ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Т-10.: Іслам: походження, віровчення, культ

Мета: розкрити релігійну специфіку ісламу, роль пророка Мухаммада у його виникненні та становленні, показати роль Корану та Суни в мусульманському віровченні та способі життя.

Основні поняття:Аллах, Мухаммад, іслам, Мекка, Коран, Суна, Кааба, хадж, намаз, саум, закят, садака, дервіш, джихад, імам, мінарет, мечеть, умма, хіджра, шиїзм, сунізм, суфізм, ісмаїліти, стовпи ісламу (аркан), Шаріат.

Питання до лекції:

1. Іслам як світова релігія.

2. Причини виникнення ісламу. Діяльність пророка Мухаммада.

3. Коран і Суна як джерела віровчення та культу ісламу.

4. Основні нарями ісламу.

 

Семінар: Іслам та його особливості.

1.Формування й поширення ісламу.

2. Коран – священна книга мусульман.

3. Основні догмати, обрядові та культові особливості ісламу.

4. Іслам в Україні.

 

Методичні рекомендації до семінару:

1. Під проводом Мухаммада та його сподвижників навколо Медини склався військово-політичний союз племен, який примусив у 630 - 631 рр. знать Мекки скоритись і прийняти нове вчення. Після смерті Мухаммада халіфами - спадкоємцями духовної та світської влади були його прибічники Абу-Бекр, Омар та Осман, які, з метою розширення території та збагачення, стали вести загарбницькі війни. Утворилась теократична держава – халіфат, до складу якого входила величезна територія: Закавказзя, Месопотамія, Сирія, Єгипет, Персія, Середня Азія. На завойованих територіях здійснювалась ісламізація народів. Уся земля в халіфаті була проголошена державною власністю. Від імені держави нею розпоряджався халіф, а на місцях, у завойованих районах – його намісники, еміри. Як правило, всі землі залишали їхнім колишнім власникам. Рента-податок майже з усіх земель надходила до казни халіфа. Але мусульмани як податок платили ушр – одну десяту частину прибутку, а всі останні – харадж, розмір якого коливався від однієї до двох третин врожаю. Торгове мито для мусульман також було пільговим. Результати такого роду економічної політики були очевидні: потужні економічні важелі стали безвідмовним стимулом ісламізації.

2. Вважається, що Коран є предвічною книгою, а зміст його було передано пророку Мухаммаду в Божественних Одкровеннях. В дійсності ж Коран було укладено упродовж кількох десятиліть після смерті Пророка на основі його проповідей. Текст Корану написаний римованою прозою і складається з 114 сур (глав), які складаються з 6200 айятів (віршів). Книга містить настанови, повчання, правила, заборони, накази культового, етичного, юридичного, господарчого характеру. Для однозначного розуміння й інтерпретації Корану потрібно було створити традицію тафеіра, тобто тлумачення його тексту. Коран як джерело віровчення доповнюється не менш важливим для мусульман джерелом – суною. Суна – це збірка священних переказів (хадисів) про життя, чудеса та повчання Пророка.

3. Коран включає наступні догмати, безперечне виконання яких є обов’язковим для всіх мусульман: 1) віра в Аллаха. На противагу християнській Трійці, іслам стверджує, що Бог єдиний; 2) віра в ангелів та демонів. Це безтілесні істототи, які виконують волю Аллаха; 3) віра в святість Корану; 4) віра в пророків і посланність Мухаммада; 5) віра в рай та пекло; 6) віра в Божественну визначеність наперед; 7) віра в безсмертя душі; 8) вчення про священну війну з невірними – джихад.

Іслам має п’ять «стовпів віри», що вказують на найважливіші обов’язки мусульманина – аркан: 1) сповідування віри; 2) щоденна п’тиразова молитва – намаз; 3) дотримання посту в місяць рамазан; 4) обов’зкова сплата податку – закят; 5) паломницво до святих місць.

4. Іслам на українських землях має тривалу та складну історію, зумовлену насамперед тим, що сповідували іслам представники тих народів, з якими у певні періоди були напружені стосунки. З XIIIст. на південь України переселяються представники тюркомовних народів. З утворенням Кримського ханства (1443 р.), яке було васалом Османської імперії, майже всю територію Криму заселяють мусульмани. У південні землі України (регіон Донбасу) згодом переселяються з Поволжя татари. Варто зазначити, що саме в Криму з XIII по XVI ст. відбулося формування кримських татар як окремого етносу.

У радянський період кримські татари зазнали такого ж релігійного тиску, як і всі віруючі. Після виселення татар у 1944 р. з Криму іслам фактично припинив своє існування. В умовах сучасної незалежної України було відновлено історичну справедливість, і кримські татари повернулися на прабатьківські землі. Це стимулювало відродження ісламу, який нині є вагомою складовою сучасної кримсько-татарської культури.

Нині мусульманських громад в україні нараховується 1168 громад, які розподілені між п’ятьма управліннями. Діє сім духовних навчальних закладів.

 

Питання для самостійної роботи:

1. Ідейний взаємозв’язок іудаїзму, християнства та ісламу.

2. Шаріат як мусульманська правова система.

3. Традиціоналізм та модернізм в ісламі.

Методичні вказівки та рекомендації до самостійної роботи:

1. Готуючись до першого питання, потрібно взяти за основу наступне. Бог розглядається в ісламі як вічна істота. Іслам запозичив від іудаїзму ідею посередництва між Богом і людьми, відкинувши християнський догмат Боговтілення. Мухаммад – пророк, людина, обрана Богом, а тому здатна бачити і чути все, чого не можуть інші: спілкуватись з Богом і ангелами. Мухаммад передає людям Одкровення Боже - Коран, який нібито не створений, а існує вічно. З монотеїзмом пов’язана важлива в ісламі ідея покірності Богові, слухняності та смирення. Іслам проголошує рівність людей перед Богом. Космогонія, антропологія й есхатологія ісламу викладені в Корані відповідно до іудео-християнських уявлень з незначними особливостями. Світ, за Кораном, створений Богом з нічого за шість днів. Перші люди, Адам та Єва, створені з матерії. Іслам прийняв вчення про двоїсту природу людини (тілесну і духовну), про смерть тіла і безсмертя душі. Головне в ісламі посідає есхатологія. Мусульманська теологія розробила вчення про майбутню долю світу: через певний час настане страшний суд, на якому, як і у християнстві, буде визначено для кожної людини відплату – рай чи пекло.

2. По цьому питанню, в першу чергу, необхідно з’ясувати, що шаріат (араб. аш-шаріа, букв. прямий, правильний шлях) – зведення норм моралі, права, культових розпоряджень, що регламентують усе суспільне й особисте життя мусульман. Норми шаріату можна поділити на ті, що стосуються обрядово-культової діяльності, і ті, що стосуються питань державного, цивільного і кримінального права. Більшість розпоряджень шаріату мають загальний характер і визначають основні принципи ісламського законодавства. Разом з тим, у ньому можна зустріти і конкретні юридичні норми, особливо щодо ритуальної практики. Головними джерелами шаріату є Коран і суна (збірка хадисів). Становлення ісламської юриспруденції відбувалося паралельно з фіксацією хадисів. Систематизація мусульманських священих переказів сприяла формуванню шаріату.

3. Відповідь на третє питання стверджує, що сучасний іслам має два основні напрями – традиційний та модернізований. Представники традиційного ісламу – консервативне духовенство - налаштовані проти будь-яких нововведень; вони проповідують повернення до ісламу в його первісній чистоті й простоті, заперечують використання наукових і технічних досягнень інших країн. Традиціоналісти прагнуть теократії. Традиційний іслам характерний для країн Сходу (Пакистан, Іран, Саудівська Аравія), де збереглися залишки феодалізму.

Представники модернізованого ісламу намагаються замінити шаріат буржуазним правом, спростити обряди, запроваджувати досягнення науки й техніки країн Західної Європи. Виступають за примирення науки і релігії, підтримують позицію зближення з іншими релігіями. Діяльність модерністів спрямована до пристосування ісламу до вимог сучасності. Нині цей напрям властивий усім країнам з переважаючим поширенням ісламу (Туніс, Алжир, Сирія, Єгипет).

Питання до індивідуальної роботи:

1. Чому пророка Мухаммада називають «печаткою» пророків?

2. Назвіть види релігійного податку в ісламі.

3. Консерватизм та новаторські тенденції в ісламі.

4. Охарактеризувати містику ісламу. Суфізм.

5. Екстремізм в ісламі.

Проблемні ситуації:

1. В своїх проповідях Мухаммад закликав повернутися до стародавньої релігії Ібрахіма, розкрийте зміст цього заклику.

2. Чим ви поясните протистояння ісламської та християнської ідеологій в історичному та сучасному аспектах?

3. Чи має іслам церкву як певну релігійну організацію подібно до християнської? Чому?

4. Мусульмани стверджують, що Коран є повним Одкровенням. Чи мають вони підстави для таких тверджень?

5. Відомо, що в Корані Ісус Христос постає великим пророком. Чи може таке тлумачення постаті Ісуса стати основою для релігійного діалогу? Які ще підстави можуть бути для діалогу між християнами та мусульманами?

 

Теми творчих робіт:

1. Роль ісламу в сучасній геополітиці.

2. Сучасна соціально-політична доктрина ісламу.

3. Проаналізуйте чинники зіткнення християнської та ісламської цивілізацій.

4. Чи створив Муамар Каддафі “Третю світову теорію”?

5. Проблема жінки в ісламі. Коран про її права та обов’язки.

6. Проаналізуйте ставлення християн до ісламу.

Реферати:

7. Економічні засади арабського суспільства, сакралізовані Кораном.

8. Особливості економіки мусульманських країн.

9. Іслам та проблеми оподаткування.

10. Мусульманський культ.

11. Іслам і християнство.

12. “Третя світова теорія” Муамара Каддафі.

 

Першоджерела:

1. Абу Аля Ал Маудуді. Принципи ісламу. − Л., 1995.

2. Коран. − М., 1990.

3. Максуд Р. Ислам. − М., 1998.

4. Резван Е. Коран: тексты, переводы, комментарии. − СПб., 2000.

5. Ханиф С. Что должен знать каждый об исламе и мусульманах. − К., 1995.

Допоміжна література:

1. Абу Аля Ал Маудуді. Принципи ісламу. — Л., 1995.

2. Ат-Тантауш Али. Общее представление об исламе. — К., 2002.

3. Бартольд В. Ислам и культура мусульманства. − М., 1992.

4. Васильев Л.С. История религий Востока. − М., 1988.

5. Грюнебаум Г. Классический ислам. − М., 1986.

6. Климович Л. И. Книга о Коране. Его происхождении и мифологии.

7. − М.,1988.

8. Массэ А. Ислам. − М.,1961.

9. Максуд Р. Ислам.— М., 1998.

10. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. − М., 1991.

11. Ислам: исторические очерки. − М., 1991.

12. Ислам. Энциклопедический словарь. − М.. 1991.

13. Резван Е. А. Коран и его мир. — СПб., 2001.

14. Хазрат М. Философия исламских учений. — М., 1991.

15. Ханиф С. Что должен знать каждьій об исламе и мусульманах. — К., 1995.

16. Христианство, иудаизм, ислам. Верность и открытость. − М., 2004.

 

ЗМ.: 11 Релігії в Україні

Мета: розглянути особливості та етапи становлення християнства в Україні X-XIX ст. Проаналізувати питання формування автокефального руху в Україні XX ст. Основні напрями та вчення нетрадиційних неорелігій в Україні. Простежити сенс та форми відношень церкви та держави, роль релігійного чинника в нинішніх процесах в Україні, роль релігій у процесах націотворення, державного становлення України, формуванні духовності та моралі громадян нашої країни.

Основні поняття:УПЦ-МП. УПЦ-КП, УАПЦ, УГКПЦ, крішнаїзм, Рун-віра, Агні-Йога, окультизм.

 

Питання до лекції:

1. Етапи формування українського православ’я.

2. Ідея унії та її реалізація в українському християнстві.

3. Сучасний стан українського православ’я.

4. Причини поширення нетрадиційних релігій в Україні.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти