ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливості роботи зі штриховими оригіналами

У штриховій ілюстрації зображення будуються точками, штрихами, за­литтям (суцільними площинами) однакової щільності на будь-якій ділянці, а також будь-якою комбінацією цих прийомів. Штрихові оригінали викону­ються на прозорому і непрозорому матеріалі, бувають як одноколірні, так і багатоколірні.

Штрихові непрозорі одноколірні та багатоколірні оригінали мо­жуть бути:

• рисованими;

• друкованими, наприклад чіткий відбиток сторінки друкованого видання;

• у вигляді фотовідбитків із чіткого штрихового зображення, виконаного на контрастному глянсовому фотопапері.

• виконаними засобом фотографіки, тобто передрукуванням декілька ра­
зів півтонового негативу на контрастну плівку аж до повної втрати півтонів;

• у вигляді надрукованих чи нарисованих текстів і знаків з інтенсивним
чорним рівномірним вічком шрифту.

Штрихові непрозорі оригінали виконуються на білому, масштабно-координатному папері (міліметрівці) або кальці білизною не менше 70. % (оптична щільність, або величина поглинання світла у пластах і плівках барвників та інших речовин, має дорівнювати 0,15) тільки з одного боку, рипнали повинні мати на всій поверхні рівномірний глянс, штрихові еле­менти - рівномірну насиченість, а їх ширина з урахуванням масштабу від-ворення має бути не менше 0,1 мм, щільність штрихових елементів - не кШЄ °'^ мм- Найкраще використовувати оригінали, розмір яких у 1,5 ра-ільше, ніж репродукція. Максимальне зменшення -1:3. роз ІН" На кРЄсленні або схемі повинні виконуватись (в оригіналі) з таким Рис\/^НК0М' Щ0^ п'сля зменшення їх товщина була не менш 0,2 мм, а в менії rfo ПеР°м -0,15 мм. Відстань між лініями в зображенні має бути не и,2 мм, а висота літер і цифр - не менш 1,2 мм.Авторські та видавничі оригінали


Видавничі оригінали 


Для одержання якісного штрихового оригіналу потрібно дотримувати­ся таких правил:

1. Усі рисунки повинні бути виконані тушшю (чи чорною фарбою) або вид­рукувані на білому гладкому художньому папері, що забезпечує чітке відтво­рення елементів зображення, на кальці, а також у вигляді фотовідбитків. Лінії мають бути без зазублин або нерівностей. У рисунках, виконаних пером, до­пускається деяке ослаблення інтенсивності на кінцях ліній, якщо тільки це не відіб'ється на змісті рисунку і не призведе до його перекручування.

2. Усі виправлення замальовуються композитним білим кольором.

3. Наклеєні букви, цифри на оригіналах мають бути чіткими, наклеєні безбарвним клеєм, що не утворює плям.

4. Рисоване зображення виконується в масштабах 1:1; 1,5:1; 2:1 відповідно до майбутньої ілюстрації у виданні й мати відповідну товщину штрихів. Не слід робити занадто тонких штрихів, які можуть зникнути при зменшенні розміру.

5. Оригінали повинні мати рівномірний глянс на всій поверхні, а штри­хові елементи - рівномірну насиченість. Будь-яке штрихування пунктиром або перехресними штрихами має бути однорідним, з поступовим перехо­дом, не мати надто тонких або коротких штрихів у текстурі, які можуть бути втрачені при зменшенні розміру.

Штрихові оригінали, як правило, виконуються з невеликим збільшен­ням, адже при наступному зменшенні дрібні помилки, допущені при їхньо­му виконанні, стають непомітними. Але за значного зменшення оригіналу можливе зникнення дрібних деталей зображення. Щоб цього не відбува­лося, дещо перебільшують дрібні деталі. Якщо із цього зображення роб­лять негатив то після зменшення ширина лінії на ньому повинна бути не менш 0,15 мм, а ширина проміжку між ними - не менш 0,1 мм.

Одноколірні штрихові репродукції в більшості випадків друкуються чор­ною фарбою. Проте за необхідності репродукція може бути відтворена фарбою будь-якого кольору. Для цього на лицьовому боці оригіналу, поза зображенням або на його звороті зазначають колір репродукції, наклеюють зразок кольору чи зазначають номер фарби за каталогом.

Штрихові оригінали для багатофарбового відтворення, на яких елемен­ти кольорових зображень не стикаються, можуть бути виготовлені у вигля­ді єдиного чорно-білого рисунка з наведенням для кожного кольору необ­хідних даних. Або вони виготовляються у кольорах, що будуть отримані внаслідок кольороподілу, з наведенням для кожного кольору зазначених стандартом даних. Якщо у процесі кольороподілу кольори на оригіналі не можуть бути чітко виокремлені через відсутність відповідних технічних за­собів, то тоді оригінал виготовляють у вигляді окремих чорно-білих рисун­ків для кожної фарби з мітками суміщення.

Багатоколірні штрихові оригінали повинні мати кольороподілені кальки для кожного кольору, на полях яких містяться розмірні мітки, що забезпечують спо­лучення контурів за друку. Крім того, додається кольоровий ескіз оригіналу.

Штрихові прозорі одноколірні оригінали можуть бути у вигляді діапо­зитивів чи негативів, а багатоколірні - тільки у вигляді діапозитивів. Як штрихові оригінали використовують також скляні та плівкові негативи і діа-


позитиви, штрихові друкарські відбитки, зображення, рисовані на прозоро­му папері (прозорій плівці) без жовтуватого відтінку. Оптична щільність ос­нови має не перевищувати 0,20 Б (прозорість 56 %), а штрихові елементи повинні мати рівномірну насиченість.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти