ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яка із зазначених характеристик властива політичним партіям ? (2)

1. Притаманні всім політичним режимам; 2. Властиві демократичному політичному режиму; 3. Властиві лише поліархіям.

 

72. Типологія партійних систем включає в себе:(1,2, 4,5)

1. Однопартійні; 2. Двопартійні; 3. Двопартійні з домінуючою партією; 4. Багатопартійні з домінуючою партією; 5. Багатопартійні.

 

Що таке корпоративізм? (3)

1. Узгодження інтересів найманих працівників і працедавців; 2. Узгодження інтересів найманих працівників і держави; 3. Узгодження інтересів найманих працівників, працедавців та держави.

 

Вперше інститут омбудсмена було запроваджено у : (4)

1. Великобританії; 2. США; 3. Франції; 4. Швеції

 

У якій країні найбільш активно використовується інститут референдуму? (5)

1. Великобританії; 2. США; 3. Франції; 4. Швеції; 5. Швейцарії

 

Референдум відноситься до інститутів : (2)

1. Представницької демократії; 2. Безпосередньої демократії

 

Політична участь виступає ознакою: (2)

1. Всіх без виключення політичних режимів; 2. Демократичних суспільств; 3. Лише демократичних та авторитарних суспільств.

 

Політичній доктрині лібералізму властиві наступні етапи розвитку: (1,2,4,5)

1. Аристократичний; 2. Демократичний; 3. Авторитарний; 4. Соціальний; 5.Консервативний

 

Традиціоналізм відноситься до: (4)

1. Політичної доктрини фашизму; 2. Політичної доктрини популізму; 3. Політичної доктрини соціалізму; 4. Політичної доктрини консерватизму.

 

Хто із зазначених авторів не відноситься до представників політичної доктрини лібералізму? (3,4)

1. А. де Токвіль; 2. Дж. Мілль; 3. Е.Берк; 4. П.Прудон

 

Хто із зазначених авторів не відноситься до представників політичної доктрини консерватизму? (4)

1. Е.Берк; 2. Б.Дізраелі; 3. Й. де Местр; 4. А.де Токвіль

 

Хто із зазначених авторів не відноситься до представників політичної доктрини комунізму? (3)

1. К.Маркс; 2. Ф.Енгельс; 3. М.Штірнер; 4. Р.Оуен

 

Хто із зазначених авторів не відноситься до представників політичної доктрини анархізму? (4)

1. М.Штірнер; 2. П.Прудон; 3. М.Бакунін; 4. Г.Плеханов

 

Хто із зазначених авторів не відноситься до представників політичної доктрини фашизму та націонал-соціалізму? (3)

1. А.Розенберг; 2. Дж.Джентіле; 3. О.Скорцені; 4. Б.Муссоліні

 

До якої політичної доктрини відноситься наступна сукупність категорій: свобода, розум, різноманітність? (3)

1. Консерватизм; 2. Анархізм; 3. Лібералізм

 

До якої політичної доктрини відноситься наступна сукупність категорій: власність, ієрархія, людська недосконалість? (2)

1. Фашизм; 2. Консерватизм; 3. Популізм; 4. Клерикалізм

 

До якої політичної доктрини відноситься наступна сукупність категорій: спільнота, співпраця, рівність, спільна власність? (3)

1. Анархізм; 2. Популізм; 3. Соціалізм

 

До якої політичної доктрини відноситься наступна сукупність категорій: свобода, анти етатизм, рівність, спільна власність? (1)

1. Анархізм; 2. Популізм; 3. Соціалізм

 

До якої політичної доктрини відноситься наступна сукупність категорій: елітаризм, анти раціоналізм, націоналізм? (1)

1. Фашизм; 2. Консерватизм; 3. Популізм; 4. Клерикалізм

 

90. Хто із мислителів запропонував розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову? (1)

1. Шарль Монтеск’є. 2. Джон Локк. 3. Аристотель. 4. Платон.

 

Які спільні характеристики властиві комунізму та соціал-демократії? (3)

  1. Спільна мета - соціалізм; 2. Спільний ворог - буржуазія; 3. Спільні корені – марксизм

 

Яке головне концептуальне положення у творчому доробку Л.Троцького? (3)

  1. Теорія диктатури пролетаріату; 2. Концепція перемоги революції в одній окремо взятій країні; 3. Теорія перманентної революції

 

Залізний закон олігархії» Р.Міхельса стосується: (2)

  1. Проблем державної бюрократії; 2.Проблем внутрішньопартійної демократії; 3. Оцінки буржуазного суспільства

 

94. Суспільство вважається гомогенним в етнічному плані, коли частка представників етнічних меншин складає: (3)

1. Менше 50 %; 2. Менше 30 %; 3. Менше 20 %.

 

95. Україна в етнічному плані відноситься до гомогенних чи гетерогенних суспільств? (2)

  1. Гомогенних; 2. Гетерогенних

 

Який чинник вважається головним у процесі становлення політичної нації? (4)

  1. Спільність мови; 2. Спільність традицій; 3. Спільність культури; 4. Спільна держава

 

97. Хто є автором гасла «Україна для українців»? (2)

  1. Д.Донцов; 2.М.Міхновський; 3.С.Бандера

 

Яка форма правління характерна для України? (3)

  1. Парламентська; 2. Президентська; 3. Напівпрезидентська

 

До якого типу політичного режиму відноситься фашизм в Італії? (2)

1. Тоталітарний; 2. Авторитарний; 3. Напівдемократичний

 

Для яких країн характерним є гостре етно мовне протистояння? (1)

  1. Бельгія; 2. Сполучене Королівство; 3.Швейцарія

 

101. Політологія, як наука, оформлюється (3):

1. З моменту утворення полісу; 2. В Новий час; 3. У середині ХІХ ст., одночасно з розширенням виборчого права

 

102. Що означає поняття «поліс»? (1)

1. Місто-державу в стародавній Греції; 2. Грецький еквівалент поняття «держава»; 3. Еквівалент поняття «організоване політичне суспільство»

 

103. Визначте системоутворюючі елементи визначення поняття «політика» (1,2,4):

1. Боротьба за володіння та утримання влади; 2. Представлення і обстоювання групових інтересів; 3. Представлення класових інтересів; 4. Розподіл суспільних цінностей

 

104. Визначте хто з наведених нижче мислителів відноситься до представників утопічного соціалізму (1,2,4,5):

1. Томас Мор; 2. Роберт Оуен; 3. Макс Штірнер; 4. Сен Сімон; 5. Шарль Фур’є

105. Хто з наведених нижче авторів написав працю «Утопія», яка поклала початок напряму «топічного соціалізму»? (1)

1. Томас Мор; 2. Томмазо Кампанелла; 3. Шарль Фур’є

 

106. Кому належить авторство праці «Місто Сонця», яка відноситься до утопічного соціалізму ? (2)

1. Томас Мор; 2. Томмазо Кампанелла; 3. Шарль Фур’є

 

107. Хто з політичних мислителів доби феодалізму сприяв поверненню в суспільну думку концептуальних положень Аристотеля? (2)

1. Августин Блаженний; 2. Томас Аквінський; 3. Марсилій Падуанський

 

108.Хто з політичних мислителів доби феодалізму привніс в суспільну думку концептуальне положення про ієрархію форм суспільства, як органічного цілого? (2)

1. Августин Блаженний; 2. Томас Аквінський; 3. Марсилій Падуанський

 

109. Хто з політичних мислителів доби феодалізму відносився до представників, які заперечували претензії Папи на першість щодо світської і церковної влади? (3,4)

1. Августин Блаженний; 2. Томас Аквінський; 3. Марсилій Падуанський; 4. Уільям Оккам

 

110. В суспільній думці якої країни сформувався поділ на касти? (2)

1. Стародавня Месопотамія; 2. Стародавня Індія; 3. Стародавній Китай

 

111. В політичній практиці якої стародавньої цивілізації сформувалася практика і концепція абсолютної монархії? (1)

1. Стародавній Єгипет; 2. Стародавня Месопотамія; 3. Стародавня Греція

 

112.В політичній практиці якої стародавньої цивілізації сформувалася практика і концепція імперії? (4)

1. Стародавній Єгипет; 2. Стародавня Месопотамія; 3. Стародавня Індія; 4.Стародавній Китай

 

113. Хто вперше сформулював та обґрунтував поняття суверенітету як суттєвої ознаки держави? (1)

1. Жан Боден; 2. Марсилій Падуанський; 3. Гуго Грацій; 4. Бенедикт Спіноза

 

114. Хто із зазначених мислителів вперше обґрунтував необхідність поділу війн на справедливі і несправедливі? (2)

1. Уільям Оккам; 2. Гуго Гроцій; 3. Томас Гоббс

 

115. Хто із зазначених мислителів вперше обґрунтував концепцію невідчужуваних прав особи? (4)

1. Уільям Оккам; 2. Гуго Гроцій; 3. Томас Гоббс; 4. Бенедикт Спиноза

 

116. Хто із зазначених мислителів розробив концепцію народного суверенітету, як головного принципу республіканського ладу? (3)

1. Томас Гоббс; 2. Джон Локк; 3. Жан-Жак Руссо; 4. Іммануіл Кант

 

117. Хто із зазначених мислителів розробив концепцію «категоричного імперативу»? (4)

1. Георг Гегель; 2. Йоган Фіхте; 3. Жан-Жак Руссо; 4. Іммануіл Кант

 

118. Хто із зазначених мислителів розробив концепцію «вічного миру»? (2)

1. Георг Гегель; 2. Іммануіл Кант; 3. Франсуа Марі Вольтер; 4. Карл Маркс

 

119. Хто з мислителів обґрунтовує положення про незалежність держави, коли держава повинна добиватися повного національного відокремлення в межах своїх природних кордонів? (2)

1. Георг Гегель; 2. Йоган Фіхте; 3. Карл Маркс; 4. Джузеппе Мадзіні

 

120. Яка концепція була домінуючою у суспільній думці Київської держави? (1)

1. «Богоугодного державця»; 2. Мудрого і справедливого князя; 3. Сильного володаря

 

121. Хто був автором праці «Слово про закон і благодать» в добу Київської Русі? (2)

1. Ігумен Феодосій; 2. Митрополит Іларіон; 3. Володимир Мономах

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти