ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рух під дією сили тяжіння є одним із випадків рівноприскореного руху.

2. Вільним падінням називають рух тіла під дією сили тяжіння. Вільне падіння є одним із випадків рівноприскореного руху, а тому для такого руху будуть справедливими усі вище вказані математичні вирази: ; ; , де g – прискорення вільного падіння

Розв’язування задач.

Модель № 1 ( рівноприскорений рух, початкова швидкість рівна нулю – вільне падіння)

υ

 

 

t

 

1. З даху шістнадцятиповерхового будинку відірвалась краплина води. Час її падіння на землю 4 с. Скільки поверхів пролетіла краплина за дві останні секунди? Силою опору і виштовхувальною силою повітря знехтувати. g=10 м/с . а) 16; б) 4; в) 12; г) 10.

 

2. Тіло, що вільно падало, набуло швидкості 50 м/с. З якої висоти тіло впало та який шлях воно пройшло за останню секунду свого падіння? g=10 м/с2 а) 80 м; 40 м; б) 125 м; 45 м; в) 125 м; 80 м; г) 120 м; 80 м.

 

 

3. Бабу копра піднімають на висоту 5м за 5 с, після чого баба копра падає на палю. Скільки ударів за хвилину робить копер? g=10 м/с2. а) 5; б) 12;в) 10; г) 8.

 

4. Як співвідносяться часи вільного падіння на Землі і на Місяці, якщо висота з якої падають тіла, одна і та ж сама? Прискорення вільного падіння на Землі 10м/с2, а на Місяці 1,6м/с2. а) 1:3; б) 1:4; в) 2:5; г) 1:5.

 

Модель № 2 ( рівноприскорений рух, кінцева і початкові швидкісті не рівні нулю )

 

 
 


υ0

 
 

 


t

 

 

5. Стріла, випущена вертикально вгору з швидкістю 40 м/с, влучає в ціль, через 2 с. На якій висоті була ціль і яку швидкість мала стріла в той момент, коли влучила в неї? g=10м/с2.

а) 60 м; 20 м/с; б) 30 м; 10 м/с; в) 40 м; 10 м/с; г) 20 м; 5 м/с;

Модель № 3 ( послідовні: рівносповільнений і рівноприскорений рухи)

υ

 

t

6. 3 балкону вертикально вгору кинули м'яч з початковою швидкістю 5 м/с. Через 3 с м'яч впав на землю. З якою швидкістю м'яч впав на землю? g=10 м/с2. а) 20 м/с; б) 30 м/с; в) 25 м/с; г) 10 м/с.

Модель № 4 ( послідовні: рівноприскорений і рівносповільнений рухи)

υ

 

t

 

7. Плавець, стрибнувши з п'ятиметрової вишки, занурився у воду на глибину 2 м. Скільки часу плавець рухався у воді? g=10 м/с2. a) 0,4 c; 6) 4 c; в) 0,04 c; г) 0,2 c;

Домашнє завдання.

1. Опрацювати по підручнику «Фізика » тему «Прямолінійний рівноприскорений рух тіла під дією сили тяжіння».

2. Вивчити основні означення даної теми. 3. Розв’язати задачі:

 

1. З даху шістнадцятиповерхового будинку відірвалась краплина води. Час її падіння на землю 4с. Скільки поверхів пролетіла краплина за перші дві секунди? Силою опору і виштовхувальною силою повітря знехтувати. g=10 м/с2. а) 4; б) 3; в) 5; г) 6;

 

 

2. М'яч кинули з деякої висоти вертикально вниз з швидкістю 5 м/с. Яка середня швидкість його руху за перші 4 секунди? g=10 м/с2. а) 2,5 м/с; 6) 25 м/с; в) 20 м/с; г) 15 м/с.

 

 

3. Вільно падаюче тіло пройшло за останню секунду падіння 1/3 свого шляху. З якої висоти впало тіло? g=10 м/с2.

а) 148м; б) 140м; в) 160м; г) 120м.

4. Тіло вільно падає з деякої висоти і останні 196м проходить за 4 с. Якими є час падіння і висота з якої впало тіло? g=10 м/с2. а) б, 9 с; 240 м; б) б с; 220 м; в) 0,7 с; 24 м; г) 5 с; 250 м.

Задачі на самостійну роботу

 

1. За який час при рівноприскореному русі з прискоренням 5м/с2, без початкової швидкості, матеріальна тачка пройде десятий метр свого шляху? a) 0,1c; б)1 с; в) 0,2 с; г)2 с

2. Автомобіль, що рухався рівноприскорено з стану спокою, пройшов деякий шлях і досяг швидкості 28 м/с. Якою була швидкість у середній точці цього шляху? а) 20 м/с; б) 14 м/с; в) 10 м/с; г) 15 м/с.

3. У скільки разів швидкість кулі посередині ствола рушниці менша, ніж під час пострілу? Вважати рух рівноприскореним. а) 2; б) 1,5; в) 1,4; г) 2,5.

4.Один автомобіль рухався рівноприскорено з початковою швидкістю 3 м/с і прискоренням 0,25 м/с2, а другий рівносповільнено з початковою швидкістю 15 м/с і прискоренням 1,25 м/с2. Через який час вони матимуть однакову швидкість і яку саме?

а) 8с; 5 м/с; б) 12 с; 3 м/с; в) 10с; 4 м/с; г) 6с; 3 м/с.

 

5. Два тіла почали одночасно рухатися рівноприскорено, одне з початковою швидкістю 5 м/с і прискоренням 0,5 м/с2, друге без початкової швидкості з прискоренням 1,5 м/с2. Через скільки часу обидва тіла матимуть однакову швидкість і який шлях пройде кожне тіло за цей час? а) 5с; 31,25 м; 18,75 м; б) 4 с; 20 м; 10 м; в) 3 с; 18 м; 10 м; г) 6 с; 12 м; 14 м.

6. Тіло, рухаючись рівномірно, проходить за 5 с шлях 25 м, після чого починає рухатися рівноприскорено і протягом наступних 5с проходить 150м. З яким прискоренням почало рухатися тіло? a) 20 м/с2; б) 10 м/с2; в) 0,25 м/с2; г) 0,3 м/с2.

7. При вільному падінні перше тіло було в польоті вдвічі довше, ніж друге. Як співвідносяться кінцеві швидкості і переміщення? g=10 м/с2. а) 1:3; 1:4; б) 2:1; 4:1; в) 4:1; 1:8; г) 1:5; 3:1.

8.3 даху шістнадцятиповерхового будинку відірвалась краплина води. Час її падіння на землю 4 с. Повз які поверхи пролітала крапля протягом другої секунди? Силою опору і виштовхувальною силою повітря знехтувати. g=10 м/с2. а) 15-13; б) 15-14; в) 15-12; г) 14-10.

9. Тіло вільно падає з висоти 100 м. За який час тіло пройде останній метр свого шляху? g=10 м/с2.

а) 0,01 с; б) 0,02 с; в) 0,2 с; г) 2 с.

10. Тіло вільно падає з висоти 100 м . Який шлях тіло пройде за останню секунду свого руху? g=10 м/с2. а) 39,8м; б) 50м; в) 3,98м; г) 35 м.

11. Скільки часу вільно падало тіло, якщо за останні дві секунди воно пройшло 60 м? g=10 м/с2.

а) 2 с; б) 4 с; в) 6 с; г) 3 с.

12. Два камені перебувають на одній вертикалі на відстані 10 м один відносно одного. У деякий момент часу нижній камінь починає вільно падати, а верхній кидають вниз із швидкістю 20 м/с. Через який час камені зіткнуться? g=10м/c2. а) 5 с; б) 2 с; в) 0,5 с; г) 1 с.

13.3 даху вільно падають одна за одною дві краплі. Через час 2 с після початку падіння другої краплі відстань між ними стала відстань 25 м. На скільки раніше перша крапля відірвалась від даху? g=10 м/с2. а) 1 с; б) 1,5с; в) 2с; г)0,2с.

14. Якою повинна бути початкова швидкість кинутого вертикально вгору тіла, щоб через 10с воно рухалось вниз із швидкістю 20 м/с? g=10 м/с2. а) 40 м/с; б) 80 м/с; в) 60 м/с; г) 50 м/с.

15. Із деякої точки одночасно кидають два тіла з однаковими швидкостями 25 м/с: одне - вертикально вгору, друге - вертикально вниз. На якій відстані одне від одного вони будуть через 2 секунди?

а) 80м; б) 120м; в) 100м; г)60м.

16.Кулька, котиться по жолобу без початкової. швидкості, і за першу секунду пройшла шлях 10см. Який шлях вона пройде за третю секунду? а) 50 см; б)90 см; в) 40 см; г) 100см;.

Заняття № 6 _____________201 р.

Тема: Графічне зображення рухів .

Конспект .

Модель № 1( рівняння руху)

 

1.Рівняння руху матеріальної точки має вигляд: . Якими будуть: координата точки через 5 с і шлях, який вона пройшла за цей час? а) -1 м; 1 м; б) -4 м; 4 м; в) -5 м; 5 м; г) -10 м; 10 м;

 

 

2.Рухи двох автомобілів по шосе описуються рівняннями: і . Якою буде відстань між ними через 5 с? а) 40 м; б) 45 м; в) 25 м; г) 30 м;

 

 

3. Яким буде значення швидкості в кінці п'ятої секунди, якщо рівняння руху має вигляд ? (x - в метрах; t - в секундах). а) 2 м/с; б) 3 м/с; в) 4 м/с; г)15м/с,

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти