ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Графіт 2) кокс 3) карбін 4) активоване вугілля 5) алмаз

А1, 3, 5

Б1, 2, 5

В1, 4, 5

Г1, 2, 3

Д2, 4, 5

421. Укажіть спільне для графіту та алмазу:

Аякісний склад

Бтвердість

Велектропроводність

Гбудова кристалічної гратки

Дгалузь застосування

422. Укажіть схему реакції, в якій вуглець виявляє властивості відновника:

t

АO2+C→

t

БCa+C→

t

ВH2+C→

t

ГSi+C→

t

ДNa+C→

423. Укажіть схеми реакцій, в яких вуглець виявляє властивості окисника:

t

1. O2+C

t

2. Ca+C

t

3. Si+C

t

4. S+C

t

5. SiO2+C

А2, 3

Б4, 5

В1, 2

Г2, 3, 4

Д1, 2, 3, 4

424. Серед наведених речовин укажіть ті, з якими реагує вуглець: O2, H2, HCl, NaOH, Ca, CuO

АO2, H2, Ca, CuO

БO2, H2, HCl, NaOH, Ca, CuO

ВO2, H2, HCl, Ca, CuO

ГO2, H2, NaOH, Ca, CuO

ДO2, H2, HCl, NaOH

425. Укажіть назву водневої сполуки Карбону:

Аметан

Бсилан

Варсин

Гфосфін

Дамоніак

426. Укажіть ознаки, що характеризують карбон (ІІ) оксид:

Безбарвний газ 2) добре розчиняється у воді 3) отруйний 4) важчий за повітря 5) утворюється під час неповного згоряння вугілля

А1, 3, 5

Б1, 2, 3

В1, 2, 3, 4

Г1, 3, 4

Д1, 2, 3, 4, 5

427. Укажіть ознаки, що характеризують карбон (ІV) оксид:

Безбарвний газ 2) легший за повітря 3) добре розчиняється у воді

Утворюється під час повного згоряння вугілля 5) в твердому стані – сухий лід

А1, 3, 4, 5

Б1, 2, 3, 5

В2, 3, 4, 5

Г1, 2, 4

Д1, 3, 4

428. Укажіть характер карбон (ІІ) оксиду:

Анесолетворний

Бкислотний

Восновний

Гамфотерний

Дсолетворний

429. Укажіть характер карбон (IV) оксиду:

Акислотний

Бнесолетворний

Восновний

Гамфотерний

Дкислотно-основний

430. Укажіть формулу чадного газу:

АCO

БСО2

ВH2S

ГNH3

ДSO2

431. Укажіть формулу вуглекислого газу:

АCO2

БСО

ВH2S

ГNH3

ДSO2

432. Укажіть речовину, реагуючи з якою Карбон (IV) оксид виявляє кислотні властивості:

Акальцій оксид

Бмагній

Ввугілля

Гсиліцій оксид

Дсульфур (VI) оксид

433. Укажіть всі схеми реакцій, під час яких виділяється карбон (IV) оксид:

t

1. Na2CO3

t

2. CaCO3

t

3. NaHCO3

4. CaCO3+HCl→

А2, 3, 4

Б1, 2, 4

В2, 4

Г1, 3, 4

Д1, 2, 3, 4

434. Укажіть схему реакції, під час якої виділяється карбон (ІІ) оксид:

t

АСO2+C→

t

БNa2CO3

ВC+O2(надл.) →

ГCO2+H2O→

t

ДNaHCO3

435. Укажіть ряд речовин, з якими реагує карбон (IV) оксид:

Акокс, вода, вапняна вода, магній оксид

Бвода, водень, сульфур (VI) оксид, хлоридна кислота

Ввода, вапняна вода, барій хлорид

Гкокс, водень, кальцій карбонат

Днатрій оксид, калій гідроксид, кисень

436. Серед наведених речовин укажіть ті, з якими реагує карбон (ІІ) оксид: O2, H2, HCl, NaOH, Ca, CuO

АO2, NaOH, CuO

БO2, H2, HCl, NaOH, Ca, CuO

ВO2, H2, HCl, Ca, CuO

ГO2, H2, NaOH, Ca, CuO

ДO2, H2, HCl, NaOH

437. Укажіть всі схеми реакцій, в яких вуглекислий газ – окисник:

1. CO2+H2O→

t

2. CO2+C→

t

3. CO2+Mg→

t

4. CO2+CaO→

А2, 3

Б1, 2

В1, 3

Г2, 4

Д3, 4

438. Укажіть формулу карбіду:

АNa4C

БCaCO3

ВNaHCO3

ГCS2

ДCCl4

439. Укажіть формулу карбонату:

АBaCO3

Б(CuOH)2CO3

ВNH4HCO3

ГCaC2

ДCa(HCO3)2

440. Укажіть формулу гідрогенкарбонату:

АNH4HCO3

Б(NH4)2CO3

В(CuOH)2CO3

ГCH4

ДCaCO3

441. Укажіть реактив, за допомогою якого можна визначити карбонат-іон:

АHCl

БKCl

ВNaCl

ГKOH

ДNH4Cl

442. Укажіть реактив, за допомогою якого можна визначити карбонат-іон:

АCa(OH)2

БKCl

ВNaCl

ГNaOH

ДNH4Cl

443. Укажіть реактив, за допомогою якого можна визначити карбонат-іон:

АCaCl2

БKCl

ВKOH

Г(NH4)2SO4

ДNa2SO4

444. Укажіть речовину, яка є якісним реактивом на вуглекислий газ:

Акальцій гідроксид

Бвода

Вкальцій оксид

Гмагній

Дкалій гідроксид

445. Укажіть, за допомогою якого реактиву можна розрізнити між собою розчин Na2CO3 та NaHCO3, що знаходяться в різних пробірках:

АCaCl2

БHCl

ВH2SO4

ГKCl

ДKNO3

446. Укажіть схеми всіх реакцій за участю Na2CO3, які практично відбуваються:

1. Na2CO3

2. Na2CO3+KNO3

3. Na2CO3+Ba(NO3)2

4. Na2CO3+SiO2

А3, 4

Б1, 3

В2, 3

Г1, 2

Д2, 5

447. Укажіть схеми всіх реакцій за участю NaHCO3, які практично відбуваються:

1. NaHCO3+HCl→

2. NaHCO3+CaCl2

3. NaHCO3

4. NaHCO3+H2O+CO2

А1, 3

Б1, 4

В2, 3

Г2, 4

Д1, 2

448. Укажіть, як можна натрій гідрогенкарбонат перевести в натрій карбонат:

Апрожарюванням

Бвзаємодією з хлоридною кислотою

Ввзаємодією з водним розчином вуглекислого газу

Гвзаємодією з водним розчином чадного газу

Двзаємодією з кальцій хлоридом

449. Укажіть, яка речовина повністю переводить гідрогенкарбонат в карбонат:

Алуг

Бнерозчинна основа

Ввода

Гсильна кислота

Дводний розчин вуглекислого газу

450. Укажіть, яка речовина переводить повністю карбонат в гідрогенкарбонат:

Аводний розчин вуглекислого газу

Блуг

Внерозчинна основа

Гсильна кислота

Двода

451. Укажіть, як можна кальцій карбонат перевести в кальцій гідрогенкарбонат:

Авзаємодією з водним розчином вуглекислого газу

Бпрожарюванням

Врозчиненням в воді

Гвзаємодією з хлоридною кислотою

Двзаємодією з кальцій гідроксидом

452. Укажіть формулу питної соди:

АNaHCO3

БNa2CO3

ВNa2CO3·10H2O

ГKHCO3

ДK2CO3

453. Укажіть медичне застосування натрій гідрогенкарбонату:

Адля лікування печії

Бблювотний засіб

Взаспокійливий засіб

Гпротиревматичний засіб

Дпротисудомний засіб

454. Закінчить вислів:

Процес поглинання газів та розчинених речовин поверхнею поглинача називається...

Аадсорбція

Бсорбція

Вабсорбція

Гнейтралізація

Дкристалізація

455. Закінчить вислів:

Активоване вугілля одержують при обробці перегрітою водяною парою...

Адеревного вугілля

Бкоксу

Всажі

Гграфіту

Дкарбіну

 

Бор та його сполуки

456. Укажіть назву елемента, який в звичайному стані має наступну електронну формулу будови електронної оболонки 1s2 2s2 2p1

АБор

БАлюміній

ВБерілій

ГСкандій

ДМагній

457. Укажіть кількість неспарених електронів в атомі Бору в звичайному стані:

Аодин

Бдва

Втри

Гчотири

Дп’ять

458. Укажіть кількість неспарених електронів в атомі Бору в збудженому стані:

Атри

Бдва

Водин

Гчотири

Дп’ять

459. Серед наведених речовин укажіть ті, з якими реагує бор: O2, H2, H2O, Mg, HCl, HNO3, NaOH

АO2, Mg, HNO3, NaOH

БO2, H2, H2O, Mg, HCl, HNO3, NaOH

ВO2, H2, Mg, HNO3, NaOH

ГO2, H2O, Mg, HNO3, NaOH

ДO2, Mg, HCl, HNO3, NaOH

460. Укажіть формулу ортоборатної кислоти:

АH3BO3

БHBO2

ВH2B4O7

ГB(OC2H5)3

ДB2H6

461. Укажіть формулу тетраборатної кислоти:

АH2B4O7

БH3BO3

ВHBO2

ГB(OC2H5)3

ДB2H6

462. Укажіть реактив, за допомогою якісно визначають ортоборатну кислоту:

АC2H5OH

БNaOH

ВCaO

ГH2SO4

ДO2

463. Укажіть аналітичний ефект, який спостерігається під час якісного визначення ортоборатної кислоти:

Аблідо-зелене полум’я під час горіння зі спиртом

Бблідо-зелене полум’я під час горіння з HCl

Вблідо-блакитне полум’я під час горіння зі спиртом

Гжовте полум’я під час горіння зі спиртом

Дчервоне полум’я під час горіння зі спиртом

464. Укажіть продукти реакції, які утворюються за даною схемою: B+HNO3(к)→

АH3BO3, NO2

БH3BO3, NO

ВHBO2, HNO2

ГB2O3, NO2, H2O

ДB2O3, NO, H2O

465. Укажіть реакцію, під час якої утворюється метаборат:

А2B + 2NaOH + 2H2O → 2NaBO2 + 3H2

БB2O3 + H2O → 2HBO2

В2H3BO3 → 2H2O + HBO2

Г4H3BO3 + 2NaOH → Na2B4O7 + 7H2O

ДNa2B4O7 + 7H2O → 4H3BO3 + 2NaOH

466. Укажіть реакцію, під час якої утворюється бура:

А4H3BO3 + 2NaOH + 3H2O → Na2B4O7·10H2O

БH3BO3 + NaOH → NaBO2 + 2H2O

ВNa2B4O7 + 7H2O → 4H3ВO3 + 2NaOH

Г2B + 2NaOH + 2H2O → 2NaBO2 + 3H2O

Д2H3BO3 + CaO → Ca(BO2)3 + 3H2O

467. Укажіть реакцію перетворення метаборної кислоти на ортоборну:

А2HBO2 + 2H2O → 2H3BO3

Б2H3BO3 → 2H2O + 2HBO2

В2HBO2 → H2O + B2O3

ГB2O3 + H2O → 2HBO2

ДB2O3 + 3H2O(надл.) → 2H3BO3

468. Укажіть продукти реакції взаємодії бору з натрій гідроксидом:

АNaBO2 + H2

БNa2B4O7 + H2

ВNa3BO3 + H2

ГNaBO2 + H2O

ДNaBO2

469. Укажіть, з якою метою використовують в медицині борну кислоту:

Адезинфікуючий засіб

Бпротиревматичний засіб

Впротипаразитарний засіб

Гзнеболюючий засіб

Дблювотний засіб

470. Укажіть, з якою метою використовують в медицині буру:

Аантисептичний засіб

Бпроносний засіб

Впротиревматичний засіб

Гзаспокійливий засіб

Дзнеболюючий засіб

 

Метали

471. Укажіть, що лежить в основі розподілу елементів на метали та неметали:

Аздатність віддавати електрони

Бкількість електронів на зовнішньому рівні

Вкількість неспарених електронів на зовнішньому рівні

Гвалентність

Дступінь окислення

472. Укажіть, який стандартний електрод використовують для вимірювання електродних потенціалів металів:

Аводневий

Бмідний

Вцинковий

Гсрібний

Дсвинцевий

473. Укажіть правильні твердження, що характерні для металів:

Більшість елементів періодичної системи – це метали

В атомах всіх металів на зовнішньому енергетичному рівні міститься не більше 2-х електронів

В хімічних реакціях для металів характерні відновні властивості

В кожному періоді атом лужного металу має найбільший радіус

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти