ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Начальнику РУ Департаменту САТ

в _______________________________________

(регіон,

_______________________________________

прізвище та ініціали)

Попередня заявка-розрахунок

про потребу в марках акцизного податку*

на ____________ 20__ року

(місяць)

Платник акцизного податку -

покупець марок акцизного податку ____________________________________________________________________________________ (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________

місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________

банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

 

Податковий номер або серія та номер паспорта** платника податків ____________________________________________

________________

* Подається виробником (імпортером) щомісячно до 1 числа місяця для забезпечення потреби в марках акцизного податку через 2 місяці (наприклад, до 1-го травня для маркування продукції у липні).

Продовження додатку А

 

** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

1. Залишок марок акцизного податку на дату подання заявки:

№ з/п Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ, АІ, АВ) Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн. Кількість марок акцизного податку,шт.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Всього  

Продовження додатку А

2. Потреба в марках акцизного податку:

 

№ з/п Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ, АІ, АВ) Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції з точністю до тисячного знака (для алкогольних напоїв), грн Кількість марок акцизного податку, шт.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Всього  
На вартість, грн  

 

Продовження додатку А

Кошти на замовлення марок акцизного податку в сумі ___________________________________________ грн. перераховано на рахунок № ____________

(словами)

 

МФО _____________ _____________________________________________ РУ Департаменту САТ (найменування банку)

_______________________________________ платіжними документами: від ___. ___. 20__ № ___;

(регіон)

від ___. ___. 20__ № ____; від ___. ___. 20__ № ____; від ___. ___. 20__ № _____.

 

 

Керівник __________________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер __________________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

М.П.

 

 

Директор Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних

напоїв і тютюнових виробів ДПА України А.П. Радченко

 

Додаток Б

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

24.12.2010 № 1021

Відмітка про одержання:

(вхідний №, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

Начальнику РУ Департаменту САТ

в _______________________________________

(регіон,

_______________________________________

прізвище та ініціали)

Заявка-розрахунок

На придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв

 

реєстраційний № ____ від "___" ____________ 20__ року

Форма А

Платник акцизного податку -

покупець марок акцизного податку ________________________________________________________

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;

_______________________________________________________________________________________

місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;

_______________________________________________________________________________________

банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків _______________________________________________

________________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Продовження додатку Б

1. Просить продати марки акцизного податку:

 

№ з/п Тип марки акцизного податку (АІ, АВ) Сума акцизного податку, сплачена за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн Кількість марок акцизного податку, шт. Для маркування алкогольних напоїв
код товару згідно з УКТЗЕД опис товару згідно з УКТЗЕД ставки акцизного податку на одиницю товару, грн   місткість тари, л міцність, % об   сума акцизного податку, грн
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Всього   х х х х х  

Продовження додатку Б

Алкогольні напої імпортного виробництва будуть закуплені за контрактом (договором) від ___. ___. 20__ № ____ з контрагентом ______________________________________

(найменування)

______________________________________, будуть ввезені через пункт перетину митного кордону України _____________________________________________________________________________

(найменування)

 

Плату за марки акцизного податку в сумі ___________________ грн внесено відповідно до платіжних документів: від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____.

 

З правилами зберігання марок акцизного податку, маркування і реалізації алкогольних напоїв ознайомлені:

 

Керівник __________________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер __________________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

М.П.

 

Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено.

 

Акцизний податок у сумі ____________________________________________________________ грн

(словами)

відповідно до довідок про сплату акцизного податку, виданих _________________________________

(найменування органу державної

______________________________________________________________ від ___. ___.20__ № ____;

податкової служби)

від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____ перераховано до бюджету.

Продовження додатку Б

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник

начальника відділу) РУ Департаменту САТ

в______________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

ДО ВИДАЧІ:

Начальник РУ Департаменту САТ

в____________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М.П.

 

 

Доплату акцизного податку (у разі необхідності) у сумі ______________________________________________________________ грн.

(словами)

перераховано до ___________________________________________________________

(орган державного казначейства)

платіжними документами: від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ №____; від ___. ___.20__ № ____.

 

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник начальника відділу) РУ Департаменту САТ

в______________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

Продовження додатку Б

Начальник РУ Департаменту САТ

в____________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М.П.

 

3. Видано марок акцизного податку *:

№ з/п Тип марки акцизного податку (АІ, АВ) Сума сплаченого акцизного податку за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, грн Серії Номери Кількість марок акцизного податку, шт.
початковий кінцевий
             
             
             
             
             
Разом  
На вартість, грн  

* Розділ 3 заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного податку.

 

Матеріально відповідальна особа

за зберігання та продаж марок акцизного податку

_________________________________ _______________ _________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

Продовження додатку Б

 

Отримано відповідно до довіреності від ___. ___. 20__ серія _____ № ____, виданої ____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує акцизні марки)

___________________________, зазначені марки акцизного податку в кількості ___________ штук.

"___" ____________ 20__ року

 

Особа, яка отримує марки

акцизного податку _________________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Начальник РУ Департаменту САТ

в____________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

М.П.

 

Директор Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних

напоїв і тютюнових виробів ДПА України А.П. Радченко


Додаток В

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

24.12.2010 № 1021

Відмітка про одержання:

(вхідний №, дата, штамп РУ Департаменту САТ)

Начальнику РУ Департаменту САТ

в___________________________________________

(регіон,

_______________________________________

прізвище та ініціали)

Заявка-розрахунок

На придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів

реєстраційний № ____ від "___" ____________ 20__ року

 

Форма Т

Платник акцизного податку -

покупець марок акцизного податку ____________________________________________________________________________________

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________ місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи;

____________________________________________________________________________________

банківські реквізити)

Код за ЄДРПОУ __________________________

 

Податковий номер або серія та номер паспорта* платника податків ____________________________________________

* Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Продовження додатку В

1. Просить продати марки акцизного податку:

 

№ з/п Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ) Кількість марок акцизного податку, шт. Для маркування тютюнових виробів
код товару згідно з УКТЗЕД опис товару згідно з УКТЗЕД власна назва кількість штук в одній пачці кількість пачок, шт. максимальна роздрібна ціна без ПДВ та з урахуванням акцизного податку, грн cума акцизного податку
за специфічними ставками, грн за адвалорними ставками у відсотках   мінімальне акцизне податкове зобов’язання, грн   до сплати, грн
                         
                         
                         
                         
Всього                      
Доплата акцизного податку (у разі необхідності)
                         
                         
                         
                         
Всього   х х х х   х        

 

Тютюнові вироби імпортного виробництва будуть закуплені за контрактом (договором)

від ___. ___. 20__ № ____ з контрагентом ________________________ (найменування)

______________________________________, будуть ввезені через пункт перетину митного кордону України __________________________________________________________________

(найменування)


Продовження додатку В

Плату за марки акцизного податку в сумі ____________________ грн. внесено відповідно до платіжних документів: від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____.

 

З правилами зберігання марок акцизного податку, маркування і реалізації тютюнових виробів ознайомлені:

 

Керівник __________________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер __________________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

М.П.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти