ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Курс «Лексичні основи математики» для дітей 3- 6 р.

Використання:

- середня, старшая і підготовча групи дитячих дошкільних закладів

- підготовче відділення загальноосвітніх шкіл

- домашнє навчання основам математики дітей 3-6 років

Складові частини:

- програмовий математичний матеріал;

- послідовність викладу програмового матеріалу;

- методика викладу програмового матеріалу;

- обладнання.

Програмовий матеріал.

Вміщує в собі базові поняття і вміння, які засвоїть дитина в процесі вивчення курс «Лексичні основи математики». Наприклад:один, багато, жодного, всі; перший, останній, попередній, наступний; числа від 1 до 10 і т.д.

Обладнання: Будь-який традиційний рахунковий матеріал

Предметне моделювання, що використовується при вивченні цього курсу, є основою подальшого формування навичок математичного моделювання. При навчанні маленької дитини слід враховувати, що діти постійно досліджують навколишній світ через реальні предмети, з якими можна діяти, їх можна групувати за певними ознаками.

Вивчення даного курсу тісно пов'язане з формуванням мовленнєвої культури дошкільника, оскільки досягнення повного свідомого засвоєння математичних знань неможливе без оволодіння потрібним для цього лексичним матеріалом.

Вивчення цього курсу є серйозною пропедевтикою навчання математиці у початковій школі, що сприяє кращому розумінню даного предмета у більш пізньому шкільному віці.

Авторка допомагає дітям навчитися співвідносити, зіставляти фрази з тексту задачі з тими математичними діями, якими дитина вже володіє. Для розуміння математичного смислу задач діти разом з вчителем проживають сюжети з текстів задач у грі, малюють їх.

Авторка конкретизує, відповідно до шкільної програми, той лексичний набір, який потрібен для подальшого успішного вивчення дітьми математики.

Васильченко приділяє величезну увагу методиці виховання у дітей вмінь здійснювати самоконтроль, пояснювати свої дії, включати математичні терміни до мовних висловлень, придумувати подібні завдання.

За допомогою наочного дидактичного матеріалу «МАКРОМОЗАЇКА ВАСИЛЬЧЕНКО», розробленого автором посібника, здійснюються перші кроки до предметного моделювання при розв’язуванні математичних завдань та задач. При цьому активізується, зокрема, робота зорових і тактильних аналізаторів дитини, формується „образ кількості” та „образ дії”.

Змістовною складовою цього способу навчання є авторській курс "Лексичні основи математики", що складається з десяти частин, які для більш досконалого розуміння дітьми ми назвали "сходинками". Сходинка – це змістовний блок. Хронологічно "за часом" він триває стільки, скільки необхідно конкретній дитині для повного засвоєння матеріалу.

Центральною ланкою викладання засад математики згідно даного способу є створення умов для максимально активної позиції дитини в процесі навчання. Це виражається в тім, що при відпрацьовуванні кожного блоку навчального матеріалу обов'язковими елементами є:- виконання дитиною завдань викладача;

-придумування дитиною аналогічних завдань для дорослих, (викладача, мами, папи, бабусі) і дітей (друзів, братів, сестер);

- створення дорослими «ситуації помилки», тобто коли дорослий «помиляється», а дитина зауважує помилку й розповідає (показує), як правильно виконати дане завдання. Цей прийом одночасно використовується як показник рівня засвоєння матеріалу.

Виклад навчального матеріалу здійснюється у вигляді концентра. Це означає, що вже на множині, що складається із двох предметів, подається весь необхідний лексико-понятійний апарат. Потім на множинах, що поступово розширюються, з 3-10 предметів, відбувається застосування, закріплення й повторення матеріалу. Цей підхід дає гарантований і стійкий результат засвоєння навчального матеріалу

 

18. Проаналізувати особливості втілення на уроках математики інформаційно-комп′ютерних технологій

Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій.

Відомо, що успішність навчання залежить від відношення дитини до навчання. Позитивне відношення до навчання залежить від мотиву діяльності учня, його інтересу до теми, що вивчається, а також від стійкого інтересу до предмету в цілому. Комп'ютер значно поширив можливості подання навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відео техніки дозволяє моделювати різноманітні ситуації і середовища. І це одна з переваг застосування комп'ютерних педагогічних засобів для підвищення інтересу до предмета.

У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з використанням ПК, обирає потрібний йому за різними параметрами набір педагогічних програмних засобів, що підвищує ефективність його праці, а рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок його учнів наближує до вимог сьогодення. Окрім цього, для кожного вчителя є важливим не лише досягнення максимального результату роботи, але і спосіб його досягнення.

Проаналізуємо вплив застосування програми для створення презентацій Microsoft Power Point.

Кожен елемент із зазначеного переліку програмних засобів є достатньо досконалим у своєму роді. Вважаємо, що використовуючи їх на уроці по черзі або разом, можна значною мірою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Та найефективнішим є підготовка та використання презентацій на таких етапах вивчення математики:

- на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням елементів анімації;

- на уроках узагальнення і систематизації знань з теми - у вигляді шаблону «навчальний посібник» (презентації з майстра автозмісту) або йому подібного, у якому розглядаються всі поняття, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань.

Такий матеріал доцільно використовувати в умовах мультимедійного класу, демонструвати учням презентацію з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, за потреби повертаючись до деяких слайдів або повторюючи презентацію декілька разів.

Систематичне використання комп’ютерних презентацій на уроках знімає актуальне питання наочності з математики. Більше того, постає інше питання – чи варто витрачати невеликі шкільні ресурси для придбання наочності, зокрема традиційних таблиць, плакатів тощо, якщо можна подати їх у вигляді презентації.

Використання ПК сприяє вирішенню наявних утруднень у шкільному курсі математики. Наприклад, на етапі переходу від конкретних до загальних задач з умовою, заданою параметрично, традиційно виникають труднощі, пов’язані з віковими особливостями школярів. Якщо не подолати їх вчасно, учень важко засвоює і погано розуміє суть правил, законів, зустрічається з труднощами під час формулювання висновків, узагальнень, проведенні досліджень тощо.

Процес навчання проходить у невимушеній формі, школярі швидко вирішують поставлені перед ними завдання, не бояться помилитися, дуже активні, пропонують різноманітні способи розв'язування задач, пробують практично побачити результат. Якщо це не вдавалося, учні шукають нові варіанти, доки не буде досягнуто правильного розв'язування задач - все це сприяє формуванню необхідних геометричних понять.

Застосування даної програми на уроках математики сприяло розвитку пізнавального інтересу учнів, їх розумових здібностей, розвинуло хист до самостійної творчої роботи, що допомагає становленню та розвитку особистості дитини.

Використання комп’ютера як одного із наочних засобів навчання у спеціальній школі передбачає поступове, поетапне оволодіння комп’ютерною технікою. Застосування комп’ютерних технологій сприяє формуванню в учнів позитивної мотивації навчання, психологічного комфорту, більшої свободи вибору форм та засобі діяльності під час розв’язання навчальних завдань, водночас створює умови для забезпечення учнів системою належної допомоги.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти