ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклад оформлення розв’язку задачі.

  • 1.Toчкa рухалася 15 с зі швидкістю 5 м/с, 10 с зі швидкістю 8м/с і 6 с зі швидкістю 20 м/с. Яка середня швидкість руху точки ?

Дано: Розіб’ємо весь шлях на три частини, швидкість на яких сталою, та опишемо їх.

υ1=5м/с S11·t1 S22·t2 S33·t3

t1=15с А________________В___________________Г_____________________Д

υ2=8м/с За означенням середня швидкість визначається відношенням:

t2=10с Замінимо весь шлях і весь час сумою їх частин і отримаємо вираз

υ3=20м/с

t3=6с

υср-? Підставимо значення та проведемо розрахунок

Відповідь : Середня швидкість на в сьому шляху рівна 8,87м/с

 

2. Мотоцикліст перші 2,5 годин рухається зі швидкістю 72 км/год. Після зупинки, яка тривала 30 хвилин, він продовжував рухатись три години зі швидкістю 60 км/год. Яка середня швидкість руху мотоцикліста на всьому шляху? а) 600 км/год; б) 72 км/год; в) 66 км/год; г) 60 км/год;

 

 

3. Першу половину шляху поїзд рухався зі швидкістю 80 км/год, а другу половину - зі швидкістю 40 км/год. Яка середня швидкість руху поїзда? а) 53,3 клі/год; б) 40 км/год; в) 120 км/год; г) 60 км/год;

 

Модель № 2.( відносність руху - рух вздовж однієї прямої )

Тіла рухаються в одному напрямі з різними швидкостями -

Тіла рухаються в протилежних напрямах з різними швидкостями -

 

4. .Два пасажирські поїзди довжиною рухаються назустріч один одному із швидкостями 16 м/с і 20 м/с відповідно. За який час проїде перший поїзд, довжина якого 180м, повз спостерігача, який знаходиться у другому поїзді? а) 10 с; б) 5 с; в) 4 с; г) 12,5 с;

 

5.Теплохід проходить відстань 300 км по річці вниз за течією за 10 годин, а у зворотному напрямку, ту саму відстань він долає за 12 годин. Яка швидкість течії річки, якщо в стоячій воді швидкість теплохода в обох напрямках однакова? а) 25 км/год; б) 2,5 км/год; в) 0,25 км/год; г) 3 км/год;

 

Модель № 2.( відносність руху - рух по взаємно перпендикулярних прямих)

 
 

 


6.Човен рухаючись перпендикулярно до берега, виявився на другому боці берега на 50 м нижче по течії через 100с. Ширина ріки 100м. Якими є швидкість човна і швидкість течії річки? а) 1 м/с; 0,5 м/с; б) 2,5 м/с; 2,2 м/с в) 2 м/с; 2,5 м/с; г) 1 м/с; 2 м/с;

 

 

Домашнє завдання.

1. Опрацювати по підручнику «Фізика » тему « Відносність руху. Швидкість.».

2. Вивчити основні означення даної теми. 3. Розв’язати задачі:

 

1. Відстань між двома містами дорівнює 360 км. Автомобіль проїхав перші 120 км за 2 години, а решту відстані він рухався зі швидкістю 80 км/год. Якою є середня швидкість автомобіля? а) 40 км/год б) 120 км/год; в) 72 км/год; г) 36 км/год;

2..Поїзд завдовжки 300 м їде через міст довжина якого 200 м зі швидкістю 72 км/год. За який час поїзд переїде через міст? а) 20 с; б) 25 с; в) 2,5 с; г) 35 с.

3.Краплі дощу на вікнах нерухомого трамваю залишають смуги, нахилені під кутом 30° до вертикалі. Під час руху трамвая з швидкістю 18 км/год дощові смуги стають вертикальними. Якою є швидкість крапель дощу в безвітряну погоду? а) 5 м/с; б) 2,5 м/с; в) 8,65 м/с; г) 10 м/с;

 

 

4.Мостовий кран протягом 40 с піднімає вантаж вертикально з швидкістю 18 м/хв і одночасно переносить його в горизонтальному напрямі з швидкістю 0,4 м/с. Яким буде
модуль переміщення вантажу відносно Землі? а) 20 м; б) 29 м; в) 28 м; г) 4 м;

Задачі на самостійну роботу.

1.Перший автомобіль, що рухався рівномірно зі швидкістю 15м/с, за 8 с пройшов такий самий шлях, який пройшов другий автомобіль за 15с. Яка середня швидкість другого автомобіля? а) 8 м/с; б) 15 м/с; в) 4 м/с; г) 60 м/с;

2.Переїжджаючи з одного пункту в другий, автомобіль проїхав половину часу зі сталою швидкістю 60 км/год. З якою швидкістю він повинен рухатися решту часу, якщо середня швидкість руху 65 км/год? а) 72 км/год; б) 5 км/год; в) 125 км/год; г) 70 км/год;

3.Поїзд першу половину шляху йшов зі швидкістю в 1,5 рази більшою, ніж другу половину шляху. Середня швидкість поїзда на всьому шляху 43,2 км/год. Якою є
швидкість поїзда на першій та другій половинах шляху?. a) 54 км/год; 73 км/год; б) 72 км/год; 36 км/год; в) 54 км/год; 36 км/год; г) 18км/год; 54 км/год;

 

4. За який час поїзд пройде тунель довжиною 200 м, якщо довжина поїзда 100 м, а швидкість руху 36 км/год? Рух поїзда вважати рівномірним. а) 25 с; б) 3 с; в) 30 с; г) 15 с;

5. Назустріч один одному рухаються 2 пастухи зі швидкістю 3 км/год кожний. Початкова відстань між ними 600 м. Разом з пастухами вирушає собака - помічник. Від першого пастуха собака біжить до другого. Зустрівши його, негайно повертається назад і біжить назустріч першому. Це повторюється доти, поки пастухи не зустрінуться. Який шлях пройде собака за час руху, якщо вона рухається зі швидкістю 20 км/год? а) 2 км; б) 600 м; в) 300 м; г) 20 км;

6.Поїзд пройшов перші 40 км шляху з середньою швидкістю 80 км/год і наступні 90 км - із швидкістю 100 км/год. За який час поїзд проходить увесь шлях? а)1,4год; б) 2,4 год; в) 0,4 год; г) 2 год;

7.Вагон шириною 3,6 м рухався зі швидкістю 15 м/с. Його стінки пробила куля, що летіла перпендикулярно до напрямку руху вагона. Відносне зміщення дірок у стінках вагона 9 см. Яка швидкість кулі? а) 60 м/с; б) 600 м/с; в) 0,6м/с; г) 400 м/с;

8.Відстань між двома стоянками човен проходить за течією річки за 10 хв, а проти течії - за 30 хв. За який час цю відстань пропливе за течією рятувальний круг, що впав у воду? а) 15 хв; б) 20 хв; в) 10 хв; г) 30 хв.;

9.Відстань між двома містами електропоїзд проходить за 1,5 години, рухаючись із швидкістю 80 км/год. За який час цю відстань пройде автомобіль, рухаючись із швидкістю60 км/год? а) 2 год.; б) 3 год.; в) 4 год.; г) 4,5 год.;

10.Автомобіль, рухаючись рівномірно з швидкістю 45 км/год, за 10 секунд пройшов шлях такий, як автобус, що рухається в тому ж напрямку із постійною швидкістю за 15 секунд. Якою є їх відносна швидкість? а) 30 км/год; б) 15 км/год; в) 10 км/год; г) 20 км/год;

11.Два поїзди рухаються назустріч один одному зі швидкостями 54 км/год та 72 км/год. Пасажир першого поїзда помічає, що другий поїзд проїхав повз нього за 4 с. Яка довжина другого поїзда?

a) 80 м; б) 60 м; в) 120 м; г) 140 м;

 

12.Катер, перетинаючи річку,рухається перпендикулярно до течії з швидкістю 4 м/с у системі відліку, зв'язаній з водою. На скільки метрів знесе течія катер, якщо ширина річки 800 м, а швидкість течії 1 м/с? а) 400 м; б) 200 м; в) 350 м; г) 100 м;

13.Ескалатор метро піднімає пасажира, що нерухомо стоїть на ньому за 1 хв. Йдучи по нерухомому ескалатору, пасажир піднімається за 3 хв. За який час пасажир підніметься, йдучи по рухомому ескалатору? а) 50 с; б) 45с; в) 4,5 с; г) 5 с;

Заняття № 3 _____________201 р.

Тема:Рівноприскорений рух матеріальної точки .

1.Прискорення. 2. Графічне зображення рухів. 3. Переміщення при рівноприскореному русі.

Основні положення та означення.

  1. Прискорення – векторна фізична величина, яка показує зміну швидкості за одиницю часу і визначається відношенням зміни швидкості до часу протягом якого вона відбулась - ( позначається літерою – , одиниця вимірювання – метр за секунду у квадраті ) Прискорення, яке показує зміну швидкості за величиною (модулем) за одиницю часу називають тангенціальним. Визначається- ( позна -чається літерою – a, одиниця вимірювання – метр за секунду у квадраті ) Прискорення , яке показує зміну швидкості за напрямом за одиницю часу називають нормальним(нам воно буде відоме як доцентрове - ). ( позначається літерою – a, одиниця вимірювання – )

2 Переміщення при рівноприскореному русі чисельно рівне площі фігури, яку утворює графік залежності швидкості від часу ( ) за допомогою перпендикулярів, що опущені з кінців графіка на вісь часу (t).

3. Залежність швидкості від часу при рівноприскореному русі має вигляд: , де - початкова швидкість, - прискорення, - час. Якщо тіло збільшує швидкість то прискорення приймають додатнім, а якщо зменшує – від’ємним.

4. Якщо початкова швидкість рівна нулю ( ) то графік залежності швидкості від часу ( ) має вигляд : У даному випадку графік відсікає на осі часу

прямокутній трикутник, площа якого визначається за

формулою S=1/2 bc

Замінимо математичні символи на фізичні і отримаємо:

S= ½ . Врахувавши, що швидкість рівна

після підстановок маємо S= ½ ;

0 t t

5. Якщо кінцева швидкість рівна нулю ( ) то графік залежності швидкості від часу ( ) має вигляд:

У даному випадку графік відсікає на осі часу

прямокутній трикутник, площа якого визначається за

формулою S=1/2 bc

Замінимо математичні символи на фізичні і отримаємо:

S= ½ . Врахувавши, що швидкість рівна

після підстановок маємо S= ½ ;

0 t t

6. Якщо ні початкова ні кінцева швидкості нулю не дорівнюють то графік залежності швидкості від часу ( ) має вигляд:

У даному випадку графік відсікає на осі часу трапецію, площа

визначається за формулою S = ½ (b+c) h

Замінимо математичні символи на фізичні і отримаємо

S = ½ ( ) t . Врахувавши залежність швидкості від

прискорення маємо S = + ½ ;

0 t

Конспект.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти