ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Блок – схема до розв’язування задач

Розв’язування задач.

 

1.Трактор за допомогою троса перетягує колоди на відстань 500 м. Яку роботу виконує трактор за одне переміщення, якщо маса однієї колоди 500 кг, а коефіцієнт
тертя колод об ґрунт становить 0,5? g=10 м/с2. а)0,25мДж; б) 0,75МДж; в) 1,25МДж; г) 1,5 МДж

 

 

2.Під час вертикального піднімання 250 кг сіна на висоту 7м агрегат виконує роботу 21 кДж. З яким прискоренням він піднімає копицю сіна? g=10 м/с2 . а) 1 м/с2; б) 2 м/с2; в) 3 м/с2; г) 4 м/с2

 

.3.У воді з глибини 5 м рівномірно піднімають до поверхні камінь, об'єм якого становить 0,6 м3. Густина каменя 2500 кг/м3, густина води 1000 кг/м3. Чому дорівнює робота
затрачена на піднімання каменя? g=10 м/с . а) 45 кДж; б) 70 кДж; в) 95 кДж; г) 116 кДж

 

4. На похилій площині з кутом нахилу 45° знаходиться брусок масою 5 кг. Яку роботу треба виконати, щоб цей брусок рівномірно підняти по похилій площині на висоту 2 м? g=10м/c2. Коефіцієнт тертя бруска по похилій площині дорівнює 0,1. а)70Дж; б)100Дж; в)110Дж; г)120Дж

 

 

5. Автомобіль масою 1 т, рушає з місця і рухаючись рівноприскорено, проходить шлях 50 м за 5 с. Яку потужність розвиває двигун автомобіля? а) 40 кВт; б) 45 кВт; в) 50 кВт; г) 55 кВт

 

 

6. Електрокар рівномірно піднімає вантаж масою 5 кг на висоту 0,6 м за 2 с. Яка потужність його двигуна? Вважати, що g=10 м/с2. а) 5 Вт; б) 10 Вт; в) 15 Вт; г) 20 Вт

 

 

7. Під час руху з швидкістю 72 км/год електровоз споживає потужність 600 кВт. Яка сила тяги електровоза, якщо його ККД 80%? а) 25 Н; б) 34 Н; в) 24 кН; г) 34 кН

 

Домашнє завдання.

1.Опрацювати по підручнику «Фізика » тему «Механічна робота. Потужність».

2.Вивчити основні означення даної теми.

3.Розв’язати задачі:

 

1.. На вершині похилої площини знаходиться тіло масою 2 кг. Висота похилої площини 1 м, довжина 10 м. Яку роботу необхідно виконати, щоб це тіло рівномірно стягнути вниз до основи похилої площини? Коефіцієнт тертя при русі тіла дорівнює 0,2. g=10 м/с2 а)5Дж; б)10Дж; в)15Дж; г)20Дж

 

 

2.Двигуни електровоза при його русі з сталою швидкістю 72 км/год споживають потужність 800 кВт. Коефіцієнт корисної дії силової установки 80%. Яка сила тяги двигунів електровоза? а)32кН; б)40кН; в)42кН; г) 50 кН

 

 

 

 

3.Під час руху з швидкістю 72 км/год електровоз споживає потужність 600 кВт. Яка сила тяги електровоза? а) 10 кН; б) 20 кН; в) ЗО кН; г) 40 кН.

 

 

.4.Яку роботу треба виконати, щоб тіло масою 20 г пройшло у горизонтальному напрямі відстань 45 м з прискоренням 3,0 м/с2? Силами тертя знехтувати. а)2,7Дж; б)-2,7 Дж; в) О дж; г)1,7Дж

 

 

5. Пробіг автомобіля з вимкнутим двигуном дорівнює 200 м. Яка робота сили опору, яку вона виконала під час гальмування автомобіля, якщо його маса 1,5т? Коефіцієнт
опору 0,02; g= 10 м/с2. а) 100 кДж; б) 95 кДж; в) 60 кДж; г) 10 кДж

 

6. Важкий сейф масою 800 кг треба пересунути по горизонтальній підлозі на відстань 2 м. Яку роботу треба здійснити, якщо коефіцієнт тертя сейфа об підлогу дорівнює
0,2 і він рухається рівномірно? g=10 м/с2. а) 1,5 кДж; б)2кДж; в)ЗкДж; г) 3,2 кДж

 

 

Заняття № 14 _____________201 р.

Тема: Кінетична і потенціальна енергії

 

Конспект.

 

 

Розв’язування задач.

1.У скільки разів зміниться кінетична енергія автомобіля при збільшенні його швидкості від 5 м/с до 72 км/год? а) збільшиться в 16 разів; б) зменшиться в 16 разів; в) збільшиться в 12 разів; г) зменшиться в 12 разів; д) не зміниться.

 

 

2. Тіло масою 2 кг падає з висоти 30 м над землею. Якою буде кінетична енергія тіла в момент, коли воно перебуватиме на висоті 10м над землею? g=10 м/с2. а)100Дж; 6)200 Дж; в)ЗООДж; г)400Дж

 

3. У пружинному пістолеті жорсткість пружини 100 Н/м. З якою швидкістю вилетить з пістолета куля масою 40 г, коли пружину було стиснуто на 10 см? а) 2,5 м/с; б) 5 м/с; в) 7,5 м/с; г) 10 м/с

 

 

4. Тіло кинули вертикально вгору з швидкістю 20 м/с. На якій висоті кінетична енергія тіла дорівнюватиме потенціальній? g=10 м/с2. а) 5 м; б) 10 м; в) 15 м; г) 17,5 м

 

 

5. Куля масою 10г підлітає до дошки товщиною 4 см з швидкістю 600м/с і, пробивши дошку, вилітає з неї з швидкістю 400 м/с. Якою була середня сила опору при русі кулі в дошці?

а) 2,5 кН; б) 5 кН; в) 15 кН; г) 25 кН

 

6. Яку роботу необхідно виконати, щоб залізну балку об'ємом 0,5м рівномірно підняти вгору на висоту 10м? Густина заліза 7800 кг/м -1, g=10 м/с2 . а)390кДж; б) 370 кДж; в) 410 кДж; г) 378 кДж

 

 

7. Якою є повна механічна енергія ластівки, яка летить на висоті 100 м над землею і має швидкість 10 м/с? Маса ластівки 100 г. g=10 м/с . а)105Дж; б) 100 Дж; в) 95 Дж; г) 50 Дж.

 

8. Корисна потужність насоса 10кВт. Яку масу води зможе підняти цей насос з глибини 18 м на протязі години? g=10M/c2. а) 100 т; б) 200 т; в) 250 т; г) 300 т

 

 

Домашнє завдання.

1.Опрацювати по підручнику «Фізика » тему « Кінетична та потенціальна енергії».

2.Вивчити основні означення даної теми.

3.Розв’язати задачі:

 

1. З якою швидкістю має рухатись автомобіль масою 5 т, щоб він мав таку саму кінетичну енергію як і снаряд масою 8 кг, що летить зі швидкістю 600 м/с? а) 6 м/с; б) 12 м/с; в) 18 м/с; г) 24 м/с

 

.

 

2. Вантаж масою 2,5 кг падає з висоти 10 м. Яка потенціальна енергія вантажу через 1 с після початку падіння? g=10 м/с2. а) 75 Дж; б) 125 Дж; в) 175 Дж;г) 225 Дж

 

.

 

 

3.Вагонетка масою 1,6т з швидкістю 2м/с наштовхується на упорний буфер. На скільки стиснеться пружина буфера під час удару? Коефіцієнт жорсткості
пружини 104Н/м. а) 20 см; б) 40 см; в) 60 см; г) 80 см

 

4. Щоб розтягнути пружину на 4 мм, треба виконати роботу 0,02 Дж. Яку роботу треба виконати, щоб розтягнути цю саму пружину на 4 см? а) 1 Дж; б)2Дж; в) 3 Дж; г)4Дж

 

 

5. З висоти 5 м на землю падає кулька масою 100 г і заглиблюється в грунт на 1 см. Яка середня сила опору при заглибленні кульки в грунт? g=10 м/с . а) 250Н; б) 500Н; в) 750Н; г) 1000 Н

 

 

6. Автомобіль масою 5 т починає гальмувати при швидкості 36 км/год. Яку відстань пройде він від початку гальмування до повної зупинки при дії гальмівної сили 5 кН?

а) 5 м; б) 50 м; в) 15 м; г) 20 м

 

 

7. Ящик рухається по горизонтальній поверхні з швидкістю 2 м/с під дією горизонтальної сили 5 Н. Яку роботу виконує ця сила за 3 хв? а) 1 кДж; б) 1,5 кДж; в) 1,8 кДж; г) 2,3 кДж

 

 

 

8.3 нафтової свердловини глибина якої 1800м насосом потужністю 20 кВт за 10 год. добувають 20 м3 нафти. Густина нафти 800 кг/м3, g=10 м/с2 . Який коефіцієнт корисної дії насосної установки? а) 40%; б) 70%; в) 60%; г) 80%;

 

 

Заняття № 15 _____________201 р.

Тема:Імпульс. Закон збереження імпульсу. Закон збереження енергії.

 

Конспект.

 

 

Розв’язування задач.

1. Тіло масою 2 кг має кінетичну енергію 16 Дж. Яким є імпульс тіла? а)2Нс; б)4Нс; в) 6 Нс; г)8Нс

 

2. Кулька масою 100г вільно падає з висоти 20м. Яким є її імпульс в момент її падіння?

а) 8 кгм/с; б) 4 кгм/с; в) 2 кгм/с; г) 1 кгм/с

 

3. На стальну кульку діє сила 10 Н. Яким буде її імпульс через 5 с, після початку руху (рух із стану спокою)? а) 28 кгм/с; б) 50 кгм/с; в) 100 кгм/с; г) 20 кгм/с

 

4. Кулька масою 100г вільно впала на горизонтальну плиту, маючи в момент удару швидкість 10 м/с. Яка зміна імпульсу, якщо удар абсолютно пружний? а) 1 Нс; б) 2 Нс; в) 3 Нс; г) 4 Нс

 

 

.5. На підлогу з висоти 2,5 м падає м'яч масою 300 г і відскакує на висоту 1,5 м. Яка частина енергії м'яча перейшла в немеханічні форми під час удару об підлогу? g=10 м/с . а) 1 Дж; б) 2 Дж; в) З Дж; г)4Дж.

 

.

 

6. В горизонтальному напрямі із гвинтівки вилітає куля з швидкістю 880 м/с. Маса кулі в 400 разів менша від маси гвинтівки. Яка швидкість віддачі гвинтівки? а) 1,5 м/с; б) 2 м/с; в) 2,2 м/с; г) 2,5 м/с

 

7.М'яч масою 100г рухається з швидкістю 10м/с і вдаряється об горизонтальну площину під кутом 60° . Якою буде зміна імпульсу м'яча в разі його абсолютно пружного удару? Кут падіння - це кут між напрямом швидкості і перпендикуляром до площини в точці падіння.

а) 1 кгм/с; б) 2 кгм/с; в) 3 кгм/с; г) 1,5 кгм/с

 

8. Тіло, маса якого 1 кг, рухається рівномірно по колу з швидкістю 2 м/с. Якою буде зміна імпульсу тіла після того, як воно пройде половину кола? а) 0 кгм/с; б) 1,5 кгм/с; ) 2 кгм/с; г) 4 кгм/с

 

9. Молот масою 100 кг вільно падає з висоти 1 м. Визначити середню потужність удару, якщо час удару 0,002 с. g=10м/с2, а) 0,2 МВт; б) 0,5МВт; в) 0,7МВт; г) 1 МВт

 

 

Домашнє завдання.

1.Опрацювати по підручнику «Фізика » тему « Закони збереження в механіці».

2.Вивчити основні означення даної теми.

3.Розв’язати задачі:

 

1. Дві кулі, маса яких 10кг і 15кг, рухаються назустріч одна одній з швидкостями відповідно б м/с і 3 м/с. Якою буде швидкість куль після абсолютно непружного удару?

а) 3 м/с; б) 6м/с; в) 0,6м/с; г) 0,3 м/с

 

2. Кулька масою 100 г вільно впала на горизонтальну плиту, маючи в момент удару швидкість 10 м/с. Якою є зміна імпульсу кульки в разі абсолютно пружного і абсолютно
непружного ударів?

а) 2 кгм/с; 2 кгм/с; б) 2 кгм/с; 1 кгм/с; в) 3 кгм/с; 4 кгм/с; г) 4 кгм/с; 4 кгм/с

 

 

3. Людина масою 60 кг біжить з швидкістю 8 м/с і доганяє візок масою 100 кг, який рухається з швидкістю 2 м/с і заскакує на нього. З якою швидкістю будуть після цього
рухатись візок з людиною? а) 12,5 м/с; б) 6 м/с; в) 4,25 м/с; г) 8,5 м/с

 

 

4. Сидячи в човні, мисливець стріляє з рушниці в тому ж самому напрямі , в якому пливе човен . Яку швидкість мав човен, якщо він зупинився після двох пострілів, зроблених швидко один за одним? Маса мисливця з човном 200 кг, маса набою 20 г Швидкість вильоту набою з рушниці становить 500м/с.

а) 20 см/с; б) 40 см/с; в) 80 см/с; г) 10 см/с; д) вірної відповіді тут немає.

 

5. Гармата масою 800 кг вистрілює снаряд масою 10 кг з початковою швидкістю 200 м/с відносно Землі під кутом 60° до горизонту. Яка швидкість відкочування гармати? Тертям
знехтувати. а) 1 м/с; б) 1,25 м/с; в) 1,75 м/с; г) 2 м/с

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти