ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання третьго рівня складності

3С1 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

NaAlO2 Al(OH)3 AlPO4

↓+B

Al(NO2)3

 

б) А: NaOH, Б: H3PO4, В: HNO2;

3С2 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

Fe(ClO2)3 Fe(OH)3 Fe2(SO4)3

а) А: HClO2, Б: SO3, В: NaOH;

3С3 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

MgSO3 MgO Mg(OH)2

↓+B

Mg(VO3)2

б) А: SO2, Б: H2O, В: V2O5;

 

3С4 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

ZnO ZnCl2 Zn(OH)2 ZnS

 

в) А: HCl, Б: NaOH, В: H2S;

 

3С5 Визначте речовини А, Б, В в схемі перетворень:

In2(SiO3)3 In2O3 In2(SeO3)3

↓+B

InCl3

 

а) А: SiO2, Б: H2SeO3, В: HCl;

 

Тестові завдання по темі: «Хімічний зв’язок і будова молекул. Ступінь окиснення. Комплексні (координаційні) сполуки»

Завдання першого рівня складності

7A1 Вкажіть кількість валентних електронів у незбудженому стані атома Алюмінію:

б) 1;

7A2 Вкажіть кількість валентних електронів у незбудженому стані атома Берилію:

а) 0;

7A3 Вкажіть валентність та ступінь окиснення елемента Флуору в молекулі F2:

б) 1; 0;

7A4 Для якої з вказаних речовин характерна йонна кристалічна гратка:

г) NaCl

7A5 Для якої з вказаних речовин характерна металічна кристалічна гратка:

а) Ag; .

7A6 Для якої з вказаних речовин характерна молекулярна кристалічна гратка в твердому стані:

в) N2;

7A7 В молекулі водню зв’язок:

в) ковалентний неполярний;

7A8 Вкажіть валентність Карбону в молекулі СО:

б) 2;

7A9 Вкажіть валентність Нітрогену в молекулі N2:

в) 3;

7A10 Вкажіть валентність Хлору в молекулі Cl2:

б) 1;

7A11 Для якої з вказаних речовин характерна атомна кристалічна гратка:

в) алмаз;

7A12 У молекулі аміаку зв’язки:

а) ковалентні полярні;

7A13 Водневий зв’язок утворений:

в) взаємодією ядра атома Гідрогену з більш електронегативними атомами;

7A14 Металічний зв’язок утворений:

б) узагальненими вільними електронами;

 

.

 

7A15 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача – йона цинку у сполуці [Zn(NH3)4]Cl2:

б) +2;

7A16 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача – йона хрому у сполуці [Cr(H2O)6](NO3)2:

г) +2;

7A17 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача – йона ніколу у сполуці [Ni(NH3)6](OH)2:

в) +2;

7A18 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача – йона платини у сполуці K2[PtCl6]:

в) +4;

7A19 Чому рівне координаційне число йона кадмію у сполуці [Cd(NH3)4](OH)2:

г) 4;

7A20 Чому рівне координаційне число йона феруму у сполуці K3[Fe(CN)6]:

д) 6.

7A21 Чому рівне координаційне число йона кобальту у сполуці [Co(H2O)6]Cl3:

д) 6.

7A22 Чому рівне координаційне число йона купруму у сполуці [Cu(NH3)4]SO4:

в) 4;

7A23 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Al(H2O)6]Cl3:

в) 3+;

7A24 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Ag(NH3)2]Cl:

а) 1+;

7A25 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Pt Cl2(NH3)2]:

а) 0;

Завдання другого рівня складності

4B1 Вкажіть кількість валентних електронів у незбудженому і збудженому станах атома Сульфуру:

в) 2;4;6;

4B2 Яке з наведених нижче тверджень є неправильним? Ковалентний зв’язок може утворитися:

б) за рахунок повного переходу електронів від менш електронегативного атома до більш електронегативного;

4B3 Вкажіть речовину з ковалентним полярним зв’язком:

в) HCl;

4B4 Вкажіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком:

б) Cl2; .

4B5 Вкажіть речовину з йонним зв’язком:

г) KBr;

4B6 У якій з вказаних молекул існує π-зв’язок:

б) CO2;

4B7 Молекула води є:

г) кутовою;

4B8 Молекула карбон (IV) оксиду є:

в) лінійною;

4B9 У якій із вказаних груп речовин молекули є неполярними:

б) O2, BeCl2, BCl3;

4B10 Яке з вказаних рівнянь реакцій характеризує утворення донорно-акцепторного зв’язку у йоні NH4 +:

б) NH3 + H+ → NH4 +;

донор акцептор

4B11 Яке з вказаних рівнянь реакцій характеризує утворення донорно-акцепторного зв’язку у йоні ВF4 :

б) ВF 3 + F → ВF4;

акцептор донор

 

 

4B12 Молекула BeCl2 є:

б) лінійною;

4B13 Молекула BCl3 є:

б) трикутною;

4B14 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача у сполуці K3[Fe(CN)6]:

в) +3;

4B15 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача у сполуці [Ag(NH3)2]Cl:

б) +1;

4B16 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці K4[Fe(CN)6]:

д) 4-.

4B17 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Ni(NH3)5Cl]Cl:

б) 1+;

4B18 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача у сполуці Na3[Ag(S2O3)2]:

а) +1;

4B19 Чому дорівнює ступінь окиснення комплексоутворювача у сполуці K3[Al(OH)6]:

в) +3;

4B20 Чому дорівнює заряд комплексного йона у сполуці [Co(NH3)4(CN)2]Cl:

б) 1+;

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти