ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди О.Захаренка

ІV. Проведіть порівняльний аналіз різних варіантів поєднання форм і методів контролю й оцінювання та їхнього застосування залежно від рівня розвитку, вікових особливостей учнів тощо.

Розглянуто на засіданні кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки

Протокол № 2 від "20" вересня 2014 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.А.Сокур


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 26.

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

1. Виберіть правильне твердження:

а) методом педагогічного дослідження є дослід пророщення насіння квасолі;

б) гуманізм проголошує найвищою цінністю особистість, людину;

в) слово «педагогіка» є синонімом слова «навчання»;

г) принцип міцності знань проголошує необхідність механічного зазубрювання матеріалу.

2. Яка категорія з даного переліку не належить до основних категорій педагогіки:

а) освіта; б) культура; в) виховання; г) навчання.

3. Доброзичливість, позитивний настрій вчителя можна віднести до вимог уроку:

а) психологічних; б) дидактичних; в) гігієнічних; г) загальнопедагогічних.

4. Навчання – це:

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються

знання, формуються вміння та навички;

б) передача учням знань, умінь і навичок;

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого.

5. Складові виховання – це:

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання;

б) демократизація та гуманізація виховання;

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок.

6. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?:

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;

б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану,

корекція й аналіз результатів;

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися.

Донецький учитель В.Ф. Шаталов успішно навчав всіх учнів

Незалежно від здібностей. Що відіграє вирішальну роль у досягненні

його учнями високих результатів?:

а) хороша спадковість, сприятливе середовище;

б) виховання в сім’ї, особистість учителя, інтерес до навчального предмета;

в) правильно організована пізнавальна діяльність.


8. Що визначило розвиток педагогіки як науки?:

а) біологічний закон збереження роду;

б) турбота батьків про щастя дітей;

в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і

праці.

9. Педагогічна система якого педагога ґрунтується на наступних ідеях:

- всебічного і гармонійного розвитку особистості;

- родинно-шкільного виховання;

- розвивального навчання: подорожі в природу; уроки мислення;

- кімната казки; куточок краси; навчання в “зелених класах” та ін.;

- громадянського і патріотичного виховання;

а) В.О.Сухомлинський; б) Й.Песталоцці; в) Ж.-Ж.Руссо.

 

10. Назвіть види контролю.

а) поточний, тематичний, підсумковий;

б) вивчення ефективності роботи вчителів;

в) розвиток особистості кожної дитини.

 

 

ІІ. Дайте визначення понять: класно-урочна система, освіта, виховання, контроль,оцінювання

 

ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди А.Макаренка

ІV. Встановити залежність між застосовуваними формами і методами дидактичного контролю й оцінювання знань та характером викладання навчального предмета (гуманітарний, природничо-математичний. естетичний цикли предметів).

Розглянуто на засіданні кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки

Протокол № 2 від "20" вересня 2014 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.А.Сокур


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 27.

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

 

1. Навчання як елемент освіти, виховання та розвитку людини вивчає:

а) школоведення; б) діалектика; в) теорія виховання; г) дидактика

 

2. Моральне виховання – це:

а) виховний вплив школи, сім'ї, громадськості, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності;

б) процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до творчого самовиявлення притаманна людині.;

в) цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової культури і активної правомірної поведінки.

 

3. Провідною формою організації навчання у школі є:

а) консультація; б) навчальна дискусія; в) урок; г) навчальний діалог


4. Охарактеризуйте завдання фізичного виховання:

а) формування системи знань, формування світогляду, формування умінь і навичок культури розумової праці;

б) формування світогляду, формування системи знань, формування навичок естетики поведінки;

в) формування гігієнічних навичок; потреби постійно й система­тично займатися фізкультурою і спортом; зміцнення здоров'я, фізичного розвитку.

 

5. Доброзичливість, позитивний настрій вчителя можна віднести до вимог уроку:

а) психологічних; б) дидактичних; в) гігієнічних; г) загальнопедагогічних.

6.Назвіть види управлінської інформації.

а) оперативна, стратегічна;

б) щотижнева, щомісячна;

в) стратегічна, на кінець чверті;

г) оперативна, на кінець року.

7. Навчання – це:

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються

знання, формуються вміння та навички;

б) передача учням знань, умінь і навичок;

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого.


8. Складові виховання – це:

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання;

б) демократизація та гуманізація виховання;

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок.

9. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?:

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;

б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану,

корекція й аналіз результатів;

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися.

Донецький учитель В.Ф. Шаталов успішно навчав всіх учнів

Незалежно від здібностей. Що відіграє вирішальну роль у досягненні

його учнями високих результатів?:

а) хороша спадковість, сприятливе середовище;

б) виховання в сім’ї, особистість учителя, інтерес до навчального предмета;

в) правильно організована пізнавальна діяльність.

 

 

ІІ. Дайте визначення понять: урок, клас, навчання, виховання, лекція

 

ІІІ. Охарактеризуйте педагогічні погляди К.Ушинського

ІV. Розкрийте зміст роботи методичних об'єнань вчителів та їх значення в системі освіти.

Розглянуто на засіданні кафедри книгознавства та загальнонаукової підготовки

Протокол № 2 від "20" вересня 2014 р.

Завідувач кафедри ___________ Л.А.Сокур


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА»

Підготовки бакалаврів спеціальностей

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Хореографія

Варіант 28.

І. Дайте відповіді на тестові завдання (Завдання з вибором однієї правильної відповіді)

 

1. Принцип навчання – це:

а) положення, на основі яких здійснюється процес навчання, які відображають загальні вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу, вибору та реалізації методів і засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

б) система найважливіших вимог, додержання яких забезпечує ефективне й якісне функціонування навчального процесу;

в) цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну й планомірну навчально-пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв'язання визначених завдань

 

2. Моральне виховання – це:

а) виховний вплив школи, сім'ї, громадськості, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності;

б) процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до творчого самовиявлення притаманна людині.;

в) цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової культури і активної правомірної поведінки.

 

3. З наведених нижче принципів виберіть той, що не відноситься до принципів управління школою.

а) демократичного плюралізму;

б) поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів;

в) постійного розвитку та самовдосконалення колективу;

г) співтворчості в колективі всіх, хто бере участь у виховані учнів.

 

4. Основними прийомами самовиховання є:

а) ситуації довіри, контролю, саморегуляція

б) самоприказ , критика, зауваження

в) самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, саморегуляція, самоосуд

г) змагання, показ зразків і прикладу, створення ситуацій успіху

 

5. Система здобутих у процесі навчання знань, умінь, навичок, способів мислення – це: а) викладання; б) освіта; в) навчання; г) виховання

 

6. Доброзичливість, позитивний настрій вчителя можна віднести до вимог уроку:

а) психологічних; б) дидактичних; в) гігієнічних; г) загальнопедагогічних.

7. Навчання – це:

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються

знання, формуються вміння та навички;

б) передача учням знань, умінь і навичок;

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого.

8. Складові виховання – це:

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання;

б) демократизація та гуманізація виховання;

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок.

9. Предметом педагогіки є:

а) підготовка підростаючого покоління до життя;

б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання;

в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в

умовах її навчання, виховання й освіти.

10. Виховання – це:

а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого

здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою

формування певних якостей;

б) передача знань про норми та правила поведінки людей;

в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду

народу.

ІІ. Дайте визначення понять: семінар, урок закріплення знань, клас, освіта, перевірка

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти