ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання та методичні рекомендації до практичних занять

Згідно з навчальним планом, формою організації навчального процесу при вивченні дисципліни «Податкове рахівництво» є практичні заняття. Практичні заняття забезпечують закріплення та систематизацію програмного матеріалу, в тому числі теоретичних знань студентів та набуття ними необхідних практичних навичок.

Система контролю рівня засвоєння програмного матеріалу під час проведення практичних занять складається з двох етапів:

1. Перевірка рівня теоретичної підготовки магістрів.

2. Перевірка практичної підготовки магістрів.

Перший етап передбачає контроль самостійного вивчення магістрами програмного матеріалу. Він здійснюється шляхом усного опитування та у письмовій формі і включає теоретичні та проблемні питання.

На другому етапі студенти виконують ситуаційні завдання.

Об’єктом контролю роботи магістрів на практичному занятті є:

· Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

· Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

· Уміння поєднувати теорію з практикою.

· Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації.

 

МОДУЛЬ 1/ МЕТОДОЛОГІЯ ПОДАТКОВОГО РАХІВНИЦТВА

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади податкового рахівництва та податкові розрахунки непрямих податків

Практичне заняття № 1

Тема 2. Податкові розрахунки з податку на додану вартість

План заняття

1. Порядок визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість.

2. Порядок складання податкової накладної.

3. Структура, порядок заповнення і ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

4. Структура, порядок заповнення і ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

5. Порядок складання податкової декларації з податку на додану вартість на основі даних податкового обліку, додатків до неї.

6. Дослідження взаємозв’язку декларації з податку на додану вартість і реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Навчальні цілі

Засвоєння знань з проведення податкових розрахунків податку на додану вартість з урахуванням особливостей різних галузей економіки.

 

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: мультимедійне обладнання, калькулятор.

 

Завдання

 

Ситуаційне завдання.Порядок заповнення податкових накладних з урахуванням особливостей різних галузей економіки за різних економічних ситуацій наведемо на прикладі завдань (1-8).

 

Завдання 1.

ПАТ «Інтелект» (платник ПДВ) 11 травня 2012 року відвантажило покупцю ТОВ «Азбука» (платник ПДВ) книжкову продукцію вітчизняного виробництва за договором постачання від 25.04.2012 р. № 102 на суму 25 тис. грн. без ПДВ. Розрахувати і відобразити податок на додану вартість у податковій накладній при пільговому постачанні, заповнити її.

 

Завдання 2.

ТОВ «Стиль» (платник ПДВ) отримало від ТОВ «Фабрика солодощів» (платник ПДВ) замовлення на розробку дизайну упаковки для кондитерської продукції. Загальна вартість послуги – 7 200 грн. (у т.ч. ПДВ – 1 200 грн.), договір надання послуги був укладений 4 травня 2012 року за № 122. 7 травня 2012 року замовник послуг перерахував аванс у розмірі 3 600 грн. (у т.ч. ПДВ – 600 грн.). Розрахувати і відобразити податок на додану вартість у податковій накладній у разі надання послуги без кількісного вираження, заповнити її.

 

Завдання 3.

7 травня 2012 року ТОВ «Меломан» реалізував за готівку покупцям (неплатникам ПДВ) товари з асортименту магазину загальною вартістю 84 тис. грн. (у т.ч. ПДВ – 14 тис. грн.). у кінці дня бухгалтер підприємства оформив підсумкову податкову накладну. Розрахувати і відобразити податок на додану вартість у підсумковій податковій накладній, заповнити її.

 

Завдання 4.

ТОВ «Щедра земля»(платник ПДВ) за договором поставки від 29.03.2012 року № 243 отримало 11.04.2012 року від покупця ТОВ «Родинний кошик» (платник ПДВ) 50% передоплати в сумі 12 тис. грн.. із ПДВ. Цим договором передбачено відвантажити покупцю:

- картоплі – 900 кг за ціною 6,00 грн. (у т.ч. ПДВ);

- моркви – 800 кг за ціною 8,40 грн. (у т.ч. ПДВ);

- буряку – 700 кг за ціною 7,20 грн. (у т.ч. ПДВ);

- цибулі – 350 кг за ціною 9,60 грн. (у т.ч. ПДВ);

- часнику – 580 кг за ціною 6,00 грн. (у т.ч. ПДВ);

Розрахувати і відобразити податок на додану вартість у податковій накладній у разі отримання авансу за продукцію, заповнити її.

Завдання 5.

11 квітня 2012 року ТОВ «Техносвіт» (платник ПДВ) відвантажило пов’язаній особі – ТОВ «Ренесанс» (платнику ПДВ) монітор за договірною ціною 1 200 грн. (у т.ч. ПДВ). Іншим покупцям цей товар продають за звичайною ціною – 3 600 грн. (у т.ч. ПДВ). Оскільки продавець реалізовує монітор за ціною, нижче звичайної, то доведеться оформити дві податкові накладні: першу – на договірну вартість товару, а другу – на перевищення звичайної ціни над договірною. Розрахувати і відобразити податок на додану вартість у двох податкових накладних: одну - на договірну вартість товару, а другу – на перевищення звичайної ціни над договірною, заповнити їх.

 

Завдання 6.

ТОВ «АСТРА» - платник ПДВ за договором купівлі-продажу від 3 січня 2012 року № 258 з «STA» (Австрія) поставило 300 своїх виробів (модель М 5) вартістю 50 EUR (курс НБУ на дату ввезення: 1 EUR = 10,3 грн.). Розрахувати і відобразити податок на додану вартість у податковій накладній у разі здійснення експортних операцій, заповнити її.

 

Завдання 7.

Російське підприємство «ЛИК» надало послуги з ремонту обладнання цеху № 2 (верстати СТ 1 і СТ 2) (що розташовано на території України) ТОВ «СТАРТ», вартість робіт - $ 60 000. Курс НБУ на дату першої події (підписання акта): $1 = 8,0 грн. Розрахувати і відобразити податок на додану вартість у податковій накладній у разі надання послуг нерезидентом, заповнити її.

 

Завдання 8.

ТОВ «Олень» надало послуги ТОВ «Борсук» із перевезення вантажу з Києва до Берліна. Вартість послуг – 70 000 грн., ПДВ – 0 грн. (оформлено CMR). Розрахувати і відобразити податок на додану вартість у податковій накладній у разі надання послуги міжнародні перевезення, заповнити її.

Методичні рекомендації до практичного заняття

При вирішенні ситуаційних завдань теми потрібно досить уважно опрацювати всі основні законодавчо-нормативні документи, які представлені в списку рекомендованої літератури після кожної теми.

Відповідь на кожне ситуаційне завдання наведено у збірнику ситуаційних завдань з дисципліни «Податкове рахівництво» 2013 року випуску.

 

Тести

 

1. Платником ПДВ було придбано сировину для виробництва продукції, яка звільнена від оподаткування. Податкову накладну отримано наступного місяця після поставки сировини. Чи виникає право на податковий кредит.

а) так, податкова накладна отримана.

б) ні, податкова накладна отримана несвоєчасно.

в) так, сировина використовується для виробництва продукції, яка звільнена від оподаткування;

г) вірна відповідь відсутня.

2. Чи може при здійсненні бартерних операцій виникнути податкове зобов’язання?

а) так, при першій поставці.

б) так, при зустрічній поставці.

в) не виникає, бо бартер є еквівалентним обміном;

г) всі відповіді вірні.

3. Чи зобов’язане підприємство подавати звітність з податку на додану вартість щомісяця, якщо діяльність має сезонний характер?

а) ні;

б) так;

в) за власним бажанням;

г) має право подавати за сезон.

4. Підприємство придбало матеріали для виробничої діяльності у СПД, який не зареєстрований як платник ПДВ. Яким чином мають відобразитися суми ПДВ, сплаченого в ціні матеріалів?

а) такі суб’єкти взагалі не нараховують ПДВ;

б) сума ПДВ відобразиться у складі витрат;

в) сума ПДВ відобразиться у податковому кредиті;

г) вірна відповідь відсутня.

5. Об’єктом обкладання податком на додану вартість є операції платників з:

а) продажу товарів на митній території України;

б) ввезення товарів на митну територію України;

в) вивезення товарів за межі митної території України;

г) вказане в пунктах а, б, в.

6. Суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як:

а) сума податкових зобов’язань з ПДВ;

б) сума податкового кредиту з ПДВ;

в) різниця між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту з ПДВ;

г) добуток ціни реалізації товару на ставку ПДВ.

7. Кому надається право на виписування податкової накладної:

а) всім суб’єктам господарської діяльності;

б) виключно особам, зареєстрованим як платники податку;

в) платникам єдиного податку;

г) всі відповіді вірні.

8. В який термін виписується податкова накладна:

а) податкова накладна виписується у день виникнення податкових зобов’язань;

б) виписується виключно особам, зареєстрованим як платники податку;

в) виписується у любий термін за бажанням покупця;

г) вірна відповідь відсутня.

 

Рекомендована література

[5, 6, 9, 10, 14, 19, 20, 21]

 

Практичне заняття № 2

 

Тема 3. Податкові розрахунки акцизного податку

План заняття

1. Порядок розрахунку акцизного податку з підакцизних товарів, на які встановлено специфічні ставки акцизного податку.

2. Порядок розрахунку акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно.

3. Порядок розрахунку акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку.

4. Складання декларації акцизного податку за результатами податкового обліку.

Навчальні цілі

Засвоєння знань студентів з проведення податкових розрахунків акцизного податку з урахуванням особливостей застосування його ставок.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: мультимедійне обладнання, калькулятор.

 

Завдання

 

Ситуаційне завдання.Податковим кодексом передбачено окремі випадки, коли замість сплати податкового зобов’язання платник податку (векселедавець) видає векселедержателю (контролюючому органу України за місцезнаходженням платника) податковий вексель.

Розглянути різноманітні технічні три аспекти з векселями.

Аспект 1. Що таке податковий вексель, особливості його видачі, погашення.

Ситуація 1.Використання спирту етилового для виробництва алкогольних напоїв (ст. 225 ПКУ).

Ситуація 2. Використання спирту етилового для виробництва окремих видів продукції (п. 229.1 ст. 229 ПКУ).

Ситуація 3. Використання нафтопродуктів як сировини для виробництва етилену (п.п. 229.2, 229.3 ст. 229 ПКУ).

Ситуація 4. Використання нафтопродуктів як сировини у хімічній промисловості (п.п.229.4, 229.5 ПКУ).

Аспект 2. Придбання податкового векселя, особливості його заповнення, зберігання.

Аспект 3. Бухгалтерський і податковий облік податкових векселів

Ситуація 5.Підприємство сплатило банку за бланк векселя 18 грн., в тому числі ПДВ – 3 грн., і до бюджету державне мито у сумі 1,70 грн. отримано бланк векселя.

Видано податковий вексель на суму 6 000 грн.

Розглянути порядок відображення податкового векселя у бухгалтерському і податковому обліку за різних варіантів.

Варіант 1. Податковий вексель видано згідно зі статтею 225 ПКУ. Зазначену у векселі суму акцизного податку 6 000 грн. повністю сплачено до бюджету не пізніше настання строку платежу за векселем. На дату повної сплати вексель вважається погашеним.

Варіант 2. Податковий вексель видано згідно зі статтею 229 ПКУ. Не пізніше настання строку платежу за векселем виготовлено відповідну продукцію і складено Довідку про цільове використання сприту (чи нафтопродуктів), яку разом з векселем та іншими необхідними документами пред’явлено до органу ДПС України.

Вексель погашено.

 

Методичні рекомендації до практичного заняття

При вирішенні ситуаційних завдань теми потрібно досить уважно опрацювати всі основні законодавчо-нормативні документи, які представлені в списку рекомендованої літератури після кожної теми, а також додаткові - після ситуацій, який наведений у збірнику ситуаційних завдань.

Відповідь на кожне ситуаційне завдання наведено у збірнику ситуаційних завдань з дисципліни «Податкове рахівництво» 2013 року випуску.

 

Tести

1. Назвіть товари, що не відносяться до підакцизних:

а) алкогольні напої, спиртові дистиляти, пиво, вина натуральні;

б) золоті вироби, дорогоцінне каміння, хутряні вироби, вина газовані для консульських установ;

в) скраплений газ, пічне паливо, газойлі;

г) мотоцикли, мопеди, причепи, напівпричепи.

2. При обчисленні бази оподаткування акцизним податком застосовують такі ставки:

а) адвалорні, специфічні;

б) відносні;

в) абсолютні;

г) всі відповіді вірні.

3. Специфічною ставкою податку є:

а) ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування;

б) ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування;

в) ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування;

г) немає правильної відповіді.

4. Адвалорною ставкою податку є:

а) ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування;

б) ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється у кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування;

в) ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці виміру бази оподаткування;

г) немає правильної відповіді.

5. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів на митну територію України є:

а) дата подання митної декларації для митного оформлення;

б) дата нарахування податкового зобов’язання митним органом;

в) дата їх відвантаження виробником замовнику;

г) вірні відповіді а), б).

6. При обчисленні акцизного податку із застосуванням специфічних ставок використовують таку формулу:

а) Са = Н х А;

б) Са = Н х А х Кв;

в) СаА = В х А;

г) В = (МРЦ - ПДВ) х К.

7. При обчисленні акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок використовують таку формулу:

а) Са = Н х А;

б) Са = Н х А х Кв;

в) СаА = В х А;

г) В = (МРЦ - ПДВ) х К.

8. При обчисленні акцизного податку в іноземній валюті із застосуванням специфічних ставок використовують таку формулу:

а) Са = Н х А;

б) Са = Н х А х Кв;

в) СаА = В х А;

г) В = (МРЦ - ПДВ) х К.

9. При обчисленні акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок вартість товарів розраховують за такою формулою:

а) Са = Н х А;

б) Са = Н х А х Кв;

в) СаА = В х А;

г) В = (МРЦ - ПДВ) х К.

10. При обчисленні акцизного податку із застосуванням специфічних і адвалорних ставок одночасно використовують таку формулу:

а) Са = Н х А;

б) Са = Н х А х Кв;

в) СаА = В х А;

г) ПЗ = СаА + Са.

 

Рекомендована література

[5, 15, 22, 23, 35]

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти