ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Періодичний закон Д.І.Менделєєва

46. Період – це горизонтальний ряд хімічних елементів:

Арозміщених у порядку зростання заряду ядра

Брозміщених у порядку зростання валентностей

Вподібних за властивостями

Г подібних за значеннями валентностей

Дподібних за вищими ступенями окиснення

47. Группа – це вертикальний ряд хімічних елементів:

Ащо мають однакове число валентних електронів

Брозміщених у порядку зростання валентностей

Врозміщених у порядку зростання ступенів окиснення

Грозміщених у порядку зростання кількості електронів на зовнішньому рівні

Дподібних за електронною будовою зовнішнього рівня

48. Назвіть групу, яку утворюють елементи F, Cl, Br, I:

Агалогени

Б халькогени

Влужні метали

Г лужноземельні метали

Д інертні гази

49. Назвіть групу, яку утворюють елементи Li, Na, K, Rb, Cs, Fr:

Алужні метали

Б халькогени

Вгалогени

Г лужноземельні метали

Д інертні гази

50. Назвіть групу, яку утворюють елементи Ca, Sr, Ba, Ra:

Алужноземельні метали

Б халькогени

Влужні метали

Г галогени

Д інертні гази

51. Назвіть групу, яку утворюють елементи O, S, Se, Te:

Ахалькогени

Б галогени

Влужні метали

Г лужноземельні метали

Д інертні гази

52. Назвіть групу, яку утворюють елементи He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ra:

А інертні гази

Б халькогени

Влужні метали

Г лужноземельні метали

Д галогени

53. Укажіть, як змінюється металічний характер властивостей елементів у ряду Li – Na – K – Rb – Cs – Fr:

Апосилюється

Бпослаблюється

Вне змінюється

Гспочатку послаблюється, потім посилюється

Дспочатку посилюється, потім послаблюється

54. Укажіть, як змінюється металічний характер властивостей елементів у ряду Ca – Sr – Ba – Ra:

Апосилюється

Бпослаблюється

Вне змінюється

Гспочатку послаблюється, потім посилюється

Дспочатку посилюється, потім послаблюється

55. Укажіть, як змінюється неметалічний характер властивостей елементів у ряду O – S – Se – Te:

Апослаблюється

Бпосилюється

Вне змінюється

Гспочатку послаблюється, потім посилюється

Дспочатку посилюється, потім послаблюється

56. Укажіть, як змінюється неметалічний характер властивостей елементів у ряду F – Cl – Br – I:

Апослаблюється

Бпосилюється

Вне змінюється

Гспочатку послаблюється, потім посилюється

Дспочатку посилюється, потім послаблюється

57. Укажіть, чому дорівнює вища валентність елементів:

Аномеру групи

Бномеру періоду

Впорядковому номеру елемента

Гатомній масі

Дзаряду ядра

58. Укажіть, чому дорівнює вищий ступінь окислення елементів:

Аномеру групи

Бномеру періоду

Впорядковому номеру елемента

Гатомній масі

Дзаряду ядра

59. Укажіть, чому дорівнює нижчий ступінь окислення елементів – неметалів:

Аномеру групи – 8

Бномеру періоду

Вномеру групи

Гзаряду ядра

Днулю

60. Укажіть, чому дорівнює нижчий ступінь окислення елементів – металів:

Анулю

Бномеру періоду

Вномеру групи – 8

Гзаряду ядра

Дномеру групи

61. Укажіть, чому дорівнює заряд ядра атома:

Апорядковому номеру елемента

Бномеру періоду

Вномеру групи

Гатомній масі

Дкількості нейтронів в ядрі

62. Укажіть фізичну суть номеру періоду:

Апоказує число енергетичних рівнів в атомі

Бпоказує число валентних електронів

Впоказує число неспарених електронів

Гпоказує число електронів на зовнішньому рівні атома

Дпоказує число електронних орбіта лей в атомі

63. Укажіть фізичну суть номеру групи:

Апоказує число валентних електронів

Бпоказує число електронів на зовнішньому рівні атома

Впоказує число неспарених електронів

Гпоказує число енергетичних рівнів в атомі

Дпоказує число електронних орбіта лей в атомі

64. Укажіть, які хімічні елементи розташовані в головних підгрупах:

Аелементи з однаковим числом електронів на зовнішньому рівні, що дорівнює номеру групи

Бтільки неметали

Втільки елементи малих періодів

Гтільки елементи великих періодів

Дтільки метали

65. Укажіть, які хімічні елементи розташовані в побічних підгрупах:

Атільки елементи великих періодів

Белементи малих та великих періодів

Втільки елементи малих періодів

Гяк метали, так і неметали

Делементи з однаковим числом електронів на зовнішньому рівні

66. Укажіть, що об’єднує хімічні елементи одного періоду:

Аоднакове число енергетичних рівнів

Бподібні хімічні властивості

Воднакове значення вищої валентності

Годнакове значення вищого ступеню окислення

Доднакова кількість валентних електронів

67. Укажіть, що об’єднує хімічні елементи однієї групи:

Аоднакова кількість валентних електронів

Боднакове число енергетичних рівнів

Воднакове число електронів на зовнішньому рівні

Годнакове число неспарених електронів

Дблизькі значення електронегативності

68. Укажіть, що спільного в будові атомів Оксигену і Сульфуру:

Акількість електронів на зовнішньому рівні

Брадіус атома

Впротонне число

Гкількість енергетичних рівнів

Д вищий ступінь окислення

69. Укажіть, що спільного в будові атомів Нітрогену і Фосфору:

Авищий ступінь окислення

Брадіус атома

Впротонне число

Гзагальна кількість електронів

Д кількість енергетичних рівнів

70. Укажіть, що спільного в будові атомів Нітрогену і Карбону:

Акількість енергетичних рівнів

Бзагальна кількість електронів

Впротонне число

Гкількість електронів на зовнішньому рівні

Д вищий ступінь окислення

71. Укажіть, що спільного в будові атомів Сульфуру і Силіцію:

Акількість енергетичних рівнів

Бзагальна кількість електронів

Впротонне число

Гкількість електронів на зовнішньому рівні

Д вищий ступінь окислення

72. Укажіть, що спільного в будові атомів Мангану і Хлору:

Авищий ступінь окислення

Бзагальна кількість електронів

Впротонне число

Гкількість електронів на зовнішньому рівні

Д кількість енергетичних рівнів

73. Укажіть, що спільного в будові атомів Сульфуру і Хрому:

Авищий ступінь окислення

Бзагальна кількість електронів

Впротонне число

Гкількість електронів на зовнішньому рівні

Д кількість енергетичних рівнів

74. Укажіть, чому вища валентність Оксигену не дорівнює номеру групи:

Ау атомі Оксигену немає вільних орбіталей, тому неможливе збудження атома

Бна зовнішньому рівні атома Оксигену 2 неспарених електрона

Вна зовнішньому рівні атома Оксигену 6 електронів

ГОксиген є сильним окисником

ДОксиген знаходиться в головній підгрупі таблиці Д.І. Менделєєва

75. Укажіть, чому вища валентність Флуору не дорівнює номеру групи:

Ау атомі Флуору немає вільних орбіталей, тому неможливе збудження атома

Бна зовнішньому рівні атома Флуору 1 неспарений електрон

Вна зовнішньому рівні атома Флуору 7 електронів

ГФлуор є найсильнішим окисником

ДФлуор є найбільш електронегативним хімічним елементом

 

Хімічні зв’язки

76. Укажіть речовину, що має атомну кристалічну гратку:

Аалмаз

Бметалічне залізо

Вромбічна сірка

Гкристалічний йод

Дбілий фосфор

77. Укажіть тип хімічних зв’язків, який може утворювати молекулярну кристалічну гратку:

Аковалентний

Біонний

Вметалічний

Гдонорно-акцепторний

Дводневий

78. Укажіть, які орбіталі перекриваються при утворенні молекули НСl:

As p

Бs – s

Вp – p

Г p – d

Д d – d

79. Укажіть ряд, в якому всі речовини мають іонні зв’язки:

АNaCl, ZnS, AlBr3

БNaCl, ZnS, H2O

ВO2, NH3, NaCl

ГKOH, H2SO4, H2O

ДH2O, CO2, NaCl

80. Укажіть ряд, в якому всі речовини мають ковалентні полярні зв’язки:

АCO2, H2O, NH3

БNH3, NaCl, H2O

ВH2SO4, HCl, O2

ГHNO3, ZnS, H2

ДCO2, H2O, O3

81. Укажіть формулу речовини, в молекулі якої тільки σ – зв’язки:

АNH3

БCO2

ВSO2

ГSO3

ДP2O5

82. Укажіть формулу речовини, в молекулі якої є π – зв’язки:

АN2

БH2

ВHCl

ГH2O

ДH2S

83. Укажіть речовину, в молекулі якої є й іонні, й ковалентні полярні зв’язки:

Акарбонат кальцію

Бхлороводень

Вамоніак

Гвуглекислий газ

Дозон

84. Дайте характеристику зв’язку в молекулі хлороводню:

Аковалентний полярний, σ - зв’язок

Бдонорно-акцепторний, σ - зв’язок

Вковалентний полярний, π - зв’язок

Гковалентний неполярний, σ - зв’язок

Дковалентний неполярний, π - зв’язок

85. Дайте характеристику зв’язку в молекулі азоту:

Аковалентний неполярний, потрійний

Бковалентний неполярний, подвійний

В ковалентний неполярний, одинарний

Г ковалентний неполярний, 2σ та 1π – зв’язок

Д ковалентний полярний, потрійний

86. Укажіть тип зв’язку між елементами з порядковими номерами 3 та 9:

Аіонний

Бковалентний неполярний

Вдонорно-акцепторний

Гковалентний полярний

Дметалічний

87. Укажіть формулу речовини, в молекулі якої спільні електронні пари зміщені від атома Оксигену до іншого елемента:

АOF2

БN2O

ВCl2O7

ГH2O

ДP2O5

88. Укажіть, як змінюється міцність зв’язків у ряду N2 – O2 – F2:

Азменшується

Бзбільшується

Вне змінюється

Гспочатку збільшується, потім зменшується

Д спочатку зменшується, потім збільшується

89. Укажіть правильне твердження:

Ачим більше кратність зв’язку, тим менше його довжина

Бσ-зв’язок менш міцний, ніж π-зв’язок

Водинарний зв’язок завжди π- типу

Гпотрійний зв’язок складається з двох σ- та одного π- зв’язка

Дчим менше кратність зв’язку, тим більше його міцність

90. Укажіть правильне твердження:

Аміж молекулами води утворюється водневий зв’язок

Бв хімічних реакціях σ-зв’язок розривається легше, ніж π-зв’язок

Віонний зв’язок виникає між двома елементами-неметалами з різною електронегативністю

Гхімічний зв’язок виникає тільки між атомами різних елементів

Двалентність і ступінь окислення завжди чисельно співпадають

Оксиди. Основи. Кислоти.

91. Укажіть ряд, всі оксиди якого є кислотними:

АMn2O7, CrO3, SO2

БSO2 , FeO, CuO

BBaO, FeO, CuO

ГCO2 , SO2 , CaO

ДSiO2, P2O5, N2O

92. Укажіть ряд, всі оксиди якого є основними:

АBaO, FeO, CuO

БSO2 , FeO, CuO

BCO2 , SO2 , CaO

ГMn2O7, CrO3, CaO

ДNa2O, ZnO, NiO

93. Укажіть ряд, всі оксиди якого є амфотерними:

АCr2O3, Al2O3, ZnO

БCrO3, Al2O3, ZnO

ВCr2O3, Mn2O7, ZnO

ГMn2O7, CrO3, CaO

ДNa2O, ZnO, NiO

94. Укажіть ряд, в якому всі оксиди розчинні у воді:

АMn2O7, CrO3, SO2

БSO2 , FeO, CuO

BBaO, Li2O, CuO

ГSiO2 , SO2 , CaO

ДSiO2, P2O5, N2O5

95. Укажіть знак хімічного елемента, що утворює й основний, і кислотний оксид:

АMn

БВа

ВСа

ГС

ДZn

96. Укажіть речовину, яка при прожарюванні утворює основний оксид:

Акальцію карбонат

Бнатрію карбонат

Вкаліюкарбонат

Гсилікатна кислота

Далюмінію гідроксид

97. Укажіть речовину, з якою реагує СаО, але не реагує Р2О5:

Асоляна кислота

Бвода

Вкалію гідроксид

Гмагнію оксид

Дбарію гідроксид

98. Укажіть речовину, з якою реагує SO3, але не реагує K2О:

Абарію оксид

Бвода

Всоляна кислота

Гвуглекислий газ

Дсірчистий газ

99. Укажіть оксид, який реагує і з сульфатною кислотою, і з калій гідроксидом:

АCr2O3

БCrO3

ВСО2

ГСаО

ДСиО

100. Серед наведених речовин H2O, KOH, HCl виберіть ті, з якими взаємодіє цинку оксид:

АKOH, HCl

БH2O, KOH

ВH2O, HCl

ГHCl

ДKOH, HCl, H2O

101. Укажіть формулу основи, яку можна добути розчиненням відповідного оксиду у воді:

АLiOH

БСu(ОН)2

ВFe(OH)2

ГFe(OH)3

ДAgOH

102. Укажіть основу, яка відноситься до лугів:

Ацезію гідроксид

Бмагнію гідроксид

Валюмінію гідроксид

Гцинку гідроксид

Дберилію гідроксид

103. Укажіть формулу основи, яка не розкладається при прожарюванні:

АКOH

БСи(ОН)2

ВFe(OH)2

ГFe(OH)3

ДСа(OH)2

104. Укажіть назву основи, яка в реакції з соляною кислотою може утворити основну сіль:

Аалюмінію гідроксид

Блітію гідроксид

Вкаліюгідроксид

Гцезію гідроксид

Днатрію гідроксид

105. Укажіть ряд, в якому всі метали реагують з водою з утворенням основ:

Акалій, кальцій, барій

Бмагній, залізо, кальцій

Валюміній, кальцій, залізо

Гзалізо, хром, мідь

Дмідь, барій, натрій

106. Укажіть речовину, яка реагує з барій гідроксидом:

Ацинку хлорид

Бкалію оксид

Вкупруму (ІІ)гідроксид

Гвода

Днатрію хлорид

107. Укажіть, як змінюється сила основ у ряду Be(OH)2 – Mg(OH)2 – Ca(OH)2:

Азбільшується

Бзменшується

Вне змінюється

Гспочатку збільшується, потім зменшується

Дспочатку зменшується, потім збільшується

108. Укажіть, з якою речовиною реагує ферум (ІІ) гідроксид:

АHCl

Б NaOH
В NaCl
Г H2O

Д CO2

109. Укажіть з якими речовинами реагує алюміній гідроксид:

АHCl та КОН

Б NaOH та H2O
В NaCl та NaOH
Г H2O та CO2

ДCO2 та Н2SO4

110. Укажіть забарвлення лакмусу в розчинах лугів:

Асиній

Бчервоний

Вжовтий

Гзелений

Дмалиновий

111. Укажіть кислоти, які можна добути розчиненням відповідних оксидів у воді:
А HPO3, H3PO4, H2SO4

Б H2SO4, H2SO3, H2S

В HCl, HClO, HClO4

Г H2CO3, H2SiO3, H3PO4

Д HNO3, H2SO3, H2S

112. Укажіть ряд, в якому сила кислот зліва направо зростає:

А H2S, H2SO3, H2SO4

Б H2SO4, H2SO3, H2S

В HClO4, HClO3, HClO2

Г HBr, HCl, HF

Д HNO3, HNO2, H2CO3

113. Укажіть ряд двохосновних кислот:

Асульфатна, сульфітна, сульфідна

Бкарбонатна, силікатна, нітратна

Вхлоридна, сульфатна, карбонатна

Горто-фосфатна, мета-фосфатна, дифосфатна

Днітратна, нітритна, хлорна

114. Укажіть забарвлення лакмусу в розчинах кислот:

Ачервоний

Бсиній

Вжовтий

Гзелений

Дмалиновий

115. Серед наведених речовин Fe, Cu, NaCl, BaCl2, H2O, CO2 укажіть ті, з якими реагує розбавлена сульфатна кислота:

А Fe, BaCl2

Б Fe, BaCl2, H2O

В Fe, NaCl, BaCl2

Г Fe, Cu, NaCl, BaCl2

Д Fe, Cu, NaCl, BaCl2, H2O, CO2

116. Укажіть солі, з якими реагує соляна кислота:

Ааргентумнітрат, калій силікат, натрій карбонат

Б натрій силікат, кальцій карбонат, купрум (ІІ) сульфат

В натрій сульфід, аргентум нітрат, калій хлорид

Г магній карбонат, амоній карбонат, ферум (ІІ) сульфат

Д калій силікат, кальцій карбонат, ферум (ІІІ) сульфат

117. Укажіть ряд, в якому всі речовини реагують з орто-фосфатною кислотою:

АAgNO3, K2CO3, MgO

БCuO, Ba(OH)2, KCl

ВK2O, Fe(OH)3, H2O

ГZn, Fe(OH)2, KNO3

ДCu, NaOH, K2SiO3

118. Укажіть речовину, з якою реагує і йодоводнева кислота, й вуглекислий газ:

А КОН

Б H2O

ВAgNO3

Г K2SiO3

Д Fe(OH)2

119. Укажіть пари речовин, що реагують між собою:

А сульфатна кислота і барій хлорид

Б соляна кислота і натрій хлорид

В нітратна кислота і вуглекислий газ

Г орто-фосфатна кислота і мідь

Д сірководнева кислота і сірчистий газ

120. Укажіть пари речовин, що реагують між собою:

А орто-фосфатна кислота і аргентум нітрат

Б сульфатна кислота і калій хлорид

В нітратна кислота і вода

Г соляна кислота і срібло

Д сірководнева кислота і натрій хлорид

Солі

121. Укажіть, до якого класу належить сполука, формула якої Ca(H2PO4)2:

Акисла сіль

Бкислота

Всередня сіль

Госновна сіль

Дподвійна сіль

122. Укажіть, до якого класу належить сполука, формула якої (Fe(OH)2)2SO4:

Аосновна сіль

Бкисла сіль

Всередня сіль

Госнова

Дподвійна сіль

123. Укажіть формулу кальцію дигідрогенортофосфату:

АCa(H2PO4)2

БCa3(PO4)2

ВCaHPO4

ГCa2P2O7

ДCa3P2

 

124. Укажіть формулу феруму (ІІІ) гідроксосульфату:

А(FeOH)SO4

Б(Fe(OH)2)2SO4

В(FeOH)2SO4

ГFe(HSO4)2

Д Fe(HSO4)3

125. Укажіть кислоту, що утворює два типа кислих солей:

Аортофосфатна

Бнітратна

Вкарбонатна

Гсульфатна

Дметафосфатна

126. Укажіть речовину, з якою реагує калій карбонат:

Асульфатна кислота

Бнатрій гідроксид

Вкупрум (ІІ)гідроксид

Гзалізо

Днатрій хлорид

127. Укажіть речовину, з якою реагує купрум (ІІ) хлорид:

Азалізо

Бсульфатна кислота

Вртуть

Гнітратна кислота

Днатрій сульфат

128. Укажіть речовину, з якою реагує кальцій карбонат:

Асульфатна кислота

Бнатрій хлорид

Внатрій гідроксид

Гзалізо

Днатрій сульфат

129. Серед наведених речовин CaCl2, H2SO4, KOH, H2O, CO2 укажіть ті, з якими реагує калій гідрогенкарбонат:

АH2SO4, KOH

БH2SO4, KOH, H2O

ВH2SO4, KOH, H2O, CO2

ГKOH, H2O, CO2

ДCaCl2, H2SO4, KOH

130. Укажіть метали, що витісняють мідь з розчину купрум (ІІ) сульфату:

Амагній, алюміній, кобальт

Бцинк, залізо, срібло

Вцинк, алюміній, ртуть

Гнікель, свинець, срібло

Дхром, залізо ртуть

131. Укажіть речовину, яка переводить калій гідрокарбонат в калій карбонат:

А KOH

БHCl

ВH2O

ГCO2

ДH2CO3

132. Укажіть речовину, яка переводить калій карбонат в калій гідрокарбонат:

А H2CO3

БKOH

ВH2O

ГCO2

ДHCl

133. Укажіть речовину, яка переводить кальцій гідрогенортофосфат в кальцій дигідрогенортофосфат:

АH3PO4

БKOH

ВCa(OH)2

ГH2O

ДP2O5

134. Укажіть речовину, яка переводить кальцій дигідрогенортофосфат в кальцій гідрогенортофосфат:

АCa(OH)2

БHCl

ВH3PO4

ГH2O

ДP2O5

135. Укажіть речовину, яка переводить кальцій ортофосфат в кальцій дигідрогенортофосфат:

АH3PO4

БHCl

ВCa(OH)2

ГH2O

ДP2O5

136. Укажіть, скільки різних за складом солей може утворитися при взаємодії калій гідроксиду з ортофосфатною кислотою:

А3

Б2

В1

Г4

Д5

137. Укажіть, між якими солями можлива реакція обміну в розчині:

Абарій хлорид та калій сульфат

Ббарій сульфат та калій хлорид

Внатрій хлорид та алюміній сульфат

Гкалій нітрат та алюміній сульфат

Дкальцій хлорид та цинк нітрат

138. Укажіть схеми можливих реакцій між сіллю та кислотою:

АAgNO3 + HCl →

БKCl + H2SO4

ВKNO3 + H3PO4

ГCuSO4 + HI →

ДAlCl3 + HBr →

139. Укажіть схеми можливих реакцій між сіллю та основою:

АCuSO4 + KOH →

БKNO3 + NaOH →

ВNaCl + Ca(OH)2

ГBaCl2 + KOH →

ДFeCl3 + Mg(OH)2

140. Укажіть солі, які розкладаються при нагріванні:

Ацинк нітрат та амоній хлорид

Бкальцій карбонат та кальцій сульфат

Вкальцій хлорид та натрій нітрат

Галюміній хлорид та магній карбонат

Дкальцій карбонат та калій карбонат

Комплексні сполуки

141. Назвіть автора теорії комплексоутворення:

АА.Вернер

БО.М.Бутлеров

ВД.І.Менделєєв

ГА.Авогадро

ДС.Арреніус

142. Закінчить вислів:

Йон, навколо якого розміщені частинки (молекули або інші йони), зв’язані з ним за донорно-акцепторним механізмом, називається:

Акомплексоутворювач
Б
кислотний залишок
В
катіон
Г
аніон
Д
ліганд

143. Закінчить вислів:

Частинки, розміщені навколо комплексоутворювача і зв’язані з ним за донорно-акцепторним механізмом, називаються:

Аліганди
Б
ізотопи
В
катіони
Г
аніони
Д
кислотні залишки

164. Закінчить вислів:

Число зв’язків комплексоутворювача з лігандами називається:

Акоординаційне число
Б
електронегативність
В
ступінь полімеризації
Г
ступінь дисоціації
Д
валентність

145. Укажіть тип хімічного зв’язку між внутрішньою та зовнішньою сферами комплексної сполуки:

Аіонний
Бковалентний

Вводневий

Гметалічний
Д
донорно-акцепторний

146. Укажіть тип хімічного зв’язку між комплексоутворювачем та лігандами:

Аковалентний
Біонний
В
водневий
Г
металічний
Д
донорно-акцепторний

147. Укажіть комплексну кислоту:

АH2[SiF6]
Б
K3[Fe(CN)6]
В
K2[PtCl6]

Г[Ag(NH3)2]OH
Д
[Zn(NH3)4]SO4

148. Укажіть комплексну основу:

А[Ag(NH3)2]OH
Б
Na2[Be(OH)4]
ВNa2[Zn(OH)4]
ГNa[Al(OH)4]
ДNa2[Sn(OH)6]

149. Укажіть комплексну сіль:

АNa2[Zn(OH)4]
БH[AuCl4]
В
[Ag(NH3)2]OH
Г
[Cu(NH3)4](OH)2
Д
H2[SiF6]

150. Укажіть заряд комплексного іона [Au(CN)2] , якщо комплексоутворювачем

є Au3+:

А1+
Б
1–
В
0
Г
2–
Д
2+

151. Укажіть заряд комплексного іона [Co(NH3)2(NO2)4], якщо комплексоутворювачем є Co3+:

А1–
Б
0
В
1+

Г2–
Д
2+

152. Укажіть заряд комплексного іона [Pt(NH3)2CrO4], якщо комплексоутворювачем є Pt4+:

А2+
Б
1–
В
1+
Г
2–
Д
0

153. Укажіть заряд комплексного іона [Cr(NH3)4PO4], якщо комплексоутворювачем є Cr3+:

А0
Б
1–
В
1+
Г
2–
Д
2+

154. Укажіть заряд комплексоутворювачa в іоні [AsS4]3–:

А5+
Б
3–
В
3+
Г
5–
Д
0

155. Укажіть заряд комплексоутворювачa в іоні [Co(NH3)5Br]2+:

А3+
Б
2–
В
2+
Г
3–
Д
0

156. Укажіть назву комплексної сполуки К[Co(NH3)2(NO2)4]:

Акалійтетранітродиамінкобальтат

Бкалій тетранітритодиамінкобальтат

Вкалій тетранітратодиамінкобальтат

Гкалій нітрат диамінкобальтат

Дкалій нітрит диамінкобальтат

157. Укажіть правильну формулу диакватетраміннікелю нітрату:

А[Ni(NH3)4(H2O)2](NO3)2
Б
[Ni(NH3)4(H2O)2](NO2)2
В
[Ni(NH3)4(H2O)2 NO3]NO3
Г
[Ni(NH3)4(H2O)2(NO3)2]
Д
[Ni(NH2)4(H2O)2](NO3)2

158. Укажіть правильну формулу магній трифторогидроксоберилату:

АMg[Be(OH)F3]
Б
Mg2[Be(OH)F3]
В
Mg[Be(OH)F3]2
Г
Mg[Be(OH)3F3]
Д
Mg[Be(OH)3F]

159. Укажіть формулу комплексону ІІІ (трилону Б), що утворює з іонами металів внутришньокомплексні сполуки:

CH2COONа

АСН2 ─ N

CH2COOH

CH2COOH

СН2 ─ N

CH2COONa

CH2COOН

БСН2 ─ N

CH2COOH

CH2COOH

СН2 ─ N

CH2COOН

 

CH2COONa

ВСН2 ─ N

CH2COONa

CH2COONa

СН2 ─ N

CH2COONa

CH2COONa

ГСН2 ─ N

CH2COOH

CH2COOH

СН2 ─ N

CH2COOK

CH2COOК

ДСН2 ─ N

CH2COOH

CH2COOH

СН2 ─ N

CH2COOK

160. Укажіть, які йони можна відкрити за допомогою червоної кров’яної солі K3[Fe(CN)6] та аналітичний ефект цих реакцій:

АFe2+ синій осад Zn2+ жовто-коричневий осад

БCu2+ червоно-бурий осад Zn2+ білий осад
В
Fe3+ синій осадZn2+ білий осад
Г
Fe3+ синій осадCu2+ червоно-бурий осад Zn2+ білий осад
Д
Fe2+ синій осадFe3+ синій осад

161. Укажіть, які йони можна відкрити за допомогою жовтої кров’яної солі K4[Fe(CN)6] та аналітичний ефект цих реакцій:

АFe3+ синій осадCu2+ червоно-бурий осад Zn2+ білий осад

БCu2+ червоно-бурий осад Zn2+ білий осад
В
Fe3+ синій осадZn2+ білий осад
Г
Fe2+ синій осадFe3+ синій осад
Д
Fe2+ синій осад Zn2+ жовто-коричневий осад

162. Серед наведених видів аналізу речовин укажіть ті, де застосовуються комплексні сполуки:

Відкриття окремих іонів

Розчинення осадів

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти