ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ “АГРООСВІТА”

ПОГОДЖЕНО Генеральний виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація аграрних інженерів” __________________ Кульгавий В.Ф. “____”_________________ 2016 р. ЗАТВЕРДЖУЮ В. о директора державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта” __________________ Іщенко Т.Д. “____”_________________ 2016 р.

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС В АПК

 

ТЕСТИ

нормативної навчальної дисципліни
для підготовки фахівців ОКР “молодший спеціаліст”

Напряму 6.100102 “Процеси, машини та обладнання

агропромислового виробництва”

Спеціальностей 5.10010201 “Експлуатація та ремонт

машин і обладнання агропромислового виробництва”

Та 5.10010202 “Експлуатація та ремонт меліоративних,

будівельних машин та обладнання”

У аграрних вищих навчальних закладах

 

 

Київ

“Агроосвіта”

УДК 631.372:629.02

ББК 39.35

Т 65

Тести підготували:

Милашевський О.В., Зданевич В.Л., викладачі Житомирського агротехнічного коледжу;

Колісник М.В., викладач ВСП “Агротехнічний коледж Уманського НУС”;

Слюсаренко С.П., викладач Ладижинського коледжу Вінницького НАУ; Андрусик В.С., Ковцун А.Я., викладачі Борщівського агротехнічного коледжу

Ніконенко Г. В., викладач Петрівського державного аграрного технікуму;

Гаража В.М, викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА.

 

Рецензенти:

__________________________________(з виробництва)

Каніцький Ю.М., Кондратюк М.В., викладачі Коледжу Подільського ДАТУ;

Панченко О.М., викладач ВП “Слов’янський технікум Луганського НАУ”;

Бездушний П.М., завідувач відділення ВП НУБіП України “Немішаївський агротехнічний коледж”;

Сорока М.В., Прокопенко Ю.О., викладачі Роменського коледжу Сумського НАУ;

Андрійчук І.П., викладач Борщівського агротехнічного коледжу;

Супрун Д.Г., викладач Ладижинського коледжу Вінницького НАУ;

Фель М.Л., викладач Володимир-Волинського агротехнічного коледжу;

Лєх Є.П., викладач Золочівського коледжу Львівського НАУ;

Воронков А.М., викладач ВСП “Ногайський коледж Таврійського ДАТУ”;

Чорновол О.І., Білявський С.В., викладачі Петрівського державного аграрного технікуму;

Бірук М.С., викладач Мирогощанського аграрного коледжу

 

Обговорено та рекомендовано до видання навчально-методичною комісією із спеціальності 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і облад­нання агропромислового виробництва” (протокол від 30 вересня 2015 р. № 1/15)

 

Відповідальний за випуск: Борхаленко Ю.О., кандидат технічних наук, методист ДУ “НМЦ «Агроосвіта”

 

Редактор Цибенко Н.В.

 

© Державна установа “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпе­чен­ня діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”

Всі права охороняються. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якій формі без письмової згоди Державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта”.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Тести заміру залишкових знань призначені тільки для перевірки та оцінювання рівня підготовки після закінчення певного етапу навчання.

Метою тестового іспиту є визначення рівня професійної компетенції особи, що екзаменується.

Тести з навчальної дисципліни «Технічний сервіс в агропромисловогому комплексі» для контролю знань студентів ОКР «Молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва" складаються з 3 частин у відповідністю з типовою програмою дисципліни.

Частина 1 (тестові завдання меншої складності)включають 51 питання і характеризуються оцінкою знань основ експлуатації, технічного обслуговування та діагностування автомобілів, тракторів, комбайнів та складної сільськогосподарської техніки.

Частина 2 (тестові завдання більшої складності) включають 56 питань і характеризуються оцінкою знань експлуатації, технічного обслуговування та діагностування автомобілів, тракторів, комбайнів та складної сільськогосподарської техніки.

Частина 3 (тестові завдання практичні, розрахункові) включають 30 питання і характеризуються оцінкою знань практичного застосування основ технічної експлуатації, технічного обслуговування та діагностування автотракторної техніки.

ЧАСТИНА 1

(тестові завдання меншої складності)

Як називається комплекс робіт щодо підтримання роботоздатності та справності машин при їх використанні, зберіганні і транспортуванні?

1. Технічне обслуговування +

2. Діагностування

3. Капітальний ремонт

4. Поточний ремонт

Л.5 с.6

Як називається процес визначення із заданою точністю технічного стану об’єктів (машин) без розбирання?

1. Технічне обслуговування

2. Діагностування +

3. Капітальний ремонт

4. Поточний ремонт

Л.5 с.6

Як називається подія, що полягає у втраті роботоздатності машини?

1) надійність

2) справний стан

3) дефектування

4) відмова +

Л-2, с. 44

4. Яка комплексна характеристика включає в себе безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, збереженість:

1) несправний стан

2) надійність +

3) граничний стан

4) відмова

Л-2, с. 22

Як називається стан машини, при якому її подальша експлуатація повинна бути припинена через порушення вимог безпеки, вихід заданих параметрів за встановлені межі, зниження ефективності експлуатації чи через необхідність проведення капітального ремонту?

1) граничний стан +

2) нормальний стан

3) допустимий стан

4) працездатний стан

Л-2, с. 33

Що змінюється з часом в машини, яка знаходиться в експлуатації і виконує роботу?

1) вага машини

2) показники технічного стану +

3) ширина колії

4) тягове зусилля

Л-2, с. 33

При якому способі організації технічного обслуговування машин засоби ТО переміщуються до об’єктів, на місця їх роботи?

1) пересувному +

2) централізованому

3) швидкому

4) повільному

Л-2, с. 47

Який є підрозділ майстерні агропромислового підприємства для виконання обслуговуючих робіт за машинно-тракторним парком?

1) ремонтний завод

2) спеціалізована майстерня

3) станція технічного обслуговування

4) пост технічного обслуговування +

Л-2, с. 48

Яка карта описує технологічний процес з усіма операціями в технологічній послідовності з зазначенням необхідних даних про обладнання, оснащення і матеріали?

1) карта ескізів (КЕ)

2) операційна карта (ОК)

3) маршрутна карта (МК) +

4) технологічна карта (ТК)

Л-1, с. 73

Де наведено графічне зображення переходів розроблених операцій у вигляді ескізів з додаванням необхідних схем?

1) карта ескізів (КЕ) +

2) маршрутна карта (МК)

3) технологічна інструкція (ТИ)

4) операційна карта (ОК)

Л-1, с. 73

11.Що є вихідними даними для складання плану-графіка ТО і ремонту машин?

1) річний плановий наробіток машини

2) наробіток кожної машини від останнього виду ТО і ремонту

3) дані по кожній машині про її технічний стан

4) всі перелічені +

 

Л-2, с. 178

12.Як називається час, технологічно необхідний робітникам для виконання ремонтних робіт?

1) наробіток

2) строк служби

3) трудомісткість +

4) ресурс

 

 

13.Якими параметрами характеризується режим роботи майстерні?

1) тривалістю зміни в годинах

2) кількістю змін на добу

3) кількістю змін на місяць

4) всі перелічені +

 

14. Що є причиною пошкодження шин та інших гумових виробів?

1) неправильна експлуатація

2) неправильний догляд

3) неправильне зберігання

4) всі перелічені +

 

15.Який показник визначає економічність двигуна під час випробування?

1) крутний момент

2) питома витрата палива +

3) номінальна потужність і годинна витрата палива

4) ефективна потужність

 

 

16.Що виникає внаслідок значних перевантажень машини, низької якості ТО, ремонту і зберігання?

1) конструктивні дефекти

2) виробничі дефекти

3) експлуатаційні дефекти +

4) всі перелічені

 

Які ви знаєте параметри технічного стану машини?

1) номінальний, безвідмовний, допустимий

2) безвідмовний, допустимий, граничний

3) номінальний, допустимий, граничний +

4) робочий, номінальний, допустимий

Л-1, с. 15

 

18. Які є основні показники технічного стану двигуна?

1) потужність та питома витрата палива +

2) виникнення ненормальних шумів та стуків

3) відказ механізму

4) роботоздатність, придатність до ремонту

Л-2, с. 11

 

Яким приладом визначають тиск масла?

1) віскозиметром

2) манометром +

3) екзимплером

4) гідрометром

Л-2, с. 395

 

Яким приладом визначають в’язкість масла?

1) віскозиметром +

2) манометром

3) екзимплером

4) гідрометром

Л-2, с. 395

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти