ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аналіз діаграми стану варто робити в такій послідовності.

1. Провести аналіз лінії ліквідус з точки зору наявності на ній максимуму. Якщо на лінії ліквідус є максимум, то це вказує на те, що компоненти утворюють хімічну сполуку, склад якої відповідає проекції максимуму на вісь абсцис.

2. При наявності максимуму спроектуйте його на вісь абсцис і відзначте одержану точку символом хімічної сполуки.

3. Хімічну сполуку потрібно розглядати як самостійний компонент. Тоді вихідна діаграма може розглядатися як така, що складається із двох діаграм, наприклад, компонент А плюс хімічна сполука і хімічна сполука плюс компонент В. Такий розподіл спрощує аналіз вихідної складової діаграми стану.

4. Дослідіть осі ординат, на яких виявляються критичні температури фазових перетворень компонентів системи. Якщо на осі є одна потрійна точка (точка перетину лінії ліквідус і солідус з ординатою) то цей компонент не має фазових перетворень у твердому стані. Якщо, крім цієї точки, є, при більш низьких температурах, точки перетину похилих ліній діаграми з ординатою, то ці точки характеризують температури поліморфних перетворень компонента у твердому стані.

Наявність поліморфних модифікацій у компонента роблять діаграму стану багатоповерховою: кожна поліморфна фаза може по-різному взаємодіяти з іншим компонентом сплаву. Це значно ускладнює вид діаграми, але методика аналізу діаграми від цього не змінюється.

5. Відзначте на діаграмі типові сплави проведенням відповідних вертикалей. Якщо на діаграмі відзначені фази в її областях, то досить провести вертикаль від вісі складу сплаву, що вивчається.

6. Аналіз перетворень при охолодженні раціонально розпочати з тих типових сплавів, які прилягають до чистих компонентів. Це виявляє однофазові області на діаграмі і спрощує аналіз проміжних типових сплавів.

7. Відзначте цифрами 1, 2,…, 5 критичні температури для сплаву, що вивчається. Такими є точки перетину ординати з лініями діаграми.

8. Проаналізуйте процеси, які відбуваються у сплаві при охолодженні із рідкого стану. Для цього розпочинайте будувати криву охолодження сплаву із області рідкого стану. В міру зниження температури проти кожної ділянки кривої охолодження зображайте схематично фази (структури), які існують у цьому інтервалі температур, відзначаючи також їх символами.

9. При встановлені природи фаз варто мати на увазі, що найважливішими фазами у сплавах можуть бути чисті компоненти, хімічні сполуки, тверді розчини. Чисті компоненти позначаються їх символами (А, В), хімічні сполуки – символами типу AnBm,тверді розчини – малими буквами грецького алфавіту (α, β, γ).

Щоб з'ясувати природу фаз у двохфазних областях, потрібно вміти визначати склад фаз. Якщо виявиться, що фаза, яка нас цікавить, має змінний склад, то за своєю природою це твердий розчин. Якщо склад постійний то фаза – або хімічна сполука, або чистий компонент. Яка фаза у конкретному випадку утворюється, покаже визначений вами склад. Якщо склад буде відповідати точкам А або В на концентраційній вісі, то за природою ця фаза – відповідний компонент сплаву. Якщо склад фази виявиться рівним складу хімічної сполуки, то фазою, що утворюється, є хімічна сполука.

10. Отже, при переході із одного фазового стану в інший буде виявлятися природа фаз у цих полях. Ні в якому разі не згадуйте подібних комбінацій у раніше вивчених вами сплавів. Найбільш імовірно, що буде помилка, яка автоматично спричинить нові помилки при аналізі наступних перетворень у сплаві, що вивчається.

11. Якщо ордината сплаву перетинає горизонтальні лінії діаграми, то це значить, що при відповідних температурах співіснують три фази і може відбуватися евтектичне, евтектоїдне або перитектичне перетворення, число ступенів вільності при яких рівне нулю.

Зовнішньою ознакою евтектичного й евтектоїдного перетворення є збіг похилих ліній на діаграмі стану в потрійну точку зверху. При перитектичному перетворенні ці лінії збігаються в точку знизу.

11.1. Ні в якому разі, не гадайте, яке це перетворення, а з’ясуйте його. Цьому і слугують схеми фазових станів, які зображені для фазової області, яка передує горизонтальній лінії діаграми.

11.2. Для з’ясування природи перетворення потрібно передусім, випереджаючи процес охолодження, переглянути, які фази тривкі нижче температури, на якій ви зупинилися. Це робиться подібно до п.10.1.

11.3. Установіть якість фаз, порівняйте, які фази сплав мав вище температури перетворення. Очевидно, перетворюватися буде та фаза, якої не виявилося нижче температури досліджуваного перетворення. Та фаза, яка була і при температурі наступного фазового стану, участі в перетворенні не бере (винятком може бути перитектичне перетворення).

11.4. Установивши характер фази (або фаз), що перетворюється, потрібно з’ясувати, який її (їхній) склад, і порівняти його зі складом інших фаз, які перебувають у рівновазі при даній температурі.

11.5. Якщо ж станеться так, що нижче температури перетворення не виявляється однієї фази, яка існувала вище температури перетворення, то має місце евтектичне або евтектоїдне перетворення.

11.6. Якщо в процесі перетворення обидві раніше існуючі фази перетворилися на нову, то має місце перитектичне перетворення. Ураховуючи, що при цьому перетворенні кількість однієї із перетворюваних фаз може бути в надлишку, то після перетворення поряд з новою фазою буде і залишок цієї перетворюваної фази. Це покаже характер фаз у новому фазовому стані.

11.7. Після того, як процес перетворення буде з’ясований, зобразіть проти нової ділянки кривої охолодження новий фазовий стан (структуру) сплаву і продовжуйте вивчення процесу далі. На рівні нормальної температури запишіть структуру досліджуваного сплаву і встановіть фази в низці областей діаграми стану. Паралельно з виконанням аналізу зробіть письмове пояснення процесів, що відбуваються.

11.8. Для з’ясування природи фаз у тих фазових областях, що залишилися, потрібно вивчати перетворення у типових сплавів, які перетинають ці фазові області. При сформованих навичках можна уявно простежити процеси перетворення при охолодженні цих сплавів і з’ясувати характер фаз у потрібних областях. Коли таких навичок ще немає, потрібно провести аналіз цих сплавів із зображенням кривих охолодження за методикою, що наведена вище.

11.9. Аналіз сплаву вимагає граничної уваги, чіткого уміння оперувати правилами відрізків, для визначення складу і кількості фаз, а також логічного мислення.

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

1. Вивчити методику проведення аналізу діаграм стану подвійних сплавів за цим посібником та поданою нижче навчальною літературою.

2. Записати, в якій послідовності потрібно проводити за допомогою діаграми стану аналіз процесів, що відбуваються при охолодженні цих сплавів.

3. Перерахувати чинники, що визначають форму кривих охолодження (горизонтальну ділянку або згин), якщо її будують за допомогою діаграми стану.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Атаманюк В.В. Технологія конструкційних матеріалів: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.: Кондор. – 2006. – С. 143 – 177.

2. Металловедение и технология металлов /Под ред. Ю.П. Солнцева. – М.: Металлургия, 1988. - С. 106 – 117.

3. Мохорт А.В., Чумак М.Г. Термічна обробка металів: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – С. 17– 25.

4. Технология металлов и материаловедение /Под ред. Л.Ф. Усовой. – М.: Металлургия, 1987. - С. 106 – 177.

5. Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є., Степаненко В.О., Лопатько К.Г. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – С. 74 – 88.

 

ЗАВДАННЯ Й МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Визначені викладачем діаграми стану ретельно зобразити на чистому аркуші паперу (відповідно до методичних указівок поданих у лабораторній роботі № 8) і проаналізувати відповідно до методичних вказівок, зазначених вище.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Схарактеризувати методику проведення аналізу діаграм стану подвійних сплавів.

2. Пояснити в чому суть евтектичного і перитектичного перетворень?

3. Пояснити яке практичне значення мають діаграми стану?

4. Проаналізувати діаграми стану третього і четвертого роду.

 

Лабораторна робота № 10.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти