ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Релігія як суспільний феномен: сутність і походження релігії, загальна характеристика релігій світу.

Сутність релігії: багатозначність визначень релігії; загальні ознаки релігій.

Концепції релігії. Теологічно-філософські концепції. Психологічні концепції. Соціологічні концепції. Культурологічна концепція.

Виникнення релігії. Соціальні, гносеологічні, онтологічні чинники релігії. Основні теорії походження релігії. Теологічні теорії походження релігії (традиціоналістська теорія, теїстична теорія, концепція вроджених ідей, богословський раціоналізм, споглядальний теїзм), містичні теорії, православно-академічна теорія, наукові теорії походження релігії (політико-державна теорія, євгемеризм, натуралістична (матеріалістична) концепція), міфологічна теорія, анімістична теорія, теорія прамонотеїзму, магічна теорія, психологічна теорія.

Структура релігії: релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійні організації, релігійні відносини.

Головні функції релігії: компенсаційна, терапевтична, світоглядна, регулятивна, комунікативна, інтегративна, дезінтегруюча, ідеологічна, політична і правова, культуроформуюча, легітимуюча.

Класифікація релігій. Багатоваріантність критеріїв типологізації релігій (генеалогічні та морфологічні типізації; за рівнем розвитку, за часом виникнення, за рівнем організації, за державним статусом, за правовим статусом, за формами поширення, за етносоціальними критеріями та ін.).

Загальна характеристика релігій світу. Особливості первісних форм релігії. Національні релігії. Ранні національні (етнічні) релігії. Пізні національні (етно-державні) релігії. Світові релігії. Нетрадиційні релігії та неорелігії. Головні риси національних, світових та нетрадиційних релігій.

 

Розділ ІI. Історичні форми релігії.

 

Тема 1. Первісні вірування.

Магія.

Фетишизм.

Тотемізм.

Анімізм.

Землеробський культ.

Шаманство.

 

Тема 2. Ранні національні релігії.

Давньоєгипетська релігія.

Релігія народів Давнього Межиріччя (месопотамська релігія).

Релігії народів Малої Азії та Східного Середземномор’я (хетська релігія, фригійська релігія, сирійсько-фінікійська релігія, халдейська релігія).

Релігії античного світу. Релігія Стародавньої Греції: історичні умови виникнення, міфологія Давньої Греції, релігійний культ давніх греків. Релігія Стародавнього Риму: релігія давніх римлян, релігія республіканського Риму, релігія Римської імперії.

Давні європейські релігії (релігія давніх германців, релігія давніх кельтів, релігія давніх слов’ян).

Релігії доколумбової Америки (вірування давніх майя, релігія ацтеків, вірування інків).

Релігія Австралії та Океанії (вірування австралійських аборигенів, вірування народів Океанії).

Тема 3. Пізні національні релігії.

Іудаїзм. Історичні умови виникнення та розвитку іудаїзму. Талмуд – священна книга іудаїзму. Філософські та моральні принципи іудаїзму. Іудейські обряди і свята. Напрями, течії в іудаїзмі.

Релігії Індії. Ведична релігія. Брахманізм. Індуїзм. Сикхізм. Джайнізм.

Релігії Китаю. Конфуціанство. Даосизм.

Релігії Японії. Синтоїзм.

Давньоіранські релігії. Мітраїзм і зороастризм.

Тема 4. Світові релігії.

Буддизм.

Соціально-економічні та історичні умови виникнення буддизму. Легенда про Будду. Канонічна буддійська література.

Буддійське віровчення і буддійський культ.

Філософська концепція буддизму. Морально-етичні принципи буддизму.

Напрями, течії буддизму. Тхеравада. Хінаяна. Махаяна. Ваджраяна (тантраяна). Південний і південно-східний буддизм (індобуддизм), далекосхідний буддизм (дао-буддизм), центральноазіатський буддизм. Ламаїзм (тибетський буддизм).

Християнство: витоки, еволюція та характеристика основних напрямків.

Історичні передумови виникнення християнства. Релігійні попередники та філософська підготовка християнства.

Особистість Ісуса Христа. Проблема особи Христа: євангельська, міфологічна та історична концепції. Біографія Ісуса Христа за євангельською традицією.

Утворення християнської церкви. Антична доба розвитку християнства (раннє християнство).

Біблія – священна книга християн. Структура Старого та Нового Завіту.

Утворення сучасних напрямів християнства. Розкол у християнстві. Особ-ливості календаря християнських свят.

Основи християнського віровчення. Символ віри.

Християнський культ. Богослужіння. Вшанування хреста, іконовшанування. Християнські таїнства: хрещення; причастя (євхаристія); миропомазання; сповідь; шлюб, священство (хіротонія, рукопокладення); маслосвяття (єлеосвячення).

Християнські свята. Пасха (Великдень). Дванадесяті свята: Різдво Христове; Хрещення Господнє; Стрітення; вхід Господній в Єрусалим; Вознесіння Гос-поднє; Трійця (П’ятидесятниця); Преображення Господнє; Воздвиження Хреста Господнього; Богородичні свята (Різдво, Введення в храм, Благовіщення, Успіння Пресвятої Богородиці). Храмові свята.

Православ’я. Церкви Вселенського православ’я.

Католицизм. Головні догмати та особливості католицизму.

Протестантизм. Ранній протестантизм. Пізній протестантизм. Тенденції у сучасному протестантизмі.

Іслам.

Формування та поширення ісламу. Діяльність пророка Мухаммеда.

Коран – священна книга мусульман. Віровчення ісламу.

Свята, звичаї та обряди ісламу.

Напрями, течії ісламу. Мусульманські релігійно-політичні рухи.

Іслам в Україні.

Тема 5. Давні вірування та християнство в Україні.

Дохристиянські вірування українського народу. Головні дохристиянські боги.

Початок християнства на українських землях. Хрещення України-Руси.

Митрополія Київська і всієї Русі.

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ).

Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

Тема 6. Нетрадиційні релігії та неорелігійні рухи.

Неохристиянські течії.

Орієнталістські (східні) релігії.

Езотеричні об’єднання.

Неоязичництво.

Синтетичні неорелігії.

Сайєнтологічні рухи.

Демоністичні культи (сатанізм).

Розділ ІII. Релігія та інші вияви духовності. Свобода совісті як загальнолюдська цінність.

 

Тема 1. Вільнодумство в історії духовної культури.

Вільнодумство як вияв духовності. Походження вільнодумства: гносеологічні джерела та соціальні потреби. Закономірності розвитку вільнодумства.

Форми вільнодумства (богоборство, антирелігійний скептицизм, антикле-рикалізм, індиферентизм, нігілізм, атеїзм).

Історичні форми критичного розгляду релігії. Вільнодумство давнього світу. Вільнодумство в епоху Середньовіччя. Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу. Розвиток українського вільнодумства.

 

Тема 2. Свобода совісті як загальнолюдська цінність.

Сутність та умови забезпечення свободи совісті.

Реалізація принципів свободи совісті в Україні.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Назва теми Лекційний модуль Модуль – самостійне опрацювання студентом окремих тем та питань курсу, що не вивчаються аудиторно всього
аудиторні самостійна робота
         
Тема 1. Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання.
Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії.
Тема 3.Ранні форми релігійних вірувань та етнонаціональні релігії.
Тема 4.Світові релігії.
Тема 5.Давні вірування та християнство в Україні - -
Тема 6.Нетрадиційні релігії.
Тема 7.Особливості сучасної релігійної ситуації в Україні. - -
Тема 8.Вільнодумство і його форми. - -
Тема 9.Свобода совісті і толерантність.
Всього годин: 16+2 МК 40+2 КСР
Години для обрахування підсумкової оцінки за формулою: Т І – 30 Т / - 42

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ

Тема: Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання.(2 год.)

  1. Релігієзнавство як наука. Предмет і структура релігієзнавства.
  2. Основні категорії релігієзнавства.
  3. Мета і завдання навчального курсу «Релігієзнавство».

 

Тема: Сутність і соціальна природа релігії.

(2 год.)

1. Сутність релігії: багатозначність визначень релігії; загальні ознаки релігій.

2. Структура релігії.

3. Головні функції релігії.

Тема: Ранні форми релігійних вірувань та етнонаціональні релігії.(4 год.)

1. Особливості первісних форм релігії:

- Магія.

- Фетишизм.

- Тотемізм.

- Анімізм.

- Землеробський культ.

- Шаманство.

2. Етнічні релігії та їх типологія:

- Давньоєгипетська релігія.

- Релігії античного світу (релігії Стародавньої Греції і Стародавнього Риму).

- Іудаїзм: умови виникнення та розвитку; філософські та моральні принци-пи; обряди і свята; течії в іудаїзмі.

- Релігії Індії: ведична релігія, брахманізм, індуїзм, сикхізм, джайнізм.

- Релігії Китаю: конфуціанство, даосизм.

- Релігії Японії: синтоїзм.

 

Тема: Світові релігії: християнство.

(4год.)

1. Виникнення Буддизму.

2. Ключові принципи Буддизму.

3. Основні напрямки Буддизму.(Сам)

1. Історичні передумови та ідейні джерела виникнення християнства.

2. Проблема особистості Ісуса Христа(сам).

3. Біблія – священна книга християн.

4. Утворення християнської церкви. Антична доба розвитку християнства.

5. Утворення сучасних напрямів християнства. Розкол у християнстві.

6. Основи християнського віровчення.

7. Причини виникнення та історія розвитку Ісламу.

8. Основи віровчення і культу.

 

Тема: Нетрадиційні релігії.(2 год.)

1. Загальні особливості нетрадиційних релігій.

1. Неохристиянські течії.

2. Орієнталістські (східні) релігії.

3. Езотеричні об’єднання.

4. Неоязичницво.

Тема:Свобода совісті толерантність. (2 год.)

1. Сутність та умови забезпечення свободи совісті.

2. Реалізація принципів свободи совісті в Україні.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема1: Релігієзнавство як сфера гуманітарного знання (2 год).

1. Методологічні принципи релігієзнавства та методи дослідження в релігієзнавстві.

 

Тема 2. Сутність і соціальна природа релігії.

 

Тема 3 : Ранні форми релігійних вірувань та етнонаціональні релігії (4 год).

1. Релігія народів Давньої Месопотамії.

2. Давні європейські релігії (релігії давніх германців, кельті,

3. Зороастризм.

 

Тема 4. Світові релігії (6 год).

1. Основні напрямки Буддизму.

2. Проблема особистості Ісуса Христа.

3. Християнський культ: богослужіння, християнські таїнства і свята.

4. Православ’я. Церкви Вселенського православ’я.

5. Католицизм. Головні догмати та особливості католицизму.

6. Ранній і пізній протестантизм. Тенденції у сучасному протестантизмі.

7. Священне писання ісламу: Коран та Сунна.

8. Свята, звичаї та обряди ісламу.

 

Тема 5. Давні вірування та християнство в Україні (6 год)

1. Дохристиянські вірування українського народу. Головні дохристиянські боги.

2. Початок християнства на українських землях. Хрещення України-Русі.

3. Митрополія Київська і всієї Русі.

Тема 6. Нетрадиційні релігії (4 год).

1. Синтетичні релігії.

2. Сайєнтологічні рухи.

3. Демоністичні культи.

Тема 7. Особливості сучасної релігійної ситуації в Україні (8 год).

1. Українська православна церква.

2. Українська автокефальна православна церква.

3. Українська греко-католицька церква.

4. Римо-католицька церква в Україні.

5. Протестантизм в Україні.

6. Іслам в Україні.

7. Буддизм в Україні.

8. Нетрадиційні релігії в Україні.

Тема 8. Вільнодумство і його форми (4 год).

1. Вільнодумство як вияв духовності. Походження та закономірності роз-витку вільнодумства.

2. Вільнодумство давнього світу та доби Середньовіччя.

3. Вільнодумство епохи Відродження та Нового часу.

4. Розвиток українського вільнодумства.

5. Форми вільнодумства.

 

Тема 9. Свобода совісті і толерантність (2 год).

1. Свобода совісті як загальнолюдська цінність.

Література до питань, винесених на самостійне опрацювання:

§ Лубський В. І., Теремко В. I., Лубська М. В. Релігієзнавство. – К., 2005.

§ Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій. – К., 2004.

§ Черній А. М. Релігієзнавство. – К., 2003.

§ Академічне релігієзнавство / За ред. А. Колодного. – К., 2000.

§ Андрусишин Б. Церква в Українській Державі 1917– 1920 рр. / Доба Дирек-торії УНР. – К., 1997.

§ Буддизм: Словарь. – М., 1983.

§ Васильев Л. С. История религий Востока. – М., 1988.

§ Грушевський М. С. З історії релігійної думки в Україні. – К., 1992.

§ Грушевський М. С. Духовна Україна / Збірка творів. – К., 1994.

§ Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

§ Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. – К., 1993.

§ Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р. // Закони України. – К., 1996. – Т. 1.

§ Історія релігії в Україні / За ред. А. М. Колодного. – К., 1999.

§ Ислам: краткий справочник. – М., 1986.

§ Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.

§ Коротовцев М. А. Религия Древнего Египта. – М., 1976.

§ Крывелев И. А. История религий. Очерки в двух томах. – М., 1988.

§ Массэ А. Ислам: Очерк истории. – М., 1982.

§ Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

§ Огієнко І. Українська церква. – К., 1993.

§ Пащенко В.О. Свобода совісті в Україні: Міфи і факти 20–30-х рр. – К., 1994.

§ Релігієзнавство / За ред. С. А. Бублика. – К., 1999.

§ Релігієзнавчий словник / Під ред. А. Колодного, Б. Лобовика. – К., 1996.

§ Токарев С. А. Религии в истории народов мира. – М., 1976.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції, самостійна робота.

 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

§ Оцінювання активності і знань студентів під час лекційних занять (поточне оцінювання – термінологічний диктант).

§ Оцінювання знання студентами модулів за видами робіт (лекцій, питань самостійного опрацювання) при проведенні модульної контрольної роботи.

§ Зарахування обов’язкового якісного конспектування питань самостійного опрацювання.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Усі види навчальної діяльності студентів із засвоєння модулів оцінюються за чотирибальною шкалою.

 

Критерії оцінювання знань

 

При оцінці знань студентів враховується:

§ застосування системного підходу: вміння бачити місце питання, що розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому;

§ правильність та повнота розкриття питання, вміння чітко, логічно, систематизовано викласти матеріал;

§ рівень осмислення навчального матеріалу, повнота розкриття змісту понять, характеру закономірних зв’язків та залежностей між явищами, які вони відображають, точність застосування наукових термінів;

§ рівень виявлення аналітичних вмінь, умінь обґрунтувати основні положення викладеного матеріалу, демонструючи навички наукового узагальнення проблеми та вміння зробити достатньо мотивовані висновки;

§ вільне володіння матеріалом – мається на увазі як вміння зробити його повний або концентрований виклад так і вміння використовувати матеріал у новій навчальній ситуації, знання основних концепцій проблеми, яка розглядається, вміння мотивовано викласти власну точку зору;

§ вміння бачити прикладний аспект (практичне застосування) знань, що висвітлюються;

§ використання додаткової літератури;

§ культура мовлення.

 

Оцінка „Відмінно” (5) ставиться, якщо у відповіді:

- зазначено і простежується розуміння місця питання, що розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому;

- правильно і повно розкрито зміст матеріалу в обсязі програми, відповідь має чіткий, логічний та послідовний характер;

- повністю розкрито зміст понять, точно використано наукові терміни;

- відповідь насичена глибокими та розгорнутими судженнями;

- зроблено аргументовані висновки;

- студент демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання;

- у відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки.

 

Оцінка „Добре” (4) ставиться, якщо у відповіді:

– зазначено і простежується розуміння місця питання, що розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому;

– майже повно розкрито основний зміст матеріалу, відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності викладу;

– надано правильне визначення понять і чітко використано наукові терміни;

– недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база, недостатньо мотивовані висновки;

– студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій навчальній ситуації;

– у відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки.

 

Оцінка „Задовільно” (3) ставиться, якщо у відповіді:

- зміст навчального матеріалу викладено неповно, фрагментарно, відповідь має недостатньо стійкий (студент відповідав невпевнено) та послідовний характер;

- допущено певні помилки й неточності у використанні наукової термінології та визначенні понять;

- відповідь має формальний та переважно репродуктивний характер, висновки не аргументовані та не охоплюють всього змісту викладеного матеріалу;

- у новій навчальній ситуації студент використовує лише окремі знання вивченого матеріалу;

- у відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки.

 

Оцінка „Незадовільно” (2) ставиться, якщо у відповіді:

- студент неспроможний відтворити зміст навчального матеріалу у певній послідовності, у відповіді окремі фрагменти знань перемежовуються з розрізненими фактами та загальними фразами;

- допущено грубі помилки при визначенні понять та використанні термінології;

- викладений матеріал не узагальнено, висновки не сформульовано;

- у відповіді наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки.

Після опрацювання навчального матеріалу кожного модуля здійснюється модульний контроль. За відсутності студента на контрольному заході з неповажної причини у відомість проставляється 2 бали (матеріал не опановано).

Підсумковий контроль (залік) – це комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни без участі студента на підставі результатів усіх модульних контролів за середньозваженим балом.

Визначення середньозваженого бала обраховується за формулою:

 

(Б І хТ І)+ (Б ІІ хТ ІІ)

СБ = ------------------------------------------------

ТІ + ТІІ

де:

Б І – бал за 1-й модуль за чотирибальною шкалою;

Б ІІ – бал за 2-й модуль за чотирибальною шкалою;

ТІ – час на засвоєння 1-го модуля (аудиторні години та години самостійної роботи) – 25 г.;

ТІІ – час на засвоєння 2-го модуля (години самостійної роботи) – 47 г.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти