ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Предмет, завдання, методологічні основи курсу “Історія педагогіки”. Виникнення виховання у первісному суспільстві

Семінарське заняття № 1

Предмет, завдання, методологічні основи курсу “Історія педагогіки”. Виникнення виховання у первісному суспільстві

Мета: Ознайомлення студентів з організаційними формами роботи в курсі “Історія педагогіки” та основними категоріями і структурою дисципліни, а також особливостями виховання у первісному суспільстві.

Завдання

1. Поясніть філософські закони крізь призму історико-педагогічних явищ.

2. Підберіть газетну статтю різних років, яка б підтвердила важливість та актуальність вивчення історії педагогіки.

3. Випишіть особливості виховання у країнах давнього Сходу.

Питання для обговорення

1. Предмет та завдання. Методологічні основи. Джерела історико-педагогічного знання.

2. Виникнення виховання, його становлення як цілеспрямованого процесу.

3. Виховання та навчання у давніх цивілізаціях Сходу.

Література

1. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1.

2. Конспект.

Методичні вказівки

Для того, щоб розпочати вивчення історії педагогіки як наукової дисципліни педагогічного циклу необхідно ознайомитися з основними категоріями та структурою курсу. Важливо усвідомити традиції і концепції виникнення виховання у різних підходах авторів [1,с.4-5]. Суттєве значення для сприйняття матеріалу мають практичні завдання, які вирішуються в курсі історії педагогіки [1,с.6-7]. Творчий характер у завданні носить перше питання. Як відомо, філософія є методологічною основою курсу, тому необхідно навчитися доводити та пояснювати філософські закони (зв’язок виховання, освіти, навчання з життям; взаємопроникнення наук як закон діалектики та інші) крізь призму історичних явищ.

Важливим є ознайомлення з особливостями виникнення виховання як цілеспрямованого процесу у первісному суспільстві [1, с.13-27].

Зверніть увагу на динаміку прийомів виховної практичної діяльності у дородовому та родовому суспільстві.


Семінарське заняття № 2

Виховання та освіта в античному світі

Мета: Ознайомити студентів з особливостями систем виховання античного світу, з першими науковими розробками філософів V віку до н.е., проаналізувати просвіту в епоху еллінізму і Давньому Римі.

Завдання:

1. Складіть словник педагогічних термінів стосовно епохи Античності:

2. Випишіть та проаналізуйте “Фрагменти про виховання” Демокрита.

3. Складіть план роботи Аристотеля “Політика” [1, с. 39-47].

4. Випишіть методичні особливості книги М.Ф. Квінтіліана “Виховання оратора” [1, с. 52-61].

5. Прочитайте “про спартанське виховання” Плутарха [1, с. 9-11].

6. Зробіть висновки, прочитавши уривок із “Спогадів про Сократа” [1, с.13-16].

Питання для опрацювання:

1. Школа і виховання в Стародавній Греції. Спартанська та Афінська системи виховання. Спільні та відмінні риси цих систем.

2. Просвіта в Епоху еллінізму ІІІ–І ст. до нашої ери.

3. Елементи педагогіки у філософських системах стародавнього світу. Педагогічні ідеї Сократа, Аристотеля, Демокрита. Платон про суспільне і сімейне виховання дітей до школи.

4. Сімейне і суспільне виховання в Стародавньому Римі.

5. Зародження християнської традиції виховання (Августин Аврелій - Блаженний, Флавій Кассіодор).

Література:

1. Хрестоматия по истории педагогики Т. 1. Античный мир. Средние века. – Состав. Свадковский И.Ф. – Москва, 1938.

2. Жураковский Г.В. Очерки по истории античной педагогіки. – М.: Учпедгиз, 1940.

3. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1

4. Константинов М., Мединский Е., Шабаєва М. История педагогики. – М., 1982.

5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М., 1981.

Методичні вказівки

З історією педагогіки у рабовласницькому суспільстві ви ознайомитесь, прочитавши про розвиток школи та педагогічної думки в умовах егейської культури давньої Греції та Римі. Особливу увагу зверніть на культурний розвиток архаїчної Греції (ІХ-VІІІ в.в. до н.е.) [2]. Розібратись у вихованні та педагогічній думці Давньої Греції допоможе розділ [2, с.54-70] або підручник “Історія педагогіки” [3]. Працюючи над текстом, складіть термінологічний словник, щодо спартанської та афінської систем виховання, що сприятиме категоріально засвоїти матеріал. Зверніть увагу на питаннях, зазначених у програмі. Оформіть таблицю, де наочно буде представлено систему шкіл в Афінах (граматиста, кіфариста, палестра, ефебія, гімнасія, кіносарг та інші).

Для більш поглибленого засвоєння давньогрецької педагогічної культури треба звернутись до “Хрестоматії з історії зарубіжної педагогіки” А.І. Піскунова та “Хрестоматії з історії педагогіки. Т. 1. Античний світ. Середні віки” І. Свадковського, де зібрані уривки з творів видатних філософів Сократа, Платона, Аристотеля, Демокріта, Плутарха. Опрацювати цей матеріал треба за практичними вказівками завдання плану семінарського заняття № 2. Цього ж порядку треба дотримуватись під час вивчення історії педагогіки Давнього Риму: спочатку за підручниками [2, розділ 3, с. 79-94] та [3, розділ 2, с. 17-19] прочитайте про основні типи шкіл та завдання виховання, потім ознайомтесь з педагогічною думкою Давнього Риму, проаналізуйте уривки з твору римського ритора М. Квінтіліана “Про виховання оратора”, де розповідається про організацію та методику навчання, про вимоги до вчителя.


Семінарське заняття № 3

Виховання, школа і педагогічна думка Західної Європи в середні віки

Та епоху Відродження

Мета: Ознайомити студентів з особливостями педагогічної культури епохи середньовіччя.

 

Завдання:

1. Наведіть картину монастирської школи Х ст. [5, с. 68-69].

2. Поясніть сутність катехізисного методу навчання [5, с.70-71].

3. Зробіть аналіз опису шкіл Середньовіччя та програми навчання в них.

4. Підготуйте твір-мініатюру “Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження” [5, с. 98-106].

5. Порівняйте стару та нову освіту, описану в книзі Ф. Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель” [5, с. 107-116].

6. Ознайомтесь з творами М. Монтеня “Опыты” та Т. Мора “Утопия”, Т.Кампанелли “Город солнца” (конспект).

Питання для обговорення:

1. Шкільний устрій Середньовіччя.

2. Педагогічна думка та школа епохи Відродження.

3. Відкриття університетів у Західній Європі.

4. Система виховання єзуїтів.

Література:

1. Джуринский А.Н. История педагогики древнего и среднего мира. – М.,1999.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1.

3. Константинов М., Мединский Е., Шабаєва М. История педагогики. – М., 1982.

4. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М., 1981. – С.48-86.

5. Хрестоматия по истории педагогики. /Уклад. М. Свадковский. – М., 1938.

Методичні вказівки

Під час вивчення теми за підручниками [2 (розділ 5) с. 22-140; 3, с.19-27] рекомендуємо для кращого засвоєння матеріалу виписати типи шкіл, часи їх виникнення та назви університетів. Шкільний устрій Середньовіччя неможливо усвідомити без аналізу опису шкіл та програм навчання в них [5, с.74-83] також наведення картини монастирської школи Х ст. [5, с. 68-69]. Важливим є трактовка сутності катехізичного методу навчання [5, с. 70-71]. Для майбутнього вчителя творчу активність формує написання твору-мініатюри “Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження” [5, с. 98-106].

Особливу увагу необхідно звернути на епоху Відродження. Ознайомтесь з творами М.Монтеня “Опыты”, Т.Мора “Утопия”, Т. Кампанелли “Город солнца” [4, с. 55-76]. Випишіть особливості старої та нової освіти в книзі Ф. Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель” [5, с. 107-116]. Важливим історичним фактом ХV-ХVІ ст. є поява Реформації (Англія, Чехія, Німеччина, Голландія). На противагу цьому напряму з’являється Контрреформація, з якою пов’язана система виховання єзуїтів [2, с. 159-162].


Семінарське заняття № 4

Методичні вказівки

Знайомство з важливою темою стосовно джерел вітчизняної педагогічної культури треба розпочати з виховання та навчання у східних слов’ян [8, с. 8-11; 3, с. 83-88]. Звернути увагу на скарби народної педагогіки у книзі “Антологія педагогічної думки УРСР” [1, с. 31-50], на появу християнства.

Історія виникнення писемності й школи по-різному висвітлюється вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Ознайомитись з доказами існування писемності до 988 р. ви зможете у розділах [7, с. 11-20; 6, с.142-144; 3, с.181-198]. Тут описано: Київську школу книжного навчання; монастирські та школи грамоти..

Народними педагогічними ідеями були пройняті фольклорна обрядовість, побутові традиції, звичаї. Отже, педагогічна думка Київської Русі складалася з офіційних концепцій і народних педагогічних поглядів. Важливим тут є знайомство з основними “Повчаннями князя Володимира Мономаха дітям” [9, с. 15-18]. Розглянути внесок Іларіона, літописця Нестора та інше.

Шкільна освіта ХІІІ ст. була як і держава в стані феодальної роздробленості. Для періоду ХІV – середини ХVІ ст. характерне значне подолання феодальної роздробленості з одного боку, і перебування південно-західних земель України у складі Польщі, Литви, Угорщини і Молдавії, посилення феодального і релігійного гніту, з іншого боку.

Єзуїти розгорнули на території України широку освітянську діяльність. Певний вплив на формування її мала епоха Відродження, яка народила гуманізм і Реформацію. З цим пов’язане заснування Острозької школи (1576 р.), Львівської братської школи та Києво-Могилянської колегії (1632 р.), як шкіл підвищеного типу. Про це ви прочитаєте у підручниках [3, с. 203-206; 6, с. 148-151; 7, розділ ІІ, с. 32-51].

Щоб зрозуміти особливості братських шкіл, треба ознайомитися з Уставом Львівської школи. Виписати цінні спрямування в її організації [9, с.30-34 ].

Особливе значення у вивченні цього розділу мають статути, підручники та навчальні посібники як педагогічні пам’ятки ХVІ-ХVІІ ст. [7, розділ ІІ с. 51-56]. Завершуючи вивчення теми, окресліть напрями розвитку вітчизняної педагогічної думки (Є.Славінецький, С.Полоцький). Проаналізуйте погляди І.Борецького, Г.Смотрицького., С.Зізанія та інші [7, розділ ІІ, с. 58-72].


Семінарське заняття № 5

Педагогічна система Яна-Амоса Коменського (1592-1670)

 

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні ідеї Я. Коменського на основі текстуального вивчення окремих розділів “Великої дидактики”.

Завдання:

1. Скласти за “Великою дидактикою” план переказу Вступу, короткий конспект XXVIII, ХХІХ.

2. Вивчити 4, 9, 12 розділи “Материнської школи”.

3. Виписати в таблицю дидактичні принципи і висловлювання Я.Коменського, що сформульовані в ХVІ - ХVІІІ розділах “Великой дидактики”, про кожний із принципів:

 

Дидактичний принцип Висловлювання Коменського
   

Питання для обговорення:

1. Життя та педагогічна діяльність Я. Коменського.

2. Мета виховання. Метод виховання та навчання за Я. Коменським.

3. Трактування Я. Коменським принципу природовідповідності.

4. Моральне виховання за Я.А. Коменським.

5. Зміст і методика виховання дітей в материнській школі.

Джерела:

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. – М., Просвещение, 1982 – Т.1.

2. Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках // там же. – Т.2.

Література:

1. Альт Р. Прогрессивный характер педагогики Я. Коменского. – М., 1959.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

3. Джибладзе Г.Н. Философия Я.Коменского. – М., 1982.

4. Красновский А.А. Ян Амос Коменский. – М., 1953.

5. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики: Учебник для педвузов. – М.: Просвещение, 1982. – С. 27-39.

6. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменский. – М., 1970.

7. Митюров Б.Н. Педагогические идеи Яна Амоса Коменского на Украине. – К., 1971.

8. Смоляницкий С.В. 3 века Яна Амоса Коменского – М., 1967.

9. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981.

Теми рефератів та творчих завдань:

1. Написати реферат “Ян Коменський та ми”.

2. Розробити програму екскурсії “Педагогічна книга Я. Коменського”.

Методичні вказівки

“Коменський - загальнолюдське явище”, - писав Д.О. Лордкипанідзе. Його вплив на розвиток педагогічної думки неможливо переоцінити, спадщина Коменського невичерпна; немає жодної педагогічної думки, яка б ним не була розглянута.

Зрозуміти спадщину творчості Коменського допоможе вивчення його класичної праці “Велика дидактика”. Спочатку рекомендуємо ознайомитись з життям та діяльністю видатного чеського педагога за підручником [5, с. 27-29], а далі скласти план переказу вступу та конспект 28, 29 розділів.

Я.Коменський постійно знаходився у пошуках закономірностей педагогічних явищ, тому він пропонує принцип природовідповідності всіх педагогічних засобів. Цією думкою охоплена вся його педагогічна теорія, а особливо дидактика.

Важливою аналітичною справою є оформлення порівняльної таблиці сучасних дидактичних принципів та висловлювань Я.Коменського [9, с. 111-130]. Особливу увагу приділіть вивченню дидактичних поглядів Коменського. Вперше він розкрив сутність дидактичних принципів, таких як наочність (“золоте правило дидактики”), свідомість та активність навчання, поступовість та систематичність набуття знань, міцність засвоєння знань та навичок).

Вперше в історії педагогіки Я. Коменський розробив принципи побудови системи шкільної освіти, виходячи з вікової періодизації, необхідно знати її ланки, а також зміст освіти на кожній ступені. Для вчителя початкових класів особливий інтерес представляє програма школи початкового навчання, тому рекомендуємо більш детально опрацювати розділ ХХІХ “Великої дидактики” – “Ідея школи рідної мови”. Порівняйте початкову освіту у Коменського із змістом освіти у сучасній початковій школі.

Однією з видатних наробок педагога є розробка класно-урочної системи навчання.

Педагогіка Я. Коменського охоплена думкою виховання людяності. Методика морального виховання розписана Я. Коменським у розділі ХХІІІ, який має назву “Метод морального виховання”, законспектуйте її.


Семінарське заняття № 6

Література

1. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

2. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики: Учебник для педвузов. – М.: Просвещение, 1982.

3. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики //Сост. А.И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981.

Методичні вказівки

Дж. Локк (1632-1704) – видатний англійський філософ і педагог. Він жив у ту історичну епоху, коли в Англії відбулася буржуазна революція (1648), яка була названа компромісом між принцом В.Оранським та буржуазним парламентом (Д.Локк – син класового компромісу).

Під час вивчення теми рекомендуємо прочитати за підручниками загальну характеристику діяльності і світогляду, особливо емпірікосенсуалістичні погляди Д.Локка [1, с. 33-39; 2, с. 39-44].

Головним педагогічним твором Д.Локка є “Мысли о воспитании”. Прочитавши текст, складіть розгорнутий план переказу §64, §72, §73, §110, §128, а також цитатні виписки, чому навчати джентльмена. У кожному розділі “Фізичне”, “Моральне”, “Розумове”, “Трудове виховання” треба відмітити провідні методи виховання. Наприклад, у розділі “Моральне виховання” – методи заохочення, покарання та свідомої дисципліни.

Треба також зазначити основний принцип виховання за Д.Локком – корисність. До видатних просвітників ХVІІІ століття відноситься Ж.Ж. Руссо (1712-1778 р.р.).

У програму вивчення входить його роман - трактат “Эмиль, или О воспитании”.

Спочатку за підручниками [2, с. 44-52; 1, с. 41-48] прочитайте матеріал про соціально-політичні, філософські погляди Ж.Ж. Руссо. Ознайомлення з педагогічними поглядами дає можливість проаналізувати “Естественное” та “Свободное” виховання, зробити відповідні виписки.

Законспектуйте основні вікові періоди за Руссо. Після цього можна звернутися до роману. Кожний з чотирьох розділів співвідноситься до певного вікового періоду. Особливо зверніть увагу та складіть короткий конспект другого розділу книги Ж.Ж.Руссо.


Семінарське заняття № 7

Література

1. Антология пед. мысли Украинской ССР /М.Я. Кондаков. – М.: Педагогика, 1988.

2. Бобровникова В.К. Педагогические идеи и деятельность М.В.Ломоносова. - М.: АПН РСФСР, 1961. – 183 с.

3. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

4. Мирослав Попович. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999. – 728 с.

5. Розвиток народної освіти і пед. думки на Україні. Нариси /М.Д. Ярмаченко. – К.: Рад. шк., 1991.

6. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. /Сост. С. Егоров. – М., 1986.

 

Методичні вказівки

Важливим етапом вивчення вітчизняної педагогічної культури є ХVІІІ століття. Зверніть увагу на реформаторські спрямування цього періоду (1716, 1786 р.). Проаналізуйте їх особливості, динаміку та вплив на політичний та соціальний розвиток [6, с. 72-76; 102-105; 116-117].

Починати вивчення краще з петровських реформ, піднесення Києво-Могилянської академії, поглядів діячів цього періоду В.Ломоносова, Г.Сковороди, І.Бецького, Ф.Янковича, М.Новикова.

При вивченні шкільних та освітніх реформ на початку XVIII ст. в Росії необхідно звернути увагу на створення станових дворянських шкіл, нових типів навчальних закладів, відкриття гімназій, Московського університету (1755 р.). заслуговують уваги статути 1716 та 1786 р. про організацію державних дитячих притулків, підготовку в них дітей до життя.

Великого значення набули у цей період педагогічні ідеї великого мислителя і вченого В.Ломоносова (ідеї народності у вихованні, відстоювання рідної мови в навчанні дітей, вимога загальноосвітньої школи).

Заслуговує уваги педагогічна діяльність І.Бецького (щодо створення виховних будинків, навчальних закладів), Ф.Янковича, М.Новикова. Визначальним є видання журналу „Дитяче читання для серця і розуму”, його значення в розвитку сімейної педагогіки, а також Положення про всебічний розвиток дітей раннього віку.

 


Семінарське заняття № 8

Методичні вказівки

Іоган Генріх Песталоцці (1746-1827) – швейцарський педагог-демократ, один з засновників дидактики початкового навчання. Знайомство з темою починається з вивчення за підручником етапів його життя та діяльності: Нейгофський період (1774-1780), вісімнадцятирічний період літературної діяльності (1780-1798), організація притулку у Станці (1798-1799), робота у Бургдорфі (1800-1804), Івердонський період (1805-1825).

Рекомендуємо спочатку ознайомитися з педагогічними та соціально-політичними поглядами І.Г. Песталоцці за підручником [5, с. 64-75; 4, с. 99-107], звернути увагу на демократичний характер його поглядів. І.Г.Песталоцці мріяв про зміни життя народу. Головним засобом цього шляху повинно бути виховання.

Після цього треба переходити до аналізу творів І.Г. Песталоцці. Найбільш високим для розуміння є теорія елементарної освіти. За двома творами – “Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели метода” та “Лебединая песня” складіть тематичний конспект “Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці”. Основою вашого майбутнього конспекту будуть виписки з підручника [5, 4], визначення теорії елементарної освіти, її складових частин.

Перечитайте уривок з книги “Лингард і Гертруда”, в якій Песталоцці узагальнив свій досвід виховання [8, с. 276 - 280].

У цих творах автор намітив програму початкового навчання та обґрунтував його методику. Випишіть основні положення теорії початкового навчання.

 

 


Семінарське заняття № 9

Педагогічна теорія і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля (1782-1852). „Дитячий садок” Ф.Фребеля

 

Мета: Навчити студентів працювати з історико-педагогічною літературою, виділяти та аналізувати педагогічні погляди Ф.Фребеля.

 

Завдання:

1. Випишіть з книги „Дитячий садок” „дарунки” Ф.Фребеля. Оформіть це у вигляді таблиці:

 

Назва дарунка Опис Значення для розвитку дитини
     

 

2. Опишіть види занять у дитячому садку Ф.Фребеля:

 

Вид заняття Зміст
   

 

Питання до обговорення:

1. Суспільне дошкільне виховання дітей у Західній Європі в кінці XVIII - на початку XIX ст. Виникнення закладів по вихованню дітей дошкільного і раннього шкільного віку.

2. Життя та педагогічні погляди Ф.Фребеля.

3. Теорія розвитку дитини Ф.Фребеля.

4. Педагогіка і методика виховання в дитячому садку. Система ігор і занять з дітьми дошкільного віку.

5. Книга „Дитячий садок” – перше теоретичне і практичне узагальнення досвіду суспільного дошкільного виховання.

6. Підготовка виховательок.

Теми доповідей:

1. Проект „Один день у дитячому садку Ф.Фребеля”

2. Філософські основи педагогічної системи Ф.Фребеля.

3. Праця дітей у природі.

4. Розумовий і мовний розвиток дитини.

Література:

1. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогіки. – М.: Педагогіка, 1982.

2. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навч. посібник /За заг. ред. З.Н. Борисової. – К.: Вища школа, 2004. – 511 с.

3. Фребель Ф. Воспитание человека. //Избр. пед. соч. – М., 1956.

4. Фребель Ф. Детский сад. //Избр. пед. соч. – М., 1956.

.

 

Методичні вказівки

Фрідріх Фребель (1782-1852) – творець теорії дошкільного виховання і засновник першого дитячого садка в Німеччині. Знайомство з темою починається з вивчення за підручниками його життя та педагогічної діяльності.

Рекомендуємо детально ознайомитися з теорією розвитку дитини Ф.Фребеля. Заслуговує на увагу методика виховання в дитячому садку, розроблена педагогом система ігор і занять для дітей дошкільного віку. Більш детально необхідно вивчити „дарунки” Фребеля для дітей і види занять з ними. Рекомендуємо виписати їхню характеристику. Значну увагу німецький педагог приділяв підготовці виховательок.

Після цього треба переходити до аналізу твору Ф.Фребеля „Дитячий садок”. Це перше теоретичне і практичне узагальнення досвіду суспільного дошкільного виховання

У цьому творі автор обґрунтував ідею громадського дошкільного виховання, надаючи важливого значення грі у розвитку особистості дитини, описав дидактичний матеріал для ігор і занять дітей, розкрив методику виховання в дитячому садку. Випишіть основні положення його теорії.

 


Семінарське заняття № 10

Література

1. Антология пед. мысли Украинской ССР /М.Я. Кондаков. - М.: Педагогика, 1988.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. ІІ.

3. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф., История педагогики, - М.: Педагогика, 1982.

4. Мирослав Попович. Нарис історії культури України. – К.: Артек, 1999. – 728 с.

5. Розвиток народної освіти і пед. думки на Україні. Нариси /М.Д. Ярмаченко. - К.: Рад. шк., 1991.

6. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России. /Сост. С. Егоров. – М., 1986.

Методичні вказівки

Під час вивчення теми треба загострити увагу на реформаторських течіях (1804,1828,1861,1864,1874 рр.) [6, с. 72-76; 102-105; 116-117.] та узагальнити їх у таблиці. Порівняти особливості та динаміку їхнього впливу на соціально-політичні події [1, с. 127-159].

Зверніть увагу на стан освіти в Україні ХІХ століття, русифікацію. Проблеми української національної школи та мов викладання висвітлювались у творчості просвітників І.Франка, Л.Українки, І.Котляревського [3, с. 256-262; 265-268]

Саме в цей час проти самодержавства і кріпосництва за Україну виступив Т.Шевченко [1, с. 163-165]. Щоб ознайомитись з внеском видатного пісняра України треба зробити виписки з книги “Розвиток народної освіти та педагогічної думки на Україні” [5, с. 242-247]

Серед представників ліберально-буржуазного напрямку визначне місце належить М.Пирогову. Зверніть увагу на сутність ідеї загальнолюдського виховання в статті “Питання життя” [6, с. 150-166]. Безумовно, повноту сприйняття внеску М.Пирогова у педагогіку розкриє життя та педагогічна діяльність цього вченого [1, с. 177-185].

Важливе значення у цей період має розвиток нового типу навчально-виховних закладів - притулків для дітей трудящих, школи для малолітніх дітей Є.О.Гугеля, його метод розвиваючих бесід.

Заслуговує детального вивчення створення першого журналу з дошкільного виховання „Дитячий садок” (ред. А.С.Симонович).

Також рекомендуємо занотувати основні положення системи дошкільного виховання ХІХ століття.

 


Семінарське заняття № 11

Методичні вказівки

В історії розвитку теорії та практики освіти значне місце займає діяльність К.Д.Ушинського (1824-1870). Щоб розібратися в усіх складних педагогічних думках видатного вітчизняного педагога рекомендуємо ознайомитись за підручником [3, с. 215-219] з життям та його педагогічною діяльністю. Роботу з першоджерелами краще розпочати з вивчення статті “Труд в его психическом и воспитательном значении”. Зверніть увагу на головні ідеї автора: мета виховання є підготовка до вільної творчої праці; праця – необхідна умова гармонійного розвитку людини; основні вимоги до організації фізичної та розумової праці. Все це дає можливість розкрити сутність назви статті.

У такому ж аспекті вивчайте інші твори “О пользе педагогической литературы”, “О народности в общественном воспитании”. У завданнях до семінарського заняття сформульовані запитання та таблиці, що допоможуть розібратися у змісті статей.

Особливу увагу треба приділити роботі “Родное слово. Книга для учащихся”. В ній КД.Ушинський розглядає різні питання дидактики початкового навчання. Прочитавши роботу, законспектуйте ті розділи, які будуть для вас найбільш цікавими. Подумайте, які ідеї та вказівки К.Д.Ушинського ви використали б у своїй практиці.


Семінарське заняття № 12

Методичні вказівки

Педагогічна система італійського педагога Марії Монтессорі посідає визначне місце в світовій дошкільній педагогіці. Щоб розібратися в педагогічних думках видатного педагога рекомендуємо ознайомитись з життям та її педагогічною діяльністю. Уваги заслуговує теорія самонавчання і самовиховання.

Рекомендуємо ознайомитися з методикою виховання дітей у „будинках дітей”, а саме з організацією життя дітей, сенсорним вихованням і підготовкою до праці, вихованням дисциплінованості й релігійності.

У своїй книзі „Мой метод научной педагогики, применяемый к детскому воспитанию в Домах ребенка” М.Монтессорі розкрила вимоги до індивідуалізації у вихованні дітей, розкрила необхідність врахування даних антропометричних вимірювань у побудові педагогічного процесу; дала характеристику основним формам виховання і навчання дітей (самостійні заняття – основна форма виховання і навчання дітей та індивідуальний урок); описала дидактичний матеріал, його значення в дальшому розвитку практики навчання в дошкільних закладах.

Прочитавши роботу, законспектуйте ті розділи, які будуть для вас найбільш цікавими. Подумайте, які ідеї та вказівки М.Монтессорі ви використали б у своїй практиці.


Семінарське заняття № 13

Методичні вказівки

Під час вивчення даної теми важливим є розкриття основних педагогічних теорій к. XIX – поч. XX ст., характеристика педагогічних поглядів В.П.Вахтєрова, Д.І.Тихомирова, П.В.Каптерева, К.М.Вентцеля, Х.Д. Алчевської та ін. Рекомендуємо оформити вивчене у таблицю.

У цей період створюються народних дитячих садків, починають свою діяльність Фребелівське товариство (Київ, 1907), Київське товариство народних дитячих садків (1907). Важливо ознайомитися з їхньою пропагандистською й організаторською діяльністю.

Заслуговують на увагу педагогічні погляди і практична діяльність по дошкільному вихованню Є.І.Тихеєвої. Вона у своїй творчості дотримувалася ідеї єдності і наступності виховання дітей в сім'ї, дитячому садку і школі. Рекомендуємо виписати основні положення системи роботи дитячого садка за методом Є.І.Тихесвої, розглянути дидактичний матеріал і погляди педагога на сенсорне виховання.

Ідея вільного виховання знайшла своє відображення в педагогічній системі Л.К.Шлегер. Розкрийте погляди педагога на роль гри і навколишнього середовища в організації педагогічного процесу в дитячому садку.

Рекомендації щодо організації діяльності дитячих садків у цей період також розробила М.Х. Свєтницька у своєму творі „Наш дитячий садок”. Випишіть основні положення.


Семінарське заняття № 14

Розвиток педагогічної науки та освіти на Україні після революції 1917 р. Педагогічна діяльність А.С. Макаренка

Мета: Ознайомити студентів з особливостями освітніх процесів у тяжкі роки післяреволюційного періоду, навчити студентів аналізувати ідеї А.С.Макаренка, виділити напрямки його діяльності.

Завдання:

1. Ознайомитись з принципами та напрямками реформацій після Жовтневої революції 1917 р. [10, с. 63-69, 71-81]; та кодексом законов о народном просвещении УССР [2, с. 310-314].

2. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С.Макаренка. Опрацюйте твір “Мета виховання” в // Соч.: В. 7-т. – М., 1958., – т.5, с. 325-337.

3. Заповніть таблицю, використовуючи “Лекції про виховання дітей” [7, с. 341-347­].

Особливості сімейного виховання за А.С. Макаренком Сучасні підходи

 

Питання до обговорення:

1. Реформи в освіті України після революції.

2. Життя та педагогічна діяльність А.С. Макаренка.

3. А.С. Макаренко про основні питання організації колективу.

4. Сімейна педагогіка в працях А.С. Макаренка.

Теми творчих завдань:

1. Я захищаю А.С. Макаренка.

2. Усна рецензія книги Ю. Азарова “Не подняться тебе, старик”.

3. А.С.Макаренко у роботі та особистому житті (листи 8-го тому)

Література:

1. Азаров Ю. “Не подняться тебе, старик”.

2. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П. Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988.

3. История педагогики. /Под ред. А.И. Пискунова. – М., 1998. – Ч.ІІ.

4. Жураковский Г.Е. Педагогические идеи А.С. Макаренко. – М., 1963.

5. Нежинский Н.П. А.С. Макаренко и современная школа. – К., 1970.

6. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Соч.: В 7-т. – М. 1958. Т. 5. – С. 9-104.

7. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей // Там же. – Т. 4.-С. 341-417.

8. Павлова М.П. Педагогическая система Макаренко и современность,1998.

9. Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 7 т. – М., 1958 – т. 5.

10.Хрестоматія з історії радянської школи і педагогіки //Під. ред. Алексеєва, М., Просвещение. 1972.

Методичні вказівки

Передумовою педагогічної діяльності А.С. Макаренка було прийняття законодавчих актів, з яких треба розпочати вивчення принципів та реформ освіти України після революції [10, с. 63-69, 71-81; 2, с. 310-317]. У цей період розроблені перші декларації щодо дошкільного виховання, розробка нової теорії виховання, проводиться перший Всеросійський з'їзд з дошкільного виховання (1919 р.).

Важливим є вивчення розвитку педагогічних ідей відродження народної національної освіти в документах про школу, навчальних планах, програмах; створення системи народної освіти і школи в Україні; введення загальнообов'язкового початкового навчання в Україні (1924-1930 рр.).

У цей час розгортається громадське дошкільне виховання, з’являються нові типи дошкільних закладів, відбувається розвиток шкіл і дошкільного виховання в умовах відновлення народного господарства, індустріалізації країни.

Рекомендуємо детально ознайомитися з роботою Всеросійських з'їздів з дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), Всесоюзної конференції з дошкільного виховання (1931 р.), а також з першими програмними та методичними документами (програми з дошкільного виховання 1932, 1934 рр.; перше „Керівництво для вихователя дитячого садка” (1938 р.)).

Значний внесок у розвиток дошкільного виховання зробили дослідження С.О.Аркіна і Л.І.Чулицької.

Діяльність видатного педагога А. Макаренка наповнила теорію та практику виховання безліч ідеями, методами та прийомами, значення яких має важливий вплив на педагогіку сьогодення. З діяльністю, а також з його розумінням мети виховання можна ознайомитися, аналізуючи твір “Мета виховання”, та підручника [3]. Доведіть, як сучасне трактування мети виховання збігається з думкою А.С. Макаренка.

Центральна ідея системи А.С. Макаренка – вчення про колектив. Ознайомитися з цим питанням допоможе робота “Методика организации воспитательного процесса” [6, с. 9-104 ].

Зверніть увагу на завдання пункту 3 та питань обговорення 4, де від студента вимагається проаналізувати аспекти сімейної педагогіки в працях А.Макаренка, використайте для вивчення та заповнення таблиці, статтю “Лекції про виховання дітей” [7, с. 341-347], особливо види батьківського авторитету в вихованні.

Майбутньому педагогу обов’язково треба прочитати книги “Педагогическая поэма”, “Флаги на башнях”.

Різні точки зору на ідеї А. Макаренка треба усвідомити з сучасних позицій [3, с. 288-289].


Семінарське заняття № 15

Семінарське заняття № 16

Семінарське заняття № 1

Предмет, завдання, методологічні основи курсу “Історія педагогіки”. Виникнення виховання у первісному суспільстві

Мета: Ознайомлення студентів з організаційними формами роботи в курсі “Історія педагогіки” та основними категоріями і структурою дисципліни, а також особливостями виховання у первісному суспільстві.

Завдання

1. Поясніть філософські закони крізь призму історико-педагогічних явищ.

2. Підберіть газетну статтю різних років, яка б підтвердила важливість та актуальність вивчення історії педагогіки.

3. Випишіть особливості виховання у країнах давнього Сходу.

Питання для обговорення

1. Предмет та завдання. Методологічні основи. Джерела історико-педагогічного знання.

2. Виникнення виховання, його становлення як цілеспрямованого процесу.

3. Виховання та навчання у давніх цивілізаціях Сходу.

Література

1. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1.

2. Конспект.

Методичні вказівки

Для того, щоб розпочати вивчення історії педагогіки як наукової дисципліни педагогічного циклу необхідно ознайомитися з основними категоріями та структурою курсу. Важливо усвідомити традиції і концепції виникнення виховання у різних підходах авторів [1,с.4-5]. Суттєве значення для сприйняття матеріалу мають практичні завдання, які вирішуються в курсі історії педагогіки [1,с.6-7]. Творчий характер у завданні носить перше питання. Як відомо, філософія є методологічною основою курсу, тому необхідно навчитися доводити та пояснювати філософські закони (зв’язок виховання, освіти, навчання з життям; взаємопроникнення наук як закон діалектики та інші) крізь призму історичних явищ.

Важливим є ознайомлення з особливостями виникнення виховання як цілеспрямованого процесу у первісному суспільстві [1, с.13-27].

Зверніть увагу на динаміку прийомів виховної практичної діяльності у дородовому та родовому суспільстві.


Семінарське заняття № 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти