ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Блок – схема до розв’язування задач.

1. На горизонтальній поверхні знаходиться дерев'яний брусок масою 2 кг, який тягнуть за допомогою пружини жорсткістю 150Н/М, коефіцієнт тертя бруска об поверхню дорівнює 0,05. Яким є видовження пружини, якщо брусок рухається з прискоренням 1 м/с2? g=10 м/с2.

а) 1 см; б) 1,5 см; в) 2 см ; г) 4 см

 

 

2. В ліфті встановлено динамометр, на якому підвісили тіло масою 10кг. Що показує динамометр, якщо ліфт опускається вниз з прискоренням 2 м/с2? а) 20Н; б) 80 Н; в) 40Н; г) 120 Н

 

 

3. Ліфт рухається з прискоренням вгору і за перші 5 с проходить 25 м. Яка маса пасажира, якщо вага його в рухомому ліфті 720 Н? g=10 м/с2. а) 72 кг; б) 60 кг; в) 90 кг; г) 600 кг

 

4. При якому прискоренні ракети, що рухається вертикально вгору, космонавт зазнає трикратного перевантаження? g=10 м/с2. а) 10 м/с2; б) 20 м/с2; в) 15 м/с2; г) 25 м/с2

 

 

5. Автомобіль масою 1000 кг проїжджає по випуклому мосту, що має радіус кривизни 50 м, з швидкістю 54 км/год. З якою силою тисне автомобіль на міст в верхній його точці? а)45кН; б)4,5кН; в) 5,5 кН; г) 55 кН

 

 

6. Літак робить мертву петлю у вертикальній площині. Радіус петлі 500м, швидкість літака 100м/с. Якою є сила тиску льотчика на сидіння в верхній точці петлі, якщо маса льотчика 80 кг? g=10 м/с2. а) 400 Н; б) 80 Н; в) 800 Н; г) 1600 Н

 

 

7. Тіло масою 2кг обертається з швидкістю 10м/с у вертикальній площині на нитці довжиною 4 м. Чому дорівнює сила натягу нитки в нижньому положенні тіла g=10 м/с2? а) 50 Н; б) 60 Н; в) 70 Н; г) 35 Н

 

 

8 3 якою найменшою швидкістю треба обертати відро з водою у вертикальній площині, щоб вода у верхній точці не виливалась з відра? Віддаль від поверхні води до центра обертання 0,4 м g=10 м/с2.

а) 1 м/с; б) 1,5 м/с; в) 2 м/с; г) 2,5 м/с

 

9. На горизонтальній дорозі автомобіль робить поворот, радіус якого 20 м. З якою найбільшою швидкістю при цьому може рухатись автомобіль, щоб його на повороті не знесло? Коефіцієнт тертя коліс об поверхню дороги становить 0,5. g=10 м/с2. а) 10м/с; б) 15м/с; в) 5м/с; г) 1 м/с

 

Домашнє завдання.

4. Опрацювати по підручнику «Фізика » тему « Сила пружності. Вага тіла».

5. Вивчити основні означення даної теми.

6. Розв’язати задачі:

1. Літак робить "мертву" петлю у вертикальній площині. Радіус петлі 200 м. При якій швидкості літака льотчик в нижній точці петлі буде зазнавати триразового

перевантаження? g=10 м/с2. а) 50 м/с; б) 63 м/с; в) 6,3 м/с; г) 630 м/с

 

2. В ліфті, який рухається вертикально вгору з прискоренням 2 м/с2 знаходиться людина масою 60 кг. Якою є сила тиску людини на підлогу кабіни ліфта? g=10 м/с2. а) 720 Н; б) 360 Н; в) 180 Н; г) 620 Н

 

3. Яка жорсткість пружини, якою тягнуть брусок масою 2 кг з прискоренням 2 м/с2? Коефіцієнт тертя становить 0,3. Розтяг пружини 50 mm. g=10 м/с2. а)80Н/м; б) 120 Н/м; в) 200 Н/м; г)40Н/м

 

 

4. На похилій площині з кутом нахилу 45° знаходиться брусок масою 4 кг, який тягнуть вгору з прискоренням 4 м/с2 за допомогою пружини, коефіцієнт жорсткості якої дорівнює 496 Н/м. Коефіцієнт тертя бруска об похилу площину становить 0,2. Яке видовження пружини? sin45°=0,7; g= 10 м/с2. а) 1 см; б) 15 см; в) 5 см; г) 10 см

 

 

Задачі на самостійну роботу.

1. В ліфті встановлено динамометр, який має пружину жорсткістю 25 Н/см. До динамометра підвісили тіло масою 2 кг. З яким прискоренням вертикально вгору піднімається ліфт, якщо видовження пружини становить 2 cm? g=10 м/с2. а) 15 м/с2; б) 1,5 м/с2; в) 10 м/с2; г)1м/с2

 

2. Тепловоз надає вагону прискорення 0,2 м/с2. Маса вагона 80 т, а коефіцієнт опору рівний 0,03. Буферна пружина у зчепленні тепловоза і вагона стиснулася на 10 мм. Яка жорсткість буферної пружини ? g=10 м/с . а) 800 Н/м; б) 2000 Н/м; в)4·103Н/м; г)4·106Н/м

 

3. В ліфті встановлено динамометр, який має пружину жорсткістю 280 Н/м. До динамометра підвісили тіло масою 1 кг. Ліфт, піднімаючись вгору рівноприскорено на шляху 2 м, набуває швидкості 4 м/с. Яким є видовження пружини? а) 2 см; б) 3 см; в) 4 см; г) 5 см

 

4. Брусок масою 400 г, причепили до динамометра і рухають рівномірно по горизонтальній поверхні. Динамометр показує при цьому 1 Н. Потім брусок рухали по тій самій поверхні з прискоренням і динамометр показував 2 Н.Чому дорівнювало прискорення тіла? g=10 м/с . а) 2 м/с2; б) 2, 5 м/с2; в) 1 м/с2; г) 0, 5 м/с2

 

5. Яке видовження буксирного троса жорсткістю 50 кН/м під час буксирування автомобіля масою 3 т, якщо коефіцієнт тертя 0,1? g=10 м/с2. а) 0,06м; б) 0,006м; в) 0,015м; г) 0,15м

 

6. Брусок масою 4 кг тягнуть з прискоренням 2 м/с2 за допомогою пружини жорсткістю 200 Н/м. Який розтяг пружини, якщо коефіцієнт тертя 0,3? g=10 м/с2. а) 0,1 м; б) 0,05 м; в) 0,01 м; г) 0,02 м

 

7. Ліфт рушаючи вгору за перші 10с проходить 25м. Яка вага пасажира масою 80 кг, що знаходиться в ньому? а) 750 Н; б) 900 Н; в) 840 Н; г) 700 Н

 

8. Яка вага пасажира масою 60 кг у ліфті, що рухається зверху вниз із прискоренням 2 м/с2? g=10 м/с2. а) 120Н; б) 480Н; в) 720Н; г) 1200 Н

 

9. На скільки розтягнеться пружина шкільного динамометра (k=40 Н/м), якщо тягарець масою 200 г піднімати вгору з прискоренням 2 м/с2? g=10 м/с2. а) 0,05 м; б) 0,06 м; в) 0,01 м; г) 0,02 м

 

10. Тіло масою 1 кг обертається у вертикальній площині на нитці довжина якої 1 м. Нитка витримує максимальне навантаження 50 Н. З якою найбільшою швидкістю можна обертати дане тіло на цій нитці, щоб під час проходження тілом нижньої точки траєкторії нитка не розірвалась?

а) 3,3 м/с; б) 4,3 м/с; в) 5,3 м/с; г) 6,3 м/с

 

11. Яка вага автомобіля масою 2 т, що проїжджає верхню точку опуклого моста радіусом кривизни 200 м на швидкості 72 км/год. g=10 м/с2. а)20000Н; б)5160Н; в)]600Н; г) 16000Н

 

12. При якій швидкості, рухаючись по коловій вгнутій траєкторії, лижник у нижній точці має подвійну вагу, якщо радіус кривизни 40 м? g=10 м/с2. а) 36 км/год; б) 72 км/год; в) 20 км/год; г) 10 км/год

 

13. Яка вага лижника масою 60 кг, що рухається по вгнутій коловій траєкторії радіусом 50 м на швидкості 54 км/год у нижній точці траєкторії? g=10 м/с2.

 

14. Тіло, масою 0,2кг підвішене на нитці, відхиляють від вертикального положення на кут 90° і відпускають. Чому дорівнює сила натягу нитки в момент проходження тілом положення рівноваги g=10 м/с2? а) З Н; б) 6 Н; в) 12 Н; г) 18 Н

 

Заняття № 11 _____________201 р.

Тема:Закон всесвітнього тяжіння

 

Конспект.

Блок – схема до розв’язування задач:

Розв’язування задач.

1. На якій відстані необхідно розмістити дві матеріальні точки масами 50 кг та 24 т, щоб сила гравітаційної взаємодії між ними була рівною 5,0025·10-12Н? Гравітаційна стала G=6,67·10-11Н-м2/кг2.

а) 4м; б) 4 км; в) 8 км; г) 800м; д) вірної відповіді тут немає,

 

2. У скільки разів зменшиться сила тяжіння тіла до Землі внаслідок віддалення його від поверхні Землі на відстань, що дорівнює радіусу Землі? а) 2 рази; б) 4рази; в) 3 рази; г) 2,5рази.

 

3. Середня густина Венери 4900 кг/м3, а радіус планети 6200 км. Яким є прискорення вільного падіння на поверхні Венери? Гравітаційна стала G=6,672·10-11Н·м2/кг2. =3, 1 4. а) 10 м/с2; б) 5 м/с2; в) 7,8 м/с2; г) 8,5 м/с2

 

4.. Радіус планети Марс становить 0,53 радіуса Землі, а маса – 0,1 1 маси Землі. Якою є величина прискорення вільного падіння на Марсі? g= 10 м/с2. а) 3,9м/с2; б) 7м/с2; в) 2 м/с2; г) 4,9м/с2

 

5. Середня відстань між центрами Землі і Місяця дорівнює 60 земним радіусам, а маса Місяця в 81 раз менша від маси Землі. В якій точці на прямій, що з'єднує їхні центри, тіло притягуватиметься до Землі і Місяця з однаковою силою?

a) 54R Землі від центра Землі; б) 50R Землі від центра Землі; e)40R Землі від центра Землі ; г) 2R Землі від центра Землі

 

 

 

 

 

Домашнє завдання.

1.Опрацювати по підручнику «Фізика » тему « Закон Всесвітнього тяження. Сила тяжіння».

2. Вивчити основні означення даної теми.

3. Розв’язати задачі:

1. На якій висоті над поверхнею Землі вага людини масою 60 кг становитиме 6 Н? g=10 м/с2.

а) 9R3; б) 10R3; в) 100R3; г) 6R3

 

2. На якій висоті над поверхнею Землі прискорення вільного падіння становить 2 м/с2? g= 10 м/с2.

а) R3; б)( -1)R3; в) 5R3; г) 2,5R3

 

 

3. Яка вага астронавта масою 80кг на Місяці, якщо маса Місяця у 81 раз, а радіус у 3,6 рази менші, ніж Землі? g=10м/c2. а) 128Н; б) 80 Н; в) 800 Н; г)480Н

 

 

.

 

 

 

 

4.. Яка середня густина Землі, якщо її радіус 6400 км? Прискорення вільного падіння біля поверхні Землі - 10 м/с2, а гравітаційна стала - 6,67·10-11Н·м2/кг2. а) 5500 кг/м3; б) 5600 кг/м3; в) 6000 кг/м3; г) 5700 кг/м3

Обладнання:прилад Атвуда, терези, переважки, секундомір.

Теоретичні відомості.

 

У роботі вивчається прискорений рух системи вантажів, закріплених на легкій нитці, що перекинута через блок . Система вантажів починає рухатися під дією сили тяжіння невеликого вантажу (перевантаження) масою ті. Фізичну модель досліду можна представити у вигляді схеми. На вантажі 2 і 3 діють сили тяжіння тg. та (т+ ті)g i сили натягу ниток Т2 і Т1.

(т+ ті)g + Т1 = (т+ ті)а ;

T2+mg=ma

Значення прискорення можна обчислити за формулою

а = 2h/t2, де h - пройдена вантажами відстань.

ХІД РОБОТИ.

Дослід № 1.

1. Визначаю за допомогою терезів масу вантажу

та вираховую силу

 

2. Визначаю висоту, як шлях який пройде вантаж

 

3. Визначаю час руху вантажу: ; ;

 

; ;

 

4. Визначаю середнє значення часу руху

 

5. Визначаю прискорення руху вантажу

 

 

Дослід № 2.

1. Визначаю за допомогою терезів масу вантажу

та вираховую силу

 

2. Визначаю висоту, як шлях який пройде вантаж

 

 

3. Визначаю час руху вантажу: ; ;

 

; ;

 

4. Визначаю середнє значення часу руху

 

 

 

5. Визначаю прискорення руху вантажу

 

 

Дослід № 3.

1. Визначаю за допомогою терезів масу вантажу

та вираховую силу

 

2. Визначаю висоту, як шлях який пройде вантаж

 

3. Визначаю час руху вантажу: ; ;

 

; ;

 

4. Визначаю середнє значення часу руху

 

 

 

5. Визначаю прискорення руху вантажу

 

 

Дослід № 4.

1. Визначаю за до помогою терезів масу вантажу

та вираховую силу

 

2. Визначаю висоту, як шлях який пройде вантаж

 

3. Визначаю час руху вантажу: ; ;

 

; ;

 

перев. Любчак

 

4. Визначаю середнє значення часу руху

 

 

 

 

5. Визначаю прискорення руху вантажу

 

 

Систематизую результати досліджень:

1. Визначаю середнє значення прискорення

 

2 Табл. № 1

№ досліду Маса вантажу Сила Висота Середнє значення часу Приско - рення
             
             
             
             

.

3. Графік залежності

 

 

 


 

розр

перев Любчак

Висновок: В процесі проведених експериментів встановлено справедливість залежності . Середнє значення відносної похибки складає ________%. Отримані похибки пояснюю так:

 

1._________________________________________________________________________________

 

2._________________________________________________________________________________

 

3._________________________________________________________________________________

 

Вважаю, що дослідження законів поступального руху на приладі Атвуда є ___________

 

____________________________________________________________________________________

Контрольні запитання.

1. Які прямі вимірювання нео бхідно виконати?

2. Дайте визначення імпульсу тіла .

 
 


3. Дайте означення прискорення ( нормальне, тангенціальне).

4. Сформулюйте закони динаміки(закони Ньютона).

 

Розр

Перев. Любчак

Заняття № 13 _____________201 р.

Тема: Механічна робота. Потужність.

Механічна робота. Потужність. Енергія. Кінетична енергія. Потенціальні енергії (п.е. взаємодії тіла із Землею, п.е. пружної деформації) Повна механічна енергія. Закони збереження імпульсу та повної механічної енергії.

Основні положення та означення.

1. Якщо на тіло діє сила і під дією цієї сили воно здійснює переміщення то кажуть,що над тілом була виконана робота. Механічною роботоюназивають скалярну фізичну величину, яка визначається добутком сили, що діє на тіло на переміщенняяке здійснило тіло під дією цієї сили та на косинус кута утвореного напрямом дії сили та напрямом переміщення. - (позначається літерою – A, одиниця вимірювання – джоуль (Дж) (Дж=Н·м=кг·м/с2·м)).

2. Потужністю називають скалярну фізичну величину,яка показує роботу виконану тілом за одиницю часу і визначається відношенням роботи здійсненої тілом до часу її виконання. - (позначається літерою – N, одиниця вимірювання – ват (Вт) (Вт=Дж/с=Н·м/с)).

3. Енергія –скалярна фізична величина, яка є універсальною мірою руху і перетворення матерії.(позначається літерою – Е, одиниця вимірювання – джоуль (Дж)) . З точки зору механіки енергію можливо трактувати як здатність тіла виконати механічну роботу.-А=Е-Е0; при Е0=0 →А=Е

4. Кінетична енергія(«енергія руху») скалярна фізична величина яка визначається половиною добутку маси тіла на квадрат його швидкості. - (позначається літерою – Е, одиниця вимірювання – джоуль (Дж))

5. Потенціальна енергіяскалярна фізична величина яка визначає енергію взаємодії між тілами, або між частинами одного тіла.В механіці існує два види потенціальної енергії: -1. Потенціальна енергія взаємодії тіла із Землею -2. Потенціальна енергія пружної деформації

6. Повна механічна енергія –скалярна фізична величина, яка визначається сумою усіх видів механічної енергії, що має тіло. ЕповнаКП-ЗП-Д (позначається літерою – Е, одиниця вимірювання – джоуль (Дж))

7. Закон збереження повної механічної енергії. Повна механічна енергія ізольованої системи тіл є величиною сталою. Е=const

8. Закон збереження імпульсу. Векторна сума імпульсів тіл ізольованої системи є величиною сталою.

Конспекр

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти