ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Для затвердження стандартів потрібна і Закони України

• Про захист прав споживачів.

• Про охорону праці.

• Про санітарне та епідемічне благополуччя населення.

• Про охорону навколишнього природного середовища.

• Про метрологію та метрологічну діяльність.

• Про пожежну безпеку.

Декрети Кабінету Міністрів України • Про стандартизацію і сертифікацію. • Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення.   Постанови Кабінету Міністрів України • Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів (передбачає розробку 25 Законів України та 14 галузевих програм). • Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України.    

Основні принципи стандартизації:

- гармонізація нормативних документів з стандартизації з міжнародними, регіональними і, в разі необхідності, з національними стандартами інших країн;

- забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам законодавства;

- участь у розробленні нормативних документів усіх зацікавлених сторін (розробник, виробник, споживач, орган державної виконавчої влади);

- взаємозв’язок і узгодженість нормативних документів усіх рівнів;

- придатність нормативних документів для сертифікації продукції;

- відкритість інформації про чинні стандарти, програми робіт з стандартизації з урахуванням вимог чинного законодавства;

- відповідність, раціональність, несуперечність та обгрунтованість вимог стандартів, можливість їх перевірки.

 

Слід розрізняти стандартизацію офіційну і фактичну:

офіційна - завершується випуском стандартів, еталонів або інших НД;

фактична - має поступовий розвиток (писемність, грошові одиниці, одиниці мір і ваги, закони і моральні норми), її успіхи сприяють культурному, науково-технічному і економічному прогресу на всіх етапах цивілізації.

Процес стандартизації

               
   
   
   
 
 
 

 


БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЧИСТОТА

           
     
 
 


Стандартизація Стандартизація Стандартизація

Термінології вимірювальної та конструкції і Стандартизація

Випробувальної технології. виробів.

Техніки.

Схема 1. Процес стандартизації

Функції стандартизації:

Цивилізуюча – гармонізація документів, методів та засобів контролю якості з світовими аналогами.

Інформаційна – інформатизація з використанням уніфікованих методів та засобів.

Документуюча – документування процесів.

Ресурсозберігаюча – раціональне та економічне використання ресурсів.

Соціокультурна – досягнення сумісності та взаємозамінності.

Комунікативна – нормалізація соціальних методів та засобів зв’язку.

Мал. 4

Контрольні питання:

1. Охарактеризуйте предмет стандартизації.

2 Які основні питання досліджує стандартизація ?

3 Що таке стандарт?

4 Дати визначення нормативному документу.

5 Чим відрізняється офіційна стандартизація від фактичної ?

6 Що складає законодавчу базу стандартизації України ?

7 Розкрийте принципи стандартизації.

8 Які функції стандартизації Ви знаєте?

9 Пояснити мету стандартизації.

10 Що відноситься до державної служби стандартизації України?

 

Основні поняття теми:

 

Нормативний документ Безпека народногосподарських об’єктів Гармонізація нормативних документів Законодавча база стандартизації   Стандартизація Стандарт Екологічна чистота Еталон Процес стандартизації

Системи стандартизації

Державна система стандартизації – це єдина організаційно-методична основа проведення робіт зі стандартизації на всіх рівнях управління національною економікою (міжгалузевому, галузевому, на рівні підприємств); вона визначає основну мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання усіх видів робіт із стандартизації.

Вона проводить:

- роботи щодо планування, розроблення, проведення експертизи та розповсюдження державних стандартів;

- роботи щодо гармонізації національних стандартів України з вимогами міжнародних та європейських стандартів;

- розробка основних положень системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації;

- сприяє розвитку та актуалізації Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів, поширенню необхідної інформації через засоби масової інформації та спеціальні видання.

Функціонування Державної системи стандартизації забезпечує Держстандарт.

Державний комітет України із стандартизації, метрології та сертифікації(Держстандарт України) - є національним органом державного управління.

Держстандарт забезпечує реалізацію державної політики в галузі:

- стандартизації;

- єдності вимірювань;

- акредитації органів та іспитових лабораторій;

- сертифікації і державного нагляду.

Він створюєсприятливі умови для:

- економічного розвитку країни

- підвищення конкурентоспроможності українських виробів на

світовому ринку.

Представляє:

інтереси України в міжнародних організаціях

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти