату кальцію гіпсовий камінь ділиться на три сорти: I, II, III. Вміст CaSO4∙2Н2О повинен бути у I сорті не менш 90%, у II сорті – не менш 75%, у III сорті – не менш 60%.

В залежності від сорту гіпсовий камінь може використовуватись для одержання звичайного будівельного гіпсу I або II сорту, а також високоміцного, формувального та медичного. Останні три різновиди гіпсових в’яжучих одержують з гіпсового каменя тільки I сорту.

Будівельний гіпс - швидкотужавіюча та швидкотверднуча в'яжуча речовина, його застосовують для виготовлення будівельних деталей і виробів, а також для штукатурних робіт.

Крім будівельного гіпсу, знаходять застосування інші гіпсові в'яжучі: гіпс формувальний, гіпс високоміцний, ангідритова в'яжуча речовина, високовипальний гіпс і гіпсоцементно-пуцоланова в'яжуча речовина.

Прилади і матеріали: шафа сушильна, муфельна піч, ваги технічні з різновагами, набір сит для в'яжучих № 09 та 02, ступка порцелянова, алюмінієвий бюкс, порцеляновий тигель, ексикатор, гіпсовий камінь.

Хід роботи.

Пробу гіпсового каменя масою 1 кг подрібнюють до повного про-ходження крізь сито № 09. Від просіяної проби квартуванням відбирають

100 г матеріалу та розтирають у ступці до повного проходження крізь сито № 02.

Визначення гігроскопічної вологи.Від підготовленої проби гіпсового каменя беруть наважку у 2 г, висипають її в алюмінієвий бюкс та висушують до постійної маси при температурі не вище 50оС. Стабілізація маси визначається не менш як двома контрольними зважуваннями.

Вміст гігроскопічної вологи визначається за формулою

 

,

де т – маса наважки до сушіння, г;

т1 – маса наважки після сушіння, г.

Визначення вмісту CaSO4∙2Н2О. Наважку гіпсового каменя, висушену до постійної маси, висипають у попередньо прожарений та зважений порцеляновий тигель та прожарюють у муфельній печі при температурі 400ºС до постійної маси. Після прожарювання тигель з наважкою охолоджують у ексикаторі та зважують. Вміст двохводного сульфату кальцію у гіпсовому камені обчислюють за формулою

,

де g – маса наважки до прожарювання, г;

g1 – маса наважки після прожарювання, г;

4,7785 – коефіцієнт перерахунку.

Отримані результати заносять у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Визначення сорту гіпсового каменя

№№ п.п. Маса бюкса, г Маса проби, г   W, % Маса тигля, г Маса проби, г   CaSO4 ∙2Н2О Сорт гіпсово- го каме- ня
до ви- сушу- вання після вису- шуван- ня до про- жарю- вання після прожа- рюван- ня
                                       

 

 

Лабораторна робота 2

Визначення фізико-механічних властивостей гіпсу

Таблиця 2.1

Міцність гіпсових в’яжучих

Вид гіпсу Міцність, МПа Марка гіпсу
при згині середн. при стиску середн.
Лабораторний          
   
   
Заводський          
   
   

 

У залежності від границі міцності зразків-балочок із гіпсу на згин і стиск гіпс розділяється на марки: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, 7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25 (табл. 2.2).

 

 

Таблиця 2.2

Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

з курсу будівельного матеріалознавства

 

“Властивості гіпсових в’яжучих”

(для студентів спеціальності “Міське будівництво та господарство”)

 

 

Укладач: Наталія Миколаївна Руденко

 

Оригінал-макет В.О. Дороніна

 

 

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни “Будівельне матеріалознавство”

 

Властивості гіпсових в’яжучих

(для студентів спеціальності “Міське будівництво

та господарство”)

затверджено

на засіданні кафедри

будівництва.

Протокол № 4

від 10.11.2009 р.

 

Луганськ 2009

 


УДК 69.003:658.114.7

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Будівельне матеріалознавство”. Властивості гіпсових в’яжучих (для студентів спеціальності “Міське будівництво та господарство”) /Укл.: Руденко Н.М. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 13 с.

 

 

Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з курсу будівельного матеріалознавства “Властивості гіпсових в’яжучих”. Лабораторні роботи передбачають дослідження студентами властивостей не тільки гіпсу, але й сировини, що використовується при його виготовленні. Це дозволить оцінити зв’язок між властивостями вихідних матеріалів та якістю готового продукту.

Методичні вказівки призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності “Міське будівництво та господарство”.

 

 

Укладач: Н.М. Руденко, д.т.н., проф.

 

 

Рецензент: Л.С. Савін, д.т.н., професор кафедри екології Придніпровської державної академії будівництва та архітектури


Лабораторна робота 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти