ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Форми і методи контролю оцінювання знань

(для заочної форми навчання)

  Вимоги до відповідей: Оцінка.
Робота виконана без зауважень, теоретичні питання висвітлено повністю і вірно, з поясненнями розв'язана задача.   Відмінно.
Хід виконання роботи правильний, але мають місце незначні помилки та недоліки.   Добре.
Частково (50%) роботи виконано вірно, а 50% з помилками, теоретичні питання висвітлені стисло, але не повністю.   Задовільно.
Робота не виконана, чи допущені грубі помилки в розрахунках. Незадовільно.

 

 


Тематика наукових робіт:

Релігія як геополітичний чинник розвитку суспільства.

Релігія і проблеми національно-етнічного становлення.

Релігія та наука: проблема коадаптації.

Церква і бізнес: актуальні аспекти взаємодії.

Роль релігії у формуванні мистецтва.

Сучасна історична наука про виникнення релігії.

Сучасні форми міфу.

Феномен народної магії.

Дохристиянські вірування українського народу.

У чому виявився вплив іудаїзму на формування християнства?

Вплив конфуціанства на формування китайської ментальності.

Проаналізуйте спільне та відмінне в даосизмі та буддизмі.

Релігійна концепція спасіння: особливості східного та західного вияву.

Іудаїзм як релігія Богоодкровення.

Роль буддизму в історії країн південно-східної Азії.

Буддійська та біблійна мораль: порівняльна характеристика.

Буддизм та індуїзм: спільне і відмінне.

Вплив релігійно-філософських ідей буддизму на суспільно-економічні відносини країн Сходу.

Чим відрізняються буддійська та християнська концепції спасіння?

Чи змінилася суть християнства під впливом ідей античної філософії?

Наскільки сучасними та актуальними є ідеї Біблії?

Біблійна та наукова космогонії: конфлікт чи діалог?

Державно—церковні відносини в Візантії та їх характер.

Проблема виникнення нових автокефальних церков в православ’ї.

Православна Церква на шляху до нового Вселенського собору.

Тенденції розвитку православ’я в XX ст.

Участь православної Церкви в міжхристиянському діалозі.

Традиція і традиції в православ’ї.

Православна Церква між Сходом і Заходом.

Принципи стосунків католицької Церкви з іншими християнськими Церквами.

Сучасний стан та перспективи діалогу католицької та православної Церков.

Тенденції розвитку католицизму в XX-XXI ст.

Діяльність та вчення Папи Бенедикта XVI.

ІІ-й Ватиканський собор: новизна соціально-економічних ідей.

Проаналізуйте сучасні тенденції в розвитку протестантизму.

Тенденція харизматизації сучасного християнства.

Протестантська етика як моральна основа формування підприємництва.

Роль ісламу в сучасній геополітиці.

Сучасна соціально-політична доктрина ісламу.

Чинники зіткнення християнської та ісламської цивілізацій.

Проблема жінки в ісламі. Коран про її права та обов’язки.

Українське православ`я: пошуки шляхів порозуміння.

Можливість створення в Україні помісної православної Церкви.


Контрольні питання з навчальної дисципліни:

Предмет, структура і функції релігієзнавства.

Місце релігієзнавства в системі суспільних наук.

Особливості академічного та богословського релігієзнавства.

Основні теорії про сутність та походження релігії.

Сутність релігії та її структура.

Законодавство України про свободу совісті.

Взаємозв’язок міфології, релігії та філософії.

Ранні форми релігії (фетишизм, тотемізм, магія, анімізм).

Іудаїзм як релігія Одкровення.

Декалог та його морально-ціннісне значення.

Особливості зороастризму.

Соціально-етична доктрина Конфуція та духовно-практична система Лао-цзи.

Особливості та взаємозв’язок релігійних систем Стародавньої Індії: ведизм, брахманізм, індуїзм.

Віровчення та культ у буддизмі.

Основні напрями в буддизмі.

Соціально-історичні передумови виникнення християнства та його ідейно-філософські витоки.

Становлення християнства як державної релігії.

Ісус Христос: соціально-етична та есхатологічна сутність його вчення.

Новий Завіт, його структура, сутність та значення

Формування християнського віровчення. Вселенські собори.

Сутність та значення християнського культу.

Основні причини розколу християнства на Східне та Західне.

Причини та наслідки введення християнства в Київській Русі.

Православний культ та його значення.

25.Українське православ’я: історія та сучасний стан.

26. Берестейська унія: причини та наслідки.

27. Особливості католицького віровчення та культу.

28. Другий Ватиканський собор та політика «оновлення».

29. Організація католицизму. Інститут папства.

30. Основі причини виникнення протестантизму. Реформація.

31. Особливості віровчення та культу протестантських церков.

32. Сучасна релігійна ситуація в Україні.

33. Основні положення віровчення ісламу та його культові особливості.

34. Основні напрями в ісламі, їх сутність та роль у сучасному світі.

35. Основні причини виникнення неорелігійних рухів в Україні.

 

 


Рекомендована література:

Основна література:

1. Академічне релігієзнавство. Підручник. – К.: Світ знань, 2000. – 862 с.

2. Аляєв Г. Є., Горбань О.В. Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства. Навчальний посібник. – К., Український фінансово-економічний інститут менеджменту і бізнесу. 1995. – 144 с.

3. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., Высшая школа, 1988. – 415 с.

4. Гараджа В.И. Религиеведение. Учебное пособие. – М., 1995.

5. Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

6. Законодательство о религиозных культах. – М., 1991.

7. История религии. / П.р. А. Ельчанинова, В. Эрна, П. Флоренского, С. Булгаков. – М.: Центр «Руник», 1991. – 249 с.

8. Історія Православної Церкви в Україні. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 291 с.

9. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. / За ред. Колодного А.М. – К.: Знання, 1999. – 735 с.

10. Лубський В.І., Мельник П.В., Горбаченко Т.Г., Гурська Л.І. Релігієзнавство. Підручник. – К.: АДПСУ, 1999. – 481 с.

11. Калінін Ю.А., Лубський В.І. Релігієзнавство. Курс лекцій. К.: ІСДО, 1996. – 455 с.

12. Кеннет Боа. Лабиринты веры. – М., 1992. – 292 с.

13. Кулаков А.Е. Религии мира. Пособие для учащихся. – М.: АСТ, 1997. – 349 с.

14. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – Минск, 1997.

15. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., Вілбор, 1997.

16. Мэри Пат Фишер. Живые религии. – М.: Респудлика, 1997. – 366 с.

17. Малерб М. Религии человечества. – Москва – Санкт-Петербург, 1997.

18. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х тт. – М.: Советская энциклопедия, 1991-1992.

19. Основы религиоведения / Под ред Яблокова И.Н. – М.: Высшая школа, 1998. – 478 с.

20. Поликарпов В.С. История религии. Лекции и хрестоматия. – М., 1997. – 312 с.

21. Порублев Н. Культы и мировые религии. – М., Благовестник, 1994. – 335 с.

22. Писманник М.Г. Религия в истории и культура. – М.: 1998.

23. Радугин А.А. Введение в религиеведение. Теория, история, современные религии. Курс лекций. – М., Центр, 1996. – 300 с.

24. Релігієзнавство. Навчальний посібник / За ред. Бублика С.А. – К.: Юрінком інтер, 1998. – 495 с.

25. Религиозные традиции мира. В 2т. – М., 1996-1997.

26. Релігієзнавчий словник. / П.р. Колодного А.М. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 389 с.

27. Релігієзнавство. Підручник. / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

28. Самыгин С.И., Нечипуренко , Полонская. Религиоведение: социология и психология религии. – РН/Д., «Феникс». 1996. – 672 с.

29. Степовик Д. Релігії світу. – К., 1993.

30. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: ИПЛ, 1986. – 575 с.

31. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

32. Энциклопедия для детей. Религии мира. Т.6. Ч.1-2. – М., 1999.

Релігійні джерела:

1. Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей. / Пер. С.Г. Фруга. Вступ. ст. В. Гаркин. – М.: Раритет, 1993. – 319 с.

2. Апокрифы древних христиан. – М., Мысль, 1989. – 333 с.

3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М., Московская Патриархия, 1992. – 1372 с.

4. Будда. Истории о перерождениях.--М., 1991.

5. Бхагавад-Гита, как она есть. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1990. – 832 с.

6. Второй Ватиканский Собор. Конституции, Декреты, Декларации. – Брюссель, 1992.

7. Дао-дэ-дзин. Книга пути и добродетели. пер. Ян Хин Шуна.

8. Даосские притчи. – М., 1992. – 65 с.

9. Древнекитайская философия. В 2-х тт. – М.: Мысль, 1973.

10. Джавахарлал Неру. Открытие Индии. В 2 т. − М., 1989.

11. Дхаммапада. / Пер. с пали, статья, ком. В.Н. Топорова. – Рига: Угунс, 1991. – 103 с. – (Чаша Огня).

12. Жильсон Э. Избраное. Т.1. Томизм. Введение в философию св. Фоми Аквинского. М.; СПб.: Университетская книга, 1999.

13. Ильин И. Аксиомы религиозного опыта.--М., 1993.

14. Катехизис. К., УПЦ, 1991.

15. Класическая йога. (“Йога-сутры” Патанджали и “Вьяса-бхашья”). / Пер. с санскрита, введен., комент и рекострукция сист. Е.П. Островской и В.И. Рудого. – М.: Наука, 1992. – 260 с. – (Памятники письменности Востока).

16. Конфуций. Луньюй. Изречения. М., 2000.

17. Коран. / Пер. Крачковского И.Ю. М., 1990.

18. Мартин Лютер. Время молчания прошло. Избраные произведения. 1520 –1526гг. Харьков. 1992.

19. Махабхарата. М., 19…

20. Пол Репс. Плоть и кости Дзен. – Харьков: АРС, 1991. – 62 с.

21. Ренан Э. Жизнь Иисуса. Апостолы.--М.,1992.

22. Ригведа. М., 199..

23. Сидур. Врата молитвы. Ерусалим—Москва, 1993. –

24. Толковая Библия или коментарий на все книги Св. Писания Ветхаго и Нового Завета. В 3-х тт. СПб., 1911—1913; Стокгольм 1987.

25. Фрезер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. М.,1989.

26. Шри-Ишопанишад.--Калькутта. 1990.

27. Честертон Г. К. Вечный человек. М.: ИПЛ, 1991. – 543 с.

28. Шептицький А. Як будувати Рідну Хату? – Львів, 1989.

29. Штраус Д. Жизнь Иисуса.--М.,1992.

 

Додаткова література:

Абаев Н.В. Чань-Буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. – Новосибирск: Наука, 1989. – 282 с.

Алексеев Г. Истинность религии. М., 1998.

Балаев М.А. Ислам: происхождение и эволюция. Роль в жизни общества. – Баку, 1992.

Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб.: 1997.

Беленький М.С. Иудаизм. – М., 1974.

Беленький М.С. Что такое Талмуд. Очерк истории и мировоззрения Талмуда и современній иудаизм. М., 1970.

Библейская энциклопедия. – М., Тера, 1991. – 902 с.

Библейский богословский словарь. Под ред. Михайловского В. М., 1995.

Богачевская И. Язык религии в контексте национального самосознания. – К.: 1999.

Бондаренко В., Єленський В., Журавський В. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. – К., 1996.

Бойс Мэри Зороастрийцы. Верования и обычаи. --М.,1988.

Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока. –Новосибирск. 1990.

Булгаков. С. Православие.--К.,1992.

Бутинова М.С. Как возникла религия? – М., 1997.

Валпола Рахула. Чему учил Будда. – Донецк. 1995.

Вернер Гиит. А другие религии? CLV. 1998.

Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство.--М.,1954.

Власовський І. Нарис історії Української православної церкви.: В 4-т. – Вид. 2-е. – Нью-Йорк; Київ, 1990.

Воронін О. Історичний шлях УАПЦ. – Кенсінгтон, 1980.

Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1971.

Григулевич И.Р. История инквизиции XIII—XX ст.--М.,1970.

Губаржевський І. Основи українського православ`я. – Чикаго. 1970.

Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Нижний Новгород. 2000.

Добош О. Унія на Україні. Вік XX. Дзвін. 1996.

Донини А. У истоков христианства.--М., 1989.

Джадалла И.А. Течения в исламе: причины возникновения и роль в общественно – политической жизни. М., 1992.

Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. – К.: 1996.

Енциклопедія релігієзнавства. – Париж; Нью-Йорк, 1980.

Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. К., 1993.

Игнатович А.Н. Светлов Г.Е. Лотос и политика.--М.,1989.

Индуизм. М., 2000.

Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991.

Історія християнської церкви на Україні. Релігієзнавчий довідковий нарис. – К.: 1992.

Карсавин Л.П. Католичество. Общий очерк.--Петроград.1918.

Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. В 2-х тт. М., 1991.

Каутский К. Происхождение христианства. М., 1991.

Климович Л. И. Книга о Коране. Его происхождении и мифологии.--М.,1988.

Ключ к пониманию Священного Писания. Брюсель. 1982.

Кологривов И. Очерки по истории русской святости.--М. 1991.

Колодний А.М. Історія релігії в Україні. Мінськ. 1999.

Колодний А.М. Бодак В. Український східний обряд. – К., 1996.

Колодний А., Филипович Л.. Релігія в контексті духовного відродження України // Українське релігієзнавство. – 19996. - № 2.

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976.

Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм.--М. 1983

Кочетов А.Н. Буддизм. – М., Наука, 1983. – 176 с.

Кузнецова Т.Н. Мунизм: вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. – М.: 1999.

Культура древнего Рима. В 2 т. – М., 1985.

Кураев А. Традиция, догмат, обряд. Апологетические очерки. – М., 1996.

Кураев А. Наследие Христа. – М., 1998.

Кураев А. Протестантам о православии. – М., Благовест, 1997.

Кураев А. Вызов екуменизма. – М., 1997. – 238 с.

Клайв Эррикер Буддизм. М., 2000.

Липинський В. Релігія і церква в Україні. – К., 1995.

Липківський В. Відродження церкви в Україні. – 1917 – 1930. Торонто, 1972.

Литман А.Д. Современная индийская философия.--М. 1985.

Лозинский С.Г. История папства. --М.,1986.

Лукьянов А.Е. Лаоцзы. Философия раннего даосизма.-- М.,1991.

Макдауэлл Д. Неоспоримые свидетельства.-- М., 1993.

Максуд Р. Ислам. – М.: 1999.

Массэ А. Ислам.--М., 1961.

Мень А. История религии. В поисках пути истины и жизни. В 7т.--М., Логос, 1992.

Мифы народов мира. 2т.--М., 1992.

П. Могила: богослов, церковний та культурний діяч. К.: 1997.

Модели церковно – государственных отношений стран Западной Европы и США. К.: 1996.

Недавня О. Греко – католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. – К.: 2000.

Никольский Н.М. История русской церкви.-- М., 1992.

Огієнко І.І. Українська церква. --К. 1993.

Ольденбург С.Ф. Культура Индии.--М.,1991.

Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М., 1997.

Переломов Л.С. Слово Конфуция.--М.,1992.

Пиотровский М.Б. Коранические сказания.--М., 1991.

Пилкингтон С. Иудаизм. – М.: Фаир-Пресс, 1998.

Постнов М.Э История Христианской церкви до разделения церквей.-- К., 1991.

Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы.--М.,1983.

Православие. / Сост. Булгаков С.В. – М., Современник, 1994. – 575 с.

Православ`я в Україні. – К.: 1999.

Психологические аспекты буддизма. --Новосибирск. 1991.

Радхакришнан Индийская философия.--М., 1996.

Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античнык критики христианства. М., 1990.

Релігія в духовному житті українського народу. – К.: 1994.

Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. Львів: Логос. 1996.

Релігійна свобода: історичне підгрунтя. правові основи і реалії сьогодення. – К., 1998.

Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив сфері свободи совісті (міжнародний та український контекст). – К.: 2000.

Релігійна свобода: мас-медіа, школа, і церква як суспільні фактори утвердження. Науковий щорічник. № 5. К.: 2001.

Рижский М.И. Библейские пророки и пророчества. М., 1987.

Рожков В. Очерки по истории Римско-Католической Церкви.--М.,1994.

Русское православие: вехи истории.-- М.,1989.

Сатсварупа Даса Госвами. Очерки ведической литературы. --М.Л...1989.

Свенцицкая И.С. Ранее христианство: страницы истории.--М.,1988.

Свобода віровизнання, церква і держава в Україні. – К.: Право, 1996.

Слівінський П.Й. Релігійний вінегрет. – Львів, 1999.

Словарь библейского богословия. / Под ред. Клеон--Дюфура. Пер. с 2-го франц. издания. Брюсель. Жизнь с Богом, 1990. – 1287 с.

Словарь изотерических терминов.--СПб., 1992.

Сон Чоль Сыним поток золотого песка. --Донецк. 1993.

Стоколос Н. Українізація православ`я. З історії Православної Церкви у 20 – 30 рр. XX ст. К.: 1998.

Тальберг Н. История христианской церкви.--М.,1991.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. – 573 с.

Українська автокефальна церква. Історичний нарис про церковний розкол. на Україні. Св. Успенська Почаївська Лавра. 1995.

Українське православ`я. – К.: 1997.

Українська Церква між Сходом і Заходом. – К.: 1996.

Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. В 3-х т. – К., 1994.

Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1996.

Хопко Ф. Основы православия.—Минск, 1991.

Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 тт. М., 1995.

Християнство в контексті історії і культури українського народу. – К., 1997.

Греческая цивилизация. М., 2000.

Римская цивилизация. М., 2000.

Восточная философия. М., 2000.

Феномен Петра Могили. – К.: 1996.

Филипович Л. Етнологія релігії. (теоретичні проблеми, вітчизняна традиція, осмислення). – К.: 2000.

Флоровский Г.П. Пути русского богословия.--Имка-Пресс. 1993.

Чаттопадхьяя Д. Индийский атеизм.--М., 1973.

Шмеман А. Исторический путь православия.--М., 1993.

Штаерман Н. Религия древнего Рима. М., 1989.

Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир.М., 1987.

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму.--М.,1988.

Янг Дж. Христианство. – М., Фаир-Пресс, 1998.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти