ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок розробки стандартів України

Проекти ДСТУ розробляють технічні комітети зі стандартизації (ТК) відповідно до планів державної стандартизації України, програм (планів) робіт та договорів на розробку стандартів.

Основні умови розробки стандартів:

1. Стандарти повинні розроблятися тільки при необхідності. В першу чергу повинні розроблятися стандарти, які забезпечують безпеку життя та здоров'я населення, охорону навколишнього середовища, сумісність та взаємозамінність продукції.

2. Взаємне прагнення всіх зацікавлених сторін, які розробляють, виго­товляють та споживають продукцію до досягнення згоди щодо уп­равління продукцією, її якістю, сумісністю та взаємозамінюваністю.

3. Керівництво вимогами споживачів. Представники органів торгівлі та союзів споживачів можуть безпосередньо брати участь у розробці проектів стандартів, готувати пропозиції щодо розробки, перегляду та зміни стандартів.

4. Використання сучасних методів стандартизації.

5. Встановлення вимог до основних властивостей об'єкту, які можуть бути об'єктивно перевірені.

6. Потрібно виключати одночасну розробку на різних рівнях управління стандартів на ідентичні об'єкти стандартизації.

7. Стандарти повинні бути викладені чітко для забезпечення

однозначності розуміння їх вимог.

Стадії розробки стандартів:

1- організація розробки стандарту;

2 - розробка проекту стандарту (перша редакція);

3 - розробка проекту стандарту (кінцева редакція);

4 - затвердження та державна реєстрація стандарту;

5 - видання стандарту.

Під час затвердження стандарту визначають дату надання йому чинності з урахуванням часу на виконання підготовчих заходів щодо його впровадження.

Стандарти затверджують, як правило, без обмежень терміну дії. Державну реєстрацію здійснює Держстандарт України.

З метою підтримання відповідності стандарту вимогам народного господарства, оборони країни проводиться його перевірка. Враховуючи результати перевірки, розробляються зміни до стандартів, перегляд та розробка нових стандартів на зміну діючим або відмінам стандартів.

Мал. -4.

Контрольні питання:

1. Хто розробляє проекти державних стандартів України?

2. Які основні умови для розробки стандартів?

3. Назвати стадії розробки стандартів.

4. З якою метою проводиться перевірка стандартів?

 

 

Державний нагляд за стандартами

 

Державний нагляд - діяльність спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади по контролю за додержанням підприємцями, посадовими особами та громадянами стандартів, норм і правил при виробництві та випуску продукції (виконанні робіт, наданні послуг) з метою забезпечення інтересів суспільства і споживачів, її належної якості, безпечності для життя, здоров’я, майна людей і навколишнього середовища.

Держстандарт - основний уповноважений орган, який здійснює держнагляд.

Державний нагляд здійснює Держстандарт України, його територіальні, а також інші спеціально уповноважені на те органи.

Схема –2. Схема перевірки відповідності вимогам стандартів.

 

Об’єктами державного нагляду є:

- продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, продукція тваринництва та рослинництва, продукти харчування, в тому числі продукція, що пройшла сертифікацію – на відповідність стандартам, нормам і правилам;

- продукція імпортна – на відповідність чинним в Україні стандартам, нормам і правилам стосовно безпеки життя, здоров’я і майна людей і навколишнього середовища;

- продукція експортна – на відповідність стандартам, нормам, правилам або окремим вимогам, що обумовлені договором (контрактом);

- атестовані виробництва на відповідність установленим вимогам щодо сертифікації продукції.

Державний нагляд здійснюється за планами відповідних органів, або за зверненням громадян у формі перевірки додержання:

- стандартів, норм і правил при розробці виробництва, випуску, зберіганні, транспортуванні, експлуатації, реалізації та утилізації продукції (за винятком випуску і реалізації продукції на підприємствах громадського харчування і стадії реалізації товарів у сфері торгівлі та надання послуг громадянам, як споживачам) шляхом проведення періодичних або постійних .перевірок через вибірковий або суцільний контроль;

- стабільності якості сертифікованої продукції і правил проведення її випробувань.

Державний нагляд на конкретному підприємстві починається з того, що:

- вивчаються акти і пропозиції за результатами попередньої перевірки;

- перевіряється забезпеченість підприємства необхідною технічною документацією (стандарти, креслення, карти технологічного процесу);

- ознайомлюються з методами і засобами контролю технологічного процесу і перевіряють їх відповідність чинним стандартам;

- аналізуються рекламації на продукцію, яка перевіряється;

- перевіряється наявність служби стандартизації, її підлеглість і укомплектованість.

Мал. – 4.

Контрольні питання:

1. Що таке Держнагляд?

2. Хто здійснює державний нагляд за стандартами?

3. Які питання перевіряють при здійснені Держнагляду?

4. Що являється об’єктами державного нагляду?

5. Як здійснюється державний нагляд?

6. З чого починається державний нагляд на конкретному підприємстві?

 

$7 Міжнародне співробітництво України в галузі стандартизації, метрології та управління якістю продукції.

Діяльність в галузі стандартизації прослідковується ще з давніх часів. Розвиток економічних зв’язків між країнами і розширення робіт із стандартизації в промислово розвинутих країнах вимагали їх координації. В зв’язку з тим були створені перші національні організації у Великобританії (1911),Німеччині (1017),Франції, США (1918).

В 1926 р. була створена міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації - ISA, в склад якої ввійшло біля 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з початком другої світової війни припинила свою діяльність.

В жовтні 1946р. була створена Міжнародна організація із стандартизації ISO, яка успішно діє і тепер. Мета створення її була “сприяти успішному розвитку стандартизації в усьому світі”. В 1971р. для розробки способів взаємного визначення національних і регіональних систем сертифікації та міжнародних знаків відповідності продукції вимогам стандартів та інших нормативних документів, в першу чергу тих, що стосуються безпеки споживачів, охорони здоров’я населення і захисту навколишнього середовища, був створений комітет ради ISO – SETICO, який в 1985р. був реорганізований в Комітет Ради ISO з оцінки відповідності – CACKO.

До європейських організацій, що займаються стандартизацією, відносяться: Європейський комітет з стандартизації – CEN, створений 23.03.61 р. на засіданні представництв Європейського економічного співтовариства і Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейський комітет з стандартизації в електротехніці - CENELEC .

До початку 1995р. в межах переходу до єдиного Європейського ринку CEN затвердив понад 1300 європейських стандартів, що встановлюють основні вимоги до конкретних видів продукції та послуг.

Діяльність CEN у напрямку стандартизації систем якості знайшла своє відображення у створенні європейських стандартів EN29001, EN29002,

EN29003, які є аналогами стандартів ISO9001, ISO9002, ISO9003. В європейських країнах, що входять до Євросоюзу, національні стандарти систем якості створюють або безпосередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або посилаються на стандарти EN29000.

Після отримання незалежності Україна проводить активну політику інтеграції в міжнародні та європейські структури, спів працюючи також з країнами СНД.

1.01.93Р. Україна прийнята в члени Міжнародної організації ISO, а 14.02.93р. – в члени міжнародної електротехнічної комісії IEC, що дає право нарівні з іншими 90 країнами світу брати участь у діяльності більш як 1000 міжнародних робочих органів, технічних комітетів з стандартизації і використовували в своїй роботі понад 12 тисяч міжнародних стандартів.

13 березня 1992 року у Мінську Україною була підписана угода про проведення державами СНД погодженої політики з стандартизації, метрології та сертифікації. Відповідно до неї створено Міжнародну раду з цих питань, а також передбачено, що державні стандарти колишнього Союзу є власністю всіх держав, які підписали угоду і використовуються як державні до розробки своїх національних стандартів.

Враховуючи те, що стан і розвиток національних систем стандартизації, сертифікації та метрології є одним із чинників, від якого залежить національна, зокрема економічна, безпека України, Держстандарт України проводить єдину технічну політику.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти