ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 4.1. Excel в інженерних розрахунках

Використання табличного процесору. Microsoft Excel в інженерних розрахунках. Типи даних. Кнопки швидкого форматування. Копіювання та авто заповнення. Створення текстового документу. Використання імен комірок та імен інтервалів

 

Лабораторна робота №8.

Використання формул та функцій для визначення норм часу на ремонт автомобілів

ТЕМА 4.2. Техніко-економічні розрахунки для ремонту автомобілів.

Використання списків у текстових документах. Організація інженерних обчислень. Введення і форматування технічних даних в Excel. Імпорт та експорт об’єктів в Excel. Побудова графіків за технічними параметрами автомобілів. Графіка (управління графічними об’єктами). Статистичний аналіз даних, моделювання і прогноз. Математичні і статистичні функції. Діаграми. Створення та редагування засобу “Карта даних ”. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників. Засобі друкування та створення звітів.

 

Лабораторна робота №9.

Використання формул та функцій для визначення норм часу на ремонт автомобілів

 

3. Перелік лабораторних і практичних робіт за програмою дисципліни „Обчислювальна техніка та програмування ”

Лабораторні роботи:

Лабораторна робота. №1.

Вивчення будови ПК. Особливості зміни конфігурації ПК.

 

Лабораторна робота. №2.

Налаштування мережного адаптера та комунікаційного обладнання мережних технологій.

 

Лабораторна робота №3.

Виконання робочого креслення прямозубого циліндричного колеса. Зображення одноступінчатої циліндрової зубчатої передачі 2D.

 

Лабораторна робота №4.

Робоче креслення прямозубого циліндричного колеса 3D.

 

Лабораторна робота№5.

Виконання умовних позначень складових плану розташування дільниць АТП.

 

Лабораторна робота. №6.

Застосування редактору формул для оформлення технічного розділу КП і ДП

 

Лабораторна робота. №7.

Побудова таблиці „Трудомісткість технічних дій поточного ремонту автомобілів ”

 

Лабораторна робота №8.

Використання формул та функцій для визначення норм часу на ремонт автомобілів

 

Лабораторна робота №9.

Використання формул та функцій для визначення норм часу на ремонт автомобілів


Курсове проектування

Не передбачено навчальним планом з дисципліни „Обчислювальна техніка та програмування ”

Завдання контрольної роботи .

Теоретичні запитання контрольної роботи

 

Варіант 1

1. 3D моделювання засобами Компас-графік

2. Навести класифікацію комп'ютерів.

3. Що таке Робочий стіл в ОС Windows?

 

Варіант 2

1. Охарактеризувати сучасний стан ринку IBM-сумісних комп'ютерів.

2. Охарактеризувати засоби пошуку несправностей та ремонту ПК.

3. Які компоненти комп’ютера відносяться до апаратної частини?

 

Варіант 3

1. Що таке системна плата и як її замінити?

2. Які різновиди шин вводу/виводу Ви знаєте?

3. Що таке програмне забезпечення, наведіть класифікацію?

 

Варіант 4

1. Що таке слоти розширення?

2. Що відноситься до системних ресурсів?

3. В чому полягає основна проблема сучасних систем автоматичного перекладу?

 

Варіант 5

1. Як вирішуються конфлікти системних ресурсів?

2. Які параметри процесорів Вам відомі?

3. Якими базовими типами даних оперує комп’ютер?

 

Варіант 6

1. Охарактеризуйте процесори фірми INTEL.

2. Що таке сопроцесор?

3. Для чого призначений текстовий редактор Word?

 

Варіант 7

1. Що таке BIOS?

2. Що означають аварійні сигнали, що видаються AMI BIOS при завантаженні?

3. Яку систему являє собою інтерфейс користувача текстового редактора Word?,

 

Варіант 8

1. Що означають аварійні звукові сигнали, що видаються Award BIOS при завантаженні системи?

2. Яка логічна організація пам'яті?

3. Параметри відео карт

 

Варіант 9

1. Як організована фізична пам'ять?

2. В чому відмінність динамічної та статичної пам'яті?

3. Що являють собою пункти Головного меню текстового редактора Word?

 

Варіант 10

1. Навести типи динамічної пам'яті.

2. Як працює 3D-RAM - "тривимірна" пам'ять?

3. Для чого призначений пункт ”Таблиця” Головного меню текстового редактора Word?

 

Варіант 11

1. Як виконується регенерація динамічної пам'яті. Тестування пам'яті.

2. Які проблеми трапляються з блоками живлення і як їх вирішити? Діагностика несправностей блоків живлення.

3. Які дані можна внести у комірку Microsoft Excel?

 

Варіант 12

1. Несправності приладів вводу/виводу.

2. Навести характеристики моніторів (розмір екрану, розрізнюючи спроможність, типи розгорток, енергоспоживання та безпека)?

3. Зі скількох стандартних кроків складається робота майстра діаграм Microsoft Excel?

 

Варіант 13

1. Як кольорові монітори відтворюють кольори?

2. Як влаштований кольоровий монітор? Що означає розрізнюючи спроможність монітору?

3. Що таке база даних в Microsoft Access?

 

Варіант 14

1. Які стандарти відеоадаптерів Вам відомі?

2. Навіщо потрібна відео пам’ять? Що це таке?

3. Як називають мережі, які утворені при з’єднанні комп’ютерів між собою?

Варіант 15

1. Навести типи відео пам’яті.

2. Яке призначення комунікаційних портів і приладів?

3. Як називається комп’ютер, який виконує функції управління основними процесами мережі, опишіть його архітектуру.

 

Варіант 16

1. Що відноситься до компоненти локальної мережі?

2. Що таке звукові картки?

3. Яка перевага електронної пошти, її можливості.

 

Варіант 17

1. Основні поняття, підключення, характеристики звукових карток.

2. Контролери і накопичувачі на жорстких дисках.

3. Які можливість існують для підключення до мережі INTERNET?

 

Варіант 18

1. Як працює жорсткий диск?

2. Дайте класифікацію файлових систем.

3. Що таке Web-сторінка, які засоби її побудови існують?

 

Варіант 19

1. Накопичувачі на компакт-дисках.

2. В чому полягає модернізація комп'ютерів?

3. Навести класифікацію комп'ютерів.

 

Варіант 20

1. Охарактеризуйте захисні прилади в ланцюгах живлення (подавники, обмежувачі, стабілізатори, блоки аварійного живлення).

2. Що таке системна плата и як її замінити?

3. Що таке слоти розширення?

 

 

Варіант 21

1. Навіщо потрібне і як виконується резервування даних?

2. Які діагностичні програми існують і навіщо вони потрібні?

3. Якими базовими типами даних оперує комп’ютер?

 

Варіант 22

1. Порти вводу – виводу.

2. Пристрій маніпулятора типа “миша”. Текстовий і графічний курсор “миші”.

3. Охарактеризуйте процесори фірми INTEL.

 

Варіант 23

1. Резидентні програми.

2. Структура резидентних програм.

3. Що означають аварійні сигнали, що видаються AMI BIOS при завантаженні?

 

Варіант 24

1. Панель задач.

2. Захищений режим ОС, його особливості.

3. Параметри відео карт

 

Варіант 25

1. Програмування тривимірної графіки.

2. Динамічні структури даних. Стек, черга, список.

3. Як організована фізична пам'ять?

 

Варіант 26

1. Файлові системи. Файлова система NTFS.

2. Структура файлової системи FAT16, FAT32.

3. Як працює 3D-RAM - "тривимірна" пам'ять?

 

Варіант 27

1. Семирівнева архітектура мереж.

2. Мережі передачі даних . Протокол TCP/IP.

3. Як виконується регенерація динамічної пам'яті. Тестування пам'яті.

 

Варіант 28

1. Протокол IPX, SPX. Структура.

2. Драйвер пристрою. Символьні і блокові пристрої.

3. Яке призначення комунікаційних портів і приладів?

 

Варіант 29

1. Структура драйвера пристрою.

2. Вірусологія. Структура вірусів.

3. Що таке база даних в Microsoft Access?

Варіант 30

1. Програми пошуку вірусів.

2. Розробка програм тестування пристроїв.

3. Що таке BIOS?

 

Варіант 31

1. Призначення та механізм дії блоку структури - монітори (monitors).

2. Призначення команд MS-DOS та їх структура?

3. Дати поняття підпрограма та функція.


 

 

Методичні вказівки до змісту, обсягу та виконання завдань контрольної роботи.

Студенти заочного відділення виконують одну контрольну роботу, яка включає три теоретичні і практичне питання..

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Зміст контрольної роботи визначається за списком варіантів. Номер варіанта вибирається за списком по академічному журнали групи.

У таблиці для кожного варіанту призначається три теоретичні питання. Відповіді на питання необхідно відобразити у контрольній роботи. На кожне запитання зараховується відповідь яка за своїм змістом і обсягом відповідає вимогам. Обсяг кожного запитання складає 3-4 аркуші формату А4.

 

Таблиця ВИБОРУ параметрів для виконання практичного завдання

Вар. m z Dв

Інструкції до разрахунку

Побудова зображень прямозубих циліндричних коліс

В результаті розрахунку зубчатої передачі зазвичай визначаються наступні параметри її коліс: модуль m, число зубів z і діаметр валу Dв. Вказані параметри дають можливість підрахувати параметри зубів зубчатих вінців. Розміри решти конструктивних елементів зубчатих коліс можуть бути визначені на підставі співвідношень, встановлених практикою розрахунку і конструювання зубчатих коліс. Правила виконання зображень зубчатих коліс встановлюються ГОСТ 2.402—68.

Наприклад, потрібно побудувати зображення циліндрового зубчатого колеса з прямими зубами.

Нижче наводиться приклад побудови зображень такого колеса, виконаного із сталі і закріплюваного на валу за допомогою призматичної шпонки.

За початкові дані прийняті: модуль m = 8 мм; число зубів z = 30; діаметр валу Dв = 36 мм.

Спочатку підраховують:

ділильний діаметр d = m · z = 8 · 30 = 240 мм

діаметр вершин зубів da m (z + 2) = 8 (30 + 2) = 256 мм

діаметр западин df = m (z – 2,5) = 8 (30 – 2,5) = 220 мм.

Для побудови вигляду зліва (рис. 1, а) проводяться три концентричні кола: da = 256 мм, d = 240 мм і df = 220 мм.

За допомогою ліній зв'язку, відмічених стрілками (рис. 1, а), визначаються межі зуба на фронтальному розрізі колеса.

На підставі співвідношень, визначаються розміри, по яких виконуються елементи колеса на його зображеннях.

Ширина зубчатого вінця b = 6m = 6 · 8 = 48 мм.

Товщина обода зубчатого вінця d1 = 2,5 · m = 2,5 · 8 = 20 мм.

Товщина диска d2 = 3 · m = 3 · 8 = 24 мм.

Діаметр маточини колеса D = 1,6 · Dв = 1,6 · 36 = 52 мм.

Визначаються діаметри:

Dк = df – 2d = 220 – 2 · 20 = 180 мм

D' = 0,5(Dк + D) = 0,5(180 + 52) = 116 мм

а також діаметр

 

Рис. 1

ТАБЛИЦЯ 1

Орієнтовні співвідношення розмірів зубчатих коліс залежно від модуля m і діаметру валу Dв

Елементи зубчатого колеса Величина елементу
Ширина зубчатого вінця b = (6 … 8) m
Товщина обводу зубчатого вінця d1 = (2,5 … 3) m
Зовнішній діаметр маточини Dст = (1,6 … 1,8) Dв
Товщина диска d2 = (3 … 3,6) m
Діаметр, що визначає розташування отворів в диску D' = 0,5 (Dк + Dст)
Діаметр отворів в диску
Довжина маточини Lст = 1,5 Dв

 

Примітка. Менші значення коефіцієнтів відносяться до коліс, виконаних із сталі, великі – з чавуну.

 

Довжина маточини визначається

Lст = 1,5Dв = 1,5 · 36 = 54 мм.

Розміри паза шпонки визначаються по ГОСТ 8788-68:

bш=10 мм, t1 = 3,3 мм; Dв + t1 = 36 + 3,3 = 39,3 мм.

Після видалення всіх ліній побудови зображення зубчатого колеса обводять відповідними лініями (рис. 1, б): коло вершин зубів – суцільною основною лінією, ділильне коло – штрихпунктирною тонкою.

Кола твірних, відповідних западин, на розрізі обводять суцільною основною лінією. Коло западин на вигляді зліва зубчатого колеса обводиться суцільною тонкою лінією (ГОСТ 2.402-68 допускає це коло на кресленнях не проводити).

 

Список рекомендованої літератури.

 

1. Фигурнов В.Е. IBM PC для пользователей. М.: ИНФРА-М, 1995г.

2. Герхард Франкен, Молявко С. MS-DOS 6.0 ... для пользователя. М.: Бином, 1993, Киев.: Торгово-издательское бюро BHV, 1993г.

3. Б. Уолш, Программирование на бейсике. Пер. с англ. И.В. Емелина - ,М.: Радио и связь, 1988г, 336с.

4. Р. Дженнингс. Windows TM 95 в подлиннике. Пер. с англ. Спб.: BHV – Санкт-Петербург. 1995 – 480с.:ил.

5. Шитин А.Г. "Цифровые вычислительные машины", (элементы, узлы),М.:Энергия,1971г.

6. Майоров С.А., Новиков Г.И. "Структура электронных вычислительных машин", Л.Машиностроение.1979г.

7. Мэдник, Донован "Операционные системы", Финансы и статистика. 1981г.

8. По страницам журнала Компьютерный Мост, Библиотека информационной технологии (БИТ) под ред. Громова Г.Р. Выпуски 1-10, М.: НАУКА. 1990-95г.

9. Microsoft ® MS-DOS ®, © Microsoft Corporation 1981,1983-86 & © Intel Corporation 1980, перевод: (P) ЦЛОМО ПГМК (Белоусов Н.О., Свиридов А.В.), 1989г, 400 с.

10. Ms OFFICE 97 for WINDOWS «Для чайников», BHV – Санкт-Петербург. 1997 – 520с.:ил.

11. Ms. Excel «Для чайников», BHV – Санкт-Петербург. 1996 – 277с.:ил.

12. Microsoft Excel. Курс практической работы с электронными таблицами. М.:ДИАЛОГ МИФИ, 1991 г.


9.Додатки:

Додаток А.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти