ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік питань до модульної контрольної роботи

1. Податкове рахівництво та його реалізація. Класичні школи рахівництва: італійська. Російська та українська школи рахівництва.

2. Види обліку. Взаємозв’язок та відмінності між бухгалтерським та податковим обліком. Організація податкового обліку на підприємстві.

3. Етапи проведення розрахунків з ПДВ.

4. Порядок складання податкової накладної.

5. Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

6. Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

7. Порядок складання податкової звітності і обов’язкових додатків до неї.

8. Взаємозв’язок декларації з ПДВ і реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

9. Етапи проведення розрахунку акцизного податку. Маркування підакцизних товарів.

10. Порядок придбання та облік марок акцизного податку.

11. Методика обчислення акцизного податку. Порядок визначення бази оподаткування. Особливості застосування ставок акцизного податку.

12. Порядок відображення акцизного податку у податковій звітності. Взаємозв’язок звітності з акцизного податку з обов’язковими додатками до неї.

13. Структура податкової звітності та порядок складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства з обов’язковими додатками до неї.

14. Порядок відображення доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування при заповненні податкової декларації.

15. Порядок відображення витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування при заповненні податкової декларації.

16. Порядок розрахунку об’єкта оподаткування від усіх видів діяльності.

17. Порядок розрахунку і відображення постійних й тимчасових податкових різниць. Врегулювання податкових різниць.

18. Порядок розрахунку амортизаційних відрахувань. Методи нарахування амортизації.

19. Визначення бази оподаткування і методика нарахування податку на доходи фізичних осіб.

20. Порядок заповнення і подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ). Порядок проведення коригувань

21. Склад, структура і порядок заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, обов’язкових додатків до неї.

22. Порядок ведення Книг обліку доходів і витрат податковими агентами і платниками податків - суб’єктами малого підприємництва на загальній системі оподаткування.

23. Порядок обчислення земельного податку. Методика розрахунку і індексація нормативної грошової оцінки земель.

24. Особливості встановлення ставок земельного податку. Порядок застосування пільгового оподаткування: фізичні і юридичні особи. Розрахунок орендної плати.

25. Відображення земельного податку у податковій декларації з плати за землю. Порядок її заповнення та додатків до неї. Особливості обчислення плати за землю юридичними і фізичними особами.

26. Характеристика груп платників єдиного податку. Ставки єдиного податку. Порядок нарахування і строки сплати єдиного податку.

27. Організація податкового обліку у суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування. Порядок ведення Книги обліку доходів для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої та п’ятої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

28. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої та п’ятої групи, які є платниками податку на додану вартість.

29. Порядок ведення спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат платниками єдиного податку четвертої та шостої групи – юридичними особами.

30. Використання даних податкового обліку для складання податкової звітності платника єдиного податку. Порядок складання податкових декларацій платниками єдиного податку.


ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова література

1. Конституція України. - К.: 1996 р.

2. Земельний кодекс України № 2768-ІІІ від 25.10.2001 р. (зі змінами та доповненнями).

3. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями.

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI зі змінами та доповненнями.

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України вiд 07.07.2011 № 3609-VI.

7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 04.11.2011 № 4014-VI.

8. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні: Закон України від 05.07.2012 № 5083-VI.

9. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV.

10.Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV.

11.Про оренду землі: Закон України від 06.10.98 р. № 161-XIV

12.Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ.

13.Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.1991 № 875-XII.

14.Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних: Постанова КМУ від 29.12.2010 № 1246.

15.Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів: Постанова КМУ від 27.12.10 № 1251.

16.Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Постанова КМУ від 23.03.1995 № 213.

17.Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Постанова КМУ від 31.10.11 № 1185.

18.Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1278.

 

19.Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення: Наказ ДПС України від 01.11.2011 № 1379.

20. Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: Наказ ДПС України від 25.11.2011 № 1492.

21.Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення: Наказ ДПС України від 17.12.2012 № 1340.

22.Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку: Наказ ДПС України вiд 24.12.2010 № 1030.

23.Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку: Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1021.

24.Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: Наказ ДПС України від 24.12.2010 № 1020.

25.Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу: Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1022.

26.Про затвердження форми надання Інформації суб’єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди): Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1024.

27.Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення: Наказ ДПА України від 24.12.10 №1025.

28.Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності): Наказ ДПС України від 24.12.2010 р. № 1015.

29.Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг: Наказ ДПС України від 20.02.12 № 137.

30.Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: Наказ МФУ від 28.09.2011 р. № 1213.

31.Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи: Наказ МФУ від 07.11.2011 р. № 1395 (зі змінами від 06.07.2012 р. № 806).

32. Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку: Наказ МФУ від 21.12.11 № 1688.

33. Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення: Наказ МФУ від 15.12.11 № 1637.

34. Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік: Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.11 № 1675.

35.Про затвердження Інструкції про порядок справляння акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України суб'єктами господарської діяльності: Наказ Держмитслужби України вiд 23.05.2011 № 409.

36.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" (Форма № 2): Наказ МФУ від 31.03.1999 № 87.

37.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ МФУ від 27.04.2000 № 92.

38.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ МФУ від 29.11.1999 № 290.

39.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ МФУ від 31.12.1999 № 318.

40.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Наказ МФУ від 28.12.2000 р. № 353.

41.П(С)БО «Податкові різниці»: Наказ МФУ від 25.01.2011 № 27.

42.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (Форми №№ 1-м, 2-м, 1-мс , 2-мс) від 25.02.2000 № 39.

43.Про затвердження змін до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»: Наказ МФУ від 11.08.2011 р. № 1021.

44.Щодо порядку нарахування амортизаційних відрахувань: Лист ДПА України від 20.05.11 №14218/7/15-0317.

45."Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2012 році": Лист ДПС України від 20.01.12 № 2056/7/15-2217.

46. Буряковский В.В. и др. Налоги: Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1998. – 642с.

47. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.:НІОС. – 2004.-448 с.

48. Василик О.Д. Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.:НІОС. – 2002. – 608с.

49. Герасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П. та ін. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навчальний посібник. – К.: ВД „професіонал”, 2006. – 736 с. Гл. 1.

50. Гусакова О.С. Податковий облік: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 360 с.

51. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Підручник. - К.: Атака, 2006. – 920 с.

 

52. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник/Під заг. ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

53. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студ. в. н. з. /Дєєва Н. М., Редіна Н. І., Дулік Т. О., Александрюк Т. Ю. та ін. ; За ред. Н. І. Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – 550 с.

54. Податковий облік: Підручник / Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В.: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260с.

55. Податкова система України: Підручник / В.М.Федосов, В.М.Опарін, Г.О.П’ятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464с.

56. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

57. Сайт ЛІГА: ЗАКОН: http: //www.Iiga.netCB – версія системи.

Додаткова література

58. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 639с. – ( Экономика. Финансы. Право.).

59. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків: ХДЕУ – Торнадо, 2003.-517с.

60. Мартинюк В. П., Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів//Фінанси України., 2010. -№ 1. – С. 29-37.

61. Суторміна В.М. та інші. Держава – податки – бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): Монографія / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. – К.: Либідь, 1992. – 328с.

62. Сайт Міністерства доходів і зборів України: http://minrd.gov.ua

63. Сайт журналу „ Вісник Міністерства доходів і зборів України”:http://www.visnuk.com.ua


Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

24.12.2010 № 1021

Відмітка про одержання:

(вхідний №, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти