ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Пакет документів та заявку-розрахунок перевірено.

 

Акцизний податок у сумі ___________________________________________________________ грн

(словами)

перераховано до ___________________________________________________________

(орган державного казначейства)

 

платіжними документами: від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ №____; від ___. ___.20__ № ____.

 

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник

начальника відділу) РУ Департаменту САТ

в______________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року


Продовження додатку В

ДО ВИДАЧІ:

 

Начальник РУ Департаменту САТ

в____________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М.П.

 

Доплату акцизного податку (у разі необхідності) у сумі ______________________________________________________________ грн

(словами)

перераховано до ___________________________________________________________

(орган державного казначейства)

 

платіжними документами: від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ № ____; від ___. ___.20__ №____; від ___. ___.20__ № ____.

 

Начальник відділу (завідувач сектору, заступник начальника відділу) РУ Департаменту САТ

в______________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

Начальник РУ Департаменту САТ

в____________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

М.П.


Продовження додатку В

3. Видано марки акцизного податку *:

№ з/п Тип марки акцизного податку (ТІ, ТВ) Серії Номери Кількість марок акцизного податку,шт.
початковий кінцевий
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Всього  
На вартість, грн  

* Розділ 3 заявки-розрахунку формується продавцем марок акцизного податку.

 

Матеріально відповідальна особа

за зберігання та продаж марок акцизного податку

_________________________________ _______________ _________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Продовження додатку В

 

Отримано відповідно до довіреності від ___. ___. 20__ серія _____ № ____, виданої _________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка отримує акцизні марки)

___________________________, зазначені марки акцизного податку в кількості __________ штук.

"___" ____________ 20__ року

 

Особа, яка отримує марки

акцизного податку _________________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Начальник РУ Департаменту САТ

в____________________ ____________________ __________________

(регіон) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

М.П.

 

 

Директор Департаменту контролю за

виробництвом та обігом спирту, алкогольних

напоїв і тютюнових виробів ДПА України А.П. Радченко

 

 


Додаток Г

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової

адміністрації України
24.12.2010 № 1030

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний номер)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ   Звітна
  Звітна нова
    Уточнююча

 

Звітний (податковий) період              
(місяць, рік)

 

Звітний (податковий) період, що уточнюється              
(місяць, рік)

 

Платник податку  

 

  (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

 

юридична особа                     Код згідно з ЄДРПОУ
фізична особа                     Реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта *

 

Вид платника акцизного податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс)
212.1.1 212.1.2 212.1.4 212.1.5 212.1.6 212.1.7 212.1.8
             

 

Місцезнаходження платника податку (місце проживання) ____________________________________________________________________________________________________________ Поштовий індекс          
Телефон  
Факс  
E-mail  

 

Декларація акцизного податку подається до органу державної податкової служби в

 

  (район, місто)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


Продовження додатку Г

(грн)

Код операції Розділ А. Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива Код показника додатка Сума акцизного податку
А1 Операціїз реалізації вироблених в Україні спирту етилового та інших спиртових дистилятів,алкогольних напоїв, в тому числі: Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
А1.1 по виданих податкових векселях, що підлягають погашенню у звітному (податковому) періоді (стаття 225 розділу VI Кодексу) Д.3 (к.10)  
А2 Операціїз реалізації виробленого в Україні пива Д.1 (к.13)  
А3 Операціїз ввезення алкогольних напоїв на митну територію України Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
А4 Іншіоперації з реалізації (передачі) спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в тому числі: Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
А4.1 з метою власного споживання х  
А4.2 для промислової переробки х  
А4.3 реалізації (передачі) своїм працівникам х  
А5 Операції з реалізації спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в тому числі: Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
А5.1 конфіскованих х  
А5.2 таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання х  
А5.3 що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави х  
А6 Обсяги втрачених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, що перевищують встановлені норми втрат Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
А7 Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистилятів алкогольних напоїв та пива, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.8 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
А8 Обсяги спирту, на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі порушення умов їх цільового використання Д.1 (к.13)  
А9 Обсягиспирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, що отримані або ввезені із звільненням від оподаткування як сировина для виробництва підакцизних товарів, у разі нецільового використання (підпункти 213.3.5 та 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
       
Продовження додатку Г
А10 Обсяги алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
А11 Коригування податкового зобов'язання, в т.ч:    
А11.1 на суму акцизного податку з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)  
А11.2 інші випадки Д.1 (к.13) Д.3 (к.16)    
А12 Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу Д.1 (к.12) Д.4 (к.8)  
А13 Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу Д.1 (к.12) Д.4 (к.7)  
А14 Сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні спирту етилового за нульовою ставкою (пункт 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу) (додати перелік податкових векселів) Д.7 (к.11)  
А15 Усього податкових зобов'язань(сума значень рядків А1 – А10, за вирахуванням рядка А11), в тому числі з: х  
А15.1 спирту етилового х  
А15.2 лікеро-горілчаної продукції х  
А15.3 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів х  
А15.4 пива х  

 

 

Керівник

                   

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

  _______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   _______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку)   _______________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

 

Продовження додатку Г

(грн.)

Код операції Розділ Б. Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну Код показника додатка Сума акцизного податку
Б1 Операціїз реалізації вироблених в Україні тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б2 Операціїз ввезених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну на митну територію України   Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б3 Іншіопераціїз реалізації (передачі) тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, в тому числі: Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б3.1 з метою власного споживання х  
Б3.2 для промислової переробки х  
Б3.3 реалізації (передачі) своїм працівникам   х  
Б4 Операції з реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, в тому числі: Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б4.1 таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання х  
Б4.2 що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави   х  
Б5 Обсяги та вартість втрачених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що перевищують встановлені норми втрат   Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б6 Обсяги та вартість тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.10 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б7 Обсягитютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що отримані або ввезені без сплати податку як сировина для виробництва підакцизних товарів, у разі нецільового використання (підпункти 213.3.5, 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б8 Обсяги та вартість тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були втрачені платником податку Д.5 (к.8)  
       
Продовження додатку Г
Б9 Коригування податкового зобов'язання, в тому числі:    
Б9.1 на суму акцизного податку з повернених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу   Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б9.2 інші випадки   Д.1 (к.13) Д.2 (к.17)  
Б10 Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу)   Д.1 (к.12) Д.2 (к.17) Д.4 (к. 8)  
Б11 Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)   Д.1 (к.12) Д.2 (к.17) Д.4 (к. 7)  
Б12 Усього податкових зобов'язань(сума значень рядків Б1-Б8, за вирахуванням рядка Б9), в тому числі:   х  
Б12.1 за специфічними ставками   х  
Б12.2 за адвалорними ставками   х  

 

Керівник

                   

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

  _____________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   _____________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку)   _____________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

 


 

Продовження додатку Г

(грн)

  Код операції Розділ В. Податкові зобов'язання з нафтопродуктів, скрапленого газу   Код показника додатка     Сума акцизного податку
В1 Операціїз реалізації вироблених в Україні нафтопродуктів, скрапленого газу Д.1 (к.13)  
В2 Операції з реалізації (передачі) нафтопродуктів, скрапленого газу, в тому числі: Д.1 (к.13)  
В2.1 з метою власного споживання х  
В2.2 для промислової переробки х  
В2.3 для здійснення внесків до статутного капіталу х  
В2.4 реалізації (передачі) своїм працівникам   х  
В3 Операції з реалізації нафтопродуктів, скрапленого газу, в тому числі: Д.1 (к.13)  
В3.1 конфіскованих х  
В3.2 визнаних безхазяйними х  
В3.3 таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання х  
В3.4 що за правом успадкування чи інших підстав переходять у власність держави   х  
В4 Обсяги втрачених нафтопродуктів, скрапленого газу, що перевищують встановлені норми втрат   Д.1 (к.13)  
В5 Обсяги нафтопродуктів, скрапленого газу, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.9 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів   Д.1 (к.13)  
В6 Обсяги нафтопродуктів, на які встановлено ставку податку 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів, у разі порушення умов їх цільового використання як сировини для виробництва етилену   Д.1 (к. 13)  
В7 Обсягинафтопродуктів, скрапленого газу, що ввезені без сплати податку як сировина для виробництва етилену або реалізовані на спеціалізованих аукціонах для потреб населення, у разі нецільового їх використання (підпункти 213.3.6, 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)   Д.1 (к.13)  
       
Продовження додатку Г
В8 Коригування податкового зобов'язання, в тому числі: Д.1 (к.13)  
В8.1 на суму акцизного податку з повернених нафтопродуктів, скрапленого газу платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу х  
В8.2 інші випадки   х  
В9 Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу) Д.1 (к.12) Д.4 (к. 8)  
В10 Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) Д.1 (к.12) Д.4 (к. 7)  
В11 Сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу) (додати перелік податкових векселів) Д.8 (к.9)  
В12 Сума пільг за податковими векселями, виданими при ввезенні нафтопродуктів за нульовою ставкою (пункт 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу) (додати перелік податкових векселів) Д.8 (к.9)  
В13 Усього податкових зобов'язань(сума значень рядків В1 – В7, за вирахуванням рядка В8), в тому числі х  
В13.1 бензинів моторних х  
В13.2 інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких дистилятів) х  
В13.3 скрапленого газу х  

 

 

Керівник

               

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

  ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)   М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку)   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

Продовження додатку Г

(грн)

Код операції Розділ Г. Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів Код показника додатка Сума акцизного податку
Г1 Операціїз реалізації вироблених в Україні автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів   Д.1 (к.13)  
Г2 Операціїз реалізації (передачі) автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, в тому числі: Д.1 (к.13)  
Г2.1 з метою власного споживання х  
Г2.2 для промислової переробки х  
Г2.3 для здійснення внесків до статутного капіталу х  
Г2.4 реалізації (передачі) своїм працівникам   х  
Г3 Операції з реалізації автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, в тому числі: Д.1 (к.13)  
Г3.1 конфіскованих х  
Г3.2 визнаних безхазяйними х  
Г3.3 таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання х  
Г3.4 що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави   х  
Г4 Обсяги отриманих або ввезених автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, у разі невиконання умов щодо їх цільового використання для виробництва підакцизних товарів Д.1 (к.13)  
Г5 Обсяги автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.9 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів Д.1 (к.13)  
Г6 Обсяги втрачених автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів Д.1 (к.13)  
Г7 Обсяги автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів до закінчення строку, визначеного законодавством, що були ввезені із звільненням від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі їх нецільового використання Д.1 (к.13)  
       
Продовження додатку Г
Г8 Коригування податкового зобов'язання, в тому числі:    
Г8.1 на суму акцизного податку з повернених автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу Д.1 (к.13)  
Г8.2 інші випадки   Д.1 (к.13)  
Г9 Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу) Д.1 (к.12) Д.4 (к.8)  
Г10 Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу) Д.1 (к.12) Д.4 (к.7)  
Г11 Усього податкових зобов'язань(сума значень рядків Г1 – Г7, за вирахуванням рядка Г8), в тому числі: х  
Г11.1 автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі х  
Г11.2 кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД х  
Г 11.3 мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них х  
Г 11.4 причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків    

 

 

Керівник

               

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

  ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище) М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку)   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

 


Продовження додатку Г

 

Разом з декларацією акцизного податку подаються:

 

Ознака подачі Кількість примірників Кількість сторінок Назва додатка
  х х Розділ А. Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива
  х х Розділ Б. Податкові зобов'язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну
  х х Розділ В. Податкові зобов'язання з нафтопродуктів, скрапленого газу
  х х Розділ Г. Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів
      Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку
      Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
      Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку
      Додаток 4. Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком
      Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів, з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції
      Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
      Додаток 7. Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового
      Додаток 8. Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні (ввезенні) нафтопродуктів

 

Дата подання декларації                     Наведена інформація є достовірною.

 

 

Керівник

               

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

  ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)   М. П.
Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)
Платник податку (для фізичної особи – платника податку)   ___________________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)  

 

Продовження додатку Г

 

  Доповнення до Декларації акцизного податку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України)     на   ______ арк.

 

 

Ця частина заповнюється службовими особами органу державної податкової служби

 

  Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності   «___» ____________20___року
       
  Службова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)

 

 

  За результатами камеральної перевірки Декларації акцизного податку  
  Порушень (помилок) не виявлено     Складено акт від «___» ________20__року
  (потрібне позначити)
«___» ____________20___року  
  Службова особа органу ___________________________________ державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)  

 

Начальник Управління адміністрування

акцизного збору Державної податкової

адміністрації України Ю.В.Марченко

 


Додаток Д

Додаток 1

до Декларації акцизного податку

 

Розділ    
           

 

(розділ Декларації акцизного податку (А,Б,В,Г), код операції, звітний період)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти