ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Торгівля – основна категорія ТР.

Торгівля – ці акт отримання будь-якого бажаного товару з наданням замість чого-небудь.

Торгівля – це обмін продуктами між окремими елементами суспільства, який організований за законами господарської доцільності.

Функції торгівлі:

1.Організаційна – співставлення і порівняння матеріальних і фінансових потоків контрагентів за допомогою ІП (встановлення ціни).

2.Розподільча – забезпечення товарами елементів ринку (створення каналів розподілу).

3.Стабілізуюча – підтримка рівноваги між попитом і пропозицією.

4.Прогнозуюча – надання інформації у виробничу сферу про створення запасів у підсистемі збуту, а також пропозиції щодо виробництва новини.

5.Інтегруюча – поєднання всіх сфер господарювання в єдиний комплекс.

 

Якщо розглядати торгівлю як логістичне завдання, то воно буде складатися з логістичних операцій (ЛО):

a)зміна форми власності на елемент потоку (ЕП);

b)переміщення ЕП у просторі (транспортування);

c)переміщення ЕП у часі (створення запасів).

 

Розподіл праці у світовому масштабі ніколи не був результатом домовленості рівних партнерів, обмін облаштовувався поступово, як ланцюг залежностей, що визначався попередніми діями. Нерівний обмін – творець нерівності у світі, і навпаки: нерівність світу, що наполегливо створював обмін – є древніми реаліями.

Торгівля поділяється на види:

ü Оптову (гуртову) – продаж відносно крупних партій товару.

ü Роздрібну - продаж зменшених партій товару, що відрізняються від стандартних розміром або кількістю.

Для торгівлі характерна категорія “іммобілізація” коштів у запасах – це та сума доходу, яка могла б отримати система, якщо б кошти, що “заморожені” у запасах знаходились у господарському обігу.

Кожний вид торгівлі має свої позитивні і негативні сторони, щодо тримання доходу, зобразимо це схематично (мал. 2.1).

Для ситуації: інтервал часу, що досліджується визначено; підприємець торгує товаром “А” на ринку 2 у роздріб; закупки здійснює на ринку 1; йому пропонують здійснити для фірми “Х” оптові поставки товару “А”.

Мал. 2.1 Схема розподілу витрат


Ц1 – ціна товару “А” при закупці оптом для торгівлі в роздріб;

Ц2 – ціна товару “А” при закупці оптом для торгівлі оптом (партія товару більша тому Ц2 < Ц1);

Ц3 – ціна товару “А” в роздріб;

Ц4 – ціна товару при торгівлі оптом (Ц3 > Ц4)

В1 – витрати на ЛО: “навантаження – розвантаження ”, транспортування; витрати на відрядження;

В2 – витрати на ЛО при торгівлі в роздріб: зберігання, транспортування до місця продажу; заробітна платня продавця;

В3 – непередбачені витрати.

 

Доцільність переходу від роздрібної до гуртової торгівлі можна порівнявши праву і ліву частини виразу, тобто співставити доходи, якщо буде більша права частина, то варто переходити на оптову торгівлю. Представимо це формулою:

де: n, m – кількість товару, що закуповується при гуртовій і роздрібній торгівлях;

К – кількість поїздок за товаром за період.

 

Мета, яку переслідує суб’єкт господарської діяльності при переході від роздрібної торгівлі до оптової:

1)збільшення доходу за період;

2)зменшення витрат на складські та торгівельні ЛО;

3)отримання іммобілізаційного доходу;

4)диференціація діяльності.

 

Етапи життєвого циклу ТР.

 

Ринок характеризується параметрами (коньюктура ринку): співвідношення пропозиції і попиту, динамікою цін, діловою активністю, відсотками по кредитам і депозитам, курсами цінних паперів.

Динаміку розвитку системи ТР можуть задавати інвестиції в інфраструктуру.

Державними органами влади (правова система) повинні створювати умови для залучення інвестицій наприклад, створення вільної економічної зони.

Оцінити розвиток ІТР за певний проміжок часу (після проведення економіко-організаційних заходів) можна за коефіцієнтами: оснащеності основними фондами (Кф) та зайнятості (Кз):

де: Ф1; Ф2 – вартість основних фондів ІТР до і після проведення заходів;

З1; З2 – кількість працюючих, що зайняті у структурі ТР до і після проведення заходів.

Ступінь розвитку ІТР визначається за коефіцієнтами розвитку:

де: Фс, Фіфр – вартість основних фондів всієї системи та інфраструктури.

Зс, Зіфр – кількість працюючих у всій системі та інфраструктурі.

 

Кожна система ТР і її інфраструктура може мати п’ять етапів свого розвитку (мал. 2.2)

Мал. 2.2 Етапи життєвого циклу системи ТР

I-V – етапи: зародження, розвитку, стагнації, спаду активності, гіпотетичного росту.

 

Поштовхом до етапу гіпотетичного росту можуть бути дії:

1.Якісна зміна елемента МП (торгівля новим видом товару).

2.Якісна зміна елемента системи ТР: прихід на ринок нового гравця, що має значні фінансові можливості.

3.Надходження інвестицій в ІТР.

4.Організаційні, наприклад: відкриття митниці з прискореним проходженням митного контролю; утворення нового виду торгівлі.

 

За оцінками експертів у країнах з перехідною економікою приватний сектор здійснює приблизно 5% інвестицій у ІТР, у розвинутих країнах – 20%.

Довготривалість етапів генезису залежить від місце розташування ТР, ролі ТР в економічних процесах регіону, політичних і економічних рішень правової системи, історичних традицій.

 

 

Основні ознака вільного ринку:

1.Наявність необмеженої кількості учасників конкуренції, абсолютно вільний доступ на ринок.

2.Абсолютна мобільність всіх потоків.

3.Надання кожному із учасників ринку певного обсягу ринкової інформації.

4.Неможливість тиску на конкурента під час прийняття ним рішення.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти