ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Параметр продукції - ознака продукції, яка кількісно характеризує певні її властивості.

 

Показник якості продукції - кількісна характеристика однієї чи декількох властивостей продукції, що характеризують її якість, яку розглядають стосовно визначених умов її створення або споживання.

Умови об'єктивної оцінки якості:

1. Достовірність випробувань.

2. Однакові вимоги на підставі вимог міжнародних стандартів.

3. Відповідний технічний рівень вимірювальної апаратури та метрологічного забезпечення.

4. Кваліфікація та компетентність персоналу.

Мал. –4.

Контрольні питання:

1. Дати визначення якості продукції.

2. У чому проявляється економічна проблема якості продукції?

3. У чому проявляється соціальна проблема якості продукції?

4. На яких етапах забезпечується якість продукції?

5. Перерахувати фактори якості продукції.

6. Назвати єдині терміни, що стосуються якості.

7. Які умови об’єктивної оцінки якості?

 

 

Основні поняття теми:

Продукція

Якість продукції

Дефект

Брак

Ознака продукції

Параметр продукції

Показник якості продукції

 

§ 9 Система сертифікації “Укр. СЕПРО”

Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації.

Ідея сертифікації і загальне її розуміння відомі давно. З давніх пір клеймування продукції виробником було підтвердженням високої її якості. Запевнення продавця покупцю відносно якості продукції також було однією з найдавніших і простих форм того, що зараз ми називаємо сертифікацією.

Сертифікація тісно пов’язана з стандартизацією. Стандарти є нормативно-технічною базою сертифікації. Коли виробник продукції вперше почав твердити, що вона відповідає вимогам загально прийнятого стандарту, то тим самим уже зародилось найпростіша норма сертифікації. Клеймування, включення в перелік або похвала продукції, видача клейма чи сертифікату для підтвердження відповідності стандарту – все це входить в загальне поняття сертифікації.

Сертифікація - це система заходів , які засвідчують і документально підтверджують, що продукція чи послуга відповідає вимогам НД.

Нормативно - технічною базою сертифікації є стандарти.

У світі існує проблема єдиного критерію оцінки якості. Важливо мати інструмент, який незалежно від того, де вироблена продукція, дав би гарантію, що якість відповідає вимогам стандартів. Таким інструментом є сертифікація. Особливу актуальність сертифікація набула у зв'язку з введенням суворішого законодавства у сфері охорони здоров'я та навколишнього середовища.

Сертифікація:

- це невід'ємний елемент стосунків між виробником та споживачем;

- це система оцінки якості продукції;

- стає захистом споживача від придбання неякісної продукції;

- товари, що мають сертифікат, більш конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньомуринках;

- засіб інформування споживача таправового регулювання.

 

В наш час сертифікація стала одним із важливих механізмів управління якістю, який дає можливість об’єктивно оцінити продукцію, надати споживачу підтвердження її безпеки, забезпечити контроль за відповідністю продукції вимогам екологічної чистоти, а також підвищити її конкурентоздатність.

Суттєвий вклад у вирішення питань сертифікації, а також захисту інтересів споживачів внесла ООН, яка розробила і затвердила Основний міжнародно- правовий документ “Звід загальних керівних принципів ООН що до захисту інтересів споживача”.

В розробці і впровадженні нормативних документів сертифікації продукції та систем якості активну роль відіграють такі міжнародні організації як ISO та IEC, з своїми технічними комітетами, Міжнародний форум з акредитації лабораторій (ILAC), Всесвітній Форум ( ISO9OOO), Міжнародна асоціація з атестації та підготовки експертів – аудитів (LATCA).

В рамках країн PEВ була розроблена і впроваджена з 01.01.88р система сертифікації CEПРОРЕВ. Вона відрізнялась від прийнятих міжнародних систем тим, що крім вимог безпеки, охорони здоров’я і екології, велике значення надавала якісним техніко – економічним параметрам продукції, яка поставлялась за кооперованими поставками в країни члени РЕВ. В Україні одним із перших одержало право на проведення сертифікаційних випробувань виробниче об’єднання “ Електропобутприлад” ( Київ).

В Україні робота з сертифікації стала проводитись після виходу постанови Кабінету Міністрів № 95 від 27.02.92р. та Декрету Кабінету міністрів у відповідності з якими були розроблені перші нормативні документи системи сертифікації Укр СЕПРО.

Доцільність економічних і торгових зв’язків між країнами СНД сприяла тому, що 13.02.93р між ними була підписана угода про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації, згідно з якою особлива увага приділяється розробці та погодженню принципів та політики проведення робіт з сертифікації в державах СНД і взаємному визнанні результатів випробувань.

Зараз в Україні діє 25 нормативних документів державної системи сертифікації Укр СЕПРО, 12 нормативних документів комерційної системи сертифікації СовАск та нормативні документи системи сертифікації СЕRТЕХ, яка поширюється на добровільну сертифікацію продукції.

Національним органом, який керує всіма роботами з сертифікації в Україні є Держстандарт. Під його керівництвом розроблено всі нормативні документи державної системи сертифікації Укр. СЕПРО. Він активно працює з питань сертифікації в міжнародних, європейських організаціях та Міжнародній Раді з питань метрології, стандартизації і сертифікації СНД.

Ця діяльність проводиться за такими напрямками:

- підтримка вітчизняних виробників і захист прав споживачів засобами нетарифного регулювання ринку, а саме за допомогою сертифікації продукції, що імпортується в Україну, на відповідність вимогам які спрямовані, на захист життя, здоров’я громадян, довкілля, на боротьбу зі зловживанням;

- створення сприятливого режиму для проникнення української продукції на світовий ринок за допомогою підписаних двосторонніх міжурядових та міжвідомчих угод про взаємне визнання результатів робіт із сертифікації відповідно до Угоди про технічні бар’єри в торгівлі.

З цими напрямками діяльності тісно пов’язана проблема стандартизації і сертифікації імпортних товарів, яка стосується імпортерів іноземних товарів, що продають в Україні товари іноземного виробництва.

Перші шість нормативних документів системи сертифікації Укр СЕПРО ( надалі – Система) розроблені в 1993 р Українським науково виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Державним науково- дослідним інститутом “ Система Держстандарту України затвердженні і введені в дію Наказом Держстандарту України від 30.06.1993р № 94”.

До них відносяться:

КНД 50-002-93 Система сертифікації Укр СЕПРО.

Основні положення;

КНД 50 –003- 93 Система сертифікації Укр СЕПРО.

Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації;

КНД 50-004-93 Система сертифікації Укр СЕПРО.

Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;

КНД 50-005-93 Система сертифікації Укр СЕПРО.

Порядок проведення сертифікації продукції;

КНД 50-006-93 Система сертифікації Укр СЕПРО.

Атестація виробництва , порядок здійснення;

КНД 50-007-93 Система сертифікації Укр СЕПРО.

Реєстр системи.

Система встановлює основні принципи, структуру та павила Української державної системи сертифікації продукції, процесів і послуг ( надалі – продукції). Вона призначена для проведення обов’язкової та добровільної сертифікації продукції і є відкритою для вступу до неї органів з сертифікації та випробувальних лабораторій інших держав і доступу до неї будь – яких підприємств і організацій. Система передбачає, що сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинним законодавством України, проводиться виключно в ній.

Система створена у відповідності до міжнародних НД ІSО/ІЕС і передбачає такі взаємопов'язані види діяльності:

- сертифікацію продукції ( процесів, послуг);

- сертифікацію систем якості;

- атестацію виробництва;

- акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);

- акредитацію органів з сертифікації продукції;

- акредитацію органів з сертифікації систем якості;

- атестацію експертів-аудиторів за переліченими видами діяль­ності.

Загальне керівництво системи, організацію та координацію робіт з сертифікації здійснює Держстандарт України – Національний орган з сертифікації, а його функції безпосередньо виконує Управління сертифікації Держстандарту.

 

Структура і функції системи сертифікації УкрСЕПРО.

Організаційну структуру Системи утворюють:

- національний орган з сертифікації –Держстандарт України;

- науково – технічна комісія;

- органи сертифікації продукції;

- органи сертифікації систем якості;

- випробувальні лабораторії ( центри);

- експерти – аудітори;

- науково – методичний та інформаційний центр;

- територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України;

- Український учбово –науковий центр з стандартизації метрології та стандартизації.

Функції органів сертифікації продукції:

- здійснюють управління системою сертифікації закріпленої за ним номенклатури продукції;

- розробляють організаційно – методичні документи з сертифікації закріпленої продукції;

- проводять акредитацію випробувальних лабораторій ( центрів);

- назначають схему і порядок проведення сертифікації,

- організують і проводить атестацію виробництв;

- здійснюють технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її виробництвом;

- видають сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв.

 

Функції органів сертифікації систем якості.

Органи з сертифікації системи якості призначаються та акредитується Національним органом з сертифікації, та виконує такі функції:

- розробляють організаційно – методичні документи з сертифікації систем якості;

- організовують та проводить сертифікацію систем якості;

- організовують та проводить атестацію виробництва;

- здійснюють технічний нагляд за сертифікованими системами якості та атестованими виробництвами;

- видають сертифікат на системи якості.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти