ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Молекулярні компоненти клітини

Мікроскоп

Назвіть осн системи св мікроскопа. Яке їхнє призначення? Оптична, механічна освятлювальна

Яке макс зб можна отримати, користуючись св мікроскопом? 3000 разів

Як визн зб мікроскопа, на якому вив обєкт? Зб обєктива х Зб окуляра

З чого скл оптична система св мікроскопа? Обєктив окуляр

З чого ск мех система св мікроскопа? Тубус

З чого скл осв система св мікроскопа? Рухоме дзеркало, конденсор

Для чого вик кедрову олію під час мікроскопічних досліджень? Для зм коеф заломлення світла

Назвіть переваги люм мікроскопа над зв св мікроскопом. Виявл за доп люмін барв

Назвіть переваги фазово-контрастного мікроскопа на зв св мікроскопом. Обємне зобр обєктів

Назвіть переваги ел мікроскопа над зв св мікрокопом. Стають видимими ультрастр компоненті клітини

Що таке електронограмма? Як отр електронограмму? Фотознімок дифракційної картини, що утворюється при розсіюванні електронів досліджуваним об'єктом в ході електронографії

Яке зобр в мікроскопі МБС-1 - пряме чи перевернуте? Пряме

Які основні відмінності між обєктами живої і не живої природи? Рух, обмін речовин

Клітина

Де форм субодиниці рибосом в еукаріотичній кл? Ядерце

За якими параметрами хромосоми зараховують до однієї гомологічної пари? Однакові за формою, будовою і розт центромер

На які групи поділяють хромосом залежно від розм центромери? Мета-, суб- і акроцентричні

Хто заснував кл теорію? Шванн і Шлейден

Чи загине кл після руйнування мембран її лізосом? Так

Чи здатна кл до самовідтворення? Так

Чи можно відрізнити мітохондрію від лізосом за допомогою цитохімічної реакції? Так

Чим відрізняється структура про- та еукаріотичних кл? Не мають ядра і мембраних органел

Чим відрізняються клітини тв, рос і гр? Глік целюл, хітин

Що вивчає біологія на субклітинному рівні орг життя? Органели

Як назив парний набір хромосом соматичної кл? Каріотичним

Як називаються кл, що містять нуклеоїд? Прокаріоти

Як називаються хромосоми з однаковими плечима? Метацентричні

Як саме в кл зб к-ть мітохондрій? Поділ

Яка роль лізосом у життєдіяльності кл? Перетравлення

Яке зн руху цитоплазми в клітині? Транс., зах тургор

Які є немембранні оруганели в кл еу і прокаріотів? Рибосоми, мезосоми, джгутики

Які органели еукарітичної кл беруть участь в утв рибосом? Ядерце

Які органели є в прокаріотів і в чому їх особл? Рибосоми,мезосоми,джгутики,не мають мембран

Які організми виникли першими? Прокаріотичні

Які основні відмінності між обєктами живої і не живої природи? Рух, обмін речовин

Які реч синтезуються на мембранах гранулярного ендпл ретикулуму? Білки

Які стр, подібні до стр мітохондрій, мають хлоропласти рос? Рибосоми, вн.мембрану, ДНК

Які ф-ї в кл виконує комплекс Гольджі? Синтез лізосом, пероксисом

Яку ф-ю вик мітохондрії? Енергетичну (АТФ)

Молекулярні компоненти клітини

До скл яких кл стр входять білки? Яка їх ф-я? Мембран, структурна

До скл яких кл стр входять вуглеводи? Яка їх ф-я? Мебрана, зерниста ЕПС, мітохондрія; транспортна, запасна структурна, каталітична, захисна

До скл яких кл стр входять ліпіди? Яка їх ф-я? Мембран, захисна

До складу яких клітинних структур входять нукл кислоти? Яка функція нукл кислот? Ядро, мітохондрії, платсиди, зберігання, реалізація та передача спадкової інформації

Назвіть риси подіібності та відмінності в будові амінокислот, що входять до скл білків. NH-група; радикал

Назвіть ферменти, що забезпечують репарацію ДНК? ДНК-полімерза, ДНК-лігаза

Назвіть ферменти, що беруть участь у реплікації ДНК. Топоізомераза, хеліказа, ДНК-праймаза, ДНК-полімераза,

Назівть властивості ферментів біокаталізаторів. Усі біокаталізатори - білки

Скільки білкових молекул входить до складу нуклеосоми? 4(?)

Хто і коли запропонував модель структури молекули ДНК? Уотсон і Крик

Чи належать ліпіди до числа необхідних хім комп кл? Так

Ща таке денатурація та ренатурація білків? Втрата третинної структури

Ща таке репарація ДНК? набір процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК, які кодують її геном. 1. Виявлення пошкодження 2. Видаляеться нуклеотид чи його основа 3. і 4. Відновлення за принципом комплементарності

Що є мономером ДНК? Нуклеотид

Що таке вт структура білка? Який тип хім звязку забезп її стабілізацію? Спіраль; водневий

Що таке вторинна стр ДНК? Який тип хм зв забезпечує його стабіл? Подвійна спіраль ДНК

Що таке гістонові та негістонові білки? Гісто́ни — основний клас білків, необхідних для збірки й упаковки молекул ДНК у хромосоми. Негістонові білки інтерфазних ядер утворю-ють всередині ядра сітку, яку називають ядерною білковою матрицею.

Що таке конформація білкової молекули? Просторове розм атомів в молекулі

Що таке первинна стр ДНК? Який тип хім зв забез його стабіл? лінійна послідовність нуклеотидів у ланцюзі;

Що таке первинна структура білка? Який тип хім звязку забезп її стабілізацію? Пептидний ланцюг; пептидний зв'язок між амінокислотами

Що таке реплікація ДНК? процес самовідтворення нуклеїнових кислот

Що таке третинна стр білка? Який тип хім звязку забез її стабіл? Глобула; іонний, водневий, гідрофобний

Що таке хроматин? Назв стркомп що вх до складу хроматину. Це реч хромосом - комплекс ДНК, РНК і білків.

Що таке четвертинна структура білка? Який тип хім звязку забезп її стабілізацію? Водневий, йонний

Яка роль білків зовн плазм мембрани в життєдільності кл? Транспорт, зв з зовн світом, ендоцитоз

Які неорганічні реч входять до скл кл? Вода і солі

Які органічні реч входять до скл кл? Білки, жири, вглеводи

Які роль відіграють рецепторні білки в життєдіяльності кл? Забезпечує зв з зовн світом (росп "своєї" кл)

Біосинтез білка

Де в кл відбувається сплайсинг? У ядрі

Назвіть посл етапи посттранс модиф поліпептид ланцюгів, синт на рибосомі? 1) хім модифікації 2) фолдінги

Скільки структурних генів необхідно для кодування третинної структури білка? 1

У клітинах якої групи організмів відбувається сплайсинг? Еукаріоти

У чому полягає виродженіть ген коду? одній і тій же амінокислоті може відповідати декілька кодонів

У чому полягає специфічність ген коду? Кожен триплет кодує лише одну амінокислоту

У чому полягає універсальність ген коду? генетичний код працює однаково в організмах різного рівня складності — від вірусів до людини

Чи відбувається транскрипція в еритроцитах периферіної крові людини? Ні

Чи існує тРНК за антикодоном АУУ? Ні

Чи подрібні білки дорослій людині, якщо воне не росте? Так

Що є матрицею для синтезу іРНК? ДНК

Що таке активація амінокислот? Приєднання до тРНК

Що таке транскриптон? кодуюча і операторна частини гена

Що таке транскрипція? Назвіть ферменти, що її забезпечують. Синтез іРНК на молекулі ДНК; РНК-полімераза

Що таке трансляція? Назв етапи.Синтез білка з амінокислот,за допогою рибосом.Ініціація,елонгація,термінація

Як назив група рибосом, обєднана однією молекулою іРНК? Полірибосома

Як назив посл нуклеотидів тРНК, комплементарна кодону іРНК? Антикодон

Як назив система запису ген інф в молекулах нукл кислот? Ген. код

Як назив ділянка ДНК з якою звязується РНК-полімераза під час транскрипції? Промотор

Як назив фермент що бере участь у процесі активації амінокислоти для трансл? Аміноацил-тРНК-синтетаза

Як називаються інформативні ділянки в молекулі незрілої іРНК? Екзони

Як називаються неінформативні ділянки в молекулі незрілої іРНК? Інтрони

Які властивості має генетичний код? Триплетність, безперервність, дискретність, специфічність, надмірність, виродженість, універсальність

Які існують фінкціонально активні центри в рибосомі? Епіцентр (приєдн РНК-полімерази)

Які кодони є беззмістовими? Стоп-кодони (УАА, УАГ, УГА)

Які послідовні етапи посттранскрипційної модифікація іРНК? Спайслинг

Яку спільну особливість має біосинтез ДНК, РНК та білка? Матричність, комплементарність

Клітинний цикл. Мітоз

Завдяки яким процесам клітини…зберігають генотип зиготи? Самовідтворення (реплікація ДНК, мітоз)

На якій фазі мітозу найкраще видно хромосоми у світловому мікроскопі? Метафаза

Назвіть періоди і фази мітотичного циклу, на яких клітина має диплоїдний набір хромосом. Всі крім анафази

Назвіть тип поділу клітин, після якого дві доч клітини мають хромосомні набори, ідентичні материн. Мітоз

Скільки молекул ДНК міст в одній хромосомі по завер мітозу? 2n 2c гаплоїдний набір

У який період мітотичного поділу відбувається трансляція? В G2 періоді. Інтерфаза

У який період мітотичного циклу відбуваєть транскрипція? Інтерфаза II

У який період мітотичного циклу відбувається реплікація ДНК? S-період(синтетичний)

У який період мітотичного циклу кл готується до синтезу ДНК? Постисинтетичний період

У якій фазі мітозу конденсовані хромосоми знаходяться екваторіальній площині клітин? Метафаза

Чи зміниться форма клітини якщо вона перестане синтезувати тубулін під час інтерфази? Так

Чи потрібні кл дезоксирибонуклеотиди в постсинтетичний період мітотичного циклу? Так, для репарацій

Чи функціонують гени під час мітозу? Ні

Як може завершитися життєвий цикл клітини? Загибель

Як у світловому мікроскопі відрізнити інтерфазну клітини від мітотичної? Видно хромосоми

Яке біологічне значення мітозу? забезпечує утворення генетично ідентичних дочірніх клітин

Яке зн має пресинтетичний період мітотичного циклу? Накопичення поживних речовин

Яке зн має синтетичний період мітотичного циклу? Кл запасає енергію,

Яке значення мають кінетохори в ході мітозу? Зєднання ниток веретена поділу

Яке місце мітозу в мітотичному циклі? Утв дочірніх клітин

Який період мітотичного циклу безпосередньо передує мітозу? Інтерфаза

Який тип поділу характерний для стовбурових клітин людини? Мітотичний

Які важливі внутрішньоклітинні структури утв з мікротрубочок під час мітозу? Веретено поділу

Основи генетики людини

У чому суть гіпотези чистоти гамет? При утв гібридів спадкові чинники не змішуються, а зберігаються в незмінному вигляді

Чи можуть бути зчеплені алельні гени? Ні

Що є предметом вивчення медичної генетики? Закономірності успадкування та мінливості

Що є цитологічною основою прояву другого закону Менделя? при схрещуванні гібридів першого покоління між собою отримуємо потомство, в якому розщеплення за фенотипом буде 3:1 а за генотипом 1:2:1.

Що є цитологічною основою прояву третього закону Менделя? кожна пара альтернативних варіантів ознак успадковується незалежно від інших пар і дає розщеплення 3:1 за кожною з пар

Що таке алельні гени? Алельні гени – гени, розташовані в ідентичних локусах гомологічних хромосом.

Що таке альтернативні ознаки? альтернативні ознаки — це якісні ознаки, які не можуть бути присутніми у одного конкретного організму одночасно, вони виключають наявність одне одного.

Що таке аналізуюче схрещування? Аналізуюче схрещування — схрещування особин із домінантною ознакою, але невідомим генотипом, з рецесивною гомозиготою, генотип якої завжди аа.

Що таке ген? Ген — одиниця спадкового матеріалу, що відповідає за формування певної елементарної ознаки.

Що таке генотип і фенотип? Генотип - це сума всіх генів, що знах в заплідненій яйцеклітині і є матеріальною основою спадковості. Фенотип — сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку

Що таке гомозигота, гетерозигота і гемізигота? Гомозиго́тною наз ди-, або поліплоїдну клітину гомологічні хромосоми якої несуть однакові алелі певних генів. Гемізигота - диплоїдний організм, який має тільки одну дозу певного гена який завжди проявляється.

Що таке дигібридне і полігібридне схрещування? Дигібридне схрещування - схрещування двох ознак і полігібридне трьох ознак і більше.

Що таке мітохондріальна і пластидна спадковість? Мітохондріальна - наслідування порушень дій дихальних ферментів. Пластидна - успадкування особливостей пластид, здійснюване без участі ядра

Що таке моделюючі ознаки? Менделюючі ознаки – це ознаки, для яких справедливі основні закони успадкування, встановлені Г. Менделем

Що таке моногібридне схрещування? Моногібридне схрещування - поєднання батьківських форм, які відрізняються різними станами лише однієї спадкової ознаки.

Які ви знаєте типи успадкування менделюючих ознак у людини? Моно-, ди- та полігібридне

Які клітини в нормі не можуть одночасно мати два будь-які алельні гени? Статеві

Мікроскоп

Назвіть осн системи св мікроскопа. Яке їхнє призначення? Оптична, механічна освятлювальна

Яке макс зб можна отримати, користуючись св мікроскопом? 3000 разів

Як визн зб мікроскопа, на якому вив обєкт? Зб обєктива х Зб окуляра

З чого скл оптична система св мікроскопа? Обєктив окуляр

З чого ск мех система св мікроскопа? Тубус

З чого скл осв система св мікроскопа? Рухоме дзеркало, конденсор

Для чого вик кедрову олію під час мікроскопічних досліджень? Для зм коеф заломлення світла

Назвіть переваги люм мікроскопа над зв св мікроскопом. Виявл за доп люмін барв

Назвіть переваги фазово-контрастного мікроскопа на зв св мікроскопом. Обємне зобр обєктів

Назвіть переваги ел мікроскопа над зв св мікрокопом. Стають видимими ультрастр компоненті клітини

Що таке електронограмма? Як отр електронограмму? Фотознімок дифракційної картини, що утворюється при розсіюванні електронів досліджуваним об'єктом в ході електронографії

Яке зобр в мікроскопі МБС-1 - пряме чи перевернуте? Пряме

Які основні відмінності між обєктами живої і не живої природи? Рух, обмін речовин

Клітина

Де форм субодиниці рибосом в еукаріотичній кл? Ядерце

За якими параметрами хромосоми зараховують до однієї гомологічної пари? Однакові за формою, будовою і розт центромер

На які групи поділяють хромосом залежно від розм центромери? Мета-, суб- і акроцентричні

Хто заснував кл теорію? Шванн і Шлейден

Чи загине кл після руйнування мембран її лізосом? Так

Чи здатна кл до самовідтворення? Так

Чи можно відрізнити мітохондрію від лізосом за допомогою цитохімічної реакції? Так

Чим відрізняється структура про- та еукаріотичних кл? Не мають ядра і мембраних органел

Чим відрізняються клітини тв, рос і гр? Глік целюл, хітин

Що вивчає біологія на субклітинному рівні орг життя? Органели

Як назив парний набір хромосом соматичної кл? Каріотичним

Як називаються кл, що містять нуклеоїд? Прокаріоти

Як називаються хромосоми з однаковими плечима? Метацентричні

Як саме в кл зб к-ть мітохондрій? Поділ

Яка роль лізосом у життєдіяльності кл? Перетравлення

Яке зн руху цитоплазми в клітині? Транс., зах тургор

Які є немембранні оруганели в кл еу і прокаріотів? Рибосоми, мезосоми, джгутики

Які органели еукарітичної кл беруть участь в утв рибосом? Ядерце

Які органели є в прокаріотів і в чому їх особл? Рибосоми,мезосоми,джгутики,не мають мембран

Які організми виникли першими? Прокаріотичні

Які основні відмінності між обєктами живої і не живої природи? Рух, обмін речовин

Які реч синтезуються на мембранах гранулярного ендпл ретикулуму? Білки

Які стр, подібні до стр мітохондрій, мають хлоропласти рос? Рибосоми, вн.мембрану, ДНК

Які ф-ї в кл виконує комплекс Гольджі? Синтез лізосом, пероксисом

Яку ф-ю вик мітохондрії? Енергетичну (АТФ)

Молекулярні компоненти клітини

До скл яких кл стр входять білки? Яка їх ф-я? Мембран, структурна

До скл яких кл стр входять вуглеводи? Яка їх ф-я? Мебрана, зерниста ЕПС, мітохондрія; транспортна, запасна структурна, каталітична, захисна

До скл яких кл стр входять ліпіди? Яка їх ф-я? Мембран, захисна

До складу яких клітинних структур входять нукл кислоти? Яка функція нукл кислот? Ядро, мітохондрії, платсиди, зберігання, реалізація та передача спадкової інформації

Назвіть риси подіібності та відмінності в будові амінокислот, що входять до скл білків. NH-група; радикал

Назвіть ферменти, що забезпечують репарацію ДНК? ДНК-полімерза, ДНК-лігаза

Назвіть ферменти, що беруть участь у реплікації ДНК. Топоізомераза, хеліказа, ДНК-праймаза, ДНК-полімераза,

Назівть властивості ферментів біокаталізаторів. Усі біокаталізатори - білки

Скільки білкових молекул входить до складу нуклеосоми? 4(?)

Хто і коли запропонував модель структури молекули ДНК? Уотсон і Крик

Чи належать ліпіди до числа необхідних хім комп кл? Так

Ща таке денатурація та ренатурація білків? Втрата третинної структури

Ща таке репарація ДНК? набір процесів, за допомогою яких клітина знаходить і виправляє пошкодження молекул ДНК, які кодують її геном. 1. Виявлення пошкодження 2. Видаляеться нуклеотид чи його основа 3. і 4. Відновлення за принципом комплементарності

Що є мономером ДНК? Нуклеотид

Що таке вт структура білка? Який тип хім звязку забезп її стабілізацію? Спіраль; водневий

Що таке вторинна стр ДНК? Який тип хм зв забезпечує його стабіл? Подвійна спіраль ДНК

Що таке гістонові та негістонові білки? Гісто́ни — основний клас білків, необхідних для збірки й упаковки молекул ДНК у хромосоми. Негістонові білки інтерфазних ядер утворю-ють всередині ядра сітку, яку називають ядерною білковою матрицею.

Що таке конформація білкової молекули? Просторове розм атомів в молекулі

Що таке первинна стр ДНК? Який тип хім зв забез його стабіл? лінійна послідовність нуклеотидів у ланцюзі;

Що таке первинна структура білка? Який тип хім звязку забезп її стабілізацію? Пептидний ланцюг; пептидний зв'язок між амінокислотами

Що таке реплікація ДНК? процес самовідтворення нуклеїнових кислот

Що таке третинна стр білка? Який тип хім звязку забез її стабіл? Глобула; іонний, водневий, гідрофобний

Що таке хроматин? Назв стркомп що вх до складу хроматину. Це реч хромосом - комплекс ДНК, РНК і білків.

Що таке четвертинна структура білка? Який тип хім звязку забезп її стабілізацію? Водневий, йонний

Яка роль білків зовн плазм мембрани в життєдільності кл? Транспорт, зв з зовн світом, ендоцитоз

Які неорганічні реч входять до скл кл? Вода і солі

Які органічні реч входять до скл кл? Білки, жири, вглеводи

Які роль відіграють рецепторні білки в життєдіяльності кл? Забезпечує зв з зовн світом (росп "своєї" кл)

Біосинтез білка

Де в кл відбувається сплайсинг? У ядрі

Назвіть посл етапи посттранс модиф поліпептид ланцюгів, синт на рибосомі? 1) хім модифікації 2) фолдінги

Скільки структурних генів необхідно для кодування третинної структури білка? 1

У клітинах якої групи організмів відбувається сплайсинг? Еукаріоти

У чому полягає виродженіть ген коду? одній і тій же амінокислоті може відповідати декілька кодонів

У чому полягає специфічність ген коду? Кожен триплет кодує лише одну амінокислоту

У чому полягає універсальність ген коду? генетичний код працює однаково в організмах різного рівня складності — від вірусів до людини

Чи відбувається транскрипція в еритроцитах периферіної крові людини? Ні

Чи існує тРНК за антикодоном АУУ? Ні

Чи подрібні білки дорослій людині, якщо воне не росте? Так

Що є матрицею для синтезу іРНК? ДНК

Що таке активація амінокислот? Приєднання до тРНК

Що таке транскриптон? кодуюча і операторна частини гена

Що таке транскрипція? Назвіть ферменти, що її забезпечують. Синтез іРНК на молекулі ДНК; РНК-полімераза

Що таке трансляція? Назв етапи.Синтез білка з амінокислот,за допогою рибосом.Ініціація,елонгація,термінація

Як назив група рибосом, обєднана однією молекулою іРНК? Полірибосома

Як назив посл нуклеотидів тРНК, комплементарна кодону іРНК? Антикодон

Як назив система запису ген інф в молекулах нукл кислот? Ген. код

Як назив ділянка ДНК з якою звязується РНК-полімераза під час транскрипції? Промотор

Як назив фермент що бере участь у процесі активації амінокислоти для трансл? Аміноацил-тРНК-синтетаза

Як називаються інформативні ділянки в молекулі незрілої іРНК? Екзони

Як називаються неінформативні ділянки в молекулі незрілої іРНК? Інтрони

Які властивості має генетичний код? Триплетність, безперервність, дискретність, специфічність, надмірність, виродженість, універсальність

Які існують фінкціонально активні центри в рибосомі? Епіцентр (приєдн РНК-полімерази)

Які кодони є беззмістовими? Стоп-кодони (УАА, УАГ, УГА)

Які послідовні етапи посттранскрипційної модифікація іРНК? Спайслинг

Яку спільну особливість має біосинтез ДНК, РНК та білка? Матричність, комплементарність

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти