ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Міжнародні організації зі стандартизації

В галузі міжнародної стандартизації працюють:

- міжнародна організація зі стандартизації (ІSО);

- міжнародна електротехнічна комісія (МЕК);

- міжнародна організація законодавчої метрології;

- міжнародне агентство з атомної енергії;

- міжнародна організація громадської авіації та ін.

1SО - ключовий компонент системи світової стандартизації:

До об'єктів державної стандартизації відносять:

а)організаційно-методичні та загально-технічні об'єкти, в тому числі:

- організацію проведення робіт з стандартизації;

- єдину технічну мову;

- типорозмірні ряди та типові конструкції;

- організацію робіт щодо метрологічного забезпечення (метрологічні норми, правила, вимоги, організація робіт);

- достовірні дані про властивості матеріалів та речовин;

- класифікацію та кодування техніко-економічної інформації;

- вимоги техніки безпеки, гігієни праці, ергономіки, технічної естетики;

б) продукцію міжгалузевого призначення та широкого вжитку,

в) складові елементи народно- господарських об’єктів державного значення, в т. ч. банківсько-фінансову систему, транспорт, зв’язок, енергосистему, охорону навколишнього природного середовища;

г) об’єкти державних соціально-економічних та державних науково-технічних програм.

 

В Україні використовуються прийняті на міжнародному рівні єдині визначення термінів стандартизації.

Міжнародна стандартизація – стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів усіх країн

Національна стандартизація - стандартизація, яка проводиться на рівні однієї конкретної держави.

Регіональна стандартизація – стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів країн лише одного географічного або економічного регіону.

Загальні положення про правила робіт з міждержавної стандартизації встановлені в міждержавному стандарті - ГОСТ 1,0-92.

Характеристика нормативних документів Державної системи стандартизації України (ДССУ) дана в комплексі основоположних Державних стандартів України (ДСТУ):

ДСТУ 1,0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення;

ДСТУ 1,2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроб­лення державних стандартів.

ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу і оформлення технічних умов.

ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарти підприємства. Основні положення.

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів.

Найважливіші структурні елементи ДСС

(державної системи стандартизації):

- органи та служби стандартизації;

- комплекс стандартів та ТУ (технічних умов);

- система контролю за впровадженням і виконанням стандартів і ТУ.

Мал. – 4.

Контрольні питання:

1. Дати визначення державної системи стандартизації.

2. На що направлена державна система стандартизації?

3. Що таке Держстандарт України?

4. Що забезпечує Держстандарт України?

5. Які існують міжнародні терміни стандартизації?

6. Наведіть приклади Державних стандартів України.

7. Які найважливіші елементи ДСС?

 

Основні поняття теми:

Міжнародна стандартизація

Національна стандартизація

Регіональна стандартизація

Державна система стандартизації – Держстандарт

Об’єкти державної стандартизації

 

Стандарти різних категорій

Стандарти поділяються на категорії залежно від сфери діяльності.

Україні використовуються прийняті на міжнародному рівні єдині визначення термінів стандартів.

 

Міжнародний стандарт- стандарт, прийнятий міжнародною організацією зі стандартизації.

Регіональний- стандарт, прийнятий регіональною організацією зі стандартизації.

Державний стандарт України - національний стандарт , який затверджено Дер­жавним комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт Ук­раїни) або в галузі будівництва Міністерством будівництва та архітектури України (Мінбудархітектури України).

Міждержавний стандарт (ГОСТ) - стандарт, прийнятий країнами, що приєдналися до Угоди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації і застосований ними безпосередньо.

Національний стандарт -стандарт, прийнятий національним органом з стандартизації однієї держави.

В Україні використовують такі категорії НД (нормативних документів):

міждержавні стандарти (ГОСТ);

державні стандарти України (ДСТУ);

галузеві стандарти (ГСТУ);

стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України (СТТУ);

- технічні умови України (ТУУ);

- стандарти підприємств (СТП).

Державні стандарти України розробляються на :

- організаційно-методичні та загально-технічні об’єкти, а саме: організація проведення робіт із стандартизації, науково-технічна термінологія, класифікація і кодування техніко-економічної та соціальної інформації, технічна документація, організація робіт з метрології;

- вироби загальномашинобудівного застосування;

- складові елементи народногосподарських об’єктів державного значення ( банківсько-фінансова система, транспорт, зв’язок, енергосистема, охорона навколишнього природного середовища, оборона, тощо;)

- продукцію міжгалузевого призначення;

- продукцію для населення та народного господарства;

- методи випробувань.

В ГОСТи та ДСТУ включають.

- обов'язкові вимоги до якості продукції, які забезпечують безпеку для життя, здоров'я та майна, охорону навколишньою середовища, вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії;

- обов'язкові вимоги щодо сумісності та взаємозамінності продукції;

- обов'язкові методи контролю якості продукції, які забезпечують

безпеку та екологічну чистоту, сумісність та взаємозамінності продукції;

- параметричні ряди та типові конструкції;

- основні споживчі властивості продукції, вимоги до пакування, маркування, транспортування, зберігання та утилізації продукції;

- положення, які забезпечують єдність при розробці, виробництві та експлуатації продукції;

- оформлення технічної документації, допуски та посадки, загальні правила забезпечення якості продукції, збереження і раціональне використання всіх видів ресурсів;

- терміни визначення та позначення, метрологічні та інші загальнотехнічні правила та норми.

 

Галузеві стандарти - ГСТУ розробляють на продукцію при відсутності ДСТУ на об'єкти стандартизації або під час необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги ДСТУ.

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України - СТТУ розробляються для динамічного відбиття та розповсюдження результатів фундаментальних та прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах професійних інтересів

Галузеві стандарти , як і. стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок, не повинні суперечити обов’язковим вимогам державних стандартів і підлягають державній реєстрації в Держстандарті України.

Технічні умови-нормативний документ, який розробляють для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником (розробником, виробником) продукції, та споживачем для якої відсутні державні чи галузеві стандарти (або в разі необхідності конкретизації вимог зазначених документів).

Стандарти підприємств СТП розробляють на продукцію, яка створюється та використовується на даному підприємстві. СТП не повинні суперечити обов'язковим вимогам ДСТУ та ГСТУ. Об'єктами СТП є складові частини продукції, технологічне оснащення та інструмент, технологічні процеси; послуги, які надають всередині підприємства; процеси організації та управління виробництвом. В якості СТП можуть використовуватися міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн на підставі міжнародних угод про співробітництво. СТП є основним організаційно-методичним документом в діючих на підприємствах системах управління якістю продукції.

Мал. – 4.

Контрольні питання:

1. Які існують міжнародні терміни стандартів?

2. Які категорії нормативних документів використовують в Україні?

3. При складанні стандартів що включають ГОСТи і ДСТУ.

4. Коли розробляють галузеві стандарти?

5. Для чого розробляють технічні умови?

6. На яку продукцію розробляють стандарти підприємств СТП?

 

Основні поняття теми:

Міжнародний стандарт

Регіональний стандарт

Державний стандарт України – (ДСТУ)

Міждержавний стандарт

Національний стандарт

Галузевий стандарт (ГСТУ)

Технічні умови України (ТУУ)

Стандарти підприємств

 

Види стандартів

Відповідно до специфікації об'єкта стандартизації складу та змісту вимог, встановлених до нього, для різних категорій нормативних документів з стандартизації розробляють стандарти таких видів:

- основоположні стандарти ;

- стандарти на продукцію, послуги;

- стандарти на процеси;

- стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу).

Основоположні стандартивстановлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні положення щодо проведення робіт в певній галузі, а також науково-технічні терміни, які використовуються в науці, техніці, виробництві; умовні позначення об'єктів стандартизації; вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту різних видів продукції; загально технічні величини, вимоги та норми, необхідні для технічного забезпечення виробничих процесів; (переважні числа, параметричні та розмірні ряди, класи точності обладнання); вимоги технічної естетики та ергономіки.

Стандарти на терміни та визначення всіх категорій, крім державних, до їх затвердження підлягають погодженню з Держстандартом України.

Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорідної або конкретної продукції, послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню.

На продукцію та послуги розробляють:

- стандарти загально-технічних умов - містять загальні вимоги до груп однорідної продукції, послуг;

- стандарти технічних вимог - містять вимоги до конкретної продукції, послуги.

Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності та методів (засобів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовуються у різних видах діяльності та які забезпечують відповідність процесу до його призначення.

Стандарти методів контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) регламентують послідовність робіт, операцій, порядок відбору проб, опису обладнання, матеріалів та реактивів, встановлюють правила проведення випробувань і порядок обробки результатів для різних видів та об’єктів контролю продукції.

Методи контролю, що встановлюються в стандартах на продукцію і (або) в стандартах на методи контролю повинні забезпечувати об’єктивну перевірку всіх обов’язкових вимог до якості продукції, які встановлені в стандартах на неї.

Позначення державного стандарту України складається:

індексу (наприклад, ДСТУ),

реєстраційного номера, присвоєного йому при затвердженні,

року затвердження, який складається з двох останніх цифр, відокремлених тире.

Наприклад, міжнародний стандарт ISO 9591 від 1992 року повинен позначатися ДСТУ ISO 9591-92

У позначенні ГСТУ та СТТУ після індексу вказують відповідно умовні позначення міністерства (відомства) та абревіатуру науково - технічного або інженерного товариства і реєстраційного номера, що надається у порядку, встановленому в товаристві і двох останніх цифр року затвердження стандарту, відокремлених тире.

Мал. –4 .

Контрольні питання:

1. Що таке основоположний стандарт?

2. Яка організаційно-методична роль стандартів?

3. Які види стандартів розробляють на продукцію?

4. Що регламентують стандарти методів контролю?

5. Що включає в себе позначення стандартів?

 

Основні поняття теми:

Основоположний стандарт

Стандарти на продукцію

Стандарти на процеси

Стандарти методів контролю

Позначення стандартів

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти