ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4: Християнство: виникнення, вчення, організація. Православ’я

 

Основні ідеї Біблії. Життєпис, вчення та самосвідомість Ісуса Христа за Євангеліями. Ідеї Нагорної проповіді. Триєдність Бога, боголюдяність Ісуса Христа, вчення про Св. Дух, вчення про людину як «образ Божий», ідея Церкви, єднання з Богом. Соціальні та культурні причини поширення християнства. Становлення ранньої Церкви. Переслідування християн та їх страти. Нехристиянські свідчення про Христа і християн. Боротьба з єресями. Одержавлення християнства. Симфонія Церкви і держави. Виникнення, історія та головні принципи чернецтва. Вселенські Собори. Християнські догмати за Символом Віри. Візантизм: обрядовість, культ, ідея цезарепапізму. Причини та наслідки розколу християнства на Східне і Західне.

Еволюція ставлення до митарів у Біблії. Майновий колективізм, братерство в ранніх християнських общинах. Збір десятини на церковні потреби в християнстві. Десятина та добровільні пожертвуваннями віруючих. Майнові відносини в християнстві. Регламентація майнових та економічних відносин. Церковна власність як особливий вид майнових відносин у суспільстві. Державно-церковні відносини. Співвідношення приватного, державного та церковного в свідомості та практиці християн. Заборона приватної власності для чернецтва. Приватна власність та монастирські володіння.

Джерела і структура православного віровчення. Співвідношення Біблії (Святого Письма) та Традиції (Святого Переказу). Догматика православ`я. Культ. Аскетизм. Патристична та візантійська філософська і богословська думка. Православна містика. Ісіхазм. Організаційна структура церкви: автокефальність і соборність. Віхи православ`я після розколу. Негативне ставлення у православ`ї до отримання прибутку через проценти. Слабкий розвиток фінансово-економічних відносин у православних країнах. Ставлення у православ`ї до фінансових відносин. Звільнення Церкви від податків державі.

 

Тема 5: Католицизм. Протестантизм. Сучасний неопротестантизм

 

Витоки універсалізму католицької Церкви. Інквізиція. Індульгенції. Контрреформація. Ігнатій Лойола та «Товариство Ісуса». I і II Ватиканські собори. Організаційна структура церкви. Інститут кардиналів. Спільні риси та відмінності між католицькою та православною Церквами. «Примат» (верховенство) Папи та ідея «непогрішимості» (безпомилковості) Папи Римського у вченні про Церкву. Григоріанський календар. Католицизм у наші часи – екуменічна діяльність. Ватикан. Взаємини з Україною: історичний та сучасний стан. Ставлення до підприємництва в католицькій церкві.

Передумови виступу Мартіна Лютера. Біблія та церковна традиція в уявленні Лютера. «Виправдання вірою», «загальне священство». Вчення Лютера про церкву і таїнства. Заперечення в протестантизмі священників, ікон, ченців, хрестів, молитов за померлих, культу Діви Марії. Напрями традиційного протестантизму. Протестантизм «другої хвилі». Особливості сучасного євангелізму «третьої хвилі». Екуменічний протестантизм. Неохристиянство.

Ставлення протестантизму до економічних проблем. Роль протестантизму в розвитку буржуазних відносин Європи. Економічні чинники, що формували виникнення та формування протестантизму. Економічне підґрунтя сучасного неопротестантизму. Ідеологія виправдання капіталу та спасіння для багатих. Економічні стимули залучення нових адептів у протестантизмі. Прозелітизм як міжрелігійна проблема. Виникнення фінансово-релігійних імперій.

Тема 6: Іслам. Релігії в Україні

 

Релігійний переворот Мухаммада. Історія розповсюдження ісламу. Коран як джерело віровчення ісламу. Принципи віровчення в ісламі (стовпи ісламу). Обрядові та культові особливості релігії. Мекка. Свята. Заборона зображень. Аллах. Пророки.

Джерела мусульманського вчення та права: Коран, Суна, хадиси, Умма. Течії та ордени в мусульманстві. Сунізм. Махдізм. Шиїзм. Секти шиїзму. Містично-раціоналістичні течії. Суфізм.

Виникнення та розвиток правознавства (фікху). Юридичні системи фікху (мазхаб). Проблема узгодженої думки всіх авторитетів ісламу (іджма). Кияс. Єдність у віровченні мусульман Корану, Суни, іджми, киясу. Критика нововведень (біда) та особистих суджень (рай) в ісламі. Цивільні питання у Корані. Ставлення до жінки.

Шаріат (коранічний закон). Частини шаріату: культові обов`язки, юридичні дії, покарання. Узаконена обов`язкова милостиня (закят). Милостиня за раптовим спонуканням (садака). Умови обкладення податком. Міра і вид релігійного податку. Трансформація благодійного податку в обов`язковий. Податок з нерухомості. Заборона лихварства.

Дохристиянські вірування слов`ян. Хрещення Русі. Проблема Київської митрополії та боротьба її за незалежність. Православна Церква під татарами, Литвою та Польщею. Розділення митрополій на Київську та Московську. Унія православної церкви з Римом. Православ`я в козацьку добу. Монастирі у житті українського православ`я. Митрополит Петро Могила та його роль у піднесені православ`я. Приєднання Київської митрополії до Російської православної Церкви. Секуляризація та експропріація церковного майна при Петрі І. Ліквідація монастирських угідь. Націоналізація церковного майна радянською владою.

Виникнення автокефального та обновленського руху в XX ст. в Україні. Православна Церква в радянські часи. Гоніння на Церкву. Відродження православ`я в наші часи. Розкол в українському православ`ї: проблема канонічності та національної автокефалії. Православні церкви в Україні. Перспективи подолання релігійних конфліктів. Римо-католицька Церква в Україні. Грекокатолицька Церква (уніатська).

Нетрадиційні неорелігії в Україні. Поліфонічність та синкретичність духовно-релігійної мапи України. Традиційні релігійні меншини. Неохристиянство, харизматичні рухи, релігії східного спрямування,синкретичні вірування, езотеричні об`єднання, неоязичництво,сайєнтологічні рухи, магічні та сатанинські культи.

Етнічний та релігійний чинники в історії релігії України. Звільнення Церкви (релігійних організацій) в Україні від оподаткування. Дозвіл для релігійних організацій провадити вільну економічну діяльність, Актуальність перегляду чинного законодавства про релігію в Україні.

Роль релігійного чинника в нинішніх процесах в Україні. Роль релігій у процесах націотворення, державного становлення України, формуванні духовності та моралі громадян нашої країни. Вплив релігії на свідомість, мораль та звичаї українського суспільства. Участь християнських церков у діалозі з державою, спільні гуманітарні програми Церков та громадських організацій.

 


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Академічне релігієзнавство. Підручник. – К.: Світ знань, 2000. – 862 с.

2. Аляєв Г. Є., Горбань О.В. Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. – К., Український фінансово-економічний інститут менеджменту і бізнесу, 1995. – 144 с.

3. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., Высшая школа, 1988. – 415 с.

4. Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

5. Законодательство о религиозных культах. – М., 1991.

6. История религии. / П.р. А. Ельчанинова, В. Эрна, П. Флоренского, С. Булгаков. – М.: Центр «Руник», 1991. – 249 с.

7. Історія Православної Церкви в Україні. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 291 с.

8. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. / За ред. Колодного А.М. – К.: Знання, 1999. – 735 с.

9. Лубський В.І., Мельник П.В., Горбаченко Т.Г., Гурська Л.І. Релігієзнавство: Підручник. – К.: АДПСУ, 1999. – 481 с.

10. Калінін Ю.А., Лубський В.І. Релігієзнавство. Курс лекцій. К.: ІСДО, 1996. – 455 с.

11. Кеннет Боа. Лабиринты веры. – М., 1992. – 292 с.

12. Кулаков А.Е. Религии мира. Пособие для учащихся. – М.: АСТ, 1997. – 349 с.

13. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – Минск, 1997.

14. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К.: Вілбор, 1997.

15. Мэри Пат Фишер. Живые религии. – М.: Республика, 1997. – 366 с.

16. Малерб М. Религии человечества. – Москва; СПб, 1997.

17. Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х тт. – М.: Советская энциклопедия, 1991–1992.

18. Основы религиоведения / Под ред Яблокова И.Н. – М.: Высшая школа, 1998. – 478 с.

19. Поликарпов В.С. История религии. Лекции и хрестоматия. – М., 1997. – 312 с.

20. Порублев Н. Культы и мировые религии. – М.: Благовестник, 1994. – 335 с.

21. Писманник М.Г. Религия в истории и культура. – М., 1998.

22. Радугин А.А. Введение в религиеведение. Теория, история, современные религии: Курс лекций. – М.: Центр, 1996. – 300 с.

23. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. Бублика С.А. – К.: Юрінком інтер, 1998. – 495 с.

24. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. Рибачука М.Ф. – К., 1997.

25. Религиозные традиции мира: В 2т. – М., 1996–1997.

26. Релігієзнавчий словник / П.р. Колодного А.М. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 389 с.

27. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

28. Самыгин С.И. Религиоведение: социология и психология религии. – РН/Д.; «Феникс», 1996. – 672 с.

29. Степовик Д. Релігії світу. – К., 1993.

30. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: ИПЛ, 1986. – 575 с.

31. Угринович Д.М. Введение в религиоведение. – М., 1985.

32. Энциклопедия для детей: Религии мира. – М., 1999. – Т. 6. – Ч. 1–2.

Додаткова:

1. Абаев Н.В. Чань-Буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. – Новосибирск: Наука, 1989. – 282 с.

2. Алексеев Г. Истинность религии. – М., 1998.

3. Балаев М.А. Ислам: происхождение и эволюция: Роль в жизни общества. – Баку, 1992.

4. Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб., 1997.

5. Библейский богословский словарь / Под ред. В.М. Михайловского. – 1995.

6. Богачевская И. Язык религии в контексте национального самосознания. – К., 1999.

7. Бондаренко В., Єленський В., Журавський В. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації. – К., 1996.

8. Будда. Истории о перерождениях. – М., 1991.

9. Бутинова М.С. Как возникла религия? – М., 1997.

10. Валпола Рахула. Чему учил Будда. – Донецк. 1995.

11. Вернер Гиит. А другие религии? CLV. 1998.

12. Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. – Нижний Новгород, 2000.

13. Добош О. Унія на Україні: Вік XX. – К.: Дзвін, 1996.

14. Джавахарлал Неру. Открытие Индии: В 2 т. – М., 1989.

15. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. – К., 1996.

16. Енциклопедія релігієзнавства. – Париж; Нью-Йорк, 1980.

17. Жильсон Э. Избраное. – М.; СПб.: Университетская книга, 1999. – Т. 1: Томизм. Введение в философию св. Фоми Аквинского. – 496 с.: (Книга света).

18. Индуизм. – М., 2000.

19. Колодний А.М. Історія релігії в Україні. – Мінськ, 1999.

20. Колодний А.М. Бодак В. Український східний обряд. – К., 1996.

21. Колодний А., Филипович Л.. Релігія в контексті духовного відродження України // Українське релігієзнавство. – 19996. – № 2.

22. Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. – М., 1983.

23. Кузнецова Т.Н. Мунизм: вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. – М., 1999.

24. Кураев А. Традиция, догмат, обряд: Апологетические очерки. – М., 1996.

25. Кураев А. Наследие Христа. – М., 1998.

26. Кураев А. Протестантам о православии. – М.: Благовест, 1997.

27. Кураев А. Вызов екуменизма. – М., 1997. – 238 с.

28. Клайв Эррикер Буддизм. – М., 2000.

29. Липинський В. Релігія і церква в Україні. – К., 1995.

30. Лукьянов А.Е. Лаоцзы. Философия раннего даосизма. – М., 1991.

31. Максуд Р. Ислам. – М., 1999.

32. П. Могила: богослов, церковний та культурний діяч. – К., 1997.

33. Модели церковно – государственных отношений стран Западной Европы и США. – К., 1996.

34. Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. – К., 2000.

35. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М., 1997.

36. Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

37. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М., 1991.

38. Пилкингтон С. Иудаизм. – М.: Фаир-Пресс, 1998.

39. Православие / Сост. Булгаков С.В. – М.: Современник, 1994. – 575 с.

40. Православ`я в Україні. – К., 1999.

41. Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск, 1991.

42. Радхакришнан Индийская философия. – М., 1996.

43. Релігія в духовному житті українського народу. – К., 1994.

44. Релігійна духовність українців: Вияви, постаті, стан. – Львів: Логос, 1996.

45. Релігійна свобода: Історичне підгрунтя. правові основи і реалії сьогодення. – К., 1998.

46. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив сфері свободи совісті (міжнародний та український контекст). – К., 2000.

47. Релігійна свобода: Мас-медіа, школа, і церква як суспільні фактори утвердження. Науковий щорічник. – К., 2001. – № 5.

48. Свобода віровизнання, церква і держава в Україні. – К.: Право, 1996.

49. Слівінський П.Й. Релігійний вінегрет. – Львів, 1999.

50. Стоколос Н. Українізація православ`я. З історії Православної Церкви у 20 – 30 рр. XX ст. – К., 1998.

51. Українське православ`я. – К., 1997.

52. Українська Церква між Сходом і Заходом. – К., 1996.

53. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: В 3 т. – К., 1994.

54. Успенский Л. Богословие иконы православной церкви. – М., 1996.

55. Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. – М., 1995.

56. Християнство в контексті історії і культури українського народу. – К., 1997.

57. Греческая цивилизация. – М., 2000.

58. Римская цивилизация. – М., 2000.

59. Восточная философия. – М., 2000.

60. Феномен Петра Могили. – К., 1996.

61. Филипович Л. Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція, осмислення. – К., 2000.

62. Шмеман А. Исторический путь православия. – М., 1993.

63. Янг Дж. Христианство. – М., Фаир-Пресс, 1998.

Релігійні джерела:

1. Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей. / Пер. С.Г. Фруга. Вступ. ст. В. Гаркин. – М.: Раритет, 1993. – 319 с.

2. Апокрифы древних христиан. – М., Мысль, 1989. – 333 с.

3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М., Московская Патриархия, 1992. – 1372 с.

4. Бхагавад-Гита, как она есть. – М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1990. – 832 с.

5. Дао-дэ-дзин. Книга пути и добродетели. пер. Ян Хин Шуна.

6. Даосские притчи. – М., 1992. – 65 с.

7. Древнекитайская философия. В 2-х тт. – М.: Мысль, 1973.

8. Дхаммапада. / Пер. с пали, статья, ком. В.Н. Топорова. – Рига: Угунс, 1991. – 103 с. – (Чаша Огня).

9. Класическая йога. (“Йога-сутры” Патанджали и “Вьяса-бхашья”). / Пер. с санскрита, введен., комент и рекострукция сист. Е.П. Островской и В.И. Рудого. – М.: Наука, 1992. – 260 с. – (Памятники письменности Востока).

10. Конфуций. Луньюй. Изречения. М., 2000.

11. Коран. / Пер. Крачковского И.Ю. М., 1990.

12. Махабхарата. М., 19…

13. Пол Репс. Плоть и кости Дзен. – Харьков: АРС, 1991. – 62 с.

14. Ригведа. М., 199..

15. Сидур. Врата молитвы. Ерусалим—Москва, 1993. –

16. Толковая Библия или коментарий на все книги Св. Писания Ветхаго и Нового Завета. В 3-х тт. СПб., 1911—1913; Стокгольм 1987.

17. Шри-Ишопанишад.--Калькутта. 1990.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти