ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Класифікація підприємств роздрібної торгівлі, характеристика їх видів

 
 
Торговельне підприємство– це самостійно господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, який здійснює реалізацію споживчих товарів та послуг, інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством і передбачені Статутом підприємства


?

 

 

Ознаки торговельних підприємств

Економічні Організаційні Правові
1. Підприємство здійснює повний цикл торгово-господарської діяльності. 2. Наявність відокремленого майна 3. Основним показником господарської діяльності є прибуток 4. Самостійний баланс Кожне підприємство організоване як єдине ціле зі своєю внутрішньою структурою і відповідними органами управління Підприємство являється юридичною особою. Свої відносини з іншими підприємствами і громадянами у всіх сферах діяльності здійснює на основі договору

 

Основною функцією торговельного підприємства є продаж товарів.Але успішне виконання цією функції неможливе без інших не менш важливих функцій:

Nторгово-оперативні: вивчення попиту,складання заказів промисловості, укладання договорів, прийом, зберігання, підготовка товарів до продажу;

Nгосподарського обслуговування: будівництво, ремонт, оснащення обладнанням, інвентарем;

Nуправління:планування, облік, контроль, організація праці.

Класифікація підприємств роздрібної торгівлі

Ознака класифікації Різновид підприємства
За формами власності ¢ індивідуальне підприємство сімейне підприємство, приватне підприємство колективне підприємство державне підприємство комунальне підприємство спільне підприємство підприємство з іноземними інветиціями
За ступіню господарської самостійності ¢ торгове підприємство торгова одиниця
За організаційно-правовою формою діяльності ¢ незалежне підприємство напівзалежне підприємство залежне підприємство ланцюгова фірма багатопрофільна фірма оптово-роздрібні фірми
За особливостями формування статутного фонду і майнової відповідальності ¢ індивідуальне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю повне господарське товариство командитне товариство корпоративне підприємство відкрите акціонерне товариство закрите акціонерне товариство орендне підприємство
За кількістю працюючих і обсягом товарообороту мікропідприємства малі середні великі найбільші

 

 

Типи магазинів та їх об'єднань

 
 
Тип магазину– це сукупність характеристик, які визначають його основні відмінності: асортиментний профіль, розмір торгової площі, метод продажу товарів і ціновий рівень на товари та послуги


?

 

 
 
Типізація роздрібної торговельної мережі– це с процес добору технічно досконалих, економічно ефективних типів магазинів, в яких можна забезпечити максимальні зручності для покупців і рентабельність роботи


?

 

 

Метою типізаціїє усунення невиправданого різноманіття типів торговельних підприємств, встановлення правильних форм типізації, розмежування функцій між магазинами різних типів, визначення їм певної зони діяльності.

Етапи типізації

Показники,що характеризують тип магазину

1. Торговий асортимент

 
 
Типізація торгового асортиментуозначає, що для магазину кожної товарної спеціалізації визначається типовий перелік груп товарів, якими має торгувати магазин


?

 

Усі магазини за асортиментом товарів поділяються на продовольчі, непродовольчі і змішані.

2. Торгова площа.

 
 
Типізація розмірівозначає встановлення типового розміру площі торгового підприємства залежно від товарної спеціалізації


?

 

3. Місцезнаходження.

 
 
Спеціалізація підприємств роздрібної торговельної мережі– це форма розподілу праці між магазинами шляхом обмеження їх діяльності певними видами товарів.


?

 

Спеціалізація магазинів

 
 

 

 

           
   
 
   
 
 
 
   

 


В основу спеціалізації покладені

       
   

 


Показники стану розвитку роздрібної торговельної мережі

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти