ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Укажіть назву родини, яку утворюють наступні елементи: F – Cl – Br – I – At

Агалогени

Бхалькогени

Вінертні гази

Глужні метали

Длужно-земельні метали

Укажіть кількість елементів галогенів в ряду: K, H, Cl, O, Br

Адва

Бодин

Втри

Гчотири

Дп’ять

263. Укажіть кількість речовин в даному переліку, молекули яких складаються з двох атомів:

Водень, хлор, бром, сірка, фтор

Ачотири

Бдві

Втри

Годна

Дп’ять

264. Укажіть максимальну валентність Хлору в сполуках:

АVII

БV

ВI

ГIII

ДII

265. Укажіть елемент, який має стале значення валентності І:

АF

БCl

ВBr

ГI

ДHe

Укажіть елемент, якому відповідає наступна електронна будова зовнішнього

енергетичного рівня: ... 4s24p5

АBr

БCl

ВF

ГI

ДAs

267. Укажіть елемент, якому відповідає наступна електронна будова зовнішнього енергетичного рівня: ... 5s2 5p5

АI

БCl

ВBr

ГAs

ДF

268. Укажіть можливі ступені окислення галогенів:

А–1, 0, +1, +3, +5, +7

Б+7

В–1

Г–1, +7

Д–1, 0, +1, +7

269. Укажіть, як змінюються металічні властивості в ряду F2→Cl2→Br2→I2

Апосилюються

Бзменшуються

Вспочатку посилюються, а потім зменшуються

Гспочатку зменшуються, а потім посилюються

Дне змінюються

270. Укажіть сполуку, в якій Хлор може виявити тільки відновні властивості:

АKCl

БNaClO4

ВCl2

ГKClO3

ДNaClO2

Укажіть формулу сполуку, в якій Хлор може виявити тільки окисні

властивості:

АKСlO4

БKCl

ВCl2

ГKClO3

ДNaClO2

272. Укажіть, як змінюється сила кислот в ряду HF→HCl→HBr→HI:

Азбільшується

Бзменшується

Вне змінюється

Гспочатку посилюється, потім зменшується

Дспочатку зменшується, потім збільшується

273. Укажіть формулу кислоти, яка відповідає оксиду Cl2O:

АHClO

БHCl

ВHClO2

ГHClO4

ДHClO3

274. Укажіть ступінь окиснення, яку виявляє Бром в сполуках з металами:

А–1

Б+1

В+3

Г+5

Д+7

275. Укажіть формулу слабкої кислоти:

АHF

БHCl

ВHI

ГHBr

ДHClO4

276. Укажіть формулу калій йодиду:

АKI

БKIO

ВKIO2

ГKIO3

ДKIO4

277. Укажіть формулу (перхлоратної) хлорної кислоти:

АHClO4

БHCl

ВHClO3

ГHClO2

ДHClO

278. Укажіть назву солі, формула якої KСlO3

Акалій хлорат

Бкалій хлорид

Вкалій гіпохлорит

Гкалій перхлорат

Дкалій хлорит

279. Укажіть формулу хлорного вапна, який використовується в медицині як дезинфікуючий засіб:

АCaOCl2

БCaCl2

ВKСlO3

ГKCl

ДCa(ClO4)2

280. Укажіть формулу речовини, яка за нормальних умов є рідиною:

АBr2

БI2

ВCl2

ГF2

ДS

281. Укажіть формулу речовини, яка за нормальних умов є твердою речовиною:

АI2

БBr2

ВCl2

ГF2

Д2

282. Укажіть схему реакції, що відображає отримання хлороводню в лабораторії:

АNaCl(кр)+H2SO4(конц)→

БСH4+Cl2

ВK2SO4(р-н)+BaCl2(р-н)→

ГNaCl(р-н)+H2SO4(р-н)→

ДH2+Cl2

283. Укажіть схему реакції, що відображає отримання хлороводню в промисловості:

АH2+Cl2

БNaCl(кр)+H2SO4(конц)→

ВСH4+Cl4

ГK2SO4(р-н)+BaCl2(р-н)→

ДNaCl(р-н)+H2SO4(р-н) →

284. Укажіть реакцію добування хлору в лабораторії:

А16НС1 + 2КМnО4 = 5Сl2 + 2МnСl2 + 2КСl + 8Н2О

БKClO3 + 5KCl + 3H2SO4 = 3Cl2 + 3K2SO4 + 3H2O

В2KCl + F2 = Cl2 + 2KF

Г2NaCl = 2Na + Cl2 (електроліз розплаву)

Д2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2 (електроліз розчину)

285. Укажіть схему реакції, в якій хлоридна кислота окисник:

АZn+HCl→

БMnO2+HCl→

ВPbO2+HCl→

ГKMnO4+HCl→

ДCuO+HCl→

286. Укажіть схему реакції, в якій хлоридна кислота відновник:

АKMnO4+HCl→

БMg+HCl→

ВMgO+HCl→

ГAgNO3+HCl→

ДNaOH+HCl→

287. Укажіть схему реакції, в якій може утворитися калій хлорат:

t(гарячий)

АKOH+Cl2

БKOH+Cl2

ВKMnO4+HCl→

ГKOH+HCl→

ДK2O+HCl→

288. Укажіть реактив, за допомогою якого можна визначити хлорид-іони в розчині:

АAgNO3

БBaCl2

ВKNO3

Глакмус

Дфенолфталеїн

289. Укажіть реактив, за допомогою якого можна визначити бромід-іони в розчині:

АAgNO3

БBaCl2

ВKNO3

Глакмус

Дфенолфталеїн

290. Укажіть реактив, за допомогою якого можна визначити іодид-іони в розчині:

АAgNO3

БBaCl2

ВKNO3

Глакмус

Дфенолфталеїн

 

291. Укажіть аналітичний ефект взаємодії хлорид-іонів з AgNO3:

Аутворюється білий сироподібний осад

Бутворюється жовтий осад

Вутворюється жовтуватий осад

Гутворюється сірий осад

Дутворюється червоний осад

292. Укажіть аналітичний ефект взаємодії бромід-іонів з AgNO3:

Аутворюється жовтуватий осад

Бутворюється жовтий осад

Вутворюється осад

Гутворюється сірий осад

Д утворюється червоний осад

293. Укажіть аналітичний ефект взаємодії йодид-іонів з AgNO3:

Аутворюється жовтий осад

Бутворюється білий сироподібний осад

Вутворюється жовтуватий осад

Гутворюється сірий осад

Дутворюється червоний осад

294. Укажіть з якими речовинами: KBr, NaOH, Fe, H2, H2O, O2 буде взаємодіяти хлор:

АKBr, NaOH, Fe, H2O, H2

БKBr, NaOH, O2

ВNaOH, O2, Fe, H2

ГKBr, Fe, H2O, H2, O2

ДKBr, NaOH, Fe, H2, H2O, O2

295. Укажіть з якими речовинами: KBr, NaOH, Fe, H2, H2O, O2 буде взаємодіяти хлоридна кислота:

АNaOH, Fe

БKBr, NaOH, Fe

ВNaOH, Fe, O2

ГFe, O2

ДFe, H2O, O2

296. Укажіть групу речовин, в якій всі речовини реагують з хлоридною кислотою:

АCu(OH)2, AgNO3, MnO2

БNaHCO3, NaBr, Ag

ВMnO2, Cu, CuO

ГNaOH, K, MgCl2

ДK2SO4(p), NaOH, Al2O3

297. Укажіть, з якими речовинами: KCl, H2O, Mg, CH4, O2 реагує бром:

АH2O, Mg, CH4

БKCl, Mg

ВH2O, CH4, O2

ГKCl, H2O, Mg, CH4, O2

ДH2O, Mg, O2

298. Укажіть кількість речовин з переліку калій гідроксид, вода, кисень, натрій бромід, аргентум нітрат, з якими реагує хлор:

Ачотири

Бдві

Вщдна

Гп’ять

Дтри

299. Укажіть кількість речовин з переліку: цинк, срібло, оксид купрума (ІІ), аргентум нітрат, натрій йодид, з якими реагує бромідна кислота:

Атри

Бодна

Вдві

Гп’ять

Дчотири

300. Укажіть кількість речовин з переліку: йод, аргентум нітрат, хлор, натрій сульфат, хлоридна кислота, з якими реагує калій бромід:

Адві

Бодна

Вп’ять

Гчотири

Дтри

 

301. Укажіть, з якою метою в медицині використовують натрій хлорид:

Аізотонічний розчин, як тимчасовий замісник крові при крововтратах та для підтримання осмотичного тиску

Бяк заспокійливий засіб

Вяк кровоспинний засіб

Гяк засіб при захворювання щитоподібної залози

Дяк проносний засіб

302. Укажіть з якою метою в медицині використовують натрій бромід:

Аяк заспокійливий засіб

Бізотонічний розчин, як тимчасовий замісник крові при крововтратах та для підтримання осмотичного тиску

В як кровоспинний засіб

Г як засіб при захворювання щитоподібної залози

Дяк проносний засіб

303. Укажіть, з якою метою в медицині використовують кальцій хлорид:

Аяк кровоспинний та протиалергійний засіб

Бізотонічний розчин, як тимчасовий замісник крові при крововтратах та для підтримання осмотичного тиску

Вяк заспокійливий засіб

Гяк засіб при захворювання щитоподібної залози

Дяк проносний засіб

304. Укажіть, з якою метою в медицині використовують калій йодид та натрій йодид:

Аяк засіб при захворювання щитоподібної залози

Бяк заспокійливий засіб

Вяк кровоспинний засіб

Гізотонічний розчин, як тимчасовий замісник крові при крововтратах та для підтримання осмотичного тиску

Дяк проносний засіб

305. Укажіть, який елемент-галоген міститься в емалі зубів:

АФлуор

БХлор

ВБром

ГЙод

ДАстат

306. Укажіть, недостача якого елемента призводить до карієсу:

АФлуор

БХлор

ВБром

ГЙод

ДАстат

307. Укажіть, до яких наслідків призводить недостача Флуору в організмі:

Акарієс

Бламкість кісток

Внефрит

Ггастрит

Дпорушення серцевої діяльності

308. Укажіть, яка кислота міститься в шлунковому соці:

Асоляна (хлоридна)

Бхлорна (перхлоратна)

Вхлорнувата (хлоратна)

Гхлориста (хлоритна)

Дхлорнуватиста (гіпохлоритна)

309. Укажіть елемент, необхідний для нормальної діяльності щитоподібної залози:

АЙод

БХлор

ВБром

ГФлуор

ДАстат

310. Укажіть, який галоген впливає на діяльність нервової системи:

АБром

БХлор

ВФлуор

ГЙод

ДАстат

 

Підгрупа Оксигену

311. Укажіть назву родини, яку утворюють наступні елементи O, S, Se, Te:

Ахалькогени

Бгалогени

Вінертні гази

Глужно-земельні метали

Длужні метали

312. Укажіть, яке твердження є невірним для елементів підгрупи Оксигену:

Авища валентність всіх атомів дорівнює шести

Бвсі елементи можуть мати ступінь окислення – 2

Внеметалічні властивості зменшуються згори до низу

Гзверху до низу металічні властивості збільшуються

Докисні властивості атомів зменшуються з гори до низу, а відновні збільшуються

313. Укажіть максимально можливу валентність Оксигену:

АII

БVI

ВIV

ГI

ДVII

314. Укажіть максимально можливу валентність Сульфуру:

АVI

БII

ВVII

ГI

ДIV

315. Укажіть валентність Сульфуру в нормальному стані:

АII

БIV

ВVI

ГVII

ДI

316. Укажіть елемент, якому відповідає наступна електронна конфігурація зовнішнього енергетичного рівня: ... 4s24p4:

АSe

БS

ВO

ГCr

ДTe

317. Укажіть можливі ступені окислення Сульфуру:

А–2, 0, +4, +6

Б–2, +6

В–2, 0, +2, +4, +6

Г–2, +4, +6

Д+4, +6

318. Укажіть можливі ступені окислення Оксигену:

А–2, –1, 0, +2

Б–2, +6

В–2, 0, +2, +4, +6

Г–2, 0, +6

Д+2, +6

319. Укажіть вищий ступень окислення Оксигену:

А+2

Б+6

В–2

Г0

Д–1

320. Укажіть в якій сполуці ступінь окислення Оксигену співпадає з його валентністю по абсолютній величині:

АH2O

БH2O2

ВO2

ГNa2O2

ДK2O2

321. Укажіть формулу речовини, яка може виявляти тільки відновні властивості:

АH2S

БS

ВSO2

ГH2SO3

ДH2SO4

322. Укажіть формулу речовини, яка може виявляти тільки окисні властивості:

АH2SO4

БS

ВSO2

ГH2SO3

ДH2S

323. Укажіть назву речовини, в якій Сульфур має ступінь окиснення +4:

Асірчиста (сульфітна) кислота

Бсірчана (сульфатна) кислота

Всірководнева (сульфідна) кислота

Гнатрій сульфат

Дкалій сульфід

324. Укажіть як змінюються кислотні властивості в ряду H2S—H2Se—H2Te:

Азбільшуються

Бзменшуються

Вне змінюються

Гспочатку збільшуються, а потім зменшуються

Дспочатку зменшуються, а потім збільшуються

325. Укажіть рівняння реакції, за допомогою якої отримують кисень в промисловості:

струм

А2H2O → 2H2+O2

t

Б2KMnO4→K2MnO4+MnO2+O2

В2KClO3→2KCl+3O2

Г2H2O2→2H2O+O2

Д2HgO→2Hg+O2

326. Укажіть вміст кисню у повітрі:

А21%

Б78%

В16%

Г32%

Д50%

327. Укажіть реактив, за допомогою якого можна відрізнити сульфатну (сірчану) кислоту серед інших кислот:

АBaCl2

Блакмус

ВNaOH

ГNaNO3

ДKCl

328. Укажіть ряд в якому всі речовини реагують з сульфур (IV) оксидом:

АO2, NaOH, K2O, H2O

БNaOH, Na2O, HCl, H2S

ВAl(OH)3, O2, Na2O, H2O

ГFeO, O2, KOH, HCl

ДK2O, H2O, O2, SiO2

329. Укажіть ряд, в якому всі речовини реагують з сульфур (VI) оксидом:

АH2O, KOH, Na2O

БSO2, H2O, KOH

ВH2SO4, NaOH, H2O

ГK2O, CO2, H2O, KOH

ДN2O5, H2O, KOH

330. Укажіть ряд, в якому всі речовини реагують з сірководнем:

АO2, H2SO4(к)

БNaOH(p), CO2

ВKOH(p), SiO2

ГHCl, Fe(OH)2

ДAl(OH)3, Na2S

331. Укажіть формулу речовини, з якою реагує сульфур (IV) оксид, але не реагує сульфур (VI) оксид:

АO2

БNa2O

ВNaOH

ГH2O

ДFe(OH)3

332. Укажіть, з якими речовинами реагує сульфур (VI) оксид, але не реагує калій оксид:

Абарій оксид

Бвода

Вхлоридна кислота

Гкарбон (IV) оксид

Дсульфатна кислота

 

333. Укажіть ряд, в якому всі речовини реагують з розбавленою сульфатною кислотою:

АFe, CuO, NaOH, BaCl2

БNaCl, NaOH, Fe, BaCl2

ВCu, CuO, KOH, BaCl2

ГCu(OH)2, Ag, CO2, NaCl

ДSO3, Na2O, NaOH,Cu(OH)2

334. Укажіть газ, який утворюється під час взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з міддю:

Асульфур (IV) оксид

Бсульфур (VI) оксид

Всірководень

Гводень

Дкисень

335. Укажіть газ, який утворюється під час взаємодії розбавленої сульфатної кислоти з цинком:

Аводень

Бсульфур (IV) оксид

Всульфур (VI) оксид

Гсірководень

Дкисень

336. Укажіть метал, який реагує з концентрованою сульфатною кислотою, але не реагує з розбавленою:

Амідь

Бзалізо

Валюміній

Гцинк

Дмарганець

337. Укажіть метал, який за нормальних умов (без нагрівання) не реагує з концентрованою сульфатною кислотою, але реагує з розбавленою:

Азалізо

Бцинк

Вмідь

Гсрібло

Дмагній

338. Укажіть пару схем реакцій, які можуть бути використані для отримання сульфатів:

АCa(OH)2+SO3

Zn+H2SO4

 

БCaO+SO2

Cu+H2SO4(p) →

20ºC

ВFe+H2SO4(конц)→

MgCO3+H2SO4

 

ГNaCl+H2SO4(p) →

Na2O+H2SO4

 

ДCaO+SO3

Na2O+SO2

339. Укажіть реактив, за допомогою якого можна відрізнити розчин натрій сульфату від розчину натрій сульфіду:

Арозчин хлоридної кислоти

Брозчин калій хлориду

Врозчин натрій йодіду

Грозчин калій гідроксиду

Дрозчин натрій карбонату

340. Укажіть формулу кальцій гідрогенсульфіду:

АCa(HS)2

БCa(HSO4)2

ВCa(HSO3)2

ГCaS

ДCaSO3

341. Укажіть речовину, з якою реагує калій сульфат:

Абарій хлорид

Бкалій карбонат

Внітратна кислота

Гнатрій гідроксид

Длакмус

 

 

342. Укажіть схему реакції, яка практично не відбувається:

АNa2S + K2CO3

БBaCl2 + H2SO4

ВNaOH + H2SO4

ГNa2O + SO3

ДH2S + H2SO3

343. Укажіть формулу глауберової солі:

АNa2SO4 · 10H2O

БMgSO4 · 7H2O

ВCaSO4 · 2H2O

ГZnSO4 · 7H2O

ДCuSO4 · 5H2O

344. Укажіть фармакологічну дію глауберової солі:

Апроносний засіб

Бблювотний засіб

Вантисептичний засіб

Гкровоспинний засіб

Дснодійний засіб

345. Укажіть формулу гіпсу:

АCaSO4 · 2H2O

БMgSO4 · 7H2O

ВCuSO4 · 5H2O

ГNa2SO4 · 10H2O

ДZnSO4 · 7H2O

346. Укажіть формулу гіркої солі:

АMgSO4 · 7H2O

БNa2SO4 · 10H2O

ВCaSO4 · 2H2O

ГZnSO4 · 7H2O

ДCuSO4 · 5H2O

347. Укажіть фармакологічну дію гіркої солі:

Апроносний засіб

Бблювотний засіб

Вантисептичний засіб

Гкровоспинний засіб

Дснодійний засіб

348. Укажіть формулу натрій тіосульфату:

АNa2S2O3

БNa2SO3

ВNaSO4

ГNaHSO4

ДNaHSO3

349. Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити натрій тіосульфат і яка використовується в аналітичній хімії:

Арозчин I2

Брозчин KOH

Вкрохмаль

Грозчин NaCl

Дрозчин Ca(OH)2

350. Укажіть рівняння реакції, яка відбувається під час лікування корости:

АNa2S2O3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + S↓ + H2O

БKCN + Na2S2O3 → KSCN + Na2SO3

В2Na2S2O3 + I2 → 2NaI + Na2S4O6

Г3Na2S2O3 + 2FeCl3 → 6NaCl + Fe2(S2O3)3

ДNa2S2O3 + 2AgNO3 → Ag2S2O3 + 2NaNO3

351. Укажіть, яку ступінь окислення має Сульфур в натрій тіосульфаті:

Аодин атом Сульфуру +6, а другий –2

Бобидва мають ступінь окислення +6

Вобидва мають ступінь окислення +4

Годин атом Сульфуру +6, а другий +4

Добидва мають ступінь окислення –2

352. Укажіть ряд, який містить всі речовини, які можуть бути використані для ідентифікації натрій тіосульфату:

АHCl, FeCl3, AgNO3, I2

БHCl, AgNO3, I2

ВAgNO3, I2, KOH

ГHCl, AgNO3

ДHCl, FeCl3

353. Укажіть аналітичний ефект якісного визначення натрій тіосульфату хлоридною кислотою:

Аодночасне утворення осаду і виділення газу

Бтільки виділення газу з різким запахом

Втільки утворення білого осаду

Гтільки утворення чорного осаду

Дутворюється розчин фіолетового кольору

354. Укажіть медичне застосування натрій тіосульфату:

Адля лікування корости

Бблювотний засіб

Вснодійний засіб

Гпротиревматичний засіб

Дзаспокійливий засіб

355. Укажіть природну сполуку, що містить Сульфур:

Агіпс

Бвапняк

Впісок

Гкаолін

Дгашене вапно

356. Укажіть реактив, за допомогою якого можна визначити присутність сульфід-іонів в розчині:

АPb(NO3)2

БPbSO4

ВPbCl2

ГPb3(PO4)2

ДPbSO3

357. Укажіть медичне застосування сірки:

Адля лікування шкірних хвороб

Бблювотний засіб

Взаспокійливий засіб

Гпроносний засіб

Дпротисудомний засіб

358. Укажіть, про який газ йде мова:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти