ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА SHOULD, OUGHT

Дієслова should, oughtмайже не відрізняються за значенням. Вони виражають моральний обов'язок, пораду, рекомендацію, бажаність дії, що відноситься до теперішнього і майбутнього часу. Українською мовою вони перекладаються слід було б, потрібно, повинен, мусиш. Shouldвживається з інфінітивом без частки to.Після oughtінфінітив вживається з часткою to:

You should visit her. Вам слід відвідати її.

Не should go in for sport. Йому слід займатися спортом.

You ought to do it at once.Вам слід (варто було б, ви повинні) зробити це зараз.

His brother has measles. He ought to be isolated.У його брата кір. Його слід ізолювати.

Дієслово oughtв поєднанні з Perfect Infinitive вживається по відношенню до минулого часу і вказує на те, що дія не була виконана:

You ought to have done it at once.Вам слід було б зробити це відразу ж (але ви не зробили).

МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО NEED

Дієслово need в якості модального дієслова в поєднанні з Indefinite Infinitive виражає необхідність здійснення дії стосовно теперішнього і майбутнього часу. Need вживається в питальних і заперечних реченнях, а також у стверджувальних реченнях, що містять такі прислівники з заперечним значенням, як hardly, scarcely та ін:

Need you go there so soon?Чи потрібно вам (чи повинні ви) їхати туди так скоро?

You need hardly remind me of it.Вам навряд чи треба нагадувати мені про це.

I need not tell you how important that is.Мені не потрібно говорити вам, як це важливо.

Дієслово needn’t в поєднанні з Perfect Infinitive вживається по відношенню до минулого часу і означає, що у виконанні дії не було необхідності:

You needn’t have done it.Вам не треба було цього робити.

Примітка. Дієслово need як самостійне дієслово означає мати потребу. У цьому значенні need має звичайні дієслівні форми:

Here is the book you needed so much.Ось книга, яка була вам так необхідна.


ГРАМАТИКА В ТАБЛИЦЯХ ТА СХЕМАХ

СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ

Розповідне речення

a) He is a student.

b) It was a very interesting film.

c) There are address books on the shelf.

d) The secretary leaves a detailed report on his desk every day.

1.1

Підмет + присудок + додаток + обставина (способу дії, місця, часу).

1.2

Підмет присудок додаток обставина (часу)
непрямий   прямий
означення  
She gave me a beautiful flower in the morning.

Заперечне речення

2.1

Підмет + (присудок + not) + інші члени речення.

a) He isn’t a student.

b) It wasn’t a very interesting film.

c) There aren’t address books on the shelf.

2.2

Підмет +((допом. дієслово + not)+ смислове дієслово)+ ін. члени речення.

d) The secretarydoesn’t leave a detailed report on his desk every day.

Питальне речення

3.1 Загальне питання

3.1.1

Присудок + підмет + інші члени речення ?

a) Is he a student?

b) Was it a very interesting film?

c) Are there address books on the shelf?

3.1.2

Допоміжне дієслово + підмет + смислове дієслово + інші члени речення ?

d) Doesthe secretaryleave a detailed report on his desk every day?

3.2 Спеціальне питання

3.2.1 До підмета

Питальний займенник (замість підмета) + присудок + інші члени речення ?

a) Who is a student?

d) Who leaves a detailed report on his desk every day?

3.2.2 До інших членів речення

Питальний займенник + допом. дієслово + підмет + смислове дієслово + …?

c) What are there on the shelf?

d) What doesthe secretaryleave on his desk every day?

d) Where doesthe secretaryleave a detailed report every day?

Час Indefinite / Simple (факти, повторювані дії, характеристика) Допоміжне дієслово   Continuous (дії, що відбуваються у певний момент чи період) be + V-ing Perfect (дії, що передують певному моменту чи дії) have + Participle II
esent I ask We, you, they ask Не, she, it asks   do do does   I am We, you, they are Не, she, it is     asking I have We, you, they have Не, she, it has   asked
Past I Не, she, it We, you, they   asked       did     I was Не, she, it was We, you, they were   asking   I Не, she, it We, you, they   had asked
Future I shall / will We shall / will He, she, it will     ask     I shall We, you, they shall Не, she, it will   be asking I shall we,you,they shall Не, she, it will   have asked
                   

СИСТЕМА ЧАСІВ

АРТИКЛЬ

THE ARTICLE

The Indefinite Article A, an The Definite Article The
a table an apple the [ðə] table the [ði] apple
Один Один, кілька, багато
1. Якийсь, будь-який. 1. Цей. Саме цей!
2. Згаданий вперше. 2. Згаданий повторно.
3. Один з ряду однотипних. 3. Єдиний у своєму роді.
4. Одиничний представник чи екземпляр роду 4. Весь рід у цілому через назву одного представника
  5. Людина чи предмет, який у даній фразі супроводжує будь-яке означення, що виділяє його з ряду однотипних.
     

 

1. Here is a letter for you. 1. This is the letter you are expecting.
2. Suddenly I saw a strange man. 2. The man was looking around.
3. Cristopher Wren was a great English architect. 3. Taras Shevchenko was in his time the most distinguished poet in Ukraine.
4. I took a taxi. 4. The taxi is a car with a taxi-meter.

Неозначений артикль а, an вживається:

1. Перед іменниками, що не конкретизуються ні контекстом ні ситуацією.

I’ve got a son and a daughter.

2. Перед злічуваними іменниками у значенні “один”.

Wait a minute!

How many times a months do you go to the theatre?

half an apple, half an hour etc.

3. Перед назвами професій, національностей, партійності.

Mr.Smith, an engineer at our factory, made an invention.

4. Перед злічуваними іменниками в однині після what в окличному реченні та перед such, quite, rather, most (в значенні “дуже”).

What a wonderful day!

He is quite a young man.

It is a most interesting book.

5. Перед абстрактними іменниками при наявності означення.

They lived a quiet life.

 

Означений артикль the вживається:

1. До 3 пункту таблиці – перед іменниками єдиними у своєму роді, а також за даних обставин:

the sun the sky the moon the capital the government the population the head the brain the heart the ceiling the floor the walls

2. До 5 пункту таблиці – при наявності обмежувального/уточнюючого означення, яким може виступати

a) прикметник у найвищому ступені

July is the warmest month in the year.

b) порядковий числівник

We have seats in the second row.

c) прийменникова група

The walls of my room are light green.

d) дієприкметниковий зворот

The boy running across the street is my brother.

e) означальне підрядне речення

The armchair I am sitting in is very comfortable.

3. Перед іменниками, що означають речовину у певній кількості чи за певних обставин

Pass me the salt, please.

The snow is dirty.

4. З деякими власними назвами:

1) позначаючи всю родину

I haven’t seen the Browns since last month.

2) перед назвами держав, що включають загальну назву з одним чи кількома означеннями

The United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Викл.: the Netherlands, the Cameroon, the Senegal, the Hague

3) перед деякими географічними назвами

· Океанів, морів, рік, озер, водоймищ, проливів, заливів, водоспадів

The Black Sea, the Gulf of Mexico, the English Channel, the Thames, the Ontario

But: Lake Ontario

· Груп островів

The British Isles, the Canaries, the Philippines

But: Cuba, Sicily, Cyprus

· Гірських масивів

The Urals, the Rocky Mountains, the Alps

But: Everest, Mont Blanc, Vesuvius

· Пустель

The Sahara, the Gobi, the Kara-Kum

4) перед назвами театрів, музеїв, картинних галерей, концертних залів, кінотеатрів, клубів, готелів

The Opera House, the British Museum, the Louvre, the Albert Hall, the Empire, the Rotary Club, the Hilton

5) перед назвами державних установ, організацій, політичних партій

The National Trust, the London City Council, the Liberal Party

Викл.: Parliament (in GB), Congress (in the USA), NATO

6) перед назвами кораблів, газет, журналів

The Titanic, the Times, the Lancet

7) перед назвами граматичних категорій

The Past Simple, the Passive Voice, the Conditional Mood

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ТА ПРИКМЕТНИКІВ

DEGREES OF COMPARISON OF ADVERBS AND ADJECTIVES

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти