ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3: ІТР: сутність, склад, проблеми.

План лекції:

Сутність та склад інфраструктури.

Системний підхід у вивченні ІТР.

Сучасні проблеми та напрямки розвитку ІТР.

Сутність та склад інфраструктури.

Infrastructure (лат. infra – під, нижче, structure – будова).

Уперше термін інфраструктура (ІФР) ввів у економічну літературу в 1961 році у статті “Теорія великого ривка” (журнал “Економічний розвиток Латинської Америки”) Розенштейн-Родан. Він розумів терміном умови оточуючого середовища, які необхідні приватній промисловості для першого ривка.

ІФР є обов’язковим компонентом будь-якої економічної системи. У вітчизняній економічній літературі (70-80рр) ІФР розглядали як комплекс галузей соціального призначення, тобто сукупність інженерно-технічних споруд і об’єктів, що забезпечують життєдіяльність на певній території.

Як показує світовий досвід, у країнах, які формують систему ринкових відносин першопочатково необхідно направляти інвестиції в ІФР, що буде сприяти зростанню національного доходу, який, в свою чергу, повинен сприяти росту інвестицій. В економічно розвинутих країнах ринок самостійно регулює напрямок і обсяг інвестицій.

Інфраструктура – сукупність видів діяльності, які забезпечують ефективне функціонування економічних об’єктів ринку.

Товарний ринок – система суб’єктів економіки, що формують свої відносини з метою раціонального оберту товарів з комплексом послуг, які доповнюють і супроводжують ці відносини.

Зобразимо ІТР схемою (мал. 3.1)

Внутрішня будова ТР – це набір елементів, які здійснюють логістичну операцію “купівля-продаж реального товару”. Зовнішнє оточення ТР утворює ІТР.

Інфраструктура товарного ринку –це елементизовнішнього оточення ТР як системи, які впливають на параметри матеріального потоку, що надходить в систему і залишає її.

Мал. 3.1 Схема системи ТР і його ІФР

1 – Товарні біржі

2 – Торгові будинки

3 – Торгово-промислові палати

4 – Установи гуртової торгівлі

5 – Установи роздрібної торгівлі

6 – Ярмарки, виставки, аукціони, тендери

7 – Фондові біржі

8 – Валютні біржі

9 – Центри зайнятості

10 – Природо-охоронні організації

11 – Шляхи, комунікації, склади

12 – Правова система (державні установи)

13 – Юридичні фірми

14 – Аудиторські фірми

15 – Податкова система

16 – Транспорт

17 – Комунікаційна система

18 – Рекламні акції, консалтингові фірми

19 – Митна система

20 – Банківсько-кредитна система

21 – Перший власник товару

22 – Другий власник товару

23 – “n” власник товару

24 – Перший споживач товару

25 – Другий власник товару

26 – “m” споживач товару

МПn, МПm – матеріальний потік, що належить n-власнику і m-споживачу

Системний підхід у вивченні ІТР.

Системний підхід дозволяє усвідомити структурну умісність об’єкта, що вивчається, і виявити фактори, які впливають на його характеристики.

Система ТР відокремлена за ознакою – реального продажу товарів, і елементи його структура обов’язково повинні здійснювати ЛО “купівля-продаж” товарів, що надходять від власників і споживаються на виході системи.

Система є відкритою – має вихід і вхід. Генеруючим потоком у системи, який задає параметри ІП, ФП, слід вважати МП.

Вхідний МП – складний потік, що утворений простими потоками: МП,…МПn.

Вихідний МП' – це МП, елементи якого отримали додаткову вартість за рахунок приєднання до ціни елемента вихідного потоку надбавок за виконання ЛО та прибутку тих, хто його обслуговував.

Елементи ТР присвоюють або допомагають присвоїти право власності на ЕП (потоки) споживачам (позиції 24-26, мал.. 3.1).

Виробники, як учасники даного системного підходу, можуть належати і до постачальників, і до споживачів або до двох сторін одночасно. У залежності від того, між якими елементами створення даного продукту знаходиться ТР, що розглядається, ЕП може бути:

1.Сировиною – це продукція природного походження, що виділена людиною з навколишнього середовища з метою подальшого виробничого використання, наприклад: руда, пісок,…

2.Матеріалом – це сировина, що пройшла попередню стадію переробки, наприклад: листове залізо, скло,…

3.Напівфабрикатом – це матеріал, що не пройшов одного або двох заключних етапів переробки.

4.Комплектуючим виробом. Він відрізняється від напівфабриката тим, що призначений виключно для технологічної операції (ТО) – складання.

 

На схемі (мал. 3.1) можна виділити два види ІП, що надходять від елементів ІФР:

ü Управляючі, такі, що “нав’язуються” елементам ТР через систему державних інститутів (позиції 10, 12, 15, 19).

ü Обслуговуючі – це потоки, які надаються за кошти, наприклад позиції 13, 14, 17, 18.

 

ІП можуть утворювати запаси, до яких слід віднести:

ü Набір економічних законів.

ü Традиції даного ТР.

ü Правила і норми поведінки учасників системи (адміністрування, риси поведінки людини, що належать до різних народів і груп).

 

Елементи правової системи (обласні, місцеві держадміністрації, кабінет міністрів,парламент) для даного ТР можуть виконувати функції:

1.Комплексне врахування всіх факторів, що визначають розвиток ТР і його ІФР.

2.Розробка програми розвитку ТР, тобто визначення структури ТР, ІФР та їх територіальне розміщення.

3.Визначення обсягів інвестицій і залучення капіталу.

4.Ініціативно-регулююча і стимулююча при формуванні ІТР.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти